Luật Môi Trường – Đáp Án Trắc Nghiệm Môn EL27 – EHOU

Luật Môi Trường EL27 EHOU

Nội dung chương trình Luật Môi Trường – Trả lời câu hỏi EL27 – EHOU nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về khái niệm bản chất, đặc thù của môi trường, bảo vệ môi trường và Luật môi trường. Nắm được cơ sở hình thành, nội dung pháp lý và bản chất của các quy định pháp luật về quản lý nhà nước về môi trường và bảo vệ môi trường. Hiểu được bản chất của đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC), đánh giá tác động môi trường (ĐTM), cam kết bảo vệ môi trường (CBM). Nắm được cơ sở hình thành, nội dung pháp lý và bản chất của các quy định pháp luật về quản lý chất thải. Nắm được cơ sở hình thành, nội dung pháp lý và bản chất của pháp luật bảo vệ từng nguồn tài nguyên thiên nhiên. Nhận diện, hiểu vấn đề xử lý vi phạm pháp luật môi trườngvà đưa ra hướng giải quyết các trang chấp môi trường..

Mẹo Nhỏ Nên Đọc Qua

1. Để tìm kết quả nhanh thì nên sử dụng Máy Tính thay vì Điện Thoại.

2. Sau khi Sao chép (Copy) câu hỏi thì bấm “Ctrl + F” và Dán (Paste) câu hỏi vào ô tìm kiếm sẽ thấy câu cả lời. (Copy nguyên câu không ra thì thử vài từ để kiếm)

3. Trường hợp không tìm thấy câu hỏi. Lúc này vui lòng kéo xuống dưới cùng để đặt câu hỏi mục bình luận. Sẽ được trả lời sau ít phút.

4. Xem danh sách đáp án Trắc nghiệm EHOU

5. THAM GIA KHẢO SÁT VỀ CÂU HỎI (Khảo sát giúp chúng tôi biết sự trải nghiệm của Bạn, Bạn có thể đóng ý kiến giúp Chúng tôi tăng trải nghiệm của bạn. Đặc biệt chúng tôi chọn ra 1 người may mắn mỗi tuần để trao Mã Kích Hoạt LawPro 30 Miễn Phí)

6. Tham gia group Facebook Sinh Viên Luật để được hỗ trợ giải bài tập và Nhận Mã Kích hoạt tài khoản Pro Miễn Phí

7. Nếu đăng nhập mà không thấy đáp án thì làm như sau: Giữ Phím Ctrl sau đó bấm phím F5 trên bàn phím “Ctrl + F5” để trình duyệt xóa cache lúc chưa đăng nhập và tải lại nội dung.

Đáp án trắc nghiệm Luật Môi Trường – EL27 – EHOU

Chỉ Thành Viên MemberPro Mới xem được toàn bộ đáp án.

Click chọn vào hình ảnh để xem chi tiết gói MemberPro. Hoặc cho vào giỏ hàng để mua ngay. Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng.

 • Law Pro 30 Ngày

  Giá bán: 100.000

  Tham khảo được câu hỏi trắc nghiệm của hơn 60 môn ngành Luật trong 30 ngày. Giúp nhớ kiến thức và giúp ích trong quá trình học tập, thi cử. Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng.

  Thêm vào giỏ hàng
 • Law Pro 180 Ngày

  Giá bán: 500.000

  Tham khảo được câu hỏi trắc nghiệm của hơn 60 môn ngành Luật trong 180 ngày. Giúp nhớ kiến thức và giúp ích trong quá trình học tập, thi cử. Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng.

  Thêm vào giỏ hàng
 • Law Pro 1000 Ngày

  Giá bán: 1.000.000

  Tham khảo được câu hỏi trắc nghiệm của hơn 60 môn ngành Luật trong 1000 ngày. Giúp nhớ kiến thức và giúp ích trong quá trình học tập, thi cử. Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng.

  Thêm vào giỏ hàng

1. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực môi trường áp dụng với…

– (S): Chỉ áp dụng đối với tổ chức

– (Đ)✅: Áp dụng đối với cá tổ chức, cá nhân gây ra thiệt hại

– (S): Chỉ áp dụng đối với cá nhân

– (S): Chỉ áp dụng đối với công chức, viên chức nhà nước 

2. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực môi trường áp dụng với…

– (S): Chỉ áp dụng đối với tổ chức

– (S): Chỉ áp dụng đối với cá nhân.

– (Đ)✅: Áp dụng đối với cá tổ chức, cá nhân gây ra thiệt hại

– (S): Chỉ áp dụng đối với công chức, viên chức nhà nước 

3. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: bản chất của biện pháp tài chính, kinh tế là việc nhà nước…

– (Đ)✅: Sử dụng lợi ích kinh tế để định hướng hành vi thân thiện, có lợi cho môi trường

– (S): Đầu tư tài chính để bảo vệ môi trường

– (S): Thực hiện biện pháp thu thuế bảo vệ môi trường

– (S): Thực hiện chính sách ưu đãi hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp sản xuất hàng hoá thân thiện với môi trường 

4. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Báo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh là..

– (S): Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược

– (S): Báo cáo môi trường quốc gia

– (S): Báo cáo tình hình tác động môi trường của ngành, lĩnh vực 

– (Đ)✅: Báo cáo chứa đựng thông tin về tình hình, diễn biến chất lượng môi trường tại địa phương

5. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Báo cáo môi trường quốc gia là …

– (Đ)✅: Báo cáo chứa đựng thông tin về tình hình, diễn biến chất lượng môi trường của quốc gia

– (S): Một nội dung của Báo cáo đánh giá tác động môi trường

– (S): Tổng hợp nội dung của các Báo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh

– (S): Tổng hợp nội dung của các Báo cáo tình hình tác động môi trường của ngành, lĩnh vực 

6. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Biện pháp khoa học kỹ thuật, công nghệ là việc….

– (S): Nhà nước buộc tổ chức cá nhân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất và tiêu dùng. 

– (S): Nhà nước tài trợ cho hoạt động áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất và tiêu dùng. 

– (S): Tổ chức, cá nhân tự bỏ tiền để áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất 

– (Đ)✅: Áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ sao cho quá trình sản xuất và tiêu dùng thải ra ít hoặc không thải ra chất thải, sử dụng năng lượng và tài nguyên ít nhất, hướng tới một công nghệ sạch.

7. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Biện pháp tài chính, kinh tế KHÔNG bao gồm:

– (S): Chi tiền cho hoạt động bảo vệ môi trường

– (S): Gắn lợi ích kinh tế của doanh nghiệp với lợi ích môi trường của cộng đồng

– (Đ)✅: Áp dụng hình thức xử phạt hành vi vi phạm pháp luật bằng tiền

– (S): Sử dụng lợi ích kinh tế để khuyến khích chủ thể thực hiện những hoạt động có lợi cho môi trường, cho cộng 

8. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: chất lượng môi trường Việt nam hiện nay là …

– (Đ)✅: Đã bị ô nhiễm, suy thoái, có nơi hết sức nặng nề

– (S): Chưa bị ô nhiễm, suy thoái

– (S): Còn trong sạch

– (S): Đã bị ô nhiễm, suy thoái nặng nề trên diện rộng 

9. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Chất thải là…

– (S): Các chất hoá học, các yếu tố vật lý và sinh học khi xuất hiện trong môi trường cao hơn ngưỡng cho phép làm cho môi trường bị ô nhiễm.

