Luật cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng – EL41 – EHOU

Luật cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng EL41 EHOU

Nội dung chương trình Luật cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng – EL41 – EHOU nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về khoa học pháp lý cũng có những hiểu biết toàn diện về pháp luật về bảo vệ cạnh tranh trong kinh doanh và bảo vệ quyền lơi của người tiêu dùng trong nền kinh tế thị trường. Người học có khả năng vận dụng những kiến thức đã học để hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực bảo vệ cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như tiếp tục nghiên cứu ở giai đoạn sau đại học.

Mẹo Nhỏ Nên Đọc Qua

1. Để tìm kết quả nhanh thì nên sử dụng Máy Tính thay vì Điện Thoại.

2. Sau khi Sao chép (Copy) câu hỏi thì bấm “Ctrl + F” và Dán (Paste) câu hỏi vào ô tìm kiếm sẽ thấy câu cả lời. (Copy nguyên câu không ra thì thử vài từ để kiếm)

3. Trường hợp không tìm thấy câu hỏi. Lúc này vui lòng kéo xuống dưới cùng để đặt câu hỏi mục bình luận. Sẽ được trả lời sau ít phút.

4. Xem danh sách đáp án Trắc nghiệm EHOU

5. THAM GIA KHẢO SÁT VỀ CÂU HỎI (Khảo sát giúp chúng tôi biết sự trải nghiệm của Bạn, Bạn có thể đóng ý kiến giúp Chúng tôi tăng trải nghiệm của bạn. Đặc biệt chúng tôi chọn ra 1 người may mắn mỗi tuần để trao Mã Kích Hoạt LawPro 30 Miễn Phí)

6. Tham gia group Facebook Sinh Viên Luật để được hỗ trợ giải bài tập và Nhận Mã Kích hoạt tài khoản Pro Miễn Phí

7. Nếu đăng nhập mà không thấy đáp án thì làm như sau: Giữ Phím Ctrl sau đó bấm phím F5 trên bàn phím “Ctrl + F5” để trình duyệt xóa cache lúc chưa đăng nhập và tải lại nội dung.

Đáp án trắc nghiệm Luật Cạnh Tranh Và Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng – EL41 – EHOU

Chỉ Thành Viên MemberPro Mới xem được toàn bộ đáp án.

Click chọn vào hình ảnh để xem chi tiết gói MemberPro. Hoặc cho vào giỏ hàng để mua ngay. Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng.

 • Law Pro 30 Ngày

  Giá bán: 100.000

  Tham khảo được câu hỏi trắc nghiệm của hơn 60 môn ngành Luật trong 30 ngày. Giúp nhớ kiến thức và giúp ích trong quá trình học tập, thi cử. Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng.

  Thêm vào giỏ hàng
 • Law Pro 180 Ngày

  Giá bán: 500.000

  Tham khảo được câu hỏi trắc nghiệm của hơn 60 môn ngành Luật trong 180 ngày. Giúp nhớ kiến thức và giúp ích trong quá trình học tập, thi cử. Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng.

  Thêm vào giỏ hàng
 • Law Pro 1000 Ngày

  Giá bán: 1.000.000

  Tham khảo được câu hỏi trắc nghiệm của hơn 60 môn ngành Luật trong 1000 ngày. Giúp nhớ kiến thức và giúp ích trong quá trình học tập, thi cử. Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng.

