Tư tưởng Hồ Chí Minh – Đáp Án Trắc Nghiệm Môn EG03 /EG46 – EHOU

Tư tưởng HCM-EG03-EHOU

Nội dung chương trình Tư tưởng HCM – EG03 /EG46 – EHOU đề cập đến những vấn đề cốt lõi nhất trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong mỗi chương, ngoài phần lý luận còn có các vấn đề thực tiễn bức xúc cần vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để soi sáng và giải quyết, được chia thành từng bài học cụ thể.

Mẹo Nhỏ Nên Đọc Qua

1. Để tìm kết quả nhanh thì nên sử dụng Máy Tính thay vì Điện Thoại.

2. Sau khi Sao chép (Copy) câu hỏi thì bấm “Ctrl + F” và Dán (Paste) câu hỏi vào ô tìm kiếm sẽ thấy câu cả lời. (Copy nguyên câu không ra thì thử vài từ để kiếm)

3. Trường hợp không tìm thấy câu hỏi. Lúc này vui lòng kéo xuống dưới cùng để đặt câu hỏi mục bình luận. Sẽ được trả lời sau ít phút.

4. Xem danh sách đáp án Trắc nghiệm EHOU

5. THAM GIA KHẢO SÁT VỀ CÂU HỎI (Khảo sát giúp chúng tôi biết sự trải nghiệm của Bạn, Bạn có thể đóng ý kiến giúp Chúng tôi tăng trải nghiệm của bạn. Đặc biệt chúng tôi chọn ra 1 người may mắn mỗi tuần để trao Mã Kích Hoạt LawPro 30 Miễn Phí)

6. Tham gia group Facebook Sinh Viên Luật để được hỗ trợ giải bài tập và Nhận Mã Kích hoạt tài khoản Pro Miễn Phí

7. Nếu đăng nhập mà không thấy đáp án thì làm như sau: Giữ Phím Ctrl sau đó bấm phím F5 trên bàn phím “Ctrl + F5” để trình duyệt xóa cache lúc chưa đăng nhập và tải lại nội dung.

Đáp án Trắc Nghiệm Tư Tưởng Hồ Chí Minh – EG03 – EHOU

Chỉ Thành Viên MemberPro Mới xem được toàn bộ đáp án.

Click chọn vào hình ảnh để xem chi tiết gói MemberPro. Hoặc cho vào giỏ hàng để mua ngay. Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng.

 • Law Pro 30 Ngày

  Giá bán: 100.000

  Tham khảo được câu hỏi trắc nghiệm của hơn 60 môn ngành Luật trong 30 ngày. Giúp nhớ kiến thức và giúp ích trong quá trình học tập, thi cử. Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng.

  Thêm vào giỏ hàng
 • Law Pro 180 Ngày

  Giá bán: 500.000

  Tham khảo được câu hỏi trắc nghiệm của hơn 60 môn ngành Luật trong 180 ngày. Giúp nhớ kiến thức và giúp ích trong quá trình học tập, thi cử. Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng.

  Thêm vào giỏ hàng
 • Law Pro 1000 Ngày

  Giá bán: 1.000.000

  Tham khảo được câu hỏi trắc nghiệm của hơn 60 môn ngành Luật trong 1000 ngày. Giúp nhớ kiến thức và giúp ích trong quá trình học tập, thi cử. Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng.

  Thêm vào giỏ hàng

1. “Luận cương của V. I. Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ? Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng của chúng ta”. Hồ Chí Minh nói câu trên khi đang ở đâu? 

– (S): Luân Đôn, Anh.

– (S): Mátxcơva, Liên Xô.

– (Đ)✅: Paris, Pháp. 

– (S): Quảng Châu, Trung Quốc. 

2. “Kết hợp nhuần nhuyễn dân tộc với giai cấp, độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, phản ánh”:

– (Đ)✅: Cả 3 phương án đều đúng.

– (S): Mối quan hệ giữa mục tiêu giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp và giải phóng con người. 

– (S): Mối quan hệ giữa mục tiêu trước mắt và mục tiêu lâu dài.

– (S): Quy luật khách quan của cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại cách mạng vô sản. 

3. Các bài giảng của Hồ Chí Minh tại các lớp huấn luyện cán bộ tại Quảng Châu (Trung Quốc) được tập hợp lại và xuất bản thành tác phẩm gì?

– (S): Bản án chế độ thực dân Pháp.

– (Đ)✅: Đường kách mệnh..

– (S): Con Rồng tre .

– (S): V. I. Lênin và Phương Đông. 

4. Chọn cụm từ điền vào chỗ trống:” Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy….mà tự giải phóng cho ta”.

– (Đ)✅: Đem sức ta.

– (S): Dựa vào sự đoàn kết của toàn dân.

– (S): Dưới sự lãnh đạo của Đảng.

– (S): Dựa vào sự giúp đỡ của quốc tế. 

5. Chọn phương án đúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, lực lượng chủ yếu của khối đại đoàn kết dân tộc là:

– (S): Công nhân.

– (S): Học trò, nhà buôn.

– (S): Công nhân, nông dân. 

– (Đ)✅: Công nhân, nông dân, lao động trí óc.

6. Chọn phương án đúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh:

– (S): Thắng lợi của cách mạng vô sản ở thuộc địa phải phụ thuộc vào thắng lợi của cách mạng vô sản ở chính quốc. 

– (Đ)✅: Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc.

– (S): Cả 3 phương án đều đúng

– (S): Cách mạng giải phóng dân tộc giành thắng lợi phải tiến hành động thời với thắng lợi cách mạng vô sản ở chính quốc. 

7. Chọn phương án đúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh: để tranh thủ sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa trong đấu tranh cách mạng, cần coi trọng nhân tố:

– (Đ)✅: Cả 3 phương án đều đúng

– (S): Tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình là chính. 

– (S): Tranh thủ sự giúp đỡ của phe XHCN.

– (S): Tranh thủ nguồn lực ngoại sinh. 

8. Chọn phương án trả lời đúng nhất theo khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh:

– (Đ)✅: Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa

Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta. 

– (S): Cả 3 phương án đều đúng.

– (S): Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện thực tế của nước ta. 

– (S): Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện thực tế của nước ta. 

9. Con người theo tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là:

– (S): Là vốn quý nhất, nhân tố quan trọng của cách mạng. 

– (S): Vốn quý của cách mạng.

– (Đ)✅: Là vốn quý nhất, nhân tố quyết định thành công của cách mạng.

– (S): Động lực của cách mạng. 

10. Đảng cộng sản Việt nam mang bản chất công nhân thể hiện ở:

– (Đ)✅: Cả 3 phương án đều đúng.

– (S): Mục tiêu của Đảng là chủ nghĩa cộng sản

– (S): Đảng tuân thủ những nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu mới của giai cấp vô sản

– (S): Nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác -Lênin. 

11. Đảng phải thường xuyên được xây dựng những nội dung nào?

⇒ Tư tưởng, lý luận.

⇒ Chính trị.

⇒ Tổ chức, bộ máy. 

⇒ Cả 3 phương án đều đúng.

12. Để chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh đã từ Liên Xô về Trung Quốc năm nào?

⇒ 1923

⇒ 1924

⇒ 1925

⇒ 1927 

13. Để vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc trong công cuộc đổi mới, cần quán triệt những nội dung gì?

⇒ Cả 3 phương án đều đúng

⇒ Khơi dậy sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc, nguồn động lực mạnh mẽ để xây dựng và bảo vệ đất nước.

⇒ Chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, giải quyết tốt mối quan hệ giữa các dân tộc anh em trong Cộng đồng dân tộc Việt Nam. 

⇒ Nhận thức và giải quyết vấn đề dân tộc trên lập trường quan điểm của giai cấp công nhân. 

14. Điểm đặc sắc nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền là:

⇒ Cả 3 phương án đều đúng.

⇒ Dùng pháp luật để quản lý xã hội.

⇒ Dùng đạo đức để quản lý xã hội. 

⇒ Tăng cường tính nghiêm minh của pháp luật đi đôi với đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng.

15. Điền vào chỗ trống những nội dung thích hợp: Đối tượng nghiên cứu của môn tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống các quan điểm lý luận của Hồ Chí Minh về …(1)… trong dòng chảy của thời đại mới mà cốt lõi là tư tưởng về……(2)……; Các quan điểm cơ bản của hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ được phản ánh trong các bài nói, bài viết mà còn được thể hiện qua quá trình chỉ đạo thực tiễn cách mạng phong phú của Người, được Đảng cộng sản Việt nam vận dụng, phát triển sáng tạo qua các giai đoạn cách mạng.

⇒ Cách mạng Việt nam (1). Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (2).

⇒ Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (1). Độc lập tự do(2). 

⇒ Cách mạng vô sản (1). Cách mạng giải phóng dân tộc(2).

⇒ Cách mạng giải phóng dân tộc (1). Độc lập tự do (2). 

16. Điền vào chỗ trống những nội dung thích hợp: Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt nam, từ…(1) ; là kết quả sự vận dụng …(2)…chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta; đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

⇒ Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa (1). Vận dụng sáng tạo và phát triển (2).

⇒ Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng tư sản dân tộc (1).Vận dụng sáng tạo và phát triển (2). 

ai. Cách mạng giải phóng dân tộc đến cách mạng xã hội chủ nghĩa (1). Vận dụng sáng tạo và phát triển (2).

⇒ Vận dụng và phát triển sáng tạo (1) Vận dụng sáng tạo và phát triển (2). 

17. Hãy điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu sau của Hồ Chí Minh: “[…] mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và cả loài người, mở đầu một thời đại mới trong lịch sử”.

⇒ Cách mạng tư sản Pháp.

⇒ Cách mạng Tháng 8 năm 1945.

⇒ Cách mạng tháng Mười Nga.

⇒ Cách mạng Tân Hợi. 

18. Hồ Chí Minh đọc “Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V. I. Lênin vào thời gian nào?

⇒ 7/1917

⇒ 7/1918

⇒ 7/1920

⇒ 7/1922 

19. Hồ Chí Minh Coi nguyên tắc nào là nguyên tắc lãnh đạo của Đảng?

⇒ Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

⇒ Kỷ luật nghiêm minh và tự giác. 

⇒ Tập trung dân chủ.

⇒ Tự phê bình và phê bình. 

20. Hồ Chí Minh Coi nguyên tắc nào là nguyên tắc sinh hoạt của Đảng?

⇒ Tự phê bình và phê bình. 

⇒ Tập trung dân chủ.

⇒ Kỷ luật nghiêm minh và tự giác.

⇒ Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. 

21. Hồ Chí Minh Coi nguyên tắc nào là nguyên tắc tổ chức của Đảng?

⇒ Kỷ luật nghiêm minh và tự giác. 

⇒ Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. 

⇒ Tập trung dân chủ. 

⇒ Tự phê bình và phê bình. 

22. Hồ Chí Minh coi nguyên tắc nào là quy luật phát triển của Đảng?

⇒ Tự phê bình và phê bình.

⇒ Kỷ luật nghiêm minh và tự giác.

⇒ Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

⇒ Tập trung dân chủ. 

23. Hồ Chí Minh đề cập đạo đức cách mạng trong những mối quan hệ nào của con người?

⇒ Cả 3 phương án đều đúng.

⇒ Đối với việc. 

⇒ Đối với mình.

⇒ Đối với người. 

24. Hồ Chí Minh đến Liên Xô lần đầu năm nào?

⇒ 1922

⇒ 1923

⇒ 1924

⇒ 1921 

25. Hồ Chí Minh gia nhập Đảng Xã hội Pháp năm nào?

⇒ 1919

⇒ 1920

⇒ 1918

⇒ 1917 

26. Hồ Chí Minh gửi bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” tới Hội nghị Hòa bình Vecxai (Pháp) vào ngày tháng năm nào?

⇒ 18/6/1917

⇒ 18/6/1918 

⇒ 18/6/1919

⇒ 18/6/1920

27. Hồ Chí Minh khẳng định Độc lập tự do quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của các dân tộc vào thời gian:

⇒ Cả 3 phương án đều đúng.

⇒ Trong kháng chiến chống Pháp. 

⇒ Trong cách mạng tháng Tám.

⇒ Trong kháng chiến chống Mỹ. 

28. Hồ Chí Minh khẳng định: Chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn của các nước đang đấu tranh giành độc lập. Đó là chủ nghĩa:

⇒ Dân tộc chân chính. 

