Luật Thương mại quốc tế – EL26 – EHOU

Luật Thương mại quốc tế EL26 EHOU

Nội dung chương trình Luật Thương mại quốc tế – EL26 – EHOU nhằm cung cấp những hiểu biết về những vấn đề lí luận cơ bản về luật thương mại quốc tế; Các nguyên tắc cơ bản của WTO;pháp luật của WTO điều chỉnh lĩnh vực thương mại hàng hóa (Xác định hàng hóa và hệ thống HS; Các qui định về thuế quan; các qui định về chống bán phá giá, trợ cấp và tự vệ; Các qui định về tiêu chuẩn sản phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm); pháp luật của WTO điều chỉnh lĩnh vực thương mại dịch vụ; giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ WTO; hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế; pháp luật về thanh toán quốc tế; Giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế giữa các thương nhân. bài giảng, nghiên cứu các câu hỏi ôn tập thi và bài tập đã được cung cấp.

Mẹo nhỏ nên đọc qua

  1. Để tìm kết quả nhanh thì nên sử dụng Máy Tính thay vì Điện Thoại.
  2. Sau khi Sao chép (Copy) câu hỏi thì bấm “Ctr + F” và Dán (Paste) câu hỏi vào ô tìm kiếm sẽ thấy câu cả lời. (Copy nguyên câu không ra thì thử Copy 5,7,…10, 15 từ để kiếm)
  3. Trường hợp không tìm thấy câu trả lời hoặc câu hỏi tức là chưa có. Lúc này vui lòng kéo xuống dưới cùng để đặt câu hỏi mục bình luận. Mình sẽ cập nhật câu hỏi và câu trả lời Sớm nhất. (VUI LÒNG KHÔNG CHAT TƯ VẤN VỚI LUẬT SƯ ĐỂ HỎI BÀI TẬP)
  4. Xem thêm đáp án các môn học luật kinh tế (và giao lưu với Tác giả) tại E-Learning EHOU

1. “Đãi ngộ tối huệ quốc” và “Đãi ngộ quốc gia” là một nguyên tắc hay hai nguyên tắc của luật thương mại quốc tế?

✅ Là hai

Sai. Là một

2. “Thương mại” và “Thương mại quốc tế” là những từ đồng nghĩa, đúng hay sai?

✅ Sai

Sai. Đúng

3. ACV là gì?

✅ Hiệp định về định giá hải quan của WTO

Sai. Hiệp định về chống bán phá giá

Sai. Hiệp định về hàng rào kỹ thuật đối với thương mại

Sai. Hiệp định về nông nghiệp

4. AFTA là gì?

✅ Khu vực thương mại tự do ASEAN

Sai. Danh mục thuế quan ASEAN

Sai. Hàng rào thuế quan ASEAN

Sai. Liên doanh công nghiệp ASEAN

5. Bất kỳ quan hệ thương mại nào cũng là quan hệ thương mại có yếu tố nước ngoài, đúng hay sai?

✅ Sai

Sai. Đúng

6. Biện pháp nào không phải là biện pháp giải quyết tranh chấp trong ASEAN theo nghị định thư của hiến chương ASEAN về cơ chế giải quyết tranh chấp trong ASEAN?

✅ Tòa án

Sai. Môi giới

Sai. Tham vấn

Sai. Trung gian

7. Các bên tranh chấp có thể thỏa thuận chọn quy tắc tố tụng trọng tài UNCITRAL để giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế được không?

✅ Có

Sai. Không

8. Các biện pháp vệ sinh động vật, thực vật là gì?

✅ Tất cả các luật, nghị định, quy định, yêu cầu, thủ tục, kể cả tiêu chí sản phẩm cuối cùng đối với hàng hóa làm từ động vật, thực vật

Sai. Cắt giảm thuế quan.

Sai. Cắt giảm trợ cấp của chính phủ

Sai. Tự do hóa thương mại động vật, thực vật

9. Các nước thành viên WTO tham gia các hiệp định thương mại nhiều bên của WTO như thế nào?

✅ Tự nguyện và thường phải thông qua đàm phán

Sai. Bắt buộc

Sai. Bắt buộc đối với một số hiệp định này, không bắt buộc đối với một số hiệp định khác

Sai. Bắt buộc đối với một số thành viên này, không bắt buộc đối với một số thành viên khác

10. Các thành viên WTO cam kết với Việt Nam như thế nào về hàng may mặc nhập khẩu từ Việt Nam?

✅ Không áp dụng hạn ngạch

Sai. Áp dụng biện pháp tự vệ đặc biệt

Sai. Áp dụng hạn ngạch

11. CEPT là gì?

✅ Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung dành cho khu vực thương mại tự do ASEAN

Sai. Cộng đồng văn hóa-xã hội ASEAN

Sai. Khu vực đầu tư ASEAN

Sai. Khu vực mậu dịch tự do ASEAN

12. Có mấy phương thức cung cấp dịch vụ trong thương mại quốc tế?

✅ 4

Sai. 2

Sai. 3

Sai. 5

13. Cơ sở chủ yếu để xác định trị giá tính thuế hải quan là gì?

✅ Giá thực trả cho hàng hóa xuất khẩu (giá trị giao dịch)

Sai. Do cơ quan hải quan quyết định

Sai. Do cơ quan thuế quyết định

Sai. Giá bán hàng hóa đó trên thị trường nhập khẩu

14. Có thể áp dụng loại nguồn pháp luật nào trong thương mại quốc tế?

✅ Có thể áp dụng điều ước quốc tế, pháp luật nước ngoài và/hoặc pháp luật trong nước

Sai. Chỉ có thể áp dụng điều ước quốc tế

Sai. Chỉ có thể áp dụng pháp luật nước ngoài

Sai. Chỉ có thể áp dụng pháp luật trong nước

15. Có thể đánh thuế hải quan theo phương pháp nào?

✅ Có thể đánh thuế hải quan theo một trong ba phương pháp: Theo phần trăm giá trị hàng hóa; Theo đơn vị đo lường hàng hóa; Tính gộp theo phần trăm giá trị hàng hóa và phần thuế cứng đánh vào đơn vị sản phẩm không kể giá trị của sản phẩm đó

Sai. Theo đơn vị đo lường hàng hóa

Sai. Theo phần trăm giá trị hàng hóa

Sai. Tính gộp theo phần trăm giá trị hàng hóa và phần thuế cứng đánh vào đơn vị sản phẩm không kể giá trị của sản phẩm đó

16. Cộng đồng ASEAN gồm những phần cấu thành nào?

✅ Cộng đồng chính trị – an ninh; Cộng đồng kinh tế; Cộng đồng văn hóa – xã hội

Sai. Cộng đồng chính trị – an ninh

Sai. Cộng đồng kinh tế

Sai. Cộng đồng văn hóa-xã hội

17. Cộng đồng kinh tế ASEAN phát triển theo xu hướng nào?

✅ Cả Asean sẽ trở thành một thị trường duy nhất

Sai. Bảo hộ thương mại của mỗi nước ngày càng được tăng cường

Sai. Cơ sở sản xuất ngày càng không thống nhất trong nội khối

18. Công động kinh tế ASEAN phát triển theo xu hướng nào?

✅ Tất cả các phương án

Sai. Lưu thông tự do thương mại dịch vụ

Sai. Lưu thông tự do thương mại hàng hóa

Sai. Lưu thông tự do tư bản, nhân tài và lao động có tay nghề trong khối

19. Công ước New York năm 1958 về công nhận và thi hành các quyết định của trọng tài nước ngoài quy định việc áp dụng Công ước về công nhân và thi hành phán quyết của trọng tài trên cơ sở nguyên tắc nào?