– (S): Chất chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, gây ăn mòn, gây ngộ độc hoặc có đặc tính nguy hại khác.

– (Đ)✅: Vật chất được thải ra từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác

– (S): Vật liệu được thu hồi, phân loại, lựa chọn từ những vật liệu, sản phẩm đã bị loại bỏ từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng để sử dụng làm nguyên liệu cho một quá trình sản xuất khác 

10. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Chất thải nguy hại là…

– (S): Các chất hoá học, các yếu tố vật lý và sinh học khi xuất hiện trong môi trường cao hơn ngưỡng cho phép làm cho môi trường bị ô nhiễm. 

– (Đ)✅: Chất thải chữa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, gây ăn mòn, gây ngộ độc hoặc có đặc tính nguy hại khác.

– (S): Vật chất được thải ra từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác phải xử lý.

– (S): Vật chất được thải ra từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác. 

11. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Chủ thể nào sau đây KHÔNG thực hiện hoạt động quản lý chất thải

⇒ Tổ chức dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

⇒ Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

⇒ Các tổ chức, cá nhân có chức năng quản lý chất thải theo quy định của pháp luật.

⇒ Chủ thể sản sinh chất thải 

12. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: chủ thể tiến hành hoạt động nhập khẩu phế liệu phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đặc thù là…..

⇒ Nộp lệ phí đối với phế liệu

⇒ Nộp tiền ký quỹ đối với số phế liệu nhập khẩu

⇒ Nộp phí bảo vệ môi trường

⇒ Nộp thuế tài nguyên 

13. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: chủ thể tiến hành hoạt động nhập khẩu phế liệu phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đặc thù là….

⇒ Nộp tiền Ký quỹ đối với số phế liệu nhập khẩu

⇒ Nộp lệ phí đối với phế liệu

⇒ Nộp phí bảo vệ môi trường

⇒ Nộp thuế tài nguyên 

14. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải bị…

⇒ Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật và đưa vào danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng kèm theo biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường.

⇒ Buộc thay đổi dây chuyền công nghệ gây ô nhiễm

⇒ Di chuyển địa điểm

⇒ Đình chỉ hoạt động sản xuất kinh doanh 

15. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải bị… 

⇒ Buộc thay đổi dây chuyền công nghệ gây ô nhiễm

⇒ Di chuyển địa điểm

⇒ Đình chỉ hoạt động sản xuất kinh doanh 

⇒ Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật và đưa vào danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng kèm theo biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường.

16. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Đặc trưng quản lý nhà nước về môi trường KHÔNG có đặc trưng nào sau đây

⇒ Nhà nước trực tiếp thực hiện tất cả các hoạt động bảo vệ, khai thác, sử dụng các thành phần môi trường 

⇒ Có sự đan xen giữa hoạt động bảo vệ chất lượng môi trường và hoạt động khai thác các thành phần môi trường vì mục đích kinh tế 

⇒ Nhà nước thực hiện hoạt động quản lý với tư cách đại diện chủ sở hữu các thành phần môi trường chủ yếu và với tư cách là cơ quan quyền lực quản lý xã hội

⇒ Quản lý nhà nước về môi trường có phạm vi rất rộng 

17. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Đánh giá môi trường chiến lược là…

⇒ Quá trình theo dõi có hệ thống về thành phần môi trường, các yếu tố tác động lên môi trường nhằm cung cấp thông tin đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường và các tác động xấu đối với môi trường.

⇒ Việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển để đưa ra giải pháp giảm thiểu tác động bất lợi đến môi trường, làm nền tảng và được tích hợp trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững.

⇒ Số liệu, dữ liệu về môi trường dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự. 

⇒ Việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó. 

18. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Đánh giá tác động môi trường là..

⇒ Quá trình theo dõi có hệ thống về thành phần môi trường, các yếu tố tác động lên môi trường nhằm cung cấp thông tin đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường và các tác động xấu đối với môi trường. 

⇒ Số liệu, dữ liệu về môi trường dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự

⇒ Việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển để đưa ra giải pháp giảm thiểu tác động bất lợi đến môi trường, làm nền tảng và được tích hợp trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững. 

⇒ Việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ khi triển khai dự án đó

19. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Để có thể nhập khẩu động, thực vật hoang dã quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải …

⇒ Có Giấy phép khai thác động, thực vật hoang dã quý, hiếm của Cơ quan có thẩm quyền của quốc gia xuất khẩu cấp

⇒ Đáp ứng điều kiện về nhân lực quản lý động, thực vật hoang dã quý, hiếm

⇒ Có chứng chỉ CITES do Cơ quan có thẩm quyền của quốc gia xuất khẩu cấp

⇒ Thiết bị phù hợp vận chuyển động, thực vật hoang dã quý, hiếm 

20. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Để có thể nhập khẩu động, thực vật hoang dã quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải

⇒ Có chứng chỉ CITES do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia xuất khẩu cấp

⇒ Có Giấy phép khai thác động, thực vật hoang dã quý, hiếm của cơ quan có thẩm quyền của quốc gia xuất khẩu cấp

⇒ Đáp ứng điều kiện về nhân lực quản lý động, thực vật hoang dã quý, hiếm

⇒ Thiết bị phù hợp vận chuyển động, thực vật hoang dã quý, hiếm 

21. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Để có thể xuất khẩu động, thực vật hoang dã quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, tổ chức, cá nhân xuất khẩu phải 

⇒ Có Giấy phép khai thác động, thực vật hoang dã quý, hiếm của Cơ quan có thẩm quyền cấp

⇒ Có chứng chỉ CITES do Cơ quan có thẩm quyền cấp

⇒ Đáp ứng điều kiện về nhân lực quản lý động, thực vật hoang dã quý, hiếm

⇒ Thiết bị phù hợp vận chuyển động, thực vật hoang dã quý, hiếm. 

22. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Để có thể xuất khẩu động, thực vật hoang dã quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, tổ chức, cá nhân xuất khẩu phải … 

⇒ Có chứng chỉ CITES do Cơ quan có thẩm quyền cấp

⇒ Có Giấy phép khai thác động, thực vật hoang dã quý, hiếm của Cơ quan có thẩm quyền cấp

⇒ Đáp ứng điều kiện về nhân lực quản lý động, thực vật hoang dã quý, hiếm

⇒ Thiết bị phù hợp vận chuyển động, thực vật hoang dã quý, hiếm 

23. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường kiến thức nào sau đây là kiến thức quan trọng nhất

⇒ Luật hành chính

⇒ Luật dân sự

⇒ Luật thanh tra

⇒ Luật tố tụng dân sự 

24. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường kiến thức nào sau đây là kiến thức quan trọng nhất

⇒ Luật dân sự

⇒ Luật hành chính

⇒ Luật thanh trai

⇒ Luật tố tụng dân sự 

25. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Đối tượng điều chỉnh của luật môi trường là …

⇒ Các quan hệ xã hội phát sinh giữa các chủ thể trong quá trình khai thác, sử dụng hoặc tác động đến một hoặc một vài yếu tố của môi trường.

