Luật Sở hữu trí tuệ – EL29 – EHOU

Luật Sở hữu trí tuệ EL29 EHOU

Nội dung chương trình Luật Sở hữu trí tuệ – EL29 – EHOU nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết được hệ thống các khái niệm cơ bản liên quan đến sở hữu trí tuệ; hiểu được đặc trưng cơ bản của mỗi bộ phận của quyền sở hữu trí tuệ (quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả; quyền sở hữu công nghiệp), nắm được các yếu tố của quan hệ pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp (chủ thể; khách thể, nội dung quyền);nắm được các căn cứ xác lập, chấm dứt quyền sở hữu trí tuệ; thời hạn bảo hộ đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ…; 

Mẹo nhỏ nên đọc qua

  1. Để tìm kết quả nhanh thì nên sử dụng Máy Tính thay vì Điện Thoại.
  2. Sau khi Sao chép (Copy) câu hỏi thì bấm “Ctr + F” và Dán (Paste) câu hỏi vào ô tìm kiếm sẽ thấy câu cả lời. (Copy nguyên câu không ra thì thử Copy 5,7,…10, 15 từ để kiếm)
  3. Trường hợp không tìm thấy câu trả lời hoặc câu hỏi tức là chưa có. Lúc này vui lòng kéo xuống dưới cùng để đặt câu hỏi mục bình luận. Mình sẽ cập nhật câu hỏi và câu trả lời Sớm nhất. (VUI LÒNG KHÔNG CHAT TƯ VẤN VỚI LUẬT SƯ ĐỂ HỎI BÀI TẬP)
  4. Xem thêm đáp án các môn học luật kinh tế (và giao lưu với Tác giả) tại E-Learning EHOU

1. Anh A mua một cuốn sách giá 40.000 VNĐ thì A đã có quyền sở hữu quyền tác giả đối với cuốn sách đó. 

✅ Sai

Đúng 

2. Anh A sáng tạo ra thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn của dòng điện thoại NOKIA thế hệ mới thì anh A có quyền sở hữu đối với những chiếc điện thoại được sản xuất ra theo thiết kế đó. 

✅ Sai

Đúng 

3. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là chỉ bảo vệ quyền tài sản phát sinh từ quyền sở hữu trí tuệ đó. 

✅ Sai

Đúng 

4. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ là giống nhau. 

✅ Sai

Đúng 

5. Bí mật kinh doanh chỉ được pháp luật bảo hộ khi có hành vi xâm phạm xảy ra. 

✅ Đúng

Sai 

6. Biện pháp dân sự chỉ được áp dụng để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ khi trước đó đã áp dụng biện pháp xử lý hành chính. 

✅ Sai

Đúng 

7. Biện pháp khẩn cấp tạm thời được áp dụng ngay cả khi Tòa án chưa thụ lý đơn yêu cầu. 

✅ Sai

Đúng 

8. Biện pháp kiểm soát hàng hóa tại biên giới chỉ áp dụng đối với hoạt động nhập khẩu. 

✅ Sai

Đúng 

9. Biện pháp kiểm soát hàng hóa tại biên giới chỉ là biện pháp xử lý có tính chất tạm thời. 

✅ Đúng

Sai

10. Biện pháp ngăn chặn và biện pháp khẩn cấp tạm thời khi xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có thể được áp dụng đồng thời bởi một chủ thể xử lý. 

✅ Sai

Đúng 

11. Cả nội dung và hình thức thể hiện của tác phẩm đều là đối tượng được bảo hộ của quyền tác giả. 

✅ Sai

Đúng 

12. Các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp phải được đăng ký bảo hộ. 

✅ Sai

Đúng 

13. Căn cứ để tính mức bồi thường là dựa trên mức lợi nhuận mà bên xâm phạm thư được cộng với mức thiệt hại mà chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ bị mất. 

✅ Sai

Đúng 

14. Chỉ có quyền tài sản của quyền tác giả mới là đối tượng của các giao dịch như để thừa kế, chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng. 

✅ Sai

Đúng 

15. Chỉ có Tòa án mới có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

✅ Đúng

Sai 

16. Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ vô thời hạn. 

✅ Sai

Đúng 

17. Chỉ dẫn địa lý không là đối tượng được chuyển nhượng và chuyển quyền sử dụng quyền sở hữu công nghiệp.

✅ Đúng

Sai

18. Chỉ được áp dụng biện pháp xử lý hình sự khi chủ thể đã bị xử lý vi phạm hành chính trước đó. 

✅ Sai

Đúng 

19. Chỉ những tác phẩm có tính sáng tạo mới được pháp luật bảo hộ theo quyền tác giả. 

✅ Đúng

Sai 

20. Chủ sở hữu của nhãn hiệu tập thể là Nhà nước. 

✅ Sai

Đúng 

21. Chủ sở hữu không đồng thời là tác giả chỉ có quyền tài sản mà không có quyền nhân thân đối với tác phẩm. 

✅ Đúng

Sai 

22. Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền yêu cầu áp dụng đồng thời tất cả các biện pháp xử lý: hành chính, hình sự và dân sự đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

✅ Đúng

Sai

23. Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có thể tự bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ bằng cách chiếm hữu tài sản trí tuệ để ngăn chặn hành vi xâm phạm của các chủ thể khác. 

✅ Sai

Đúng 

24. Chủ thể yêu cầu áp dụng biện pháp kiểm soát tại biên giới phải nộp tiền bảo chứng với mức tối thiểu là 20 triệu đồng. 

✅ Đúng

Sai 

25. Cơ quan đại diện quyền sở hữu trí tuệ có quyền xử phạt đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

✅ Sai

Đúng 

26. Cơ quan hải quan có quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nếu phát hiện thấy lô hàng thông quan có yếu tố vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

✅ Sai

Đúng 

27. Đại lý ở Việt Nam nhập khẩu hàng hóa có quyền được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của sản phẩm đó trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam mà không cần sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu đó. 

✅ Sai

Đúng 

28. Đăng ký quyền tác giả là thủ tục bắt buộc để quyền tác giả được công nhận và bảo hộ. 

✅ Sai

Đúng 

29. Dịch tác phẩm từ tiếng Anh Sang tiếng Việt mà không xin phép tác giả của cuốn sách tiếng Anh bởi tác giả đã chết được 10 năm là hành vi vi phạm quyền tác giả. 

✅ Đúng

Sai

30. Định đoạt quyền sở hữu trí tuệ là thực hiện quyền định đoạt “số phận pháp lý” của chứ không bao gồm định đoạt “số phận thực tế” của tài sản. 

✅ Đúng

Sai

31. Đối tượng chuyển giao của quyền liên quan chỉ bao gồm các quyền tài sản. 

✅ Đúng

Sai 

32. Đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ là kết quả của hoạt động sáng tạo tinh thần. 

✅ Đúng

Sai

33. Đơn yêu cầu bảo hộ đối với giống cây trồng cần được thẩm định cả về hình thức lẫn nội dung. 

✅ Đúng

Sai 

34. Giáo viên hướng dẫn công trình nghiên cứu khoa học cho sinh viên là đồng tác giả với sinh viên của công trình nghiên cứu khoa học đó. 

✅ Sai

Đúng 

35. Hàng hóa có yếu tố xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chỉ được xử lý theo 2 cách : buộc tiêu hủy hoặc gỡ bỏ yếu tố vi phạm để đưa vào lưu thông thương mại. 

✅ Sai

Đúng 

36. Hình dáng bên ngoài của các công trình xây dựng được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. 

✅ Sai

Đúng 

37. Hộ sản xuất cá thể sử dụng sản phẩm thu hoạch từ giống cây trồng được bảo hộ để tự nhân giống và gieo trồng trên diện tích đất của mình không phải là hành vi xâm phạm quyền đối với giống cây trồng. 

✅ Đúng

Sai

38. Họa sĩ vẽ lại bức tranh mình đã bán cho người khác là hành vi xâm phạm quyền tác giả. 

✅ Sai

Đúng 

39. Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả có mục đích là chuyển quyền sử dụng quyền tác giả. 

✅ Sai

Đúng 

40. Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả phải được lập thành văn bản. 

✅ Đúng

Sai

41. Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phát sinh hiệu lực tại thời điểm hợp đồng đó được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

✅ Sai

Đúng 

42. Khi tham gia vào các hiệp ước quốc tế về quyền sở hữu trí tuệ thì các quốc gia thành viên buộc phải tuân thủ mọi quy định trong văn bản đó. 

✅ Sai

Đúng 

43. Không giới hạn số lượng chủ thể đồng thời sử dụng đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ.

✅ Đúng

Sai 

44. Kiểu dáng bên ngoài của sản phẩm vừa được bảo hộ theo quyền tác giả và vừa được bảo hộ theo quyền sở hữu Công nghiệp. 

✅ Sai

Đúng 

45. Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ có thể chứa đựng cả nhãn hiệu và tên thương mại. 

✅ Đúng

Sai 

46. Li- xăng bắt buộc chỉ áp dụng đối với sáng chế. 

✅ Đúng

Sai

47. Luật SHTT là luật chuyên ngành của Luật Dân sự. 

✅ Đúng

Sai 

48. Mọi kết quả của hoạt động sáng tạo tinh thần đều được pháp luật bảo hộ theo quyền sở hữu trí tuệ. 

✅ Sai

Đúng 

49. Mức bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bao gồm cả chi phí hợp lý cho luật sư mà chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đã thực tế chi trả. 

✅ Đúng

Sai

50. Mức bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ do Tòa án quyết định nếu không có cơ sở để tính toán mức thiệt hại. 

✅ Đúng

Sai

51. Nếu giống cây trồng được sử dụng sẽ đáp ứng được nhu cầu cấp thiết của xã hội thì việc chuyển nhượng giống cây trồng có thể bị bắt buộc. 

✅ Đúng

Sai

52. Nếu tên gọi của một địa phương đã được đăng ký bảo hộ là nhãn hiệu thì sẽ không được dùng để đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý. 

✅ Đúng

Sai 

53. Người đứng tên là tác giả của tác phẩm là người sáng tạo ra tác phẩm. 

✅ Sai

Đúng 

54. Người sáng tạo ra tác phẩm cũng đồng thời là chủ sở hữu của quyền tác giả đối với tác phẩm đó. 

✅ Sai

Đúng 

55. Nguyên tắc ưu tiên chỉ áp dụng khi các đối tượng quyền sở hữu công nghiệp được nộp đơn đăng ký bảo hộ quốc tế. 

✅ Đúng

Sai 

56. Nhãn hiệu nổi tiếng có thể được đăng ký để bảo hộ cho sản phẩm khác loại. 

✅ Sai

Đúng 

57. Nhập khẩu song song là hành vi cạnh tranh không lành mạnh. 

✅ Sai

Đúng 

58. Nội dung các quyền được bảo hộ của quyền liên quan chỉ bao gồm có quyền tài sản mà không bao gồm các quyền nhân thân. 

✅ Sai

Đúng 

59. Phần mềm máy tính được bảo hộ sáng chế. 

✅ Sai

Đúng 

60. Phát minh khoa học là sáng chế. 

✅ Sai

Đúng 

61. Phổ nhạc cho bài thơ thì bài hát được tạo thành là tác phẩm phái sinh. 

✅ Đúng

Sai 

62. Quyền công bố tác phẩm là quyền tài sản của quyền tác giá. 

✅ Sai

Đúng 

63. Quyền của người sử dụng trước chỉ áp dụng cho sáng chế. 

✅ Sai

Đúng 

64. Quyền đối với giống cây trồng được bảo hộ khi giống cây trồng đó đã đăng ký bảo hộ tại cơ quan có thẩm quyền. 

✅ Đúng

Sai

65. Quyền nhân thân của quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ cho đến khi nào tác giả của quyền sở hữu trí tuệ đó chết. 

✅ Sai

Đúng 

66. Quyền sở hữu trí tuệ bao gồm quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp. 

✅ Sai

Đúng 

67. Quyền sở hữu trí tuệ chỉ được bảo hộ trên phạm vi lãnh thổ nơi chúng được tạo ra. 

✅ Sai

Đúng 

68. Quyền sở hữu trí tuệ đóng vai trò không thể thiếu trong việc phát triển kinh tế, khoa học, xã hội của một đất nước.

✅ Đúng

Sai

69. Quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ khi đối tượng của quyền đã được đăng ký bảo hộ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

✅ Sai

Đúng 

70. Quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ trên phạm vi toàn thế giới. 

✅ Sai

Đúng 

71. Quyền sở hữu trí tuệ không được pháp luật bảo hộ khi việc khai thác sử dụng chúng không gắn với mục đích thương mại. 

✅ Sai

Đúng 

72. Quyền tác giả chỉ được bảo hộ khi chủ thể đã hoàn tất thủ tục đăng ký quyền tác giả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

✅ Sai

Đúng 

73. Quyền tác giả được coi là quyền “chính” còn quyền liên quan được coi là quyền “phụ” của quyền tác giả. 

✅ Đúng

Sai 

74. Quyền tác giả là quan hệ pháp luật có tính tuyệt đối. 

✅ Đúng

Sai 

75. Quyền tác giả và quan hệ pháp luật về quyền tác giả là một. 

✅ Đúng

Sai

76. Quyền tài sản của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ chỉ được bảo vệ khi việc sử dụng đó gắn với mục đích thương mại. 

✅ Đúng

Sai

77. Quyền tài sản của quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ cho đến khi nào chủ sở hữu của quyền sở hữu trí tuệ chết. 

✅ Sai

Đúng 

78. Quyền tài sản của quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ cho đến khi nào những vật chứa đựng tài sản trí tuệ đó không Còn tồn tại trên thực tế. 

✅ Sai

Đúng 

79. Quyền tạm thời chỉ được áp dụng cho sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là những đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp có tính sáng tạo. 

✅ Đúng

Sai

80. Sáng chế được bảo hộ bao gồm sản phẩm và quy trình để tạo ra sản phẩm. 

✅ Đúng

Sai 

81. Tác giá chỉ có quyền nhân thân đối với tác phẩm. 

✅ Sai

Đúng 

82. Tài sản trí tuệ là kết quả hoạt động sáng tạo tinh thần của các cơ quan và tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học. 

✅ Sai

Đúng 

83. Tài sản trí tuệ là tài sản vô hình. 

✅ Đúng

Sai 

84. Tài sản vô hình là tài sản trí tuệ. 

✅ Sai

Đúng 

85. Tên miền là đối tượng bảo hộ của quyền sở hữu công nghiệp. 

✅ Sai

Đúng 

86. Tên riêng của cá nhân không được đăng ký bảo hộ là nhãn hiệu. 

✅ Sai

Đúng 

87. Tên thương chỉ được đăng ký bảo hộ cho các chủ thể kinh doanh có cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. 

✅ Đúng

Sai

88. Tên thương mại bao gồm cả nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ. 

✅ Đúng

Sai

89. Tên thương mại là đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng có điều kiện. 

✅ Đúng

Sai

90. Tiền phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được trả cho chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ. 

✅ Sai

Đúng 

91. Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả là tổ chức hoạt động có chức năng kinh doanh, thu lợi nhuận. 

✅ Sai

Đúng 

92. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền tác giả là thuộc loại trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. 

✅ Đúng

Sai 

93. Trách nhiệm hình sự chỉ truy cứu đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp mà không áp dụng đối với các hành vi xâm phạm quyền tác giả. 

✅ Sai

Đúng 

94. Trong mọi trường hợp tác giá cũng đồng thời là chủ sở hữu quyền đối với giống cây trồng 

✅ Sai

Đúng 

95. Tự thay lời trong một bài hát để biểu diễn trong một đám cưới là hành vi xâm phạm đến quyền tác giả của bài hát đó. 

✅ Đúng

Sai

96. Tự ý sử dụng hình ảnh chuột Mickey trong phim hoạt hình để quảng cáo cho sản phẩm của công ty sản xuất ra là hành vi vi phạm quyền tác giả. 

✅ Đúng

Sai

97. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh không có quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

✅ Sai

Đúng 

98. Việc buộc tiêu hủy hàng hóa chứa đựng yếu tố xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chỉ được áp dụng khi không gỡ bỏ được các yếu tố vi phạm ra khỏi hàng hóa đó. 

✅ Sai

Đúng 

99. Việc chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng phải được lập thành văn bản và phải được công chứng, đăng ký tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

✅ Sai

Đúng 

100. Xé bỏ các trang trong một cuốn sách hay lấy kéo cắt bỏ một phần bức tranh là những hành vi cắt xén tác phẩm, vi phạm quyền tác giả đối với tác phẩm. 

✅ Sai

Đúng

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on tumblr
Share on pinterest
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Nội dung có bản quyền vnCount !!
Gọi Ngay
Scroll to Top
Chào Sinh Viên Chăm Chỉ
  1. Tôi hi vọng bạn cũng đóng góp những câu hỏi còn thiếu dưới mục bình Luận (để có câu trả lời cho các bạn sau)
  2. Nếu bài viết giúp ích được bạn hoàn thành bài tập. Vui lòng đánh giá 5* dưới cuối bài và chia sẻ cho Đồng môn.
  3. Bạn muốn có đáp án các môn khác HÃY GIÚP TÔI (comment muốn giúp tôi dưới cuối bài)