Luật Thương mại quốc tế – Đáp Án Trắc Nghiệm Môn EL26 – EHOU

Luật Thương mại quốc tế EL26 EHOU

Nội dung chương trình Luật Thương mại quốc tế – EL26 – EHOU nhằm cung cấp những hiểu biết về những vấn đề lí luận cơ bản về luật thương mại quốc tế; Các nguyên tắc cơ bản của WTO;pháp luật của WTO điều chỉnh lĩnh vực thương mại hàng hóa (Xác định hàng hóa và hệ thống HS; Các qui định về thuế quan; các qui định về chống bán phá giá, trợ cấp và tự vệ; Các qui định về tiêu chuẩn sản phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm); pháp luật của WTO điều chỉnh lĩnh vực thương mại dịch vụ; giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ WTO; hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế; pháp luật về thanh toán quốc tế; Giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế giữa các thương nhân. bài giảng, nghiên cứu các câu hỏi ôn tập thi và bài tập đã được cung cấp.

Mẹo Nhỏ Nên Đọc Qua

1. Để tìm kết quả nhanh thì nên sử dụng Máy Tính thay vì Điện Thoại.

2. Sau khi Sao chép (Copy) câu hỏi thì bấm “Ctrl + F” và Dán (Paste) câu hỏi vào ô tìm kiếm sẽ thấy câu cả lời. (Copy nguyên câu không ra thì thử vài từ để kiếm)

3. Trường hợp không tìm thấy câu hỏi. Lúc này vui lòng kéo xuống dưới cùng để đặt câu hỏi mục bình luận. Sẽ được trả lời sau ít phút.

4. Xem danh sách đáp án Trắc nghiệm EHOU

5. THAM GIA KHẢO SÁT VỀ CÂU HỎI (Khảo sát giúp chúng tôi biết sự trải nghiệm của Bạn, Bạn có thể đóng ý kiến giúp Chúng tôi tăng trải nghiệm của bạn. Đặc biệt chúng tôi chọn ra 1 người may mắn mỗi tuần để trao Mã Kích Hoạt LawPro 30 Miễn Phí)

6. Tham gia group Facebook Sinh Viên Luật để được hỗ trợ giải bài tập và Nhận Mã Kích hoạt tài khoản Pro Miễn Phí

7. Nếu đăng nhập mà không thấy đáp án thì làm như sau: Giữ Phím Ctrl sau đó bấm phím F5 trên bàn phím “Ctrl + F5” để trình duyệt xóa cache lúc chưa đăng nhập và tải lại nội dung.

Đáp án trắc nghiệm Luật Thương Mại Quốc Tế – EL26 – EHOU

Chỉ Thành Viên MemberPro Mới xem được toàn bộ đáp án.

Click chọn vào hình ảnh để xem chi tiết gói MemberPro. Hoặc cho vào giỏ hàng để mua ngay. Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng.

 • Law Pro 30 Ngày

  Giá bán: 100.000

  Tham khảo được câu hỏi trắc nghiệm của hơn 60 môn ngành Luật trong 30 ngày. Giúp nhớ kiến thức và giúp ích trong quá trình học tập, thi cử. Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng.

  Thêm vào giỏ hàng
 • Law Pro 180 Ngày

  Giá bán: 500.000

  Tham khảo được câu hỏi trắc nghiệm của hơn 60 môn ngành Luật trong 180 ngày. Giúp nhớ kiến thức và giúp ích trong quá trình học tập, thi cử. Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng.

  Thêm vào giỏ hàng
 • Law Pro 1000 Ngày

  Giá bán: 1.000.000

  Tham khảo được câu hỏi trắc nghiệm của hơn 60 môn ngành Luật trong 1000 ngày. Giúp nhớ kiến thức và giúp ích trong quá trình học tập, thi cử. Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng.

  Thêm vào giỏ hàng

1. “Đãi ngộ tối huệ quốc” và “Đãi ngộ quốc gia” là một nguyên tắc hay hai nguyên tắc của luật thương mại quốc tế? 

– (Đ)✅: Là hai

– (S): Là một 

2. “Thương mại” và “Thương mại quốc tế” là những từ đồng nghĩa, đúng hay sai? 

– (S): Đúng

– (Đ)✅: Sai

3. ACV là gì?

– (S): Hiệp định về chống bán phá giá

– (S): Hiệp định về hàng rào kĩ thuật đối với thương mại

– (S): Hiệp định về nông nghiệp 

– (Đ)✅: Hiệp định về định giá hải quan của WTO

4. AFTA là gì?

– (S): Danh mục thuế quan ASEAN

– (S): Hàng rào thuế quan ASEAN

– (Đ)✅: Khu vực thương mại tự do ASEAN

– (S): Liên doanh công nghiệp ASEAN 

5. Bất kĩ quan hệ thương mại nào cũng là quan hệ thương mại có yếu tố nước ngoài, đúng hay sai? 

– (Đ)✅: Sai

– (S): Đúng

6. Biện pháp nào không phải là biện pháp giải quyết tranh chấp trong ASEAN theo nghị định thư của hiến chương ASEAN về cơ chế giải quyết tranh chấp trong ASEAN?