  Thêm vào giỏ hàng

1. Chủ thể nào có thẩm quyền ban hành Danh mục hàng hóa dịch vụ thiết yếu

– (Đ)✅: Thủ tướng Chính Phủ

– (S): Bộ Công Thương

– (S): Quốc Hội

– (S): Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia 

2. Chủ thể thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo Luật Cạnh tranh 2018

– (Đ)✅: Tất cả các phương án đều sai

– (S): Hoạt động trên cùng thị trường liên quan

– (S): Là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của nhau

– (S): Phải có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

3. Chủ thể thực hiện hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo Luật cạnh tranh 2018

– (S): Phải hoạt động trên cùng một thị trường địa lý liên quan

– (Đ)✅: Không nhất thiết phải hoạt động trên cùng một thị trường liên quan

– (S): Phải hoạt động trên cùng một thị trường liên quan

– (S): Phải hoạt động trên cùng một thị trường sản phẩm liên quan 

4. Chủ thể thực hiện hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo Luật cạnh tranh 2018 chỉ bị cấm khi

– (S): Có sức mạnh thị trường

– (S): Hoạt động trên cùng một thị trường liên quan

– (S): Tất cả các phương án đều đúng 

– (Đ)✅: Tất cả các phương án đều sai

5. Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh là cơ quan thuộc

– (S): Bộ Công Thương

– (S): Chính

– (Đ)✅: Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia

– (S): Phủ Quốc Hội 

6. Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng là cơ quan trực thuộc

– (S): Bộ Tư pháp

– (S): Chính phủ

– (Đ)✅: Bộ Công thương

– (S): Tất cả các phương án đều sai 

7. Doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường theo Luật cạnh tranh 2018

– (S): Có thị phần từ 30% trở lên trên thị trường liên quan

– (S): Nếu có sức mạnh thị trường đáng kể

– (S): Tất cả các phương án đều sai 

– (Đ)✅: Tất cả các phương án đều đúng

8. Doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường theo Luật cạnh tranh 2018

– (Đ)✅: Tất cả các phương án đều đúng

– (S): Có thị phần từ 30% trở lên trên thị trường liên quan

– (S): Nếu cùng hành động gây hạn chế cạnh tranh 

– (S): Tất cả các phương án đều sai 

9. Doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường theo Luật cạnh tranh 2018

– (Đ)✅: Tất cả các phương án đều đúng

– (S): Có thị phần từ 30% trở lên trên thị trường liên quan

– (S): Nếu cùng hành động gây hạn chế cạnh tranh 

10. Đối tượng áp dụng của Luật bảo vệ quyền lợi NTD 2010, bao gồm

– (S): Người tiêu dùng

– (S): Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên lãnh thổ Việt Nam

– (S): Tổ chức, cá nhân kinh doanh 

– (Đ)✅: Tất cả các phương án đều đúng

11. Đối tượng áp dụng của Luật cạnh tranh 2018 bao gồm:

⇒ Tất cả các phương án đều đúng

⇒ Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan

⇒ Hiệp hội ngành, nghề hoạt động tại Việt Nam

⇒ Tổ chức, cá nhân kinh doanh 

12. Đối tượng áp dụng của Luật cạnh tranh 2018 không bao gồm: 

⇒ Tất cả các phương án đều sai

⇒ Cơ quan Nhà nước

⇒ Doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

⇒ Hiệp hội ngành nghề 

13. Đơn vị giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng là

⇒ Chi cục quản lý thị trường

⇒ Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm

⇒ Sở Công thương

⇒ Sở Kế hoạch đầu tư 

14. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh nào sau đây được quy định trong cả Luật cạnh tranh 2004 và Luật Cạnh tranh 2018

⇒ Cung cấp thông tin không trung thực gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác.

⇒ Khuyến mại gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng

⇒ Tất cả các phương án trên đều đúng

⇒ So sánh hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác 

15. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh nào sau đây được quy định trong cả Luật cạnh tranh 2004 và Luật Cạnh tranh 2018

⇒ Bán hàng đa cấp bất chính

⇒ Chỉ dẫn gây nhầm lẫn

⇒ Khuyến mại gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng

⇒ Tất cả các phương án trên đều đúng 

16. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp được quy định trong Luật Cạnh tranh 2018 bao gồm

⇒ Xâm phạm thông tin bí mật trong kinh doanh

⇒ Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ

⇒ Chỉ dẫn gây nhầm lẫn 

⇒ Gièm pha doanh nghiệp khác 

17. Hành vi hạn chế cạnh tranh theo Luật cạnh tranh 2018 không bao gồm

⇒ Lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền

⇒ Tất cả các phương án đều sai

⇒ Tập trung kinh tế

⇒ Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh 

18. Hình thức tập trung kinh tế nào KHÔNG làm giảm đi số lượng các doanh nghiệp hoạt động trên thị trường

⇒ Mua lại doanh nghiệp

⇒ Hợp nhất doanh nghiệp

⇒ Sáp nhập doanh nghiệp

⇒ Tất cả các phương án đều đúng 

19. Luật cạnh tranh 2018 có hiệu lực: 

⇒ 01/01/2018

⇒ 01/01/2019

⇒ 01/07/2018 

⇒  01/07/2019

20. Mục tiêu của pháp luật cạnh tranh:

⇒ Tất cả các phương án đều đúng

⇒ Bảo vệ đối thủ cạnh tranh.