⇒ Các quan hệ phát sinh trong quá trình sở hữu, quản lý nhà nước đối với môi trường

⇒ các quan hệ xã hội phát sinh đối với các chủ thể sử dụng các yếu tố môi trường

⇒ Các quan hệ xã hội trong dân sự, hành chính, hình sự… 

26. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: đối tượng KHÔNG thể thu hồi để tái chế, tái sử dụng gồm:

⇒ Bao bì bằng giấy, kim loại, thuỷ tinh hoặc chất dẻo khác

⇒ Các loại chất thải nguy hại có lây nhiễm cao

⇒ Các sản phẩm phục vụ sản xuất và tiêu dùng đã hết hạn sử dụng

⇒ Các thiết bị điện, điện tử dân dụng và công nghiệp 

27. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: đối tượng phải thực hiện Đánh giá môi trường chiến lược là…..

⇒ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch nằm trong đối tượng phải lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

⇒ Chủ dự án đầu tư

⇒ Chủ dự án đầu tư, bao gồm cả dự án quy mô hộ gia đình

⇒ Tất cả các chủ dự án thực hiện hoạt động phát triển có nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường 

28. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: đối tượng phải thực hiện Đánh giá tác động môi trường là…

⇒ Dự án đầu tư nằm trong danh mục Cơ quan nhà nước quy định

⇒ Chủ dự án đầu tư

⇒ Chủ dự án đầu tư, bao gồm cả dự án quy mô hộ gia đình 

⇒ Tất cả các chủ dự án thực hiện hoạt động phát triển có nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường 

29. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: đối tượng phải thực hiện lập kế hoạch bảo vệ môi trường là…

⇒ Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường

⇒ Chủ dự án đầu tư, bao gồm cả dự án quy mô hộ gia đình

⇒ Phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

⇒ Tất cả các chủ dự án thực hiện hoạt động phát triển có nguy cơ gây ảnh hưởng không lớn đến môi trường 

30. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: động vật hoang dã KHÔNG bao gồm

Các loại ngoại lai đang trong quá trình khảo nghiệm

⇒ Động vật hoang dã thông thường

⇒ Động vật quý hiếm loại I

⇒ Động vật quý hiếm loại II 

31. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: động, thực vật quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ là…

⇒ Loài được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

⇒ Các loài động vật có giá trị

⇒ Loài đã bị tuyệt chủng trong tự nhiên

⇒ loài hoang dã, giống cây trồng, giống vật nuôi, vi sinh vật và nấm đặc hữu 

32. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Dưới góc độ pháp lý Môi trường KHÔNG bao gồm các yếu tố sau đây

⇒ Các nguồn tài nguyên thiên nhiên như khoáng sản, rừng

⇒ Các yếu tố tự nhiên

⇒ Các yếu tố văn hoá phi vật chất ví dụ như văn hoá áo dài Việt Nam

⇒ Các yếu tố vật chất nhân tạo 

33. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: giấy phép khai thác tài nguyên nước được cấp cho tổ chức, cá nhân khai thác…

⇒ Nước mặt để sử dụng vào các mục đích như sản xuất, sinh hoạt

⇒ Đất có mặt nước để nuôi trồng thuỷ sản

⇒ Nước khoáng

⇒ Nước nóng thiên nhiên 

34. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Hành vi bị nghiêm cấm là…

⇒ Nhập khẩu, quá cảnh chất thải từ nước ngoài

⇒ Bảo tồn và phát triển nguồn gen bản địa; lai tạo, nhập nội các nguồn gen.

⇒ Nghiên cứu khoa học, chuyển giao, ứng dụng công nghệ xử lý, tái chế chất thải

⇒ Phát triển năng lượng sạch và năng lượng tái tạo 

35. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Hành vi nào sau đây KHÔNG bị pháp luật môi trường cấp thực hiện

⇒ Nhập khẩu một số loại phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

⇒ Nhập khẩu chất thải

⇒ Nhập khẩu loài ngoại lai xâm hại

⇒ Săn bắt động vật hoang dã trái phép 

36. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Hoạt động bảo vệ môi trường được khuyến khích là…

⇒ Giảm thiểu, thu gom, tái sử dụng và tái chế chất thải

⇒ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định về quản lý môi trường.

⇒ Phá hoại, khai thác trái phép các nguồn tài nguyên thiên nhiên 

⇒ xâm hại công trình, thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động bảo vệ môi trường 

37. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Hoạt động bảo vệ môi trường được thực hiện ở mấy cấp độ

⇒ 1

⇒ 3

⇒ 5

⇒ 7 

38. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: hoạt động bảo vệ môi trường là hoạt động KHÔNG bao gồm 

⇒ Xả thải chất thải

⇒ Cải thiện, phục hồi môi trường

⇒ Giữ gìn, phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đến môi trường

⇒ Khai thác, sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên nhằm giữ môi trường trong lành 

39. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Hoạt động nhập khẩu ….. gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và sức khỏe người dân Việt Nam

⇒ Chất thải

⇒ Hàng hoá

⇒ Loài ngoại lai

⇒ Sản phẩm có nguồn gốc là sinh vật biến đổi gen 

40. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Hoạt động nhập khẩu ….. gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và sức khỏe người dân Việt Nam

⇒ Chất thải

⇒ Hàng hoá

⇒ Loài ngoại lai

⇒ Sản phẩm có nguồn gốc là sinh vật biến đổi gen. 

41. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Hoạt động xuất khẩu phải đáp ứng pháp luật môi trường…

⇒ Của Việt Nam, quốc gia xuất khẩu và các điều ước quốc tế về môi trường

⇒ Của quốc gia nhập khẩu

⇒ Của Việt Nam

⇒ Của Việt Nam và quốc gia xuất khẩu 

42. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Hoạt động xuất khẩu phải đáp ứng pháp luật môi trường…

⇒ Của Việt Nam, quốc gia xuất khẩu và các điều ước quốc tế về môi trường

⇒ Của quốc gia nhập khẩu

⇒ Của Việt Nam

⇒ Của Việt Nam và quốc gia xuất khẩu 

43. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Khai thác động, thực vật quý, hiếm nhóm I KHÔNG dùng vào mục đích sau đây:

⇒ Mục đích thương mại

⇒ Mục đích đào tạo

⇒ Nghiên cứu khoa học

⇒ Phục vụ quan hệ quốc tế 

44. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Khi có cả quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật địa phương thì áp dụng… để đánh giá hành vi xả thải chất thải vi phạm pháp luật môi trường

⇒ Quy chuẩn kỹ thuật địa phương

⇒ Cả quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy chuẩn môi trường địa phương

⇒ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

⇒ Tiêu chuẩn môi trường 

45. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Loài bị đe dọa tuyệt chủng là..