✅ Trên cơ sở có đi có lại giữa các nước ký kết/tham gia công ước

Sai. Không có đáp án nào đúng

Sai. Trên cơ sở tham vấn của các luật sư

20. Cung cấp dịch vụ qua biên giới là:

✅ Phương thức cung cấp dịch vụ, theo đó, dịch vụ được cung cấp từ lãnh thổ một nước đến lãnh thổ của bất kỳ nước nào khác

Sai. Phương thức cung cấp dịch vụ sử dụng dịch vụ ngoài lãnh thổ quốc gia

Sai. Phương thức cung cấp dịch vụ sự hiện diện thể nhân.

Sai. Phương thức cung cấp dịch vụ sự hiện diện thương mại

21. Điều khoản trọng tài là một hình thức thỏa thuận trọng tài thương mại quốc tế, đúng hay sai?

✅ Sai

Sai. Đúng

22. GATS là gì?

✅ Hiệp định chung về thương mại dịch vụ của WTO

Sai. Cũng là GATT

Sai. Hiệp định chung về thuế quan và thương mại của WTO

Sai. Hiệp định về các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại

23. GATT có quy định về cắt giảm thuế quan hay không? Nhằm mục đích gì?

✅ GATT có quy định về cắt giảm thuế quan. Nhằm để thúc đẩy tự do hóa thương mại quốc tế

Sai. GATT không quy định về cắt giảm thuế quan

24. GATT là gì?

✅ Hiệp định chung về thuế quan và thương mại của WTO

Sai. Hiệp định chung về thương mại dịch vụ của WTO

Sai. Hiệp định về các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại

Sai. Hiệp định về hàng rào kỹ thuật đối với thương mại

25. Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết các doanh nghiệp nhà nước của mình hoạt động theo tiêu chí nào?

✅ Hoàn toàn theo tiêu chí thương mại

Sai. Theo định hướng xã hội chủ nghĩa

Sai. Theo tiêu chí phi lợi nhuận.

Sai. Theo tiêu chí trợ cấp nhà nước

26. Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết chính sách tài chính – tiền tệ của nước minh tuân theo những quy định nào?

✅ Quy định của WTO và của Quỹ tiền tệ quốc tế

Sai. Quy định của EU về đồng tiền chung

Sai. Theo thỏa thuận riêng rẽ song phương với từng nước

27. Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết như thế nào về hàng rào kỹ thuật đối với thương mại?

✅ Theo quy định của WTO, trong đó có hiệp định về giám định BTB

Sai. Theo các thỏa thuận thương mại song phương với từng nước

Sai. Theo cơ chế kinh tế thị trường

28. Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết quản lý giá như thế nào?

✅ Phù hợp với các quy định của WTO về giá

Sai. Theo Cơ chế kinh tế thị trường tự do

Sai. Theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Sai. Theo nguyên tắc lấy thu bù chi

29. Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết thực hiện chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và các biện pháp tự vệ như thế nào?

✅ Tuân thủ các quy định của WTO

Sai. Theo các thỏa thuận thương mại song phương với từng nước

Sai. Tùy theo từng đối tác thương mại mà Việt Nam quyết định sẽ áp dụng chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và các biện pháp tự vệ

30. Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết thực hiện giám định trước khi giao hàng như thế nào?

✅ Theo quy định của WTO, trong đó có hiệp định về giám định trước khi giao hàng

Sai. Theo các thỏa thuận thương mại song phương với từng nước

Sai. Theo cơ chế kinh tế thị trường

Sai. Tùy theo từng đối tác thương mại mà Việt Nam quyết định sẽ áp dụng chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và các biện pháp tự vệ

31. Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết về xác định trị giá tính thuế hải quan như thế nào?

✅ Thực hiện tính thuế hải quan theo quy định của WTO

Sai. Theo Công ước Tokyo năm 1974 về đơn giản hóa và hài hòa thủ tục hải quan

Sai. Tùy theo đối tác thương mại của Việt Nam

32. Hệ thống pháp luật nào là hệ thống pháp luật duy nhất điều chỉnh thương mại quốc tế?

✅ Không có hệ thống pháp luật nào là duy nhất điều chỉnh thương mại quốc tế cả.

Sai. Luật quốc gia

Sai. Luật quốc tế

Sai. Tư pháp quốc tế

33. Hiệp định nào của ASEAN về hải quan là hiệp định hiện hành?

✅ Hiệp định Hải quan ASEAN năm 2013

Sai. Hiệp định Hải quan ASEAN năm 1997

Sai. Hiệp định CEPT năm 1992

34. Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế được xác lập trên cơ sở nguyên tắc nào?

✅ Tất cả các phương án

Sai. Các bên mua, bán tự do thỏa thuận giao kết hợp đồng

Sai. Theo nguyên tắc đề nghị – chấp thuận (acceptance)

35. Khi nào biện pháp tự vệ có thể được áp dụng trong thương mại quốc tế xuất hiện?

✅ Khi cần thiết và trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa quá mức mà không thể lường trước được, gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho sản xuất trong nước

Sai. Khi nhập khẩu hàng hóa ít như có thể

Sai. Khi nhập khẩu hàng hóa nhiều như cần thiết

36. Khi nào Việt Nam hoặc Mỹ có thể không áp dụng chế độ đãi ngộ tối huệ quốc trong quan hệ thương mại giữa hai nước mà không vi phạm cam kết theo hiệp định thương mại Việt – Mỹ?

✅ Khi mỗi bên không áp dụng chế độ đãi ngộ tối huệ quốc là phù hợp với nghĩa vụ của bên đó trong WTO

Sai. Khi bên này không đòi hỏi bên kia phải áp dụng và ngược lại

Sai. Khi Việt Nam gia nhập WTO

37. Khu vực nào là khu vực thương mại tự do và đặc khu kinh tế của Việt Nam?

✅ Khu chế xuất, khu thương mại tự do, khi công nghiệp và khu công nghiệp cao

Sai. Khu chế xuất

Sai. Khu công nghiệp

Sai. Khu công nghiệp cao

38. Luật quốc tế (Công pháp quốc tế) có điều chỉnh thương mại quốc tế không?

✅ Có

Sai. Không

39. Luật thương mại gồm lĩnh vực nào?

✅ Tất cả các phương án

Sai. Pháp luật về các khía cạnh thương mại của đầu tư.

Sai. Pháp luật về thương mại dịch vụ

Sai. Pháp luật về thương mại hàng hóa.

40. Mức thuế suất thuế chống bán phá giá được Hiệp định về chống bán phá giá qui định như thế nào?

✅ Không được vượt quá biên độ bán phá giá

Sai. Do WTO quyết định từng trường hợp cụ thể

Sai. Không giới hạn mức thuế suất

Sai. Tùy nghi quyết định

41. Mục tiêu của hiệp định về thương mại hàng dệt và may mặc là gì?

✅ Để thương mại quốc tế hàng dệt và may mặc được tự do hóa và không phân biệt đối xử

Sai. Hạn chế mua bán hàng dệt và may mặc.

Sai. Nâng cao chất lượng hàng dệt và may mặc

Sai. Ngăn chặn hàng giả

42. Ngày nay Nhà nước Việt Nam nắm độc quyền ngoại thương, đúng hay sai?

✅ Sai

Sai. Đúng

43. Nhãn hiệu hàng hóa là:

✅ Bất cứ một dấu hiệu nào hoặc tổ hợp các dấu hiệu có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của các doanh nghiệp khác

Sai. Bất cứ một dấu hiệu nào của dịch vụ

Sai. Bất cứ một dấu hiệu nào của hàng hóa

Sai. Bất cứ tổ hợp các dấu hiệu nào của hàng hóa hoặc dịch vụ

44. Nước nào thuộc nhóm “ASEAN 4”?

✅ Việt Nam và Campuchia

Sai. Brunei và Singapore

Sai. Campuchia và Lào

Sai. Singapore và Việt Nam

45. Nước nào thuộc nhóm “ASEAN 6”?

✅ Brunei và Singapore

Sai. Campuchia và Singapore

Sai. Lào và Singapore

Sai. Singapore và Lào

46. Nước này dành cho thương nhân, hàng hóa nước kia chế độ đãi ngộ không kém hơn sự đối xử theo pháp luật đối với thương nhân và hàng hóa nước mình là chế độ đãi ngộ gì?

✅ Đãi ngộ quốc gia.

Sai. Đãi ngộ tối huệ quốc

Sai. Tất cả các phương án

47. Nước này dành cho thương nhân, hàng hóa nước kia chế độ đãi ngộ không kém thuận lợi hơn sự đối xử thuận lợi nhất theo pháp luật mà nước này dành cho thương nhân, hàng hóa của bất kỳ nước thứ ba nào là chế độ đãi ngộ gì?

✅ Đại ngộ tối huệ quốc

Sai. Đãi ngộ quốc gia.

Sai. Không có phương án nào đúng

Sai. Vừa là chế độ đãi ngộ quốc gia, vừa là đãi ngộ tối huệ quốc

48. Phải làm gì để thực hiện được nguyên tắc không phân biệt đối xử trong thương mại quốc tế?

✅ Phải thực hiện đúng đắn nguyên tắc đãi ngộ tối huệ quốc và nguyên tắc đãi ngộ quốc gia

Sai. Phải thực hiện nguyên tắc đãi ngộ quốc gia

Sai. Phải thực hiện nguyên tắc đãi ngộ tối huệ quốc

49. Pháp luật hải quan có là một phần của luật thương mại quốc tế không? Tại sao?

✅ Có

Sai. Không

50. Pháp luật quốc gia có điều chỉnh thương mại quốc tế không?

✅ Có

Sai. Không

51. Pháp luật quốc tế về thương mại quốc tế của WTO phạm vi áp dụng trên quy mô không gian như thế nào?

✅ Trên quy mô toàn cầu.

Sai. Chỉ trong quan hệ song phương về thương mại quốc tế giữa hai nước

Sai. Trên quy mô khu vực

52. Pháp luật thương mại quốc tế hiện nay là gì?

✅ Gồm một tổng hợp các nguyên tắc và quy phạm của các hệ thống pháp luật khác nhau điều chỉnh

Sai. Là một tổng hợp các quy định của chỉ một hệ thống pháp luật quốc tế

Sai. Là một tổng hợp các quy định của chỉ một hệ thống pháp luật quốc gia

Sai. Là tổng hợp các quy định của chỉ một hệ thống tư pháp quốc tế

53. Quy định kỹ thuật là một hàng rào kỹ thuật đối với thương mại quốc tế, đúng hay sai?

✅ Đúng

Sai. Sai

54. Quy tắc nào không phải là cơ chế giải quyết tranh chấp trong ASEAN theo nghị định thư của hiến chương ASEAN về Cơ chế giải quyết tranh chấp trong ASEAN?

✅ Quy tắc tố tụng tại tòa án

Sai. Quy tắc hòa giải

Sai. Quy tắc trung gian

55. Quy tắc xuất xứ là gì trong thương mại quốc tế?

✅ Là những luật, quy định dưới luật, quyết định hành chính chung do các nước áp dụng để xác định nước xuất xứ của hàng hóa

Sai. Là hàng rào kỹ thuật đối với thương mại

Sai. Là một đơn vị đo lường chất lượng hàng hóa

56. SCM là gì?

✅ Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng

Sai. Hiệp định về chống bán phá giá

Sai. Hiệp định về hàng rào kỹ thuật đối với thương mại

Sai. Hiệp định về nông nghiệp

57. Sở hữu trí tuệ có được luật thương mại quốc tế điều chỉnh hay không?

✅ Có

Sai. Không

58. Sử dụng dịch vụ ngoài lãnh thổ quốc gia là:

✅ Phương thức cung cấp dịch vụ, theo đó, dịch vụ được cung cấp trên lãnh thổ của một nước cho người tiêu dùng của bất kỳ nước nào khác

Sai. Phương thức cung cấp dịch vụ qua biên giới

Sai. Phương thức cung cấp dịch vụ, theo đó dịch vụ được cung cấp từ lãnh thổ một nước đến lãnh thổ một nước đến lãnh thổ của bất kỳ nước nào khác

Sai. Phương thức dịch vụ – sự hiện diện thương mại

59. Sự hiện diện thể nhân là

✅ Phương thức dịch vụ, theo đó, dịch vụ được cung cấp bởi một người cung cấp của một nước thông qua sự hiện diện thể nhân của bất kỳ nước nào khác

Sai. Phương thức cung cấp dịch vụ – sử dụng dịch vụ ngoài lãnh thổ quốc gia

Sai. Phương thức cung cấp dịch vụ qua biên giới

Sai. Phương thức dịch vụ – sự hiện diện thương mại,

60. Sự hiện diện thương mại là:

✅ Phương thức cung cấp dịch vụ, theo đó, dịch vụ được cung cấp bởi một người cung cấp của một nước thông qua sự hiện diện thương mại trên lãnh thổ của bất kỳ nước nào khác

Sai. Phương thức cung cấp dịch vụ – sử dụng dịch vụ ngoài lãnh thổ quốc gia

Sai. Phương thức cung cấp dịch vụ qua biên giới

Sai. Phương thức cung cấp dịch vụ, theo đó, dịch vụ được cung cấp từ lãnh thổ một nước đến lãnh thổ của bất kỳ nước nào khác

61. Tại sao Hiệp định về nông nghiệp của WTO quy định cắt giảm trợ cấp xuất khẩu hàng nông sản?

✅ Vì sự trợ cấp của chính phủ đối với nông nghiệp và trợ cấp xuất khẩu nông sản được cho rằng sẽ hạn chế và bóp méo thị trường nông sản thế giới

Sai. Vì có nhiều hàng nông sản còn dư lượng thuốc trừ sâu, độc hại đối với người tiêu dùng

Sai. Vì nhiều nơi trên thế giới còn thiếu lương thực và người dân đói nghèo

Sai. Vì trợ cấp làm tăng chi phí đối với sản xuất nông nghiệp và hàng nông sản

62. TBT là gì?

✅ Hiệp định về hàng rào kỹ thuật đối với thương mại

Sai. Hiệp định về nông nghiệp

Sai. Hiệp định về thương mại hàng dệt và may mặc

Sai. Không có phương án nào đúng

63. Thành phần của Cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO (DSB) gồm:

✅ Đại diện của tất cả các nước thành viên WTO

Sai. Đại diện các nước đang phát triển

Sai. Đại diện các nước phát triển nhất

Sai. Đại diện của các tổ chức khu vực thương mại tự do

64. Thế nào là bán phá giá?

✅ Đưa hàng hóa của một nước khác vào lưu thông thương mại thấp hơn giá trị thông thường của hàng hóa đó

Sai. Bán hàng ngang với giá thị thông thường của hàng hóa đó

Sai. Bán hàng với giá cao hơn giá thực

65. Thế nào là giám định hàng hóa trước khi xếp hàng?

✅ Mọi hoạt động liên quan đến thẩm định số lượng, chất lượng hàng hóa, giá cả hàng hóa, phân loại hải quan hàng hóa xuất khẩu

Sai. Đơn giản đó chỉ là vấn đề thủ tục hải quan.

Sai. Là hoạt động tính thuế hải quan

Sai. Là việc kiểm tra hàng rào kỹ thuật đối với thương mại

66. Thế nào là hiệp định thương mại đa biên của WTO?

✅ Là hiệp định không thể tách rời Hiệp định Marrakesh và ràng buộc tất cả các thành viên của WTO

Sai. Không có phương án nào đúng

Sai. Là hiệp định phụ trợ cho GATT

Sai. Là hiệp định thương mại nhiều bên của WTO

67. Theo cam kết gia nhập WTO của Việt Nam ngoài thuế quan, Việt Nam có thể thu thêm phí và lệ phí hải quan để tăng thu cho ngân sách không?