⇒ Bảo vệ lợi ích chung của toàn thị trường

⇒ Bảo vệ người tiêu dùng 

21. Người tiêu dùng được xem là

⇒ Bên chiếm ưu thế hơn trong quan hệ hợp đồng với tổ chức cá nhân kinh doanh.

⇒ Bên có quyền và nghĩa vụ ngang bằng trong quan hệ hợp đồng với tổ chức cá nhân kinh doanh

⇒ Bên yếu thế trong quan hệ hợp đồng với tổ chức cá nhân kinh doanh

⇒ Tất cả các phương án đều sai 

22. Nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường theo Luật cạnh tranh 2018 

⇒ Có tối đa là 05 doanh nghiệp

⇒ Tất cả các phương án đều đúng

⇒ Tất cả các phương án đều sai 

⇒ không bao gồm doanh nghiệp có thị phần ít hơn 10% trên thị trường liên quan

23. Nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường theo Luật cạnh tranh 2018 

⇒ không bao gồm doanh nghiệp có thị phần ít hơn 10% trên thị trường liên quan

⇒ Không giới hạn số lượng doanh nghiệp

⇒ Tất cả các phương án đều đúng

⇒ Tất cả các phương án đều sai 

24. Nhóm doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường theo Luật cạnh tranh 2018

⇒ Có tổng thị phần từ 50% trở lên trên thị trường liên quan

⇒ Có tổng thị phần từ 65% trở lên trên thị trường liên quan

⇒ Nếu cùng hành động gây tác động hạn chế cạnh tranh 

⇒ Nếu cùng hành động gây tác động hạn chế cạnh tranh và có sức mạnh thị trường đáng kể

25. Số lượng thành viên Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia tối đa là 

⇒ 05 thành viên

⇒ 07 thành viên

⇒ 15 thành viên,

⇒ 10 thành viên 

26. Thành viên Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia có thể là 

⇒ Tất cả các phương án đều đúng

⇒ Chuyên gia và nhà khoa học chuyên ngành luật, kinh tế, tài chính.

⇒ Công chức Bộ Công Thương có thời gian công tác thực tế ít nhất là 09 năm

⇒ Công chức Bộ, ngành có liên quan 

27. Theo luật bảo vệ quyền lợi NTD 2010, Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng bao gồm: 

⇒ Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng

⇒ Sở Công thương các tỉnh, thành phố

⇒ Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã 

⇒ Tất cả các phương án đều đúng

28. Theo Luật bảo vệ quyền lợi NTD 2010, người tiêu dùng chỉ có thể là

⇒ Cá nhân hoặc tổ chức mua, sử dụng hàng hóa dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt

⇒ Cá nhân mua, sử dụng hàng hóa dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của mình

⇒ Tất cả các phương án đều sai

⇒ Tổ chức mua, sử dụng hàng hóa dịch vụ phục vụ hoạt động nghề nghiệp chuyên nghiệp 

29. Theo Luật bảo vệ quyền lợi NTD 2010, Người tiêu dùng là 

⇒ Người mua hàng hóa, dịch vụ

⇒ Người mua, sử dụng hàng hóa dịch vụ

⇒ Tất cả các phương án đều đúng

⇒ Người sử dụng hàng hóa dịch vụ 

30. Theo Luật bảo vệ quyền lợi NTD 2010, Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hàng hóa có khuyết tật gây ra

⇒ Được đặt ra kể cả khi tổ chức, cá nhân đó không biết hoặc không có lỗi trong việc phát sinh khuyết tật

