VNCOUNT

Giải pháp thành lập doanh nghiệp từ A đến Z

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam EG45 EHOU

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam – Đáp án trắc nghiệm môn EG45 – EHOU

Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam – EG45 – EHOU Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Tám thập kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã tiến hành Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, xoá bỏ hoàn …

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam – Đáp án trắc nghiệm môn EG45 – EHOU Read More »

Pháp luật về chủ thể kinh doanh SL04 EHOU

Pháp luật về chủ thể kinh doanh – SL04 – EHOU

Nội dung chương trình Pháp Luật Về Chủ Thể Kinh Doanh – SL04 – EHOU nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quyền tự do kinh doanh của các chủ thể kinh doanh, quy chế tổ chức và hoạt động của chủ thể kinh doanh trên thị trường. Ngoài ra, môn học …

Pháp luật về chủ thể kinh doanh – SL04 – EHOU Read More »

Kỹ Năng Tư Vấn Trong Lĩnh Vực Đất Đai SL40 EHOU

Kỹ năng tư vấn trong lĩnh vực đất đai – SL40 – EHOU

Học phần Kỹ Năng Tư Vấn Trong Lĩnh Vực Đất Đai – SL40 – EHOU giới thiệu các kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai và kiến thức pháp lý khác có liên quan đến lĩnh vực đất đai; các kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai và …

Kỹ năng tư vấn trong lĩnh vực đất đai – SL40 – EHOU Read More »

Kinh tế chính trị Mác Lênin EG43 EHOU

Kinh tế chính trị Mác Lênin – EG43 – EHOU

Kinh Tế Chính Trị Mác Lênin – EG43 – EHOU Trong dòng chảy tư tưởng kinh tế của nhân loại kể từ thời kỳ cổ đại cho tới ngày nay, do đặc thù trình độ phát triển ứng với mỗi giai đoạn lịch sử, mỗi nền sản xuất xã hội mà hình thành nhiều tư …

Kinh tế chính trị Mác Lênin – EG43 – EHOU Read More »

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin EG01 EHOU

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin – EG01 – EHOU

Nguyên lý cơ bản Chủ nghĩa Mác-Lênin EG01 “là hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học của C.Mác, Ph.Ănggen và sự phát triển của V.I.Lênin, được hình thành và phát triển trên cơ sở kế thừa những giá trị tư tưởng nhân loại và tổng kết thực tiễn thời đại; là thế giới …

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin – EG01 – EHOU Read More »

Pháp luật về hoạt động thương mại SL05 EHOU

Pháp luật về hoạt động thương mại – Đáp án trắc nghiệm SL05 – EHOU

Luật pháp luôn là một trong lĩnh vực gây nhiều tranh cãi nhất và cũng được liên tục được cập nhật bổ sung sao cho phù hợp cũng như bắt kịp với sự phát triển của kinh tế và xã hội hiện nay. Việc yêu cầu người làm việc cũng như sinh viên các ngành …

Pháp luật về hoạt động thương mại – Đáp án trắc nghiệm SL05 – EHOU Read More »

Tin học đại cương EG12 EHOU

Tin học đại cương – Đáp Án Trắc Nghiệm Môn EG12 – EHOU

Nội dung chương trình Tin Học Đại Cương – EG12 – EHOU nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về các kiến thức cơ bản trong sử dụng công nghệ thông tin cơ bản như: các hiểu biết cơ bản về CNTT, sử dụng máy tính cơ bản, xử lý văn bản cơ bản, sử …

Tin học đại cương – Đáp Án Trắc Nghiệm Môn EG12 – EHOU Read More »

Shopping Cart
Gọi Ngay
Scroll to Top
error: Thông Báo: Nội Dung Có bản quyền !!