Kinh doanh có điều kiện

báo cáo tài nguyên nước

Kinh doanh dịch vụ báo cáo tài nguyên nước

Thông tư số 31/2018/TT-BTNMT áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến

kinh doanh dịch vụ khoan nước dưới đất

Kinh doanh dịch vụ khoan nước dưới đất

Kinh doanh dịch vụ khoan nước dưới đất là hành nghề khoan và lắp đặt các giếng khoan nước dưới đất có đường kính ống chống hoặc ống vách nhỏ

kinh doanh dịch vụ đo đạc

Kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ

Kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ là dịch vụ xuất hiện ở nước ta khá lâu. Tuy nhiên loại dịch vụ này lại ít phổ biến bởi

kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường

Kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường

Kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường là quá trình theo dõi có hệ thống về thành phần môi trường, các yếu tố tác động lên môi trường nhằm

dịch vụ vận chuyển chất thải nguy hại

Dịch vụ vận chuyển chất thải nguy hại

Dịch vụ vận chuyển chất thải nguy hại là chất thải nguy hại được quy định tại Điều 23 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại do Bộ trưởng

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!

chọn đánh giá của bạn

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!

5.0

0982697497
Scroll to Top