Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm – EL42 – EHOU

Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm EL42 EHOU

Nội dung chương trình Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm – EL42 – EHOU nhằm cung những hiểu biết về các chủ thể và các hoạt động kinh doanh bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Người học có khả năng vận dụng những kiến thức đã học để hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm và bảo vệ quyền lợi những cá nhân, tổ chức tham gia bảo hiểm.

Mẹo nhỏ nên đọc qua

  1. Để tìm kết quả nhanh thì nên sử dụng Máy Tính thay vì Điện Thoại.
  2. Sau khi Sao chép (Copy) câu hỏi thì bấm “Ctr + F” và Dán (Paste) câu hỏi vào ô tìm kiếm sẽ thấy câu cả lời. (Copy nguyên câu không ra thì thử Copy 5,7,…10, 15 từ để kiếm)
  3. Trường hợp không tìm thấy câu trả lời hoặc câu hỏi tức là chưa có. Lúc này vui lòng kéo xuống dưới cùng để đặt câu hỏi mục bình luận. Mình sẽ cập nhật câu hỏi và câu trả lời Sớm nhất. (VUI LÒNG KHÔNG CHAT TƯ VẤN VỚI LUẬT SƯ ĐỂ HỎI BÀI TẬP)
  4. Xem thêm đáp án các môn học luật kinh tế (và giao lưu với Tác giả) tại E-Learning EHOU

1. Bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự giữa chủ xe cơ giới với doanh nghiệp bảo hiểm là?

✅ Giấy chứng nhận bảo hiểm

Sai. Bản cam kết mua bảo hiểm của chủ xe cơ giới

Sai. Biên lai mua bảo hiểm

Sai. Hóa đơn mua bảo hiểm

2. Căn cứ vào nghiệp vụ bảo hiểm, doanh nghiệp bảo được chia làm các loại nào?

✅ Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ

Sai. Công ty cổ phần bảo hiểm và tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Sai. Doanh nghiệp bảo hiểm nhà nước và doanh nghiệp bảo hiểm tư nhân

Sai. Doanh nghiệp bảo hiểm vì lợi nhuận và không vì lợi nhuận

3. Chị Nguyễn Thanh Xuân mới mua một chiếc xe ô tô BMW, trị giá 3 tỷ đồng. Để tránh các rủi ro như mất cắp, tai nạn dẫn đến hỏng xe, chị Xuân muốn mua bảo hiểm. Vậy, với đối tượng là chiếc xe ô tô BMW, chị Xuân có thể ký kết được loại hợp đồng bảo hiểm nào sau đây?

✅ Bảo hiểm tài sản.

Sai. Bảo hiểm nhân thọ

Sai. Bảo hiểm sinh kỳ

Sai. Bảo hiểm tử kỳ

4. Chủ thể thực hiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm là?

✅ Doanh nghiệp bảo hiểm

Sai. Bộ tài chính

Sai. Các tổ chức tín dụng

Sai. Ngân hàng nhà nước

5. Cơ sở tính phí bảo hiểm nhân thọ căn cứ vào?

✅ Tuổi của người được bảo hiểm.

Sai. Cân nặng của người được bảo hiểm

Sai. Tài sản của người được bảo hiểm

Sai. Tình trạng hôn nhân của người được bảo hiểm

6. Doanh nghiệp bảo hiểm chịu sự quản lý trực tiếp của Cơ quan nào?

✅ Bộ tài chính

Sai. Bộ công thương

Sai. Ngân hàng nhà nước

Sai. Ủy ban chứng khoán nhà nước

7. Doanh nghiệp bảo hiểm có hoạt động kinh doanh chính, chủ yếu, thường xuyên và mang tính nghề nghiệp là?

✅ Kinh doanh bảo hiểm

Sai. Cho vay

Sai. Huy động vốn

Sai. Làm dịch vụ thanh toán

8. Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thực hiện bảo hiểm cho đối tượng nào?