✅ Không

Sai. Có

Sai. Tùy từng trường hợp cụ thể

68. Theo cam kết gia nhập WTO của Việt Nam, nhà cung cấp nước ngoài có được cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới cho tổ chức, cá nhân Việt Nam không?

✅ Có

Sai. Không

69. Theo cam kết gia nhập WTO của Việt Nam, nhà cung cấp nước ngoài được cung cấp dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam như thế nào?

✅ Được tự do lựa chọn hình thực hiện diện tại Việt Nam

Sai. Được cung cấp trên cơ sở có đi có lại

Sai. Không được cung cấp

70. Theo cam kết gia nhập WTO của Việt Nam, trong nghiên cứu phát triển, Việt Nam cho phép người nước ngoài nghiên cứu trong lĩnh vực nào?

✅ Khoa học tự nhiên

Sai. Cá khoa học xã hội và khoa học tự nhiên

Sai. Khoa học xã hội

71. Theo cam kết gia nhập WTO của Việt Nam, Việt Nam có cho phép nhà nghiên cứu nước ngoài nghiên cứu về thị trường trưng cầu ý dân ở Việt Nam không?

✅ Không

Sai. Có

Sai. Tùy từng trường hợp cụ thể

72. Theo hiệp định thương mại Việt – Mỹ, hai bên ký kết có thỏa thuận dành cho nhau chế độ đãi ngộ tối huệ quốc không?

✅ Có

Sai. Không

73. Theo hiệp định thương mại Việt – Mỹ, hai bên ký kết có thỏa thuận tuân thủ tiêu chuẩn pháp luật thương mại quốc tế không?

✅ Có

Sai. Chỉ tuân thủ tiêu chuẩn pháp luật thương mại quốc tế về dịch vụ thôi

Sai. Chỉ tuân thủ tiêu chuẩn pháp luật thương mại quốc tế về mua bán hàng hóa thôi

Sai. Không

74. Theo luật mẫu của UNCITRAL về trọng tài thương mại quốc tế, hội đồng trọng tài có nghĩa là gì?

✅ Là trọng tài viên duy nhất hoặc hội đồng các trọng tài viên.

Sai. Là đại diện bộ thương mại hoặc bộ công thương của các bên tranh chấp

Sai. Là đại diện của WTO

75. Theo Luật mẫu về trọng tài thương mại quốc tế, phán quyết của trọng tài được công nhận và thi hành như thế nào?

✅ Được công nhận và thi hành không phân biệt đối xử nơi mà phán quyết trọng tài được tuyên

Sai. Được công nhận và thi hành một cách phân biệt đối xử đối với bị đơn

Sai. Được công nhận và thi hành một cách phụ thuộc và phân biệt nơi mà phán quyết trọng tài được tuyên

76. Theo pháp luật Việt Nam, hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế được thể hiện dưới hình thức nào?

✅ Tất cả các phương án

Sai. Bằng hành vi cụ thể

Sai. Bằng lời nói

Sai. Bằng văn bản

77. Thủ tục cấp phép nhập khẩu là gì?

✅ Là bản thân việc cấp phép và các thủ tục hành chính tương tự khác.

Sai. Là hoạt động tính giám định hải quan.

Sai. Là thủ tục tố tụng

78. Thuế đối kháng là gì?

✅ Khoản thuế riêng biệt được áp dụng nhằm mục đích triệt tiêu trợ cấp dành cho sản xuất hoặc xuất khẩu hàng hóa

Sai. Thuế chống bán phá giá

Sai. Thuế thu nhập cá nhân

Sai. Thuế tiêu thụ đặc biệt

79. Thương mại quốc tế được điều chỉnh bởi hệ thống pháp luật nào?

✅ Tất cả các phương án

Sai. Pháp luật quốc gia

Sai. Pháp luật quốc tế (Công pháp quốc tế)

Sai. Tư pháp quốc tế

80. Thương mại quốc tế ngày nay chỉ có buôn bán duy nhất hàng hóa hữu hình, đúng hay sai?

✅ Sai

Sai. Đúng

81. Thương mại quốc tế ngày nay là thương mại hoàn toàn tự do (tự do tuyệt đối), đúng hay sai?

✅ Sai

Sai. Đúng

82. Tiêu chuẩn kỹ thuật, thủ tục đánh giá tính hợp là hàng rào kỹ thuật đối với thương mại quốc tế, đúng hay sai?

✅ Sai

Sai. Đúng

83. TRIM là gì?

✅ Hiệp định về các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại

Sai. Cũng là GATT

Sai. Hiệp định chung về thuế quan và thương mại của WTO

Sai. Hiệp định chung về thương mại dịch vụ của WTO

84. TRIP là gì?

✅ Hiệp định về các khía cạnh của quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại

Sai. Hiệp định chung về thuế quan và thương mại của WTO

Sai. Hiệp định chung về thương mại dịch vụ của WTO

Sai. Hiệp định về các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại

85. TRIPS dẫn chiếu đến công ước nào?

✅ Công ước Berne về bảo hộ tác phẩm văn học và nghệ thuật & Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp

Sai. Công ước Berne về bảo hộ tác phẩm văn học và nghệ thuật

Sai. Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp

Sai. Công ước về chống phân biệt chủng tộc

86. TRIPS dẫn chiếu đến công ước nào?

✅ Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp

Sai. Công ước về bảo hộ nạn nhân chiến tranh

Sai. Công ước về chống phân biệt chủng tộc

Sai. Công ước về luật biển.

87. Trọng tài quy chế là :

✅ Trọng tài được tổ chức thành một trung tâm trọng tài và cung cấp dịch vụ liên quan đến việc tố tụng trọng tài chức và giám định

Sai. Trọng tài giám định

Sai. Trọng tài quy chế

Sai. Trọng tài vụ việc

88. Trọng tài vụ việc là:

✅ Trọng tài adhoc

Sai. Trọng tài được tổ chức thành một trung tâm trọng tài và cung cấp dịch vụ liên quan đến việc tố tụng trọng tài chức và giám định

Sai. Trọng tài quy chế

89. Tư pháp quốc tế có điều chỉnh thương mại quốc tế không?

✅ Có

Sai. Không

90. Vì sao mở cửa thị trường là một nguyên tắc của luật thương mại quốc tế?

✅ Vì nếu mỗi nước đều đóng cửa thị trường thì thương mại quốc tế không thể thực hiện được

Sai. Vì người tiêu dùng không thích dùng hàng sản xuất trong nước

Sai. Vì người tiêu dùng sinh dùng đồ ngoại

91. Việt Nam có cam kết về dịch vụ pháp lý theo quy định của WTO không?

✅ Có

Sai. Không

92. Việt Nam đã tham gia Công ước New York năm 1958 về công nhận và thi hành các quyết định của trọng tài nước ngoài vào năm nào?

✅ Đã tham gia từ năm 1995

Sai. Đã tham gia từ năm 1992

Sai. Đã tham gia từ năm 2010

Sai. Đã tham gia từ năm 2013

93. Vùng lãnh thổ hải quan riêng biệt và tự chủ có phải là một loại chủ thể pháp luật thương mại của WTO không?

✅ Có

Sai. Không

94. Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa có được luật thương mại quốc tế điều chỉnh không? Tại sao?

✅ Có

Sai. Không

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on tumblr
Share on pinterest
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Nội dung có bản quyền vnCount !!
Gọi Ngay
Scroll to Top
Chào Sinh Viên Chăm Chỉ
  1. Tôi hi vọng bạn cũng đóng góp những câu hỏi còn thiếu dưới mục bình Luận (để có câu trả lời cho các bạn sau)
  2. Nếu bài viết giúp ích được bạn hoàn thành bài tập. Vui lòng đánh giá 5* dưới cuối bài và chia sẻ cho Đồng môn.
  3. Bạn muốn có đáp án các môn khác HÃY GIÚP TÔI (comment muốn giúp tôi dưới cuối bài)