⇒ Chỉ được đặt ra khi tổ chức, cá nhân kinh doanh có lỗi trong việc phát sinh khuyết tật

⇒ Được miễn khi tổ chức cá nhân kinh doanh không cố ý

⇒ Tất cả các phương án trên đều sai 

31. Theo Luật bảo vệ quyền lợi NTD 2010, trách nhiệm thu hồi hàng hóa có khuyết tật thuộc về 

⇒ Tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa

⇒ Tổ chức, cá nhân bán lẻ hàng hóa

⇒ Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hoá

⇒ Tổ chức, cá nhân phân phối hàng hóa 

32. Theo Luật cạnh tranh 2018 chủ thể thực hiện hành vi tập trung kinh tế

⇒ không nhất thiết phải hoạt động trên thị trường liên quan.

⇒ phải hoạt động trên thị trường liên quan.

⇒ Tất cả các phương án đều sai 

33. Theo Luật cạnh tranh 2018 hành vi tập trung kinh tế bị cấm khi

⇒ Các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế chiếm từ 30% trở lên trên thị trường liên quan

⇒ Các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế chiếm từ 50% trở lên trên thị trường liên quan 

⇒ Doanh nghiệp thực hiện tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường Việt Nam

⇒ Tất cả các phương án đều sai 

34. Theo Luật cạnh tranh 2018 ngưỡng thông báo tập trung kinh tế được xác định căn cứ vào một trong các tiêu chí 

⇒ Tất cả các phương án đều đúng

⇒ Giá trị giao dịch của tập trung kinh tế

⇒ Tổng doanh thu trên thị trường Việt Nam của doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế

⇒ Tổng tài sản trên thị trường Việt Nam của doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế 

35. Theo Luật cạnh tranh 2018 nhà nước kiểm soát doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền nhà nước bằng các biện pháp

⇒ Định hướng, tổ chức các thị trường liên quan đến hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan

⇒ Quyết định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước

⇒ Quyết định số lượng, khối lượng, phạm vi thị trường của hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước 

⇒ Tất cả các phương án đều đúng

36. Theo Luật cạnh tranh 2018 nhóm ba doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu cùng hành động gây hạn chế cạnh tranh và thuộc trường hợp nào sau đây

⇒ Nếu có tổng thị phần trên thị trường liên quan từ 65% trở lên và không có doanh nghiệp nào có thị phần nhỏ hơn 10%

⇒ Nếu có thị phần đáng kể trên thị trường

⇒ Nếu có tổng thị phần trên thị trường liên quan từ 65% trở lên

⇒ Tất cả các phương án đều đúng 

37. Theo Luật cạnh tranh 2018 nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh có tối đa là

⇒ 03 Doanh nghiệp

⇒ 04 doanh nghiệp

⇒ 05 doanh nghiệp

⇒ Không bị giới hạn mức tối đa 

38. Theo Luật cạnh tranh 2018 nhóm hai doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu cùng hành động gây tác động hạn chế cạnh tranh và:

⇒ có tổng thị phần từ 50% trở lên trên thị trường liên quan

⇒ Có tổng thị phần từ 65% trở lên trên thị trường liên quan

⇒ Có tổng thị phần từ 75% trở lên trên thị trường liên quan

⇒ có tổng thị phần từ 85% trở lên trên thị trường liên quan. 

39. Theo Luật cạnh tranh 2018 sức mạnh thị trường đáng kể của doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp được xác định căn cứ vào

⇒ Các yếu tố đặc thù trong ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh

⇒ Sức mạnh tài chính, quy mô của doanh nghiệp

⇒ Tương quan thị phần giữa các doanh nghiệp trên thị trường liên quan 

⇒ Tất cả các phương án đều đúng

40. Theo Luật cạnh tranh 2018 thời hạn thẩm định sơ bộ việc tập trung kinh tế là

⇒ 30 ngày

⇒ 150 ngày

⇒ 60 ngày

⇒ 90 ngày 

41. Theo Luật Cạnh tranh 2018 trong quá trình thẩm định tập trung kinh tế, Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia có quyền tham vấn 