⇒ Loài hoang dã, giống cây trồng, giống vật nuôi, vi sinh vật và nấm đặc hữu, có giá trị đặc biệt về khoa học, y tế, kinh tế, sinh thái, cảnh quan, môi trường hoặc văn hoá – lịch sử mà số lượng còn ít hoặc bị đe dọa tuyệt chủng. 

⇒ Loài sinh vật chỉ còn tồn tại trong điều kiện nuôi, trồng nhân tạo nằm ngoài phạm vi phân bố tự nhiên của chúng. 

⇒ Loài sinh vật đang có nguy cơ bị suy giảm hoàn toàn số lượng cá thể.

⇒ Loài sinh vật chỉ tồn tại, phát triển trong phạm vi phân bổ hẹp và giới hạn trong một vùng lãnh thổ nhất định của việt nam mà không được ghi nhận là có ở nơi khác trên thế giới. 

46. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Loài ngoại lai xâm hại là… 

⇒ Đúng loài ngoại lai lấn chiếm nơi sinh sống hoặc gây hại đối với các loài sinh vật bản địa, làm mất cân bằng sinh thái tại nơi chúng xuất hiện và phát triển. 

⇒ Loài động vật có toàn bộ hoặc một phần quần thể di chuyển thường xuyên, định kỳ hoặc theo mùa từ khu vực địa lý này đến khu vực địa lý khác. 

⇒ Loài sinh vật xuất hiện và phát triển ở khu vực vốn không phải là môi trường sống tự nhiên của chúng. 

⇒ Một nhóm cá thể của cùng một loài sinh vật sinh sống và phát triển trong một khu vực nhất định. 

47. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Loại trách nhiệm pháp lý đặc thù chỉ áp dụng đối với đối tượng là cán bộ công chức khi vi phạm pháp luật môi trường là….

⇒ Trách nhiệm dân sự

⇒ Trách nhiệm hành chính

⇒ Trách nhiệm hình sự

⇒ Trách nhiệm kỷ luật

48. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Loại trách nhiệm pháp lý đặc thù chỉ áp dụng đối với đối tượng là cán bộ công chức khi vi phạm pháp luật môi trường là….

⇒ Trách nhiệm kỷ luật

⇒ Trách nhiệm dân sự

⇒ Trách nhiệm hành chính

⇒ Trách nhiệm hình sự 

49. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Luật môi trường Việt Nam Không có phương pháp điều chỉnh …

⇒ Phương pháp vừa tự nguyện vừa bắt buộc

⇒ Phương pháp bình đẳng 

⇒ Phương pháp kích thích lợi ích

⇒ Phương pháp mệnh lệnh hành chính 

50. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: mối quan hệ xã hội do luật môi trường điều chỉnh liên quan đến giá trị…

⇒ Môi trường của các thành phần môi trường

⇒ Khoa học của các thành phần môi trường

⇒ Tài sản của các thành phần môi trường

⇒ Tinh thần của các thành phần môi trường 

51. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Môi trường KHÔNG có chức năng cơ bản sau là….

⇒ Bảo đảm điều kiện sống cho con người.

⇒ Nơi cung cấp nguyên liệu và năng lượng cho hoạt động kinh tế và đời sống con người

⇒ Cung cấp các thông tin về thị trường tài chính trong lĩnh vực môi trường

⇒ Nơi hấp thụ chất thải 

52. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: mục đích của Đánh giá môi trường chiến lược là …

⇒ Nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững.

⇒ Cung cấp các chứng cứ phục vụ cho việc quyết định hoạt động phát triển

⇒ Đánh giá những ảnh hưởng tới môi trường của dự án

⇒ Tập hợp các số liệu, ảnh hưởng của dự án tới môi trường 

53. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: mục đích của Đánh giá tác động môi trường là …

⇒ Đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án

⇒ Cung cấp các chứng cứ phục vụ cho việc quyết định hoạt động phát triển

⇒ Đánh giá những ảnh hưởng tới môi trường của dự án

⇒ Tập hợp các số liệu, ảnh hưởng của dự án tới môi trường 

54. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp dựa trên….

⇒ Mức phí cố định công mức phí biến đổi

⇒ Chỉ dựa trên mức phí cố định.

⇒ Mức phí do Cơ quan nhà nước về môi trường quyết định

⇒ Số lượng và độ độc hại của nước thải 

55. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Người sản sinh chất thải nguy hại có thể chuyển giao chất thải nguy hại cho…

⇒ Bất cứ ai có nhu cầu tiếp nhận để làm nguyên, nhiên, vật liệu

⇒ Bất cứ ai có nhu cầu tiếp nhận để tái chế, tái sử dụng

⇒ Cơ sở có điều kiện xử lý chất thải 

⇒ Cơ sở có giấy phép xử lý chất thải nguy hại

56. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Nguồn của ngành Luật môi trường là

⇒ Luật thuỷ sản

⇒ Luật tổ chức chính phủ

⇒ Luật sở hữu trí tuệ

⇒ Luật tổ chức quốc hội 

57. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Nguyên nhân đầy đủ nhất khiến cho tình trạng môi trường bị trở thành xấu đi do 

 ⇒ Hoạt động của con người và biến đổi mang tính quy luật hoặc bất thường của thiên nhiên,

⇒ Biến đổi mang tính quy luật của thiên nhiên

⇒ Do chiến tranh

⇒ Hoạt động của con người 

58. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Nguyên tắc nào sau đây không là nguyên tắc của pháp luật quản lý chất thải là…. 

⇒ Nguyên tắc chi phí – lợi ích

⇒ Nguyên tắc kiểm soát tại nguồn

⇒ Nguyên tắc phối hợp, hợp tác. 

⇒ Nguyên tắc công quyền can thiệp

59. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Nguyên tắc nào sau đây KHÔNG phải là nguyên tắc xử lý vi phạm pháp luật môi trường:…

⇒ Có thể hóa trách nhiệm

⇒ Xử lý bình đẳng, công minh

⇒ Xử lý kịp thời

⇒ Xử lý thích hợp 

60. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Nguyên tắc nào sau đây KHÔNG phải là nguyên tắc xử lý vi phạm pháp luật môi trường:…

⇒ Có thể hóa trách nhiệm

⇒ Xử lý bình đẳng, công minh

⇒ Xử lý kịp thời

⇒ Xử lý thích hợp 

61. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Phải sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dụng để vận chuyển…

⇒ Chất thải rắn thông thường

⇒ Hàng hoá nhập khẩu nhằm bảo vệ môi trường

⇒ Khí thải

⇒ Nước thải 

62. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Phải sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dụng để vận chuyển…

⇒ Khí thải

⇒ Nước thải

⇒ Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải

⇒ Nước thải chứa các yếu tố nguy hại 

63. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: pháp luật môi trường Việt nam KHÔNG cấm nhập khẩu…

⇒ Tàu biển cũ đã qua sử dụng đáp ứng được các quy chuẩn kỹ thuật môi trường

⇒ Máy móc, thiết bị, phương tiện bị nhiễm chất phóng xạ, vi trùng gây bệnh

⇒ Máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải đã qua sử dụng để phá dỡ

⇒ Máy móc, thiết bị, phương tiện không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; 

64. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: pháp luật môi trường Việt nam KHÔNG cấm nhập khẩu…

⇒ Tàu biển cũ đã qua sử dụng đáp ứng được các quy chuẩn kỹ thuật môi trường

⇒ Máy móc, thiết bị, phương tiện bị nhiễm chất phóng xạ, vi trùng gây bệnh

⇒ Máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải đã qua sử dụng để phá dỡ

⇒ Máy móc, thiết bị, phương tiện không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; 

65. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Phát triển bền vững là…

⇒ Chú trọng bảo vệ môi trường

⇒ Chú trọng phát triển kinh tế

⇒ Vừa phát triển kinh tế – xã hội vừa bảo vệ môi trường 

⇒ Là quá trình phát triển kết hợp chặt chẽ hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế bảo đảm tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường

66. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: phế liệu là…

⇒ Vật liệu được thu hồi, phân loại, lựa chọn từ những vật liệu, sản phẩm đã bị loại bỏ từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng để sử dụng làm nguyên liệu cho một quá trình sản xuất khác.

⇒ Một loại nguyên liệu tận dụng từ chất thải

⇒ Những vật chất có thể tận dụng làm nguyên, nhiên, vật liệu cho hoạt động sản xuất

⇒ vật chất được thải ra từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác 

67. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: phế liệu là…

⇒ Một loại nguyên liệu tận dụng từ chất thải

⇒ Những vật chất có thể tận dụng làm nguyên, nhiên, vật liệu cho hoạt động sản xuất 

⇒ Vật liệu được thu hồi, phân loại, lựa chọn từ những vật liệu, sản phẩm đã bị loại bỏ từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng để sử dụng làm nguyên liệu cho một quá trình sản xuất khác.

⇒ vật chất được thải ra từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác 

68. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam phải…

⇒ Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường

⇒ Đáp ứng Tiêu chuẩn môi trường

⇒ Thuộc danh mục phế liệu được phép nhập khẩu do bộ tài nguyên và môi trường quy định

⇒ Thuộc danh mục phế liệu được phép nhập khẩu do UBND cấp tỉnh quy định 

69. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam phải… 

⇒ Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường

⇒ Đáp ứng Tiêu chuẩn môi trường

⇒ Thuộc danh mục phế liệu được phép nhập khẩu do bộ tài nguyên và môi trường quy định

⇒ Thuộc danh mục phế liệu được phép nhập khẩu do UBND cấp tỉnh quy định. 

70. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: quan điểm đình chỉ phát triển phù hợp với …

⇒ Quốc gia đang phát triển

⇒ Không phù hợp với quốc gia nào

⇒ Quốc gia kém phát triển

⇒ Quốc gia phát triển 

71. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: quan điểm phát triển với bất cứ giá nào phù hợp với…

⇒ Quốc gia đang phát triển

⇒ Quốc gia kém phát triển

⇒ Không phù hợp với quốc gia nào

⇒ Quốc gia phát triển 

72. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: quản lý chất thải là…

⇒ các hoạt động giảm thiểu, hạn chế đến mức thấp nhất tác hại đối với môi trường do chất thải gây ra bao gồm nhiều công đoạn.

⇒ Hoạt động thu gom chất thải

⇒ Hoạt động tiêu huỷ chất thải

⇒ Hoạt động vận chuyển chất thải 

73. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Quan trắc môi trường KHÔNG phải là quá trình nào sau đây?

⇒ Theo dõi tình hình các hành vi vi phạm pháp luật môi trường

⇒ Theo dõi các yếu tố tác động lên môi trường nhằm cung cấp thông tin đánh giá hiện trạng

⇒ Theo dõi có hệ thống về thành phần môi trường

⇒ Theo dõi diễn biến chất lượng môi trường 

74. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: quy chuẩn kỹ thuật môi trường KHÔNG được xây dựng trên nguyên tắc nào sau đây

⇒ Ban hành kịp thời

⇒ Đáp ứng mục tiêu bảo vệ môi trường, phòng ngừa ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường

⇒ Tự do hoá, toàn cầu hoá

⇒ Phù hợp với đặc điểm của vùng, ngành, loại hình và công nghệ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

75. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Quy chuẩn kỹ thuật môi trường KHÔNG gồm:

⇒ Tiêu chuẩn môi trường quốc gia

⇒ Quy chuẩn kỹ thuật môi trường địa phương

⇒ Quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng môi trường xung quanh 

⇒ Quy chuẩn kỹ thuật về chất thải 

76. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Quy chuẩn kỹ thuật môi trường KHÔNG quy định về …

⇒ Các hành vi vi phạm pháp luật và hình thức xử lý

⇒ Các yêu cầu kỹ thuật và quản lý

⇒ Mức giới hạn của các thông số về chất lượng môi trường xung quanh

⇒ Mức giới hạn hàm lượng của các chất gây ô nhiễm có trong chất thải 

77. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Quy chuẩn kỹ thuật môi trường là…

⇒ Quy phạm bắt buộc áp dụng.

⇒ Không có giá trị áp dụng mà chỉ là căn cứ để đánh giá chất lượng môi trường

⇒ Quy phạm kỹ thuật

⇒ Quy phạm tùy nghi 

78. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: quy chuẩn môi trường địa phương do…

⇒ Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành áp dụng trên địa bàn cấp tỉnh.

⇒ Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành áp dụng cho một hoặc một số địa phương

⇒ Thủ tướng Chính phủ ban hành áp dụng cho một số địa phương

⇒ Uỷ ban nhân dân cấp huyện ban hành áp dụng trên địa bàn cấp huyện 

79. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường thể hiện nguyên tắc…

⇒ Coi trọng tính phòng ngừa

⇒ Bảo đảm tính thống nhất trong quản lý và bảo vệ môi trường

⇒ Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn dân

⇒ Nghĩa vụ vật chất của tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng hoặc tác động đến môi trường 

80. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường là điều kiện để 

⇒ Chủ dự án thực hiện các bước tiếp theo của quá trình đầu tư

⇒ Chủ dự án đưa công trình dự án vào hoạt động chính thức

⇒ Chủ dự án đưa công trình dự án vào vận hành thử nghiệm

⇒ Chủ dự án triển thuê tổ chức tư vấn thẩm định báo cáo ĐTM 

81. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường gồm…

⇒ Bao gồm: Môi trường, tính mạng, sức khoẻ con người, Tài sản

⇒ Môi trường

⇒ Tài sản

⇒ Tính mạng, sức khoẻ con người 

82. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường gồm…

⇒ Bao gồm: Môi trường, tính mạng, sức khoẻ con người, Tài sản.

⇒ Môi trường

⇒ Tài sản.

⇒ Tính mạng, sức khoẻ con người, 

83. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Tiêu chuẩn môi trường KHÔNG bao gồm mô tả sau đây

⇒ Văn bản bắt buộc áp dụng để bảo vệ môi trường

⇒ Các yêu cầu kỹ thuật và quản lý

⇒ Mức giới hạn của các thông số về chất lượng môi trường xung quanh 

⇒ Mức giới hạn hàm lượng của các chất gây ô nhiễm có trong chất thải 

84. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Tiêu chuẩn môi trường trở thành bắt buộc áp dụng khi…

⇒ Được viện dẫn trong văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật môi trường

⇒ Được quy định trong tiêu chuẩn môi trường

⇒ Được viện dẫn trong quy chuẩn kỹ thuật môi trường

⇒ Được viện dẫn trong văn bản quy phạm pháp luật 

85. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sản sinh khí thải thông thường phải… 

⇒ Kiểm soát, xử lý ngay tại nguồn.

⇒ Chuyển giao cho Cơ sở đủ điều kiện để xử lý

⇒ Thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý

⇒ Thuế tổ chức dịch vụ có đăng ký xử lý 

86. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: trách nhiệm hành chính trong lĩnh vực môi trường chỉ áp dụng với…

⇒ Cả pháp nhân và cá nhân

⇒ Cá nhân

⇒ Pháp nhân

⇒ Tổ chức 

87. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: trách nhiệm hành chính trong lĩnh vực môi trường chỉ áp dụng với…

⇒ Cả pháp nhân và cá nhân

⇒ Cá nhân

⇒ Pháp nhân

⇒ Tổ chức 

88. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: trách nhiệm hình sự trong lĩnh vực môi trường áp dụng với…

⇒ Cá nhân

⇒ Pháp nhân

⇒ Tổ chức 

⇒ Cả pháp nhân và cá nhân

89. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: trách nhiệm hình sự trong lĩnh vực môi trường áp dụng với…

⇒ Cả pháp nhân và cá nhân

⇒ Cá nhân

⇒ Pháp nhân

⇒ Tổ chức 

90. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Tranh chấp môi trường KHÔNG bao gồm tranh chấp sau

⇒ Tranh chấp về trình tự, thủ tục cấp các loại giấy phép trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ môi trường

⇒ Tranh chấp về quyền, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong khai thác, sử dụng thành phần môi trường

⇒ Tranh chấp về trách nhiệm xử lý, khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường

⇒ Tranh chấp về xác định nguyên nhân gây ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường 

91. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Tranh chấp môi trường KHÔNG bao gồm tranh chấp sau

⇒ Tranh chấp về trình tự, thủ tục cấp các loại giấy phép trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ môi trường

⇒ Tranh chấp về quyền, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong khai thác, sử dụng thành phần môi trường

⇒ Tranh chấp về trách nhiệm xử lý, khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường 

⇒ Tranh Chấp về xác định nguyên nhân gây ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường 

92, Điền đáp án đúng vào nhận định sau: trên thế giới hiện nay có…. phương thức quản lý chất thải

⇒ 2

⇒ 3

⇒ 4

⇒ 5 

93. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: trong trường hợp phải tổ chức tham vấn khi thực hiện đánh giá tác động môi trường, chủ dự án phải tổ chức tham vấn…

⇒ Cơ quan, tổ chức, cộng đồng chịu tác động trực tiếp bởi dự án.

⇒ Chỉ tham vấn các tổ chức kinh tế trên địa bàn cấp xã nơi thực hiện dự án

⇒ Chỉ tham vấn Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường

⇒ Một số nhóm dân cư nào đó 

94. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Trường hợp khai thác khoáng sản KHÔNG phải xin cấp giấy phép gồm…

⇒ Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích đất ở thuộc quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế để xây dựng các công trình trong diện tích đó. 

⇒ Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường với quy mô nhỏ

⇒ Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường với quy mô nhỏ và bằng phương pháp lộ thiên 

⇒ Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích đất của dự án đầu tư xây dựng công trình đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó.

95. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Trường hợp khai thác rừng không phải xin phép gồm…

⇒ Rừng trồng do tổ chức, cá nhân tự bỏ vốn để trồng rừng trên đất rừng sản xuất được Nhà nước giao hoặc cho thuê

⇒ Rừng được lâm trường nhà nước giao khoán

⇒ Rừng được Nhà nước giao

⇒ Rừng phòng hộ gần nơi mình sinh sống 

96. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Trường hợp khai thác thuỷ sản KHÔNG phải xin cấp giấy phép gồm…

⇒ Cá nhân khai thác thuỷ sản bằng tàu cá có trọng tải trên 5 tấn

⇒ Đánh bắt thuỷ sản ven bờ

⇒ Đánh bắt thuỷ sản xa bờ 

⇒ Cá nhân khai thác thuỷ sản không sử dụng tàu cá

97. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải xin cấp giấy phép là:

⇒ Khai thác, sử dụng nước nhằm mục đích kinh doanh.

⇒ Khai thác, sử dụng nước biển để sản xuất muối

⇒ Khai thác, sử dụng nước cho phòng cháy, chữa cháy…

⇒ Khai thác, sử dụng nước phục vụ các hoạt động văn hoá, tôn giáo, nghiên cứu khoa học 

98. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Vai trò và tầm quan trọng đầu tiên và chi phối các vai trò khác của tài nguyên đối với đời sống của con người là

⇒ Môi trường

⇒ Chính trị

⇒ Khoa học

⇒ Kinh tế 

99. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: việc phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đối với những dự án phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược … 

⇒ Hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

⇒ Không phụ thuộc vào kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

⇒ Phụ thuộc một phần vào kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược 

⇒ Phải căn cứ vào kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

100. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: việc thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược được tiến hành thông qua… 

⇒ Hội đồng thẩm định

⇒ Lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư chịu tác động của dự án

⇒ Tự tiến hành thẩm định

⇒ Việc lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan 

101. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thông qua hình thức nào chủ yếu sau đây:

⇒ Hội đồng thẩm định

⇒ Phản biện kín

⇒ Tự tiến hành thẩm định

⇒ Xin ý kiến của cơ quan nhà nước về môi trường 

102. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Xử lý vi phạm pháp luật môi trường là…

⇒ Hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền buộc tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật môi trường. 

⇒ Hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật môi trường.

⇒ Hoạt động của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng các biện pháp pháp lý đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật môi trường.

⇒ Hoạt động của người bị thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật gây ra đối với người gây thiệt hại. 

103. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Xử lý vi phạm pháp luật môi trường là…

⇒ Hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng các biện pháp pháp lý đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật môi trường.

⇒ Hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền buộc tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật môi trường. 

⇒ Hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật môi trường.

⇒ Hoạt động của người bị thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật gây ra đối với người gây thiệt hại. 

104. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Yếu tố không bắt buộc trong xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi làm ô nhiễm môi trường gây ra là…

⇒ Có hành vi vi phạm pháp luật

⇒ Lỗi

⇒ Có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại và hành vi trái pháp luật

⇒ Có thiệt hại thực tế xảy ra 

105. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Yếu tố không bắt buộc trong xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi làm ô nhiễm môi trường gây ra là…

⇒ Lỗi

⇒ Có hành vi vi phạm pháp luật

⇒ Có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại và hành vi trái pháp luật

⇒ Có thiệt hại thực tế xảy ra 

106. Điền đáp án đúng vào nhận định sau:Tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp có quyền…

⇒ Bắt buộc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

⇒ Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

⇒ Vận động tẩy chay hàng hoá đối với doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

⇒ Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải xử lý hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

107. Điền đáp án đúng vào nhận định sau:Tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp có quyền…

⇒ Bắt buộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

⇒ Vận động tẩy chay hàng hoá đối với doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

⇒ Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải xử lý hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

⇒ Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

108. Điền đáp án KHÔNG đúng vào nhận định sau: Việc giải quyết tranh chấp về môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật …

⇒ Hôn nhân gia đình

⇒ Dân sự

⇒ Môi trường

⇒ Tố tụng dân sự 

109. Điền đáp án KHÔNG đúng vào nhận định sau: Việc giải quyết tranh chấp về môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật …

⇒ Dân sự

⇒ Môi trường

⇒ Hôn nhân gia đình

⇒ Tố tụng dân sự 

110. Điền đáp án SAI vào nhận định sau: Các khu bảo tồn thiên nhiên được phân định thành các khu chức năng…

⇒ Khu bảo vệ loài quý, hiếm

⇒ Khu bảo vệ nghiêm ngặt

⇒ Khu hành chính dịch vụ

⇒ Khu phục hồi sinh thái 

111. Điền đáp án SAI vào nhận định sau: Chủ dự án phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường trong trường hợp…

⇒ Không triển khai dự án trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

⇒ Tăng quy mô, công suất, thay đổi công nghệ làm tăng tác động xấu đến môi trường SO với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt

⇒ Không triển khai dự án trong thời gian 36 tháng kể từ thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

⇒ Thay đổi địa điểm thực hiện dự án So với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt 

112. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Quy chuẩn kỹ thuật môi trường là….

⇒ Quy phạm bắt buộc áp dụng

⇒ Quy phạm kỹ thuật

⇒ Quy phạm tùy nghi

⇒ Không có giá trị áp dụng mà chỉ là căn cứ để đánh giá chất lượng môi trường

113. Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Hành vi nào sau đây KHÔNG bị pháp luật môi trường cấm thực hiện

⇒ Nhập khẩu một số loại phế liệu làm nguyên liệu sản xuất 

⇒ Nhập khẩu loài ngoại lai xâm hại

⇒ Nhập khẩu chất thải

⇒ Săn bắt động vật hoang dã trái phép

114. Quy chuẩn  kỹ thuật môi trường là:

⇒ quy phạm bắt buộc chung.

⇒ quy phạm kỹ thuật.

⇒ quy phạm tùy nghi.

⇒ không có giá trị áp dụng mà chỉ căn cứ đánh giá luật môi trường

115. Hành vi sau đây không bị pháp luật môi trường cấm thực hiện

⇒ nhập khẩu một số phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

⇒ nhập khẩu loài ngoại lai xâm hại

⇒ nhập khẩu chất thải

⇒ săn bắt động vật quý hiếm

Đáp án Tự Luận Luật Môi Trường – EL27 – EHOU

Đề số 01. Bằng một quy định của pháp luật môi trường, hãy chứng minh “pháp luật môi trường Việt Nam phù hợp với quan điểm phát triển bền vững”.

Đề số 02. Bằng một quy định của pháp luật môi trường, hãy chứng minh: “Luật môi trường Việt Nam bảo đảm quyền được sống trong môi trường trong lành của người dân”

Đề số 03. Bằng một quy định của pháp luật môi trường, hãy chứng minh: “Pháp luật môi trường Việt Nam thể hiện tính thống nhất trong quản lý và bảo vệ môi trường”

Đề số 04. Bằng một quy định của pháp luật môi trường, hãy chứng minh: “Pháp luật môi trường Việt nam coi trọng tính phòng ngừa”.

Đề số 05. Bằng một quy định của pháp luật môi trường, hãy chứng minh: “Nhà nước thống nhất quản lý và bảo vệ môi trường.”

Đề số 06. Bình luận quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động nhập khẩu phế liệu

Đề số 07. Phân tích, bình luận quy định về khai thác thực vật rừng của tổ chức, cá nhân

Đề số 08. Phân tích, bình luận quy định về nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khi khai thác khoáng sản.

Đề số 09. Phân tích, bình luận quy định về nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khi sản sinh chất thải

Đề số 10. Phân tích, bình luận quy định về xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp môi trường

Đề số 2:

Câu 1 (6.0 điểm): Những khẳng định sau đúng hay sai? Giải thích tại sao?

1. Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, tiêu chuẩn quốc gia về môi trường do Bộ Tài nguyên và môi trường xây dựng và ban hành.

2. Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, tất cả các thông tin môi trường đều phải được công khai.

3. Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, thông tin về quyết định phê duyệt kết quả thẩm định, báo cáo đánh giá tác động môi trường là một trong những dạng thông tin môi trường cần được công khai.

4. Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định và công bố tiêu chuẩn quốc gia về môi trường.

Câu 2 (4.0 điểm): Anh/chị hãy so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa tiêu chuẩn môi trường và quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Tiêu chuẩn môi trường hay quy chuẩn kỹ thuật môi trường là quy phạm pháp luật? Giải thích?

4.1/5 - (8 bình chọn)
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
4.1/5 - (8 bình chọn)
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

17 Bình Luận “Luật Môi Trường – Đáp Án Trắc Nghiệm Môn EL27 – EHOU”

 1. Theo luật bảo vệ môi trường năm 2020, mọi hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên môi trường chỉ có thể xử lý hành chính

 2. khoa.nnguyendang

  Chào luật sư và tất cả mọi người. Em có 1 số câu hỏi cần hỏi giải đáp mong luật sư và mọi người giúp đỡ em ạ.
  Khẳng dưới đây đúng hay sai. Vì sao? Em xin cảm ơn nhiều ạ
  1. Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, tiêu chuẩn quốc gia về môi trường do Bộ Tài nguyên và môi trường xây dựng và ban hành.
  2. Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, tất cả các thông tin môi trường đều phải được công khai.
  3. Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, thông tin về quyết định phê duyệt kết quả thẩm định, báo cáo đánh giá tác động môi trường là một trong những dạng thông tin môi trường cần được công khai.

 3. khoa.nnguyendang

  Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Chính phủ tổ chức lập Quy hoạch bảo vệ môi trường
  Em chào luật sư, luật sư cho em hỏi nhận định trên là đúng hay sai ạ?

 4. Hoàng Thị Thùy Duyên

  Em có một số câu hỏi tự luận môn Luật Môi trường ạ, mong nhận được sự giải đáp!
  Câu 1 (6.0 điểm): Những khẳng định sau đúng hay sai? Giải thích tại sao?
  1. Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, tiêu chuẩn môi trường là quy định tự nguyện áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật môi trường là quy định bắt buộc áp dụng.
  2. Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Chính phủ tổ chức lập Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia.
  3. Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong phạm vi cả nước.
  4. Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, chủ dự án đầu tư thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải tự mình thực hiện đánh giá tác động môi trường.
  Câu 2 (4.0 điểm):
  Phân tích 03 ví dụ quy định pháp luật thể hiện nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền” của Luật môi trường.

 5. minhtriht151

  Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Quy chuẩn kỹ thuật môi trường là….
  a. Quy phạm bắt buộc áp dụng.
  b. Quy phạm kỹ thuật
  c. Quy phạm tuỳ nghi
  d. Không có giá trị áp dụng mà chỉ là căn cứ để đánh giá chất lượng môi trường
  Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Hành vi nào sau đây KHÔNG bị pháp luật môi trường cấm thực hiện
  a. Nhập khẩu một số loại phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
  b. Nhập khẩu loài ngoại lai xâm hại
  c. Nhập khẩu chất thải
  d. Săn bắt động vật hoang dã trái phép
  Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Quy chuẩn kỹ thuật môi trường là….
  a. Quy phạm bắt buộc áp dụng.
  b. Quy phạm kỹ thuật
  c. Quy phạm tuỳ nghi
  d. Không có giá trị áp dụng mà chỉ là căn cứ để đánh giá chất lượng môi trường

 6. Vương Trần Hoài Nam

  1. Thế nào là nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền?
  2. Có phải tất cả mọi hành vi của con người đều có tác động đến với môi trường và làm phát sinh quan hệ pháp luật môi trường?

  1. Nguyen cong Trung

   Có ai có đáp án tự luận không ạ cho mình xin với? Thanks!

 7. Tôi muốn hỏi về thẩm quyền soạn thảo, lấy ý kiến, trình và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của doanh nghiệp. Và quy định về việc công khai kết quả thẩm định phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền?

 8. tranductho83

  Câu hỏi 8
  Câu trả lời đúng
  Điểm 1,00 ngoài khoảng 1,00
  Không gắn cờĐánh dấu để làm sau
  Mô tả câu hỏi
  Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Đánh giá tác động môi trường là..

  Chọn một câu trả lời:
  a. Quá trình theo dõi có hệ thống về thành phần môi trường, các yếu tố tác động lên môi trường nhằm cung cấp thông tin đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường và các tác động xấu đối với môi trường.
  b. Việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó Câu trả lời đúng
  c. Số liệu, dữ liệu về môi trường dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự
  d. Việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển để đưa ra giải pháp giảm thiểu tác động bất lợi đến môi trường, làm nền tảng và được tích hợp trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững.

 9. nguyễn hùng

  Những khẳng định sau đúng hay sai? Giải thích tại sao?
  1. Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, tiêu chuẩn môi trường là quy định tự nguyện áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật môi trường là quy định bắt buộc áp dụng.

 10. nguyễn hùng

  khẳng định sau đúng hay sai? Giải thích tại sao?
  2. Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Chính phủ tổ chức lập Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia.

 11. Nguyễn Nhật

  ĐỀ SỐ 1
  Câu 1: Tìm hiểu quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng thu chi ngân sách nhà
  nước từ các khoản vay nợ ở Việt Nam – một số nhận xét và đánh giá.
  Câu 2: Giải quyết tình huống sau:
  Công ty TNHH Hoàn Thành có chức năng đăng ký kinh doanh trong giấy
  CNĐKKD là xuất khẩu nông lâm sản. Mỗi năm, Hoàn Thành xuất khẩu hàng nghìn
  tấn cà phê cho các thị trường EU, Mỹ, Hàn Quốc. Trong năm, nhận thấy giá phân
  bón trong nước tăng cao và để tăng cường số lượng xuất khẩu nông sản, Hoàn
  Thành đã ký hợp đồng với đối tác nước ngoài đổi 100 tấn cà phê để nhập về 250
  tấn phân bón hóa học, toàn bộ lô hàng phân bón hóa học đã cập cảng Sài Gòn. Hải
  quan cảng Sài Gòn không đồng ý cho nhập hàng hóa vì Hoàn Thành không có chức
  năng kinh doanh nhập khẩu phân bón. Vì vậy, , Hoàn Thành đã ký hợp đồng Ủy
  thác nhập khẩu lô hàng nói trên cho công ty Cổ phần X. Khi tiến hành làm thủ tục
  thông quan, hải quan phát hiện khối lượng lô hàng nói trên lên đến 300 tấn. Câu
  hỏi:
  1. Với hoạt động kinh doanh theo chức năng của mình, Hoàn Thành phải
  nộp những loại thuế nào? Cơ sở pháp lý?
  2. Có ý kiến cho rằng, vì Hoàn Thành xuất khẩu hàng hóa sang nhiều thị trường
  khác nhau nên thuế suất thuế xuất khẩu qua các thị trường này là khác nhau căn cứ
  vào quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các quốc gia này. Quan điểm của anh
  (chị) về vấn đề này?
  3. Với hành vi xuất 100 tấn cà phê đổi 250 tấn phân bón nhập về Việt Nam, Hoàn
  Thành phải nộp những loại thuế gì? Giá tính thuế trong trường hợp này được xác
  định như thế nào? Có quan điểm cho rằng vì đây là trường hợp hàng đổi hàng
  ngang bằng về giá trị nên không phát sinh nghĩa vụ thuế. Ý kiến của anh chị về vấn
  đề này?
  4. Công ty X có thể bị xử phạt đối với hành vi khai số lượng hàng hóa ít hơn thực
  nhập không? Xác định nghĩa vụ thuế và trách nhiệm pháp lý phát sinh (nếu có) từ
  việc nhập khẩu số lượng hàng hóa thực tế nhiều hơn tờ khai hải quan?

 12. Nguyễn Nhật

  ĐỀ SỐ 2
  Câu 1: Phân tích các cơ sở và ý nghĩa của việc đặt ra các nguyên tắc đánh thuế –
  hãy làm rõ mức độ thể chế hóa các nguyên tắc đánh thuế đó trong pháp luật thuế ở
  nước ta hiện nay.
  Câu 2: Giải quyết tình huống sau:
  Ông Thanh Bình hiện là giám đốc công ty TNHH X với mức lương mỗi tháng 30
  triệu đồng. Bên cạnh đó, ông Bình còn góp vốn vào Công ty CP thương mại dịch
  vụ Y. Năm 2021 ông được chia cổ tức là 120 triệu đồng (thời điểm chia cổ tức vào
  tháng 03 năm 2022). Ông còn là thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Y và được
  trả thù lao 50 triệu đồng/tháng. Câu hỏi:
  1. Các khoản thu nhập nói trên của ông Bình là đối tượng chịu thuế gì? Tại sao?
  2. Nghĩa vụ thuế thu nhập của Ông Bình khác nhau như thế nào trong trường hợp
  ông là người độc thân và không nuôi dưỡng người nào so với trường hợp Ông Bình
  có 1 mẹ già (70 tuổi) không có thu nhập; 1 người vợ (40 tuổi) là chủ doanh nghiệp
  tư nhân Hồng Loan; 1 người con (20 tuổi) không có thu nhập, đang học tại trường
  Đại học X.
  3. Anh (chị) hãy xác định loại thu nhập nào trong tình huống trên được áp dụng để
  tính giảm trừ gia cảnh khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân cho ông
  Bình? Giải thích tại sao?
  4. Anh (chị) hãy xác định những người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh khi xác
  định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân cho ông Bình và giải thích tại sao?

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
All in one
Gọi Ngay
Scroll to Top

Chào Bạn

Bạn cần hỗ trợ để 100/100 chứ?