Kinh doanh dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai là tập hợp các dữ liệu đất đai được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, quản lý và cập nhật thông qua phương tiện điện tử.

- Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP

Điều kiện của tổ chức hoạt động tư vấn xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp được hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Có chức năng xây dựng cơ sở dữ liệu đối với các tổ chức sự nghiệp của Nhà nước;

2. Có ít nhất 10 cá nhân đối với hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu cấp huyện, có ít nhất 15 cá nhân đối với hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu cấp tỉnh, cấp quốc gia đủ điều kiện quy định tại khoản 3 Điều này;

3. Có hạ tầng, thiết bị công nghệ phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều kiện của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng hệ thống thông tin đất đai

1. Điều kiện của tổ chức, cá nhân hoạt động về xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm của hệ thống thông tin đất đai được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin và các pháp luật khác có liên quan.

2. Tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp được hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu; khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có chức năng xây dựng cơ sở dữ liệu đối với các tổ chức sự nghiệp của Nhà nước;

b) Có ít nhất 05 (năm) cá nhân đối với hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu cấp huyện, có ít nhất 10 (mười) cá nhân đối với hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu cấp tỉnh và xây dựng cơ sở dữ liệu tại Trung ương đủ điều kiện quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Cá nhân được hành nghề xây dựng cơ sở dữ liệu; trong tổ chức hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu

=>Xem thêm: Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện

5/5 - (1 bình chọn)
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5/5 - (1 bình chọn)
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỏ hàng
All in one
Gọi Ngay
Lên đầu trang