⇒ Tất cả các phương án trên đều đúng

⇒ Cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực mà các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế đang hoạt động doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân khác có liên quan

⇒ Tất cả các phương án đều sai 

42. Theo Luật cạnh tranh 2018, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến loại bỏ đối thủ cạnh tranh

⇒ Có thể hưởng miễn trừ

⇒ Tất cả các phương án trên đều đúng

⇒ Tất cả các phương án trên đều sai 

⇒ Chỉ bị cấm nếu chủ thể thực hiện hành vi có vị trí thống lĩnh hoặc vị trí độc quyền

43. Theo Luật cạnh tranh 2018, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cưới giá thành toàn bộ dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến loại bỏ đối thủ cạnh tranh

⇒ Không được hưởng miễn trừ.

⇒ Là hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm

⇒ Tất cả các phương án đều đúng

⇒ Là hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền bị cấm

44. Theo Luật cạnh tranh 2018, hành vi nào sau đây KHÔNG phải là hành vi cạnh tranh không lành mạnh

⇒ Phân biệt đối xử của hiệp hội

⇒ Cung cấp thông tin không trung thực gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác

⇒ Khuyến mại gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng

⇒ Lôi kéo khách hàng bất chính 

45. Theo Luật cạnh tranh 2018, hành vi nào sau đây KHÔNG phải là hành vi cạnh tranh không lành mạnh 

⇒ Cung cấp thông tin không trung thực gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác

⇒ Khuyến mại gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng.

⇒ Bán hàng đa cấp bất chính.

⇒ So sánh hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác 

46. Theo Luật cạnh tranh 2018, lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền để ổn định giá bán lại tối thiểu gây thiệt hại cho khách hàng là 

⇒ Tất cả các phương án trên đều sai

⇒ Thỏa thuận ấn định giá giữa nhà sản xuất và nhà phân phối

⇒ Việc các nhà sản xuất yêu cầu các nhà phân phối không được bán thấp hơn mức giá cố định.

⇒ Việc các nhà sản xuất đưa ra một mức giá thống nhất cho các nhà phân phối 

47. Theo Luật cạnh tranh 2018, những hành vi nào sau đây là hành vi cạnh tranh không lành mạnh

⇒ Lạm dụng vị trí thống lĩnh vị trí độc quyền

⇒ Tập trung kinh tế

⇒ Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cưới giá thành toàn bộ nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh

⇒ Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh 

48. Theo Luật cạnh tranh 2018, những hành vi nào sau đây là hành vi cạnh tranh không lành mạnh

⇒ Lôi kéo khách hàng bất chính

⇒ Bán hàng đa cấp bất chính

⇒ Chỉ dẫn gây nhầm lẫn.

⇒ Phân biệt đối xử của hiệp hội 

49. Theo Luật cạnh tranh 2018, Tập trung kinh tế bao gồm các hình thức sau

⇒ Liên doanh giữa các doanh nghiệp

⇒ Mua lại doanh nghiệp

⇒ Sáp nhập doanh nghiệp và Hợp nhất doanh nghiệp 

⇒ Tất cả các phương án đều đúng

50. Theo Luật cạnh tranh 2018, Tập trung kinh tế là hành vi nào sau đây

⇒ Cá nhân đầu tư cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp

⇒ Chuyển nhượng cổ phần doanh nghiệp

⇒ Mua lại doanh nghiệp

⇒ Mua lại hoạt động kinh doanh 

51. Theo quy định của Luật Cạnh tranh 2018, Chủ tịch Ủy ban cạnh tranh quốc gia do ai bổ nhiệm, miễn nhiệm

⇒ Thủ tướng Chính phủ

⇒ Bộ trưởng Bộ Công thương

⇒ Chủ tịch nước

⇒ Chủ tịch quốc hội 

52. Theo quy định của Luật Cạnh tranh 2018, Cơ quan tiến hành tố tụng cạnh tranh KHÔNG bao gồm

⇒ Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh

⇒ Tất cả các phương án đều sai

⇒ Hội đồng cạnh tranh

⇒ Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia; 

53. Theo quy định của Luật Cạnh tranh 2018, hình thức xử phạt nào sau đây KHÔNG thuộc thẩm quyền của Chủ tịch ủy ban cạnh tranh quốc gia và Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh

⇒ Phạt cảnh cáo

⇒ Phạt tù

⇒ Phạt tiền

⇒ Tịch thu tang vật 

54. Theo quy định của Luật Cạnh tranh 2018, thủ trưởng Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh do ai bổ nhiệm, miễn nhiệm.