– (S): Tham vấn

– (S): Trung gian 

– (Đ)✅: Tòa án

– (S): Môi giới

7. Các bên tranh chấp có thể thỏa thuận chọn qui tắc tố tụng trọng tài UNCITRAL để giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế được không? 

– (S): Không 

– (Đ)✅: Có

8. Các biện pháp vệ sinh động vật, thực vật là gì?

– (Đ)✅: Tất cả các luật, nghị định, qui định, yêu cầu, thủ tục, kể cả tiêu chí sản phẩm cuối cùng đối với hàng hóa làm từ động vật, thực vật 

– (S): Cắt giảm thuế quan.

– (S): Cắt giảm trợ cấp của chính phủ

– (S): Tự do hóa thương mại động vật, thực vật 

9. Các nước thành viên WTO tham gia các hiệp định thương mại nhiều bên của WTO như thế nào?

– (S): Bắt buộc 

– (Đ)✅: Tự nguyện và thường phải thông qua đàm phán

– (S): Bắt buộc đối với một số hiệp định này, không bắt buộc đối với một số hiệp định khác

– (S): Bắt buộc đối với một số thành viên này, không bắt buộc đối với một số thành viên khác 

10. Các thành viên WTO cam kết với Việt Nam như thế nào về hàng may mặc nhập khẩu từ Việt Nam?

– (S): Áp dụng biện pháp tự vệ đặc biệt

– (S): Áp dụng hạn ngạch 

– (Đ)✅: Không áp dụng hạn ngạch

11. CEPT là gì?

⇒ Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung dành cho khu vực thương mại tự do ASEAN

⇒ Cộng đồng văn hóa-xã hội ASEAN

⇒ Khu vực đầu tư ASEAN

⇒ Khu vực mậu dịch tự do ASEAN 

12. Có mấy phương thức cung cấp dịch vụ trong thương mại quốc tế?

⇒ 2

⇒ 3

⇒ 4

⇒ 5

13. Cơ sở chủ yếu để xác định trị giá tính thuế hải quan là gì?

⇒ Giá thực trả cho hàng hóa xuất khẩu (giá trị giao dịch)

⇒ Do cơ quan hải quan quyết định

⇒ Do cơ quan thuế quyết định

⇒ Giá bán hàng hóa đó trên thị trường nhập khẩu 

14. Có thể áp dụng loại nguồn pháp luật nào trong thương mại quốc tế? 

⇒ Có thể áp dụng điều ước quốc tế, pháp luật nước ngoài và/hoặc pháp luật trong nước

⇒ Chỉ có thể áp dụng điều ước quốc tế

⇒ Chỉ có thể áp dụng pháp luật nước ngoài

⇒ Chỉ có thể áp dụng pháp luật trong nước 

15. Có thể đánh thuế hải quan theo phương pháp nào? 

⇒ Theo đơn vị đo lường hàng hóa

⇒ Theo phần trăm giá trị hàng hóa

⇒ Tính gộp theo phần trăm giá trị hàng hóa và phần thuế cứng đánh vào đơn vị sản phẩm không kể giá trị của sản phẩm đó 

⇒ Có thể đánh thuế hải quan theo một trong ba phương pháp: Theo phần trăm giá trị hàng hóa; Theo đơn vị đo lường hàng hóa; Tính gộp theo phần trăm giá trị hàng hóa và phần thuế cứng đánh vào đơn vị sản phẩm không kể giá trị của sản phẩm đó

16. Cộng đồng ASEAN gồm những phần cấu thành nào? 

⇒ Cộng đồng chính trị – an ninh; Cộng đồng kinh tế; Cộng đồng văn hóa – xã hội

⇒ Cộng đồng chính trị – an ninh

⇒ Cộng đồng kinh tế

⇒ Cộng đồng văn hóa-xã hội 

17. Cộng đồng kinh tế ASEAN phát triển theo xu hướng nào?

⇒ Cả Asean sẽ trở thành một thị trường duy nhất

⇒ Bảo hộ thương mại của mỗi nước ngày càng được tăng cường 

⇒ Cơ sở sản xuất ngày càng không thống nhất trong nội khối 

18. Công động kinh tế ASEAN phát triển theo xu hướng nào?

⇒ Lưu thông tự do thương mại dịch vụ

⇒ Lưu thông tự do thương mại hàng hóa

⇒ Lưu thông tự do tư bản, nhân tài và lao động có tay nghề trong khối 

⇒ Tất cả các phương án

19. Công ước New York năm 1958 về công nhận và thi hành các quyết định của trọng tài nước ngoài qui định việc áp dụng Công ước về công nhân và thi hành phán quyết của trọng tài trên cơ sở nguyên tắc nào?

⇒ Trên cơ sở có đi có lại giữa các nước ký kết/tham gia công ước

⇒ Không có đáp án nào đúng

⇒ Trên cơ sở tham vấn của các luật sư 

20. Cung cấp dịch vụ qua biên giới là:

⇒ Phương thức cung cấp dịch vụ sử dụng dịch vụ ngoài lãnh thổ quốc gia

⇒ Phương thức cung cấp dịch vụ sự hiện diện thể nhân.

⇒ Phương thức cung cấp dịch vụ, theo đó, dịch vụ được cung cấp từ lãnh thổ một nước đến lãnh thổ của bất kĩ nước nào khác

⇒ Phương thức cung cấp dịch vụ sự hiện diện thương mại 

21. Điều khoản trọng tài là một hình thức thỏa thuận trọng tài thương mại quốc tế, đúng hay sai? 

⇒ Sai

⇒ Đúng

22. GATS là gì?

⇒ Cũng là GATT

⇒ Hiệp định chung về thuế quan và thương mại của WTO

⇒ Hiệp định chung về thương mại dịch vụ của WTO

⇒ Hiệp định về các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại 

23. GATT có qui định về cắt giảm thuế quan hay không? Nhằm mục đích gì?

⇒ GATT có qui định về cắt giảm thuế quan. Nhằm để thúc đẩy tự do hóa thương mại quốc tế

⇒ GATT không qui định về cắt giảm thuế quan 

24. GATT là gì? 

⇒ Hiệp định chung về thuế quan và thương mại của WTO

⇒ Hiệp định chung về thương mại dịch vụ của WTO

⇒ Hiệp định về các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại

⇒ Hiệp định về hàng rào kĩ thuật đối với thương mại 

25. Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết các doanh nghiệp nhà nước của mình hoạt động theo tiêu chí nào? 

⇒ Theo định hướng xã hội chủ nghĩa

⇒ Theo tiêu chí phi lợi nhuận.

⇒ Theo tiêu chí trợ cấp nhà nước 

⇒ Hoàn toàn theo tiêu chí thương mại

26. Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết chính sách tài chính – tiền tệ của nước minh tuân theo những qui định nào? 

⇒ qui định của WTO và của qui tiền tệ quốc tế

⇒ qui định của EU về đồng tiền chung 

⇒ Theo thỏa thuận riêng rẽ song phương với từng nước 

27. Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết như thế nào về hàng rào kĩ thuật đối với thương mại? 

⇒ Theo qui định của WTO, trong đó có hiệp định về giám định BTB

⇒ Theo các thỏa thuận thương mại song phương với từng nước

⇒ Theo cơ chế kinh tế thị trường 

28. Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết quản lý giá như thế nào?

⇒ Phù hợp với các qui định của WTO về giá 

⇒ Theo Cơ chế kinh tế thị trường tự do 

⇒ Theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

⇒ Theo nguyên tắc lấy thu bù chi 

29. Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết thực hiện chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và các biện pháp tự vệ như thế nào? 

⇒ Theo các thỏa thuận thương mại song phương với từng nước

⇒ Tuân thủ các qui định của WTO

⇒ Tùy theo từng đối tác thương mại mà Việt Nam quyết định sẽ áp dụng chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và các biện pháp tự vệ 

30. Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết thực hiện giám định trước khi giao hàng như thế nào?

⇒ Theo qui định của WTO, trong đó có hiệp định về giám định trước khi giao hàng

⇒ Theo các thỏa thuận thương mại song phương với từng nước

⇒ Theo cơ chế kinh tế thị trường

⇒ Tùy theo từng đối tác thương mại mà Việt Nam quyết định sẽ áp dụng chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và các biện pháp tự vệ 

31. Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết về xác định trị giá tính thuế hải quan như thế nào?

⇒ Thực hiện tính thuế hải quan theo qui định của WTO

⇒ Theo Công ước Tokyo năm 1974 về đơn giản hóa và hài hòa thủ tục hải quan

⇒ Tùy theo đối tác thương mại của Việt Nam 

32. Hệ thống pháp luật nào là hệ thống pháp luật duy nhất điều chỉnh thương mại quốc tế?

⇒ Không có hệ thống pháp luật nào là duy nhất điều chỉnh thương mại quốc tế cả.

⇒ Luật quốc gia

⇒ Luật quốc tế

⇒ Tư pháp quốc tế 

33. Hiệp định nào của ASEAN về hải quan là hiệp định hiện hành? 

⇒ Hiệp định Hải quan ASEAN năm 2013

⇒ Hiệp định Hải quan ASEAN năm 1997

⇒ Hiệp định CEPT năm 1992 

34. Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế được xác lập trên cơ sở nguyên tắc nào?

⇒ Tất cả các phương án

⇒ Các bên mua, bán tự do thỏa thuận giao kết hợp đồng

⇒ Theo nguyên tắc đề nghị – chấp thuận (acceptance) 

35. Khi nào biện pháp tự vệ có thể được áp dụng trong thương mại quốc tế xuất hiện?

⇒ Khi nhập khẩu hàng hóa ít như có thể

⇒ Khi nhập khẩu hàng hóa nhiều như cần thiết 

⇒ Khi cần thiết và trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa quá mức mà không thể lường trước được, gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho sản xuất trong nước 

36. Khi nào Việt Nam hoặc Mỹ có thể không áp dụng chế độ đãi ngộ tối huệ quốc trong quan hệ thương mại giữa hai nước mà không vi phạm cam kết theo hiệp định thương mại Việt – Mỹ?

⇒ Khi mỗi bên không áp dụng chế độ đãi ngộ tối huệ quốc là phù hợp với nghĩa vụ của bên đó trong WTO

⇒ Khi bên này không đòi hỏi bên kia phải áp dụng và ngược lại

⇒ Khi Việt Nam gia nhập WTO 

37. Khu vực nào là khu vực thương mại tự do và đặc khu kinh tế của Việt Nam?

⇒ Khu chế xuất, khu thương mại tự do, khi công nghiệp và khu công nghiệp cao

⇒ Khu chế xuất

⇒ Khu công nghiệp

⇒ Khu công nghiệp cao 

38. Luật quốc tế (Công pháp quốc tế) có điều chỉnh thương mại quốc tế không? 

⇒ Có

⇒ Không 

39. Luật thương mại gồm lĩnh vực nào?

⇒ Tất cả các phương án

⇒ Pháp luật về các khía cạnh thương mại của đầu tư.

⇒ Pháp luật về thương mại dịch vụ

⇒ Pháp luật về thương mại hàng hóa. 

40. Mức thuế suất thuế chống bán phá giá được Hiệp định về chống bán phá giá qui định như thế nào?

⇒ Do WTO quyết định từng trường hợp cụ thể

⇒ Không giới hạn mức thuế suất

⇒ Tùy nghi quyết định 

⇒ Không được vượt quá biên độ bán phá giá

41. Mục tiêu của hiệp định về thương mại hàng dệt và may mặc là gì?

⇒ Để thương mại quốc tế hàng dệt và may mặc được tự do hóa và không phân biệt đối xử

⇒ Hạn chế mua bán hàng dệt và may mặc.

⇒ Nâng cao chất lượng hàng dệt và may mặc

⇒ Ngăn chặn hàng giả 

42. Ngày nay Nhà nước Việt Nam nắm độc quyền ngoại thương, đúng hay sai? 

⇒ Đúng

⇒ Sai

43. Nhãn hiệu hàng hóa là: 

⇒ Bất cứ một dấu hiệu nào hoặc tổ hợp các dấu hiệu có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của các doanh nghiệp khác

⇒ Bất cứ một dấu hiệu nào của dịch vụ

⇒ Bất cứ một dấu hiệu nào của hàng hóa

⇒ Bất cứ tổ hợp các dấu hiệu nào của hàng hóa hoặc dịch vụ 

44. Nước nào thuộc nhóm “ASEAN 4”?

⇒ Việt Nam và Campuchia

⇒ Brunei và Singapore 

⇒ Campuchia và Lào

⇒ Singapore và Việt Nam 

45. Nước nào thuộc nhóm “ASEAN 6”?

⇒ Brunei và Singapore

⇒ Campuchia và Singapore

⇒ Lào và Singapore

⇒ Singapore và Lào 

46. Nước này dành cho thương nhân, hàng hóa nước kia chế độ đãi ngộ không kém hơn sự đối xử theo pháp luật đối với thương nhân và hàng hóa nước mình là chế độ đãi ngộ gì? 

⇒ Đãi ngộ quốc gia.

⇒ Đãi ngộ tối huệ quốc

⇒ Tất cả các phương án 

47. Nước này dành cho thương nhân, hàng hóa nước kia chế độ đãi ngộ không kém thuận lợi hơn sự đối xử thuận lợi nhất theo pháp luật mà nước này dành cho thương nhân, hàng hóa của bất kĩ nước thứ ba nào là chế độ đãi ngộ gì?

⇒ Đãi ngộ quốc gia.

⇒ Đại ngộ tối huệ quốc

⇒ Không có phương án nào đúng

⇒ Vừa là chế độ đãi ngộ quốc gia, vừa là đãi ngộ tối huệ quốc 

48. Phải làm gì để thực hiện được nguyên tắc không phân biệt đối xử trong thương mại quốc tế?

⇒ Phải thực hiện đúng đắn nguyên tắc đãi ngộ tối huệ quốc và nguyên tắc đãi ngộ quốc gia

⇒ Phải thực hiện nguyên tắc đãi ngộ quốc gia

⇒ Phải thực hiện nguyên tắc đãi ngộ tối huệ quốc 

49. Pháp luật hải quan có là một phần của luật thương mại quốc tế không? Tại sao? 

⇒ Có

⇒ Không

50. Pháp luật quốc gia có điều chỉnh thương mại quốc tế không? 

⇒ Có

⇒ Không

51. Pháp luật quốc tế về thương mại quốc tế của WTO phạm vi áp dụng trên qui mô không gian như thế nào?

⇒ Trên qui mô toàn cầu.

⇒ Chỉ trong quan hệ song phương về thương mại quốc tế giữa hai nước

⇒ Trên qui mô khu vực 

52. Pháp luật thương mại quốc tế hiện nay là gì?

⇒ Là một tổng hợp các qui định của chỉ một hệ thống pháp luật quốc tế

⇒ Là một tổng hợp các qui định của chỉ một hệ thống pháp luật quốc gia

⇒ Là tổng hợp các qui định của chỉ một hệ thống tư pháp quốc tế 

⇒ Gồm một tổng hợp các nguyên tắc và qui phạm của các hệ thống pháp luật khác nhau điều chỉnh

53. qui định kĩ thuật là một hàng rào kĩ thuật đối với thương mại quốc tế, đúng hay sai? 

⇒ Đúng

⇒ Sai

54. qui tắc nào không phải là cơ chế giải quyết tranh chấp trong ASEAN theo nghị định thư của hiến chương ASEAN về Cơ chế giải quyết tranh chấp trong ASEAN?

⇒ qui tắc tố tụng tại tòa án

⇒ qui tắc hòa giải

⇒ qui tắc trung gian 

55. qui tắc xuất xứ là gì trong thương mại quốc tế?

⇒ Là hàng rào kĩ thuật đối với thương mại

⇒ Là những luật, qui định dưới luật, quyết định hành chính chung do các nước áp dụng để xác định nước xuất xứ của hàng hóa

⇒ Là một đơn vị đo lường chất lượng hàng hóa 

56. SCM là gì?

⇒ Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng

⇒ Hiệp định về chống bán phá giá

⇒ Hiệp định về hàng rào kĩ thuật đối với thương mại

⇒ Hiệp định về nông nghiệp 

57. Sở hữu trí tuệ có được luật thương mại quốc tế điều chỉnh hay không? 

⇒ Có

⇒ Không

58. Sử dụng dịch vụ ngoài lãnh thổ quốc gia là:

⇒ Phương thức cung cấp dịch vụ, theo đó, dịch vụ được cung cấp trên lãnh thổ của một nước cho người tiêu dùng của bất kĩ nước nào khác

⇒ Phương thức cung cấp dịch vụ qua biên giới

⇒ Phương thức cung cấp dịch vụ, theo đó dịch vụ được cung cấp từ lãnh thổ một nước đến lãnh thổ một nước đến lãnh thổ của bất kĩ nước nào khác

⇒ Phương thức dịch vụ – sự hiện diện thương mại 

59. Sự hiện diện thể nhân là 

⇒ Phương thức dịch vụ, theo đó, dịch vụ được cung cấp bởi một người cung cấp của một nước thông qua sự hiện diện thể nhân của bất kĩ nước nào khác

⇒ Phương thức cung cấp dịch vụ – sử dụng dịch vụ ngoài lãnh thổ quốc gia

⇒ Phương thức cung cấp dịch vụ qua biên giới

⇒ Phương thức dịch vụ – sự hiện diện thương mại,

60. Sự hiện diện thương mại là:

⇒ Phương thức cung cấp dịch vụ – sử dụng dịch vụ ngoài lãnh thổ quốc gia

⇒ Phương thức cung cấp dịch vụ qua biên giới

⇒ Phương thức cung cấp dịch vụ, theo đó, dịch vụ được cung cấp từ lãnh thổ một nước đến lãnh thổ của bất kĩ nước nào khác 

⇒ Phương thức cung cấp dịch vụ, theo đó, dịch vụ được cung cấp bởi một người cung cấp của một nước thông qua sự hiện diện thương mại trên lãnh thổ của bất kĩ nước nào khác

61. Tại sao Hiệp định về nông nghiệp của WTO qui định cắt giảm trợ cấp xuất khẩu hàng nông sản? 

⇒ Vì sự trợ cấp của chính phủ đối với nông nghiệp và trợ cấp xuất khẩu nông sản được cho rằng sẽ hạn chế và bóp méo thị trường nông sản thế giới

⇒ Vì có nhiều hàng nông sản còn dư lượng thuốc trừ sâu, độc hại đối với người tiêu dùng

⇒ Vì nhiều nơi trên thế giới còn thiếu lương thực và người dân đói nghèo 

⇒  Vì trợ cấp làm tăng chi phí đối với sản xuất nông nghiệp và hàng nông sản 

62. TBT là gì?

⇒ Hiệp định về hàng rào kĩ thuật đối với thương mại

⇒ Hiệp định về nông nghiệp

⇒ Hiệp định về thương mại hàng dệt và may mặc

⇒ Không có phương án nào đúng 

63. Thành phần của Cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO (DSB) gồm:

⇒ Đại diện các nước đang phát triển

⇒ Đại diện các nước phát triển nhất

⇒ Đại diện của tất cả các nước thành viên WTO

⇒ Đại diện của các tổ chức khu vực thương mại tự do 

64. Thế nào là bán phá giá? 

⇒ Đưa hàng hóa của một nước khác vào lưu thông thương mại thấp hơn giá trị thông thường của hàng hóa đó 

⇒ Bán hàng ngang với giá thị thông thường của hàng hóa đó

⇒ Bán hàng với giá cao hơn giá thực 

65. Thế nào là giám định hàng hóa trước khi xếp hàng?

⇒ Mọi hoạt động liên quan đến thẩm định số lượng, chất lượng hàng hóa, giá cả hàng hóa, phân loại hải quan hàng hóa xuất khẩu

⇒ Đơn giản đó chỉ là vấn đề thủ tục hải quan.

⇒ Là hoạt động tính thuế hải quan

⇒ Là việc kiểm tra hàng rào kĩ thuật đối với thương mại 

66. Thế nào là hiệp định thương mại đa biên của WTO?

⇒ Không có phương án nào đúng

⇒ Là hiệp định phụ trợ cho GATT

⇒ Là hiệp định không thể tách rời Hiệp định Marrakesh và ràng buộc tất cả các thành viên của WTO

⇒ Là hiệp định thương mại nhiều bên của WTO 

67. Theo cam kết gia nhập WTO của Việt Nam ngoài thuế quan, Việt Nam có thể thu thêm phí và lệ phí hải quan để tăng thu cho ngân sách không? 

⇒ Không 

⇒ Có 

⇒ Tùy từng trường hợp cụ thể 

68. Theo cam kết gia nhập WTO của Việt Nam, nhà cung cấp nước ngoài có được cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới cho tổ chức, cá nhân Việt Nam không? 

⇒ Có

⇒ Không

69. Theo cam kết gia nhập WTO của Việt Nam, nhà cung cấp nước ngoài được cung cấp dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam như thế nào?

⇒ Được tự do lựa chọn hình thực hiện diện tại Việt Nam

⇒ Được cung cấp trên cơ sở có đi có lại

⇒ Không được cung cấp 

70. Theo cam kết gia nhập WTO của Việt Nam, trong nghiên cứu phát triển, Việt Nam cho phép người nước ngoài nghiên cứu trong lĩnh vực nào?

⇒ Khoa học tự nhiên

⇒ Cá khoa học xã hội và khoa học tự nhiên

⇒ Khoa học xã hội 

71. Theo cam kết gia nhập WTO của Việt Nam, Việt Nam có cho phép nhà nghiên cứu nước ngoài nghiên cứu về thị trường trưng cầu ý dân ở Việt Nam không? 

⇒ Có

⇒ Không

⇒ Tùy từng trường hợp cụ thể 

72. Theo hiệp định thương mại Việt – Mỹ, hai bên kĩ kết có thỏa thuận dành cho nhau chế độ đãi ngộ tối huệ quốc không? 

⇒ Có

⇒ Không

73. Theo hiệp định thương mại Việt – Mỹ, hai bên kĩ kết có thỏa thuận tuân thủ tiêu chuẩn pháp luật thương mại quốc tế không? 

⇒ Chỉ tuân thủ tiêu chuẩn pháp luật thương mại quốc tế về dịch vụ thôi

⇒ Chỉ tuân thủ tiêu chuẩn pháp luật thương mại quốc tế về mua bán hàng hóa thôi

⇒ Không 

⇒ Có

74. Theo luật mẫu của UNCITRAL về trọng tài thương mại quốc tế, hội đồng trọng tài có nghĩa là gì?

⇒ Là trọng tài viên duy nhất hoặc hội đồng các trọng tài viên.