✅ Tuổi thọ con người

Sai. Tài sản

Sai. Tiền gửi tại ngân hàng

Sai. Trách nhiệm dân sự

9. Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài, tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài, nếu muốn được doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam thực hiện tái bảo hiểm thì phải đáp ứng yêu cầu gì?

✅ Đạt hệ số tín nhiệm theo xếp hạng của công ty đánh giá tín nhiệm quốc tế do Bộ tài chính quy định

Sai. Không bị thua lỗ trong 2 năm gần nhất

Sai. Không có các khoản nợ quá hạn

Sai. Vốn pháp định trên 3000 tỷ đồng

10. Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm KHÔNG được giao kết hợp đồng tài sản nào sau đây?

✅ Hợp đồng có số tiền bảo hiểm trên giá thị trường của tài sản được bảo hiểm

Sai. Hợp đồng có đối tượng là quyền tài sản

Sai. Hợp đồng có đối tượng là tiền

Sai. Hợp đồng có số tiền bảo hiểm bằng giá thị trường của tài sản được bảo hiểm

11. Đối với bảo hiểm con người, Doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm trong trường hợp nào sau đây?

✅ Người được bảo hiểm chết do tai nạn bất ngờ

Sai. Người được bảo hiểm chết do bị thi hành án tử hình.

Sai. Người được bảo hiểm chết do tự tử trong thời hạn hai năm, kể từ ngày nộp khoản phí bảo hiểm đầu tiên hoặc kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm tiếp tục có hiệu lực.

Sai. Người được bảo hiểm chết hoặc bị thương tật vĩnh viễn do lỗi cố ý của bên mua bảo hiểm hoặc lỗi cố ý của người thụ hưởng;

12. Hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm nhận một khoản phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm khác để cam kết bồi thường cho các trách nhiệm đã nhận bảo hiểm được gọi là:

✅ Kinh doanh tái bảo hiểm

Sai. Hoạt động đại lý bảo hiểm

Sai. Hoạt động môi giới bảo hiểm

Sai. Kinh doanh bảo hiểm

13. Hoạt động đại lý bảo hiểm là?

✅ Là hoạt động giới thiệu, chào bán bảo hiểm, thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm và các công việc khác nhằm thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm.

Sai. Là hoạt động của tổ chức, cá nhân có tài sản, trách nhiệm dân sự, tính mạng được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm.

Sai. Là việc cung cấp thông tin, tư vấn cho bên mua bảo hiểm về sản phẩm bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, mức. phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm và các công việc liên quan đến việc đàm phán, thu xếp và thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm.

Sai. Là việc doanh nghiệp bảo hiểm nhận một khoản phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm khác để cam kết bồi thường cho các trách nhiệm đã nhận bảo hiểm.

14. Hợp đồng bảo hiểm được giao kết bằng hình thức nào?

✅ Lập bằng văn bản

Sai. Bằng hành vi

Sai. Bằng lời nói

Sai. Bất kỳ hình thức nào do các bên thỏa thuận

15. Hợp đồng bảo hiểm tài sản có đối tượng là gì?

✅ Tài sản của con người

Sai. Sức khỏe con người

Sai. Tai nạn của con người

Sai. Tuổi thọ của con người

16. Hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị là gì?

✅ Là hợp đồng trong đó số tiền bảo hiểm cao hơn giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng

Sai. Là hợp đồng mà trong đó tài sản được bảo hiểm có giá trị cao trên thị trường

Sai. Là hợp đồng trong đó số tiền bảo hiểm thấp hơn giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng

Sai. Là trường hợp bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm với hai doanh nghiệp bảo hiểm trở lên để bảo hiểm cho cùng một đối tượng, với cùng điều kiện và sự kiện bảo hiểm.

17. Hợp đồng bảo hiểm vô hiệu trong trường hợp nào sau đây?

✅ Tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm, đối tượng bảo hiểm không tồn tại

Sai. Đối tượng của hợp đồng là tuổi thọ, tính mạng, sức khỏe của con người

Sai. Hợp đồng bảo hiểm đã được giao kết, tuy nhiên bên mua bảo hiểm chưa đóng đủ phí nhưng được bên bảo hiểm cho nợ phí bảo hiểm.

Sai. Hợp đồng giao kết bằng văn bản

18. Khi bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm con người cho trường hợp chết của người khác thì phải đáp ứng điều kiện nào sau đây?

✅ Phải được người đó đồng ý bằng văn bản, ghi rõ số tiền bảo hiểm và người thụ hưởng

Sai. Người đó phải có bằng đại học

Sai. Người đó phải có thu nhập trên 9 triệu đồng/ tháng

Sai. Người đó phải đã kết hôn

19. KHÔNG được giao kết hợp đồng bảo hiểm con người cho trường hợp chết của người nào sau đây?

✅ Người đang mắc bệnh tâm thần

Sai. Người không kết hôn

Sai. Người trên 18 tuổi

Sai. Người trên 55 tuổi

20. Loại bảo hiểm do pháp luật quy định về điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu mà tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ thực hiện được gọi là?

✅ Bảo hiểm bắt buộc

Sai. Bảo hiểm có giá trị cao

Sai. Bảo hiểm thỏa thuận

Sai. Bảo hiểm tự nguyện

21. Loại hình nào sau đây là bảo hiểm con người phi nhân thọ?

✅ Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người

Sai. Bảo hiểm hỗn hợp

Sai. Bảo hiểm sinh kỳ

Sai. Bảo hiểm trọn đời

22. Một chủ xe máy tham gia bảo hiểm tài sản cho toàn bộ chiếc xe của mình trị giá 30 triệu đồng. Tiền phí đóng bảo hiểm là 10 triệu. Trong một vụ tai nạn, xe bị hư hỏng giá trị thiệt hại là 8 triệu đồng. Vậy số tiền bồi thường mà chủ xe nhận được tối đa là bao nhiêu?

✅ 8 triệu

Sai. 10 triệu

Sai. 25 triệu

Sai. 30 triệu

23. Mục đích hoạt động nhằm tương trợ hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên là mục đích của tổ chức kinh doanh bảo hiểm nào?

✅ Tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Sai. Công ty TNHH Bảo hiểm

Sai. Công ty TNHH Bảo hiểm

Sai. Hợp tác xã bảo hiểm

24. Ngày 12/3/2019, ông Nguyễn Mạnh Hòa có giao kết hợp đồng bảo hiểm với công ty bảo hiểm Bình Minh. Đối tượng của hợp đồng là 1 chiếc xe ô tô Honda CRV mới 100%, giá trị của chiếc xe theo hóa đơn và giá thị trường là 1.2 tỷ. Tuy nhiên, khi ký kết hợp đồng, các bên thỏa thuận số tiền bảo hiểm cho chiếc xe là 900 triệu đồng. Hỏi, đây là hợp đồng bảo hiểm gì?

✅ Hợp đồng bảo hiểm tài sản dưới giá trị

Sai. Hợp đồng bảo hiểm ngang giá

Sai. Hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị

Sai. Hợp đồng bảo hiểm trùng

25. Ngày 12/3/2019, ông Nguyễn Mạnh Hòa có giao kết hợp đồng bảo hiểm với công ty bảo hiểm Bình Minh. Đối tượng của hợp đồng là 1 chiếc xe ô tô Honda CRV mới 100%, giá trị của chiếc xe theo hóa đơn và giá thị trường là 1.2 tỷ. Tuy nhiên, khi ký kết hợp đồng, các bên thỏa thuận số tiền bảo hiểm cho chiếc xe là 900 triệu đồng. Hỏi, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ giải quyết như thế nào khi sự kiện bảo hiểm phát sinh?

