Ngày: Tháng Tám 11, 2021

Luật Thương mại quốc tế EL26 EHOU

Luật Thương mại quốc tế – Đáp Án Trắc Nghiệm Môn EL26 – EHOU

Nội dung chương trình Luật Thương mại quốc tế – EL26 – EHOU nhằm cung cấp những hiểu biết về những vấn đề lí luận cơ bản về luật thương mại quốc tế; Các nguyên tắc cơ bản của WTO;pháp luật của WTO điều chỉnh lĩnh vực thương mại hàng hóa (Xác định hàng hóa …

Luật Thương mại quốc tế – Đáp Án Trắc Nghiệm Môn EL26 – EHOU Read More »

Luật Sở hữu trí tuệ EL29 EHOU

Luật Sở hữu trí tuệ – Đáp Án Trắc Nghiệm Môn EL29 – EHOU

Nội dung chương trình Luật Sở hữu trí tuệ – EL29 – EHOU nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết được hệ thống các khái niệm cơ bản liên quan đến sở hữu trí tuệ; hiểu được đặc trưng cơ bản của mỗi bộ phận của quyền sở hữu trí tuệ (quyền tác giả và …

Luật Sở hữu trí tuệ – Đáp Án Trắc Nghiệm Môn EL29 – EHOU Read More »

Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm EL42 EHOU

Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm – Đáp án trắc nghiệm môn EL42 – EHOU

Nội dung chương trình Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm – EL42 – EHOU nhằm cung những hiểu biết về các chủ thể và các hoạt động kinh doanh bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Người học có khả năng vận dụng những kiến thức đã học để hoạt động thực tiễn …

Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm – Đáp án trắc nghiệm môn EL42 – EHOU Read More »

Luật cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng EL41 EHOU

Luật cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng – EL41 – EHOU

Nội dung chương trình Luật cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng – EL41 – EHOU nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về khoa học pháp lý cũng có những hiểu biết toàn diện về pháp luật về bảo vệ cạnh tranh trong kinh doanh và bảo vệ quyền …

Luật cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng – EL41 – EHOU Read More »

Luật Hành chính Việt Nam EL09 EHOU

Luật Hành chính Việt Nam – Đáp Án Trắc Nghiệm Môn EL09 – EHOU

Nội dung chương trình Luật Hành chính Việt Nam – EL09 – EHOU nhằm cung cấp những hiểu biết về lý luận và một số vấn đề thực tiễn cơ bản về khoa học quản lý Nhà nước và Pháp luật về quản lý Nhà nước, như: Các nguyên tắc cơ bản trong quản lý …

Luật Hành chính Việt Nam – Đáp Án Trắc Nghiệm Môn EL09 – EHOU Read More »

Shopping Cart
Gọi Ngay
Scroll to Top
error: Thông Báo: Nội Dung Có bản quyền !!