⇒ Chủ tịch Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia

⇒ Bộ trưởng Bộ Công thương

⇒ Chủ tịch nước

⇒ Thủ tướng Chính phủ 

55. Thị trường sản phẩm liên quan là

⇒ Là thị trường có hàng hóa dịch vụ có thể thay thế cho nhau với những điều kiện cạnh tranh tương tự

⇒ Thị trường của những hàng hóa, dịch vụ có liên quan

⇒ Thị trường của những hàng hóa, dịch vụ có thể thay thế cho nhau về đặc tính hoặc mục đích sử dụng hoặc giá cả

⇒ Thị trường của những hàng hóa, dịch vụ có thể thay thế cho nhau về đặc tính, mục đích sử dụng và giá cả

56. Thiết chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam bao gồm

⇒ Tất cả các phương án đều đúng

⇒ Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng

⇒ Cơ quan tài phán.

⇒ Tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

57. Thỏa thuận ổn định giá hàng hóa dịch vụ theo Luật cạnh tranh 2018

⇒ Bị cấm có điều kiện

⇒ Bị cấm tuyệt đối

⇒ Không được hưởng miễn trừ 

⇒ Có thể hưởng miễn trừ

58. Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo Luật cạnh tranh 2018 

⇒ Bao gồm cả các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo chiều ngang và chiều dọc

⇒ Chỉ bao gồm các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo chiều dọc.

⇒ Chỉ bao gồm các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo chiều ngang

⇒ Tất cả các phương án đều sai 

59. Thỏa thuận hạn chế hoặc kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

⇒ Giữ nguyên số lượng, hàng hóa dịch vụ so với trước đó

⇒ Mục đích nhằm tạo ra sự khan hiếm giả tạo trên thị trường

⇒ Làm giảm đi số lượng, hàng hóa dịch vụ So với trước đó

⇒ Luôn là thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo chiều ngang 

60. Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh theo Luật cạnh tranh 2018 

⇒ Cả hai phương án trên đều đúng

⇒ Nhằm ngăn cản các doanh nghiệp đã tồn tại trên thị trường phát triển sản xuất kinh doanh

⇒ Nhằm ngăn cản những doanh nghiệp đang mong muốn gia nhập thị trường

⇒ Tất cả các phương án đều sai 

61. Tổ chức cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật bảo vệ quyền lợi NTD 2010

⇒ Không có đăng ký kinh doanh

⇒ Có thể có hoặc không có đăng ký kinh doanh

⇒ Phải có đăng ký kinh doanh

⇒ Tất cả các phương án đều sai 

62. Tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng KHÔNG có quyền nào sau đây:

⇒ Hỗ trợ kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước

⇒ Đại diện người tiêu dùng khởi kiện hoặc tự mình khởi kiện vì lợi ích công cộng

⇒ Độc lập khảo sát, thử nghiệm, công bố kết quả khảo sát, thử nghiệm chất lượng hàng hóa, dịch vụ do mình thực hiện

⇒ Hướng dẫn, giúp đỡ, tư vấn người tiêu dùng khi có yêu cầu 

63. Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia là Cơ quan thuộc 

⇒ Bộ Công Thương

⇒ Chính Phủ

⇒ Quốc Hội

⇒ Thủ tướng chính phủ

Đáp án tự luận Luật Cạnh Tranh Và Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng – EL41 – EHOU

2.4/5 - (5 bình chọn)
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
2.4/5 - (5 bình chọn)
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
All in one
Gọi Ngay
Scroll to Top

Chào Bạn

Bạn cần hỗ trợ để 100/100 chứ?