✅ Công ty Bình Minh chỉ chịu trách nhiệm bồi thường theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng.

Sai. Công ty Bình Minh không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu xảy ra sự kiện bảo hiểm

Sai. Công ty Bình Minh bồi thường theo giá thị trường tại thời điểm ký kết hợp đồng là 1.2 tỷ

Sai. Công ty Bình Minh chỉ bồi thường theo giá trị thỏa thuận trong hợp đồng là 900 triệu đồng

26. Ngày 15/2/2019, Nguyễn Văn A 17 tuổi, đang học tại trường THPT Đống Đa điều khiển một chiếc xe máy Honda wave đi trên đường. Do phóng nhanh, vượt ẩu nên đã đâm vào chị Nguyễn Thị B làm chị B chết tại chỗ. Trong trường hợp này, doanh nghiệp bảo hiểm có phải thực hiện trách nhiệm chi trả bồi thường không? Nếu có thì mức bồi thường tối đa là bao nhiêu?

✅ Doanh nghiệp bảo hiểm không phải chi trả bồi thường

Sai. Doanh nghiệp bảo hiểm phải chi trả bồi thường với mức tối đa là 100 triệu đồng

Sai. Doanh nghiệp bảo hiểm phải chi trả bồi thường với mức tối đa là 30 triệu đồng

Sai. Doanh nghiệp bảo hiểm phải chi trả bồi thường với mức tối đa là 50 triệu đồng

27. Ngày 15/3/2019, ông Nguyễn Văn A giao kết hợp đồng với công ty bảo hiểm B. Đối tượng của hợp đồng là chiếc xe máy trị giá 50 triệu đồng. Giá trị bảo hiểm là 50 triệu đồng. Ngày 15/9/2019,khi đang điều khiển xe trên đường, ông bị ông C đi ngược chiều đâm phải. Lỗi hoàn toàn của ông C. Kết luận, thiệt hại cho chiếc xe của ông A là 8 triệu đồng. Doanh nghiệp bảo hiểm B đã nhanh chóng bồi thường cho ông A. Lúc này, ông A phải có trách nhiệm gì sau đây?

✅ Chuyển yêu cầu ông c bồi hoàn khoản tiền mà mình đã nhận bồi thường cho doanh nghiệp B

Sai. Ông A không có trách nhiệm gì đối với doanh nghiệp bảo hiểm

Sai. Thưởng cho doanh nghiệp B theo yêu cầu của doanh nghiệp B

Sai. Trả 50% số tiền bồi thường cho công ty B vì lỗi gây ra tai nạn thuộc về ông C

28. Ngày 20/3/2019, ông A thực hiện giao kết hợp đồng bảo hiểm tài sản với công ty bảo hiểm B, đối tượng của hợp đồng là chiếc xe máy SH trị giá 70 triệu đồng. Ngày 20/4/2019, ông A tiếp tục giao kết hợp đồng bảo hiểm tài sản với Công ty bảo hiểm C, đối tượng vẫn là chiếc xe máy này. Ngày 19/9/2019, khi ông điều khiển chiếc xe máy SH này thì bị ông D đầm phải. Thiệt hại của chiếc xe là 20 triệu đồng. Hỏi, đây là hợp đồng bảo hiểm gì?

✅ Hợp đồng bảo hiểm trùng

Sai. Hợp đồng bảo hiểm dưới giá trị

Sai. Hợp đồng bảo hiểm ngang giá trị

Sai. Hợp đồng bảo hiểm trên giá trị

29. Ngày 24/1/2018, Ông Nguyễn Văn Thanh mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho chiếc xe máy của mình và được Công ty bảo hiểm Sao Mai cấp giấy chứng nhận bảo hiểm. Ngày 15/7/2018, ông Thanh điều khiển chiếc xe trên, do đường trơn, không làm chủ tay lái, ông đã đâm vào anh Trần Văn Thủy khiến chiếc xe của anh Thủy bị hư hỏng nghiêm trọng. Hỏi, mức trách nhiệm bảo hiểm mà công ty Sao Mai phải chi trả, tối đa là bao nhiêu?

✅ 50 triệu đồng/ 1 vụ tai nạn

Sai. 100 triệu đồng/ 1 vụ tai nạn

Sai. 30 triệu đồng/ 1 vụ tai nạn

Sai. 70 triệu đồng/ 1 vụ tai nạn

30. Nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm chết vào bất kỳ thời điểm nào trong suốt cuộc đời của người đó gọi là?

✅ Bảo hiểm trọn đời

Sai. Bảo hiểm nhân thọ

Sai. Bảo hiểm sinh kỳ

Sai. Bảo hiểm tử kỳ

31. Ông A có ý định thành lập doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe. Ông được biết, với loại hình này phải đáp ứng mức vốn pháp định. Vậy, vốn pháp định đối với công ty kinh doanh bảo hiểm nhân thọ ( trừ bảo hiểm liên kết, bảo hiểm hưu trí và sức khỏe) là bao nhiêu?

✅ 600 tỷ đồng

Sai. 100 tỷ đồng

Sai. 200 tỷ đồng

Sai. 500 tỷ đồng

32. Ông Nguyễn Văn Nam có ký hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ với công ty X vào tháng 3/2019. Tuy nhiên, ông Nam đã kê khai sai tuổi của mình vì tuổi đúng của ông không thuộc nhóm tuổi có thể được bảo hiểm. Khi phát hiện ra hành vi này, công ty X có quyền gì?

✅ Công ty X có quyền hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm và hoàn trả số phí bảo hiểm đã đóng cho bên mua bảo hiểm sau khi trừ các chi phí hợp lý có liên quan

Sai. Công ty X được hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm và không phải trả phí bảo hiểm mà ông Nam đã đóng

Sai. Công ty X vẫn tiếp tục thực hiện hợp đồng với ông Nam và yêu cầu phạt ông Nam một số tiền theo thỏa thuận

Sai. Tất cả các phương án đều sai

33. Sự kiện khách quan do các bên thỏa thuận hoặc pháp luật quy định mà khi sự kiện đó xảy ra thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm gọi là?

✅ Sự kiện bảo hiểm

Sai. Bồi thường bảo hiểm

Sai. Sự kiện bồi thường

Sai. Thời gian bảo hiểm

34. Sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm gọi là?

✅ Hợp đồng bảo hiểm

Sai. Hợp đồng cấp tín dụng

Sai. Hợp đồng đại lý bảo hiểm

Sai. Hợp đồng môi giới bảo hiểm

35. Theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm gồm mấy loại?

✅ 3 loại

Sai. 2 loại

Sai. loại

Sai. 5 loại

36. Theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm, tổ chức kinh doanh bảo hiểm bao gồm mấy loại hình?

✅ 4 loại

Sai. 2 loại

Sai. 3 loại

Sai. 5 loại

37. Thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm thông thường là bao lâu?

✅ 1 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm

Sai. 3 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm

Sai. 30 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm

Sai. 6 tháng kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm

38. Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng bảo hiểm là bao lâu lể từ thời điểm phát sinh tranh chấp?

✅ 3 năm

Sai. 1 năm

Sai. 2 năm

Sai. 4 năm

39. Tổ chức nước ngoài góp vốn thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải có ít nhất bao nhiêu năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực môi giới bảo hiểm?

✅ 7 năm

Sai. 10 năm

Sai. 20 năm

Sai. 5 năm

40. Tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan gọi là?

✅ Đại lý bảo hiểm.

Sai. Công ty chứng khoán

Sai. Môi giới bảo hiểm

Sai. Tổ chức tín dụng

41. Tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm được gọi là?

✅ Bên mua bảo hiểm

Sai. Bên bán bảo hiểm

Sai. Bên đại lý bảo hiểm

Sai. Bên môi giới bảo hiểm

42. Trách nhiệm dân sự của người được bảo hiểm đối với người thứ ba theo quy định của pháp luật là đối tượng của hợp đồng nào?

✅ Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Sai. Hợp đồng bảo hiểm hỗn hợp

Sai. Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Sai. Hợp đồng bảo hiểm tài sản

43. Trong trường nào sau đây, giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm với chủ xe cơ giới có thời hạn dưới 01 năm?

✅ Niên hạn sử dụng của xe cơ giới nhỏ hơn 1 năm theo quy định

Sai. Xe máy có giá trị thấp dưới 5 triệu đồng

Sai. Xe ô tô đã qua sử dụng

Sai. Xe ô tô tải

44. Trong bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với chủ xe cơ giới, thời hiệu khởi kiện về việc bồi thường bảo hiểm là bao lâu kể từ ngày doanh nghiệp bảo hiểm thanh toán bồi thường hoặc từ chối bồi thường?

✅ 3 năm

Sai. 1 năm.

Sai. 10 năm

Sai. 2 năm

45. Trong các hợp đồng sau đây, hợp đồng nào KHÔNG phải là hợp đồng bảo hiểm?

✅ Hợp đồng đại lý bảo hiểm

Sai. Hợp đồng bảo hiểm con người

Sai. Hợp đồng bảo hiểm tài sản

Sai. Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

46. Trong các hợp đồng sau đây, hợp đồng nào là hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự?

✅ Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Sai. Hợp đồng bảo hiểm hỗn hợp

Sai. Hợp đồng bảo hiểm sinh kỳ

Sai. Hợp đồng bảo hiểm tử kỳ

47. Trong các tổ chức dưới đây, tổ chức nào KHÔNG phải là loại hình tổ chức kinh doanh bảo hiểm?

✅ Doanh nghiệp tư nhân bảo hiểm

Sai. Công ty cổ phần bảo hiểm

Sai. Công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm

Sai. Tổ chức bảo hiểm tương hỗ

48. Trong hình thức bảo hiểm nào mà khi bên mua bảo hiểm không đóng hoặc đóng không đủ phí bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm KHÔNG được khởi kiện đòi bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm?

✅ Bảo hiểm con người

Sai. Bảo hiểm tài sản.

Sai. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Sai. Tất cả các loại hình bảo hiểm

49. Trong hợp đồng bảo hiểm Con người nào mà doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng trong phạm vi số tiền bảo hiểm, căn cứ vào thương tật thực tế của người được bảo hiểm và thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm?

✅ Hợp đồng bảo hiểm tai nạn con người

Sai. Bảo hiểm sinh kỳ

Sai. Bảo hiểm tử kỳ

Sai. Hợp đồng bảo hiểm

Sai. Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe con người

50. Trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, phạm vi bồi thường thiệt hại đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra bao gồm?

✅ Tất cả các phương án đều đúng

Sai. Thiệt hại về tài sản

Sai. Thiệt hại về thân thể

Sai. Thiệt hại về tính mạng

51. Trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự, trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phát sinh khi nào?

✅ Khi người thứ ba yêu cầu người được bảo hiểm bồi thường thiệt hại do lỗi của người đó gây ra cho người thứ ba trong thời hạn bảo hiểm

Sai. Khi người mua bảo hiểm gặp rủi ro, tai nạn gây ảnh hưởng tới sức khỏe

Sai. Khi người thứ ba yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bồi thường khi phát sinh sự kiện bảo hiểm

Sai. Khi thiệt hại xảy ra do lỗi của bên thứ ba

52. Trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm đối với chủ xe cơ giới, Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bồi thường thiệt hại trong trường hợp nào sau đây?

✅ Người thứ ba bị thiệt hại về thân thể, tính mạng do chủ xe cơ giới mua bảo hiểm gây ra

Sai. Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe, lái xe hoặc của người bị thiệt hại.

Sai. Lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe, lái xe cơ giới.

Sai. Thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn.

53. Trong trường hợp bên mua bảo hiểm không đóng đủ phí bảo hiểm hoặc không đóng phí bảo hiểm theo thời hạn thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm thì hậu quả pháp lý là gì?

✅ Chấm dứt hợp đồng

Sai. Tái bảo hiểm

Sai. Thực hiện chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm

Sai. Thực hiện sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo hiểm

54. Trong trường hợp các bên ký kết hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị được giao kết do lỗi vô ý của bên mua bảo hiểm, thì doanh nghiệp bảo hiểm phải làm gì khi xảy ra sự kiện bảo hiểm?

✅ Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại không vượt quá giá thị trường của tài sản được bảo hiểm.

Sai. Doanh nghiệp bảo hiểm được phạt đối với người mua bảo hiểm

Sai. Doanh nghiệp bảo hiểm không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu xảy ra sự kiện bảo hiểm

Sai. Doanh nghiệp bảo hiểm phải chấm dứt hợp đồng

55. Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm không thoả thuận được về hình thức bồi thường trong hợp đồng bảo hiểm tài sản thì việc bồi thường sẽ được thực hiện như thế nào?

✅ Bằng tiền

Sai. Bằng vàng

Sai. Sửa chữa tài sản bị thiệt hại

Sai. Thay thế tài sản bị thiệt hại bằng tài sản khác.

56. Trường hợp bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm với hai doanh nghiệp bảo hiểm trở lên để bảo hiểm cho cùng một đối tượng, với cùng điều kiện và sự kiện bảo hiểm được gọi là?

✅ Hợp đồng bảo hiểm trùng

Sai. Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Sai. Hợp đồng bảo hiểm tài sản dưới giá trị

Sai. Hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị

57. Tuổi thọ, tính mạng, sức khỏe và tai nạn con người là đối tượng của hợp đồng bảo hiểm nào sau đây?

✅ Hợp đồng bảo hiểm Con người

Sai. Hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ

Sai. Hợp đồng bảo hiểm tài sản

Sai. Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

58. Vật có thực, tiền, giấy tờ trị giá được bằng tiền và các quyền tài sản là đối tượng của hợp đồng bảo hiểm nào sau đây?

✅ Hợp đồng bảo hiểm tài sản

Sai. Hợp đồng bảo hiểm con người

Sai. Hợp đồng bảo hiểm sinh kỳ

Sai. Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

59. Việc chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của tổ chức trong phạm vi tài sản của tổ chức là đặc thù của tổ chức kinh doanh bảo hiểm nào?

✅ Tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Sai. Công ty cổ phần bảo hiểm

Sai. Công ty TNHH Bảo hiểm

Sai. Hợp tác xã bảo hiểm

60. Việc cung cấp thông tin, tư vấn cho bên mua bảo hiểm về sản phẩm bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm và các công việc liên quan đến việc đàm phán, thu xếp và thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm được gọi là?

✅ Hoạt động môi giới bảo hiểm

Sai. Hoạt động cấp tín dụng

Sai. Hoạt động đại lý bảo hiểm

Sai. Hoạt động tái bảo hiểm

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on tumblr
Share on pinterest
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Nội dung có bản quyền vnCount !!
Gọi Ngay
Scroll to Top
Chào Sinh Viên Chăm Chỉ
  1. Tôi hi vọng bạn cũng đóng góp những câu hỏi còn thiếu dưới mục bình Luận (để có câu trả lời cho các bạn sau)
  2. Nếu bài viết giúp ích được bạn hoàn thành bài tập. Vui lòng đánh giá 5* dưới cuối bài và chia sẻ cho Đồng môn.
  3. Bạn muốn có đáp án các môn khác HÃY GIÚP TÔI (comment muốn giúp tôi dưới cuối bài)