⇒ Là đại diện bộ thương mại hoặc bộ công thương của các bên tranh chấp

⇒ Là đại diện của WTO 

75. Theo Luật mẫu về trọng tài thương mại quốc tế, phán quyết của trọng tài được công nhận và thi hành như thế nào?

⇒ Được công nhận và thi hành không phân biệt đối xử nơi mà phán quyết trọng tài được tuyên

⇒ Được công nhận và thi hành một cách phân biệt đối xử đối với bị đơn

⇒ Được công nhận và thi hành một cách phụ thuộc và phân biệt nơi mà phán quyết trọng tài được tuyên 

76. Theo pháp luật Việt Nam, hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế được thể hiện dưới hình thức nào?

⇒ Bằng hành vi cụ thể

⇒ Bằng lời nói

⇒ Bằng văn bản 

⇒ Tất cả các phương án

77. Thủ tục cấp phép nhập khẩu là gì?

⇒ Là bản thân việc cấp phép và các thủ tục hành chính tương tự khác.

⇒ Là hoạt động tính giám định hải quan.

⇒ Là thủ tục tố tụng 

78. Thuế đối kháng là gì?

⇒ Khoản thuế riêng biệt được áp dụng nhằm mục đích triệt tiêu trợ cấp dành cho sản xuất hoặc xuất khẩu hàng hóa

⇒ Thuế chống bán phá giá

⇒ Thuế thu nhập cá nhân

⇒ Thuế tiêu thụ đặc biệt 

79. Thương mại quốc tế được điều chỉnh bởi hệ thống pháp luật nào?

⇒ Pháp luật quốc gia

⇒ Pháp luật quốc tế (Công pháp quốc tế)

⇒ Tất cả các phương án

⇒ Tư pháp quốc tế 

80. Thương mại quốc tế ngày nay chỉ có buôn bán duy nhất hàng hóa hữu hình, đúng hay sai? 

⇒ Đúng

⇒ Sai

81. Thương mại quốc tế ngày nay là thương mại hoàn toàn tự do (tự do tuyệt đối), đúng hay sai? 

⇒ Sai 

⇒ Đúng 

82. Tiêu chuẩn kĩ thuật, thủ tục đánh giá tính hợp là hàng rào kĩ thuật đối với thương mại quốc tế, đúng hay sai?

⇒ Sai

⇒ Đúng

83. TRIM là gì?

⇒ Cũng là GATT

⇒ Hiệp định chung về thuế quan và thương mại của WTO

⇒ Hiệp định về các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại

⇒ Hiệp định chung về thương mại dịch vụ của WTO 

84. TRIP là gì?

⇒ Hiệp định về các khía cạnh của quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại

⇒ Hiệp định chung về thuế quan và thương mại của WTO

⇒ Hiệp định chung về thương mại dịch vụ của WTO

⇒ Hiệp định về các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại 

85. TRIPS dẫn chiếu đến công ước nào?

⇒ Công ước Berne về bảo hộ tác phẩm văn học và nghệ thuật & Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp

⇒ Công ước Berne về bảo hộ tác phẩm văn học và nghệ thuật

⇒ Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp

⇒ Công ước về chống phân biệt chủng tộc 

86. TRIPS dẫn chiếu đến công ước nào?

⇒ Công ước về bảo hộ nạn nhân chiến tranh

⇒ Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp

⇒ Công ước về chống phân biệt chủng tộc

⇒ Công ước về luật biển. 

87. Trọng tài qui chế là : 

⇒ Trọng tài được tổ chức thành một trung tâm trọng tài và cung cấp dịch vụ liên quan đến việc tố tụng trọng tài chức và giám định

⇒ Trọng tài giám định

⇒ Trọng tài qui chế

⇒ Trọng tài vụ việc 

88. Trọng tài vụ việc là:

⇒ Trọng tài adhoc

⇒ Trọng tài được tổ chức thành một trung tâm trọng tài và cung cấp dịch vụ liên quan đến việc tố tụng trọng tài chức và giám định

⇒ Trọng tài qui chế 

89. Tư pháp quốc tế có điều chỉnh thương mại quốc tế không? 

⇒ Không

⇒ Có

90. Vì sao mở cửa thị trường là một nguyên tắc của luật thương mại quốc tế?

⇒ Vì nếu mỗi nước đều đóng cửa thị trường thì thương mại quốc tế không thể thực hiện được

⇒ Vì người tiêu dùng không thích dùng hàng sản xuất trong nước

⇒ Vì người tiêu dùng sinh dùng đồ ngoại 

91. Việt Nam có cam kết về dịch vụ pháp lý theo qui định của WTO không? 

⇒ Có

⇒ Không

92. Việt Nam đã tham gia Công ước New York năm 1958 về công nhận và thi hành các quyết định của trọng tài nước ngoài vào năm nào?

