Ngày: Tháng Năm 21, 2020

hành nghề giám định tư pháp

Hành nghề giám định tư pháp trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng

Hành nghề giám định tư pháp là việc người giám định tư pháp sử dụng kiến thức, phương tiện, phương pháp khoa học, kỹ thuật nghiệp vụ để kết luận về chuyên môn những vấn đề có liên quan đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự, giải …

Hành nghề giám định tư pháp trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng Xem chi tiết »

hoạt động ngoại hối

Hoạt động ngoại hối của tổ chức không phải là tổ chức tín dụng

Định nghĩa tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối được quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư 15/2015/TT-NHNN hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành. Điều 4,5, …

Hoạt động ngoại hối của tổ chức không phải là tổ chức tín dụng Xem chi tiết »

ngân hàng hợp tác xã

Hoạt động kinh doanh của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân

Ngân hàng hợp tác xã là ngân hàng của tất cả các quỹ tín dụng nhân dân do các quỹ tín dụng nhân dân và một số pháp nhân góp vốn thành lập theo quy định của Luật này nhằm mục tiêu chủ yếu là liên kết hệ thống, hỗ trợ tài chính, điều hòa …

Hoạt động kinh doanh của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân Xem chi tiết »

0982697497
Scroll to Top