⇒ Cả 3 phương án đều đúng.

⇒ Dân tộc sô vanh. Sai, Dân tộc hẹp hòi. 

29. Hồ Chí Minh lấy tên là Nguyễn Ái Quốc vào thời gian nào?

⇒ Khi ký tên vào bản Yêu sách của nhân dân An nam gửi đến Hội nghị Hoà Bình Véc Xai (Pháp) ngày 18/6/1919.

⇒ Khi Hồ Chí Minh lên tàu từ bến Nhà Rồng năm 1911.

⇒ Khi Hồ Chí Minh tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp tại Đại hội Tua tháng 12/1920. 

⇒ Khi Ho Chi Minh sang Liên Xô làm việc ở Ban Phương Đông của Quốc tế Cộng Sản tháng 6/1923. 

30. Hồ Chí Minh rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào?

⇒ 5/6/1911

⇒ 3/6/1911

⇒ 4/6/1911

⇒ 1/6/1911 

31. Hồ Chí Minh tham dự Đại hội Tua, tán thành Quốc tế 3, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp khi nào?

⇒ 12/1918

⇒ 12/1920

⇒ 12/1923

⇒ 12/1919 

32. Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ:

⇒ Chủ nghĩa yêu nước và truyền thống văn hóa dân tộc.

⇒ Quan điểm duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lênin.

⇒ Từ phương diện đạo đức. 

⇒ Cả 3 phương án đều đúng.

33. Hồ Chí Minh viết “lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” vào thời gian nào?

⇒ 19/12/1946

⇒ 19/12/1945

⇒ 19/12/1947

⇒ 19/12/1948 

34. Hồ Chí Minh xác định yếu tố gốc của người cách mạng là:

⇒ Đạo đức.

⇒ Công tác cán bộ,

⇒ Tài năng.

⇒ Tài năng và đạo đức. 

35. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh đã chỉ ra:

⇒ Bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh.

⇒ Cả 3 phương án đều đúng.

⇒ Điều kiện hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.

⇒ Sự phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng thế giới. 

36. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh được hiểu theo nghĩa là:

⇒ Là một hệ thống các quan điểm, luận điểm được xây dựng trên một nền tảng triết học nhất quán, đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của một giai cấp, một dân tộc, được hình thành trên một cơ sở thực tiễn nhất định… 

⇒ Cả 3 phương án đều đúng.

⇒ Là tinh thần – tư tưởng

⇒ Là ý thức tư tưởng của một cá nhân 

37. Mối quan hệ của môn học tư tưởng Hồ Chí Minh với môn học Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt nam?

⇒ Cả 3 phương án đều đúng.

⇒ Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của Đảng.

⇒ Là cơ sở khoa học để xây dựng đường lối chiến lược, sách lược cách mạng đúng đắn.

⇒ Học tập tốt môn học tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị thế giới quan, phương pháp luận khoa học để nắm vững kiến thức về Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam. 

38. Mối quan hệ của môn học tư tưởng Hồ Chí Minh với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin? 

⇒ Cả 3 phương án đều đúng

⇒ Tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần làm phong phú, bổ sung, phát triển các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. 

⇒ Chủ nghĩa Mác – Lênin là cơ sở thế giới quan, phương pháp luận, nguồn gốc lý luận trực tiếp quyết định bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh. ai. Học tập môn học tư tưởng Hồ Chí Minh cần nắm vững kiến thức về những nguyên lý cơ bản của chủ Mác Lênin. 

39. Nguyên tắc hoạt động của Mặt trận dân tộc thống nhất là:

⇒ Hiệp thương dân chủ.

⇒ Tập trung dân chủ.

⇒ Dân chủ tập trung.

⇒ Cả 3 phương án đều đúng

40. Nhiệm vụ nghiên cứu môn học tư tưởng Hồ Chí Minh là:

⇒ Vai trò nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt nam. 

⇒ Bối cảnh lịch sử Việt nam và thế giới.

⇒ Cả 3 phương án đều đúng.

⇒ Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

41. Nội dung giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản bao gồm:

⇒ Cả 3 phương án đều đúng.

⇒ Đi từ cách mạng giải phóng dân tộc tới cách mạng xã hội chủ nghĩa.

⇒ Lực lượng lãnh đạo là giai cấp công nhân.

⇒ Lực lượng cách mạng là toàn dân tộc. 

42. Phương pháp nghiên cứu môn học tư tưởng Hồ Chí Minh: 

⇒ Cả 3 phương án đều đúng.

⇒ Quan điểm toàn diện và hệ thống. 

⇒ Quan điểm kế thừa và phát triển.

⇒ Bảo đảm sự thống nhất nguyên tắc tính Đảng và tính khoa học. 

43. Sức mạnh thời đại theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:

⇒ Sức mạnh liên minh chiến đấu giữa lao động ở các thuộc địa và lao động thuộc địa với vô sản chính quốc.

⇒ Sức mạnh của 3 dòng thác cách mạng và tiến bộ khoa học công nghệ.

⇒ Sức mạnh của giai cấp vô sản, cách mạng vô sản và Đảng Cộng sản. 

⇒ Cả 3 phương án đều đúng.

44. Tác phẩm nào sau đây không phải của Hồ Chí Minh:

⇒ Tuyên ngôn của Đảng cộng sản. 

⇒ Bản án chế độ thực dân Pháp.

⇒ Đường Kách Mệnh.

⇒ Thường thức chính trị. 

45. Tại Quảng Châu (Trung Quốc) Hồ Chí Minh đã mở nhiều lớp huấn luyện đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam, đó là vào khoảng thời gian nào? 

⇒ 1927-1929 

⇒ 1925-1927

⇒ 1924-1926

⇒ 1923-1924 

46. Thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Hồ Chí Minh gửi đến Hội nghị Hòa Bình Véc Xai (Pháp) bản Yêu sách của nhân dân An Nam gồm mấy điểm?

⇒ 8 điểm. 

⇒ 12 điểm.

⇒ 6 điểm. 

⇒ 9 điểm. 

47. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Con người Việt Nam trong thời đại mới cần phải có mấy phẩm chất đạo đức? 

⇒ 4

⇒ 3 

⇒ 5 

⇒ 6 

48. Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi phải đi theo con đường nào?

⇒ Cách mạng vô sản.

⇒ Cách mạng dân chủ tư sản.

⇒ Cách mạng tư sản.

⇒ Cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

49. Theo Hồ Chí Minh, để bảo đảm thực hiện thắng lợi chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ phái:

⇒ Cả 3 phương án đều đúng.

⇒ Phát huy tính tích cực, chủ động của các tổ chức chính trị – xã hội. 

⇒ Giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước.

⇒ Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức và tài. 

50. Theo Hồ Chí Minh, độ dài của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là:

⇒ Lâu dài. 

⇒ 30 năm.

⇒ 15 năm. 

⇒ 20 năm. 

51. Theo Hồ Chí Minh, hình thức quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là:

⇒ Lựa chọn các giải pháp trung gian phù hợp.

⇒ Hình thức quá độ trực tiếp.

⇒ Hình thức quá độ gián tiếp.

⇒ Cả 3 phương án đều đúng

52. Theo Hồ Chí Minh, muốn phát huy động lực của chủ nghĩa xã hội, cần phải khắc phục các lực cản:

⇒ Cả 3 phương án đều đúng

⇒ Chủ quan, bảo thủ, giáo điều, lười biếng.

⇒ Chủ nghĩa cá nhân, tham ô, lãng phí, quan liêu.

⇒ Chia rẽ, bè phái, mất đoàn kết, vô kỷ luật. 

53. Theo Hồ Chí Minh, nhiệm vụ lịch sử của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là:

⇒ Cả 3 phương án đều đúng.

⇒ Xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội.

⇒ Cải tạo nền kinh tế cũ và xây dựng nền kinh tế mới. 

⇒ Thực hiện Công hữu hóa về tư liệu sản xuất. 

54. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của học thuyết Khổng Tử là ?

⇒ Sự tu dưỡng đạo đức cá nhân.

⇒ Cả 3 phương án đều đúng.

⇒ Quản lý xã hội bằng đạo đức.

⇒ Tinh thần hiếu học. 

55. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của Tôn giáo Giêsu là gì?

⇒ Cả 3 phương án đều đúng

⇒ Đức hy sinh.

⇒ Lòng từ bi bác ái.

⇒ Lòng cao thượng. 

56. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu của nền giáo dục mới là gì?

⇒ Đào tạo những con người tốt, những cán bộ tốt.

⇒ Xóa nạn mù chữ, làm cho mọi người dân biết đọc, biết viết.

⇒ Phát triển khoa học nước nhà.

⇒ Hình thành đội ngũ trí thức cách mạng. 

57. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu của văn hóa giáo dục là:

⇒ Thực hiện cả 3 chức năng của văn hóa bằng giáo dục.

⇒ Phát triển khoa học nước nhà.

⇒ Xóa nạn mù chữ, làm cho mọi người dân biết đọc, biết viết.

⇒ Hình thành đội ngũ trí thức cách mạng. 

58. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh cách mạng muốn thành công trước hết phải có:

⇒ Tổ chức cách mệnh.

⇒ Đường lối kách mệnh.

⇒ Đảng kách mệnh. 

⇒ Lý luận kách mệnh. 

59. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng cộng sản Việt nam phải thường xuyên được xây dựng, chỉnh đốn để:

⇒ Để Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. 

⇒ Khẳng định vai trò đảng cầm quyền.

⇒ Rèn luyện cán bộ đảng viên. 

⇒ Cả 3 phương án đều đúng

60. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng của Đảng là:

⇒ Chủ nghĩa Mác-Lênin. 

⇒ Cả 3 phương án đều đúng.

⇒ Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 

⇒ Chủ nghĩa Mác. 

61. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh nếu Đảng không thực hiện tốt nguyên tắc này thì Đảng sẽ bị rệu rã, bè phái. Đó là nguyên tắc:

⇒ Kỷ luật nghiêm minh và tự giác.

⇒ Tập trung dân chủ.

⇒ Đoàn kết thống nhất trong Đảng.

⇒ Tự phê bình và phê bình. 

62. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, bản chất giai cấp công nhân của nhà nước thể hiện ở:

⇒ Cả 3 phương án đều đúng.

⇒ Nhà nước đó do giai cấp công nhân lãnh đạo. 

⇒ Nhà nước lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng.

⇒ Nhà nước do đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo. 

63. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, bước đi trong thời kỳ quá độ phải:

⇒ Thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa.

⇒ Phải làm thật mau và rầm rộ.

⇒ Trải qua nhiều bước. 

⇒ Cả 3 phương án đều đúng

64. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, bước đi trong thời kỳ quá độ phải:

⇒ Cả 3 phương án đều đúng.

⇒ Căn cứ vào đặc điểm lịch sử cụ thể của nước ta từ đó có bước đi thích hợp.

⇒ Phát triển ngay công nghiệp nặng..

⇒ Thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

65. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc có khả năng chủ động giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc vì:

⇒ Nọc độc và sức sống của con rắn độc tư bản chủ nghĩa đang tập trung ở các

thuộc địa hơn các nước chính quốc.. 

⇒ Kẻ thù ở thuộc địa yếu hơn kẻ thù của giai cấp vô sản ở chính quốc.

⇒ Lực lượng cách mạng ở thuộc địa đông và mạnh hơn lực lượng cách mạng ở

chính quốc.

⇒ Cả 3 phương án đều đúng

66. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo, để:

⇒ Cả 3 phương án đều đúng

⇒ Đoàn kết với giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên thế giới. 

⇒ Giác ngộ dân chúng. 

⇒ Tổ chức, tập hợp dân chúng. 

67. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chế độ chính trị mà chúng ta xây dựng là chế độ:

⇒ Do nhân dân lao động làm chủ.

⇒ Do giai cấp công nhân làm chủ.

⇒ Do giai cấp nông dân làm chủ.

⇒ Cả 3 phương án đều đúng

68. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, có mấy nguyên tắc xây dựng đạo đức mới?

⇒ 3

⇒ 4

⇒ 5

⇒ 6 

69. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Con người Việt Nam trong thời đại mới phải có:

⇒ 3 phẩm chất đạo đức cơ bản.

⇒ 4 phẩm chất đạo đức cơ bản. 

⇒ 5 phẩm chất đạo đức cