Ngày: Tháng Năm 21, 2020

hành nghề giám định tư pháp

Hành nghề giám định tư pháp trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng

Hành nghề giám định tư pháp là việc người giám định tư pháp sử dụng kiến thức, phương tiện, phương pháp khoa học, kỹ thuật nghiệp vụ để kết luận về chuyên môn những vấn đề có liên quan đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự, giải …

Hành nghề giám định tư pháp trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng Read More »

hành nghề luật sư

Điều Kiện Đối Với Hành Nghề Luật Sư

Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng cử nhân luật, đã được đào tạo nghề luật sư, đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư, có sức khoẻ bảo đảm hành nghề luật sư thì có …

Điều Kiện Đối Với Hành Nghề Luật Sư Read More »

hoạt động in đúc tiền

Điều Kiện Đối Với Hoạt Động In Đúc Tiền

Hoạt động in, đúc tiền được thực hiện tại các cơ sở in, đúc tiền – đây là tổ chức có hoạt động in, đúc tiền trong và ngoài nước thực hiện việc thiết kế, chế bản và in, đúc tiền theo hợp đồng với Ngân hàng Nhà nước. – Khoản 2 Điều 18 Luật …

Điều Kiện Đối Với Hoạt Động In Đúc Tiền Read More »

hoạt động ngoại hối

Hoạt động ngoại hối của tổ chức không phải là tổ chức tín dụng

Định nghĩa tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối được quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư 15/2015/TT-NHNN hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành. Điều 4,5, …

Hoạt động ngoại hối của tổ chức không phải là tổ chức tín dụng Read More »

dịch vụ trung gian thanh toán

Cung Ứng Dịch Vụ Trung Gian Thanh Toán

Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán là tổ chức không phải là ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian; Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép cung ứng dịch vụ ví điện tử. – Khoản …

Cung Ứng Dịch Vụ Trung Gian Thanh Toán Read More »

tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là Loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này, trừ các hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng. …

Hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng Read More »

dịch vụ mua bán nợ

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Dịch Vụ Mua Bán Nợ

Dịch vụ mua, bán nợ là thỏa thuận bằng văn bản về việc chuyển giao quyền đòi nợ đối với khoản nợ phát sinh từ nghiệp vụ cho vay, khoản trả thay trong nghiệp vụ bảo lãnh, theo đó bên bán nợ chuyển giao quyền sở hữu khoản nợ cho bên mua nợ và nhận tiền …

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Dịch Vụ Mua Bán Nợ Read More »

kinh doanh vàng

Điều Kiện Hoạt Động Đối Với Kinh Doanh Vàng

Kinh doanh vàng là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có đăng ký kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. – Khoản 1 Điều 5 Nghị định 24/2012/NĐ-CP – Điều 8 Nghị định 24/2012/NĐ-CP – Điều 11 Nghị định 24/2012/NĐ-CP …

Điều Kiện Hoạt Động Đối Với Kinh Doanh Vàng Read More »

dịch vụ thông tin ứng dụng

Cung Ứng Dịch Vụ Thông Tin Tín Dụng

Dịch vụ thông tin tín dụng là việc cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng và các tiện ích khác của CIC cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức khác và cá nhân có nhu cầu. – Khoản 9 Điều 4 Luật Ngân hàng Nhà nước số 46/2010/QH12; – Điều 1 Nghị …

Cung Ứng Dịch Vụ Thông Tin Tín Dụng Read More »

ngân hàng hợp tác xã

Hoạt động kinh doanh của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân

Ngân hàng hợp tác xã là ngân hàng của tất cả các quỹ tín dụng nhân dân do các quỹ tín dụng nhân dân và một số pháp nhân góp vốn thành lập theo quy định của Luật này nhằm mục tiêu chủ yếu là liên kết hệ thống, hỗ trợ tài chính, điều hòa …

Hoạt động kinh doanh của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân Read More »

Shopping Cart
Gọi Ngay
Scroll to Top