⇒ Đã tham gia từ năm 1992

⇒ Đã tham gia từ năm 2010

⇒ Đã tham gia từ năm 1995

⇒ Đã tham gia từ năm 2013 

93. Vùng lãnh thổ hải quan riêng biệt và tự chủ có phải là một loại chủ thể pháp luật thương mại của WTO không? 

⇒ Có

⇒ Không

94. Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa có được luật thương mại quốc tế điều chỉnh không? Tại sao? 

⇒ Có

⇒ Không

95. Pháp luật quốc tế về thương mại quốc tế của WTO phạm vi áp dụng trên qui mô không gian như thế nào?

⇒ Chỉ trong quan hệ song phương về thương mại quốc tế giữa hai nước

⇒ Trên qui mô khu vực

⇒ Trên qui mô toàn cầu

96. Qui định kĩ thuật là một hàng rào kĩ thuật đối với thương mại quốc tế, đúng hay sai?

⇒ Đúng

⇒ Sai

97. GATT có qui định về cắt giảm thuế quan hay không? Nhằm mục đích gì?

⇒ GATT không qui định về cắt giảm thuế quan

⇒ GATT có qui định về cắt giảm thuế quan. Nhằm để thúc đẩy tự do hóa thương mại quốc tế

98. Việt Nam có cam kết về dịch vụ pháp lý theo qui định của WTO không?

⇒ Không

⇒ Có

Đáp án tự luận Luật Thương Mại Quốc Tế – EL26 – EHOU

5/5 - (2 bình chọn)
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5/5 - (2 bình chọn)
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

18 Bình Luận “Luật Thương mại quốc tế – Đáp Án Trắc Nghiệm Môn EL26 – EHOU”

 1. kimoanh.vod

  Hãy phân tích nguyên tắc đối xử quốc gia và nguyên tắc đối xử tối huệ quốc trong thương mại quốc tế.

  1. minhtriht151

   chị cho em xin bài tự luận Phân tích nguyên tắc đối xử quốc gia và nguyên tắc đối xử tối huệ quốc trong thương mại quốc tế

 2. Nguyễn Thị Hà

  Pháp luật quốc tế về thương mại quốc tế của WTO phạm vi áp dụng trên qui mô không gian như thế nào?

 3. nguyen thi phuong

  GATT có qui định về cắt giảm thuế quan hay không? Nhằm mục đích gì?

  Chọn một câu trả lời:
  a. GATT không qui định về cắt giảm thuế quan
  b. GATT có qui định về cắt giảm thuế quan. Nhằm để thúc đẩy tự do hóa thương mại quốc tế

 4. nguyen thi phuong

  Qui tắc xuất xứ là gì trong thương mại quốc tế?

  Chọn một câu trả lời:
  a. Là hàng rào kĩ thuật đối với thương mại
  b. Là một đơn vị đo lường chất lượng hàng hóa
  c. Là những luật, qui định dưới luật, quyết định hành chính chung do các nước áp dụng để xác định nước xuất xứ của hàng hóa

 5. minhtriht151

  chị cho em xin bài tự luận Phân tích nguyên tắc đối xử quốc gia và nguyên tắc đối xử tối huệ quốc trong thương mại quốc tế

 6. nguyen dzin

  Nước này dành cho thương nhân, hàng hóa nước kia chế độ đãi ngộ không kém thuận lợi hơn sự đối xử thuận lợi nhất theo pháp luật mà nước này dành cho thương nhân, hàng hóa của bất kì nước thứ ba nào là chế độ đãi ngộ gì?

 7. nguyen dzin

  Qui định kỹ thuật là một hàng rào kỹ thuật đối với thương mại quốc tế, đúng hay sai?

  Chọn một câu trả lời:
  a. Đúng
  b. Sai

 8. nguyen dzin

  Tại sao Hiệp định về nông nghiệp của WTO qui định cắt giảm trợ cấp xuất khẩu hàng nông sản?

  Chọn một câu trả lời:
  a. Vì có nhiều hàng nông sản còn dư lượng thuốc trừ sâu, độc hại đối với người tiêu dùng
  b. Vì trợ cấp làm tăng chi phí đối với sản xuất nông nghiệp và hàng nông sản
  c. Vì sự trợ cấp của chính phủ đối với nông nghiệp và trợ cấp xuất khẩu nông sản được cho rằng sẽ hạn chế và bóp méo thị trường nông sản thế giới
  d. Vì nhiều nơi trên thế giới còn thiếu lương thực và người dân đói nghèo

 9. nguyen dzin

  Việt Nam có cam kết về dịch vụ pháp lý theo qui định của WTO không?
  Câu trả lời đúng: Có

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
Gọi Ngay
Scroll to Top

Chào Bạn

Bạn cần hỗ trợ để 100/100 chứ?
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền !!