Kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường

kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường

Kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường là quá trình theo dõi có hệ thống về thành phần môi trường, các yếu tố tác động lên môi trường nhằm cung cấp thông tin đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường và các tác động xấu đối với môi trường.

- Điều 8,9 Nghị định số 127/2014/NĐ-CP
- Điều 3 Nghị định số 136/2018/NĐ-CP

I. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh vực quan trắc tại hiện trường

Tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh vực quan trắc tại hiện trường phải có đủ các điều kiện sau đây:

1. Có Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp trong đó có hoạt động quan trắc môi trường.

2. Có đủ điều kiện về nhân lực thực hiện hoạt động quan trắc hiện trường theo quy định sau đây:

2.1 Người đứng đầu của tổ chức phải có trình độ từ đại học trở lên;

2.2 Có đủ số lượng người thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường tại hiện trường theo các thành phần môi trường và thông số quan trắc đề nghị chứng nhận;

2.3 Phải có người trực tiếp phụ trách đội quan trắc tại hiện trường có trình độ đại học trở lên với một trong các chuyên ngành về môi trường, hóa học, sinh học, lâm nghiệp, thổ nhưỡng, vật lý hạt nhân, phóng xạ, địa lý, địa chất và có tối thiểu 24 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực quan trắc môi trường;

2.4 Người thực hiện quan trắc tại hiện trường tối thiểu phải có trình độ sơ cấp tương ứng với ngạch quan trắc viên sơ cấp tài nguyên môi trường. Trong đó, số người có trình độ sơ cấp chiếm không quá 30% đội ngũ người thực hiện quan trắc tại hiện trường.

3. Có đủ điều kiện về trang thiết bị, phương pháp và cơ sở vật chất thực hiện hoạt động quan trắc tại hiện trường theo quy định sau đây:

3.1 Có các trang thiết bị, dụng cụ và hóa chất đủ để thực hiện việc lấy mẫu, bảo quản mẫu và đo, thử nghiệm, phân tích mẫu tại hiện trường các thông số quan trắc môi trường của các thành phần môi trường đề nghị chứng nhận bảo đảm độ chính xác và theo đúng phương pháp do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định;

3.2 Có quy trình bảo quản, sử dụng an toàn, bảo dưỡng và kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của nhà sản xuất;

3.3 Có quy trình sử dụng, vận hành tất cả các thiết bị lấy mẫu, bảo quản mẫu và đo, thử nghiệm, phân tích mẫu tại hiện trường;

3.4 Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ và an toàn lao động cho người lao động khi thực hiện nhiệm vụ quan trắc tại hiện trường;

3.5 Có trụ sở làm việc và đủ diện tích đặc thù để bảo đảm chất lượng công tác quan trắc tại hiện trường và quản lý số liệu, kết quả quan trắc.

II. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh vực phân tích môi trường (Kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường)

Tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; trong lĩnh vực phân tích môi trường phải có đủ các điều kiện theo quy định sau đây:

1. Có Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp trong đó có hoạt động quan trắc môi trường.

2. Có đủ điều kiện về nhân lực thực hiện hoạt động phân tích môi trường theo quy định sau đây:

2.1 Người đứng đầu của tổ chức phải có trình độ từ đại học trở lên;

2.2 Có đủ số lượng người thực hiện hoạt động phân tích môi trường; theo các thành phần môi trường và thông số phân tích đề nghị chứng nhận;

2.3 Người quản lý phòng thí nghiệm phải có trình độ đại học trở lên; với một trong các chuyên ngành về hóa học, môi trường, sinh học, thổ nhưỡng, vật lý hạt nhân; phóng xạ, địa lý, địa chất và phải có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm; đối với trường hợp có trình độ đại học, 03 năm kinh nghiệm; đối với trường hợp có trình độ Thạc sỹ, 02 năm kinh nghiệm; đối với trường hợp có trình độ Tiến sỹ trong lĩnh vực phân tích môi trường;

2.4 Trưởng nhóm phân tích môi trường tối thiểu phải có trình độ đại học trở lên; với một trong các chuyên ngành về hóa học, môi trường, sinh học, thổ nhưỡng; vật lý hạt nhân, phóng xạ và có tối thiểu 18 tháng kinh nghiệm; trong lĩnh vực phân tích môi trường đề nghị chứng nhận; hoặc có khả năng sử dụng thành thạo tối thiểu một thiết bị chuyên sâu của phòng thí nghiệm;

2.5 Người phụ trách bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng phòng thí nghiệm; phải có trình độ đại học trở lên với một trong các chuyên ngành về hóa học, môi trường; sinh học, thổ nhưỡng, vật lý hạt nhân, phóng xạ và phải có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm; trong lĩnh vực phân tích môi trường;

2.6 Người thực hiện phân tích tại phòng thí nghiệm, trừ người quản lý phòng thí nghiệm; trưởng nhóm phân tích và người phụ trách bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng; phải có trình độ trung cấp trở lên, được đào tạo; trong lĩnh vực phân tích môi trường đề nghị chứng nhận.

3. Có đủ điều kiện về trang thiết bị, phương pháp và cơ sở vật chất thực hiện hoạt động phân tích môi trường theo quy định sau đây:

3.1 Có trang thiết bị, dụng cụ và hóa chất đủ để thực hiện việc xử lý mẫu, phân tích; các thông số môi trường của các thành phần môi trường đề nghị chứng nhận bảo đảm độ chính xác; và theo đúng phương pháp phân tích do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định;

3.2 Có quy trình bảo quản, sử dụng an toàn, bảo dưỡng và kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị; phân tích theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc quy định của nhà sản xuất;

3.3 Có quy trình sử dụng, vận hành tất cả các thiết bị phân tích môi trường;

3.4 Có đầy đủ các phương tiện bảo hộ; và an toàn lao động cho người thực hiện nhiệm vụ phân tích môi trường;

3.5 Có quy trình bảo quản, sử dụng hóa chất, các chuẩn đo, các mẫu chuẩn và xử lý; lưu mẫu phân tích theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hoặc quy định của nhà sản xuất;

3.6 Có trụ sở làm việc, đủ diện tích đặc thù để bảo đảm chất lượng công tác; phân tích môi trường và phải bảo đảm duy trì tốt điều kiện môi trường phòng thí nghiệm; (về ánh sáng, nguồn điện, độ ẩm, nhiệt độ, vô trùng, chế độ thông gió); theo yêu cầu của phép phân tích do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định; hoặc yêu cầu của nhà sản xuất;

3.7 Có các biện pháp bảo đảm vệ sinh công nghiệp, an toàn phòng cháy, chữa cháy; và tuân thủ nghiêm ngặt việc thu gom, quản lý và xử lý chất thải phòng thí nghiệm; theo đúng quy định của pháp luật.

=>Xem thêm: Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện

5/5 - (1 bình chọn)
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5/5 - (1 bình chọn)
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
Gọi Ngay
Scroll to Top
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền !!