Ngày: Tháng Một 5, 2021

Luật hôn nhân và Gia đình EL15 EHOU

Luật hôn nhân và Gia đình – Đáp Án Trắc Nghiệm Môn EL15 – EHOU

Nội dung chương trình Luật hôn nhân và Gia đình – EL15 – EHOU nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về khái niệm, bản chất, đặc điểm của hôn nhân và gia đình, quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình, hiểu được các nguyên tắc cơ bản của luật hôn nhân …

Luật hôn nhân và Gia đình – Đáp Án Trắc Nghiệm Môn EL15 – EHOU Read More »

Luật kinh tế Việt Nam 1 - EL19

Luật kinh tế Việt Nam 01 – Đáp Án Trắc Nghiệm Môn EL19 – EHOU

Nội dung chương trình Luật kinh tế Việt Nam 01 – EL19 – EHOU nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản của quyền tự do kinh doanh, phân tích được một số rào cản quyền tự do kinh doanh trong pháp luật hiện hành và thực tiễn áp dụng, … GIỚI THIỆU TỔNG …

Luật kinh tế Việt Nam 01 – Đáp Án Trắc Nghiệm Môn EL19 – EHOU Read More »

Xây dựng văn bản pháp luật EL07 EHOU

Xây dựng văn bản pháp luật – Đáp Án Trắc Nghiệm Môn EL07 /EG08 – EHOU

Nội dung chương trình Xây dựng văn bản pháp luật – EL07 – EHOU đề cập đến những kiến thức cơ bản về khái niệm, các loại văn bản pháp luật, chức năng của văn bản pháp luật cũng như vai trò của công tác soạn thảo văn bản pháp luật; Qui tắc sử dụng ngôn ngữ …

Xây dựng văn bản pháp luật – Đáp Án Trắc Nghiệm Môn EL07 /EG08 – EHOU Read More »

Tâm Lý Học Đại Cương - Trả lời câu hỏi EG07 - EHOU

Tâm Lý Học Đại Cương – Đáp Án Trắc Nghiệm Môn EG07 /EG47 – EHOU

Nội dung chương trình bài học Tâm lý học đại cương-EG07-EHOU nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết nhằm nắm vững bản chất, chức năng tâm lý con người và các nguyên tắc và các phương pháp nghiên cứu tâm lý của môn Tâm lý học đại cương. Đáp án trắc nghiệm Tâm Lý Học Đại Cương …

Tâm Lý Học Đại Cương – Đáp Án Trắc Nghiệm Môn EG07 /EG47 – EHOU Read More »

Luật hiến pháp Việt nam EL08 EHOU

Luật hiến pháp Việt nam – Đáp Án Trắc Nghiệm Môn EL08 – EHOU

Nội dung chương trình Luật hiến pháp Việt nam – EL08 – EHOU nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về vị trí, vai trò của Hiến pháp, hệ thống chính trị, bầu cử, Quốc hội… để áp dụng vào thực tiễn công việc. Câu hỏi trắc nghiệm Luật Hiến Pháp Việt …

Luật hiến pháp Việt nam – Đáp Án Trắc Nghiệm Môn EL08 – EHOU Read More »

Luật dân sự Việt Nam 2 EL13 EHOU

Luật dân sự Việt Nam 2 – EL13 – EHOU

Nội dung chương trình Luật dân sự Việt Nam 2 – EL13 – EHOU nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về những kiến thức cơ bản về nghĩa vụ dân sự, các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài …

Luật dân sự Việt Nam 2 – EL13 – EHOU Read More »

Luật hình sự Việt Nam 1 - EL10 - EHOU

Luật hình sự Việt Nam 1 – Đáp Án Trắc Nghiệm Môn EL10 – EHOU

Luật hình sự Việt Nam 1 – EL10 – EHOU giúp hiểu được khái niệm tội phạm, hình phạt, các khái niệm khác liên quan đến tội phạm và hình phạt; dấu hiệu pháp lý đặc trưng của từng tội; Phân biệt được các tội phạm có cấu thành tội phạm gần giống nhau; Vận dụng được …

Luật hình sự Việt Nam 1 – Đáp Án Trắc Nghiệm Môn EL10 – EHOU Read More »

Luật dân sự Việt Nam 1 EL12 EHOU

Luật dân sự Việt Nam 1 – Đáp Án Trắc Nghiệm Môn EL12 – EHOU

Nội dung chương trình Luật dân sự Việt Nam 1 – EL12 – EHOU nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về khái niệm chung Luật Dân sự Việt Nam, quan hệ Pháp luật Dân sự; về giao dịch dân sự, thời hạn, thời hiệu và đại diện; về vấn đề tài sản, quyền sở hữu, …

Luật dân sự Việt Nam 1 – Đáp Án Trắc Nghiệm Môn EL12 – EHOU Read More »

Công pháp quốc tế EL17 EHOU

Công pháp quốc tế – Đáp Án Trắc Nghiệm Môn EL17 – EHOU

Nội dung chương trình Công pháp quốc tế – EL17 – EHOU nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về khái niệm, đặc điểm, lịch sử phát triển và nguồn của luật quốc tế; Nắm được cơ sở, tính chất và nội dung của mối quan hệ giữa luật quốc tế và luật quốc …

Công pháp quốc tế – Đáp Án Trắc Nghiệm Môn EL17 – EHOU Read More »

Luật Môi Trường EL27 EHOU

Luật Môi Trường – Đáp Án Trắc Nghiệm Môn EL27 – EHOU

Nội dung chương trình Luật Môi Trường – Trả lời câu hỏi EL27 – EHOU nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về khái niệm bản chất, đặc thù của môi trường, bảo vệ môi trường và Luật môi trường. Nắm được cơ sở hình thành, nội dung pháp lý và bản chất của các quy …

Luật Môi Trường – Đáp Án Trắc Nghiệm Môn EL27 – EHOU Read More »

Shopping Cart
Gọi Ngay
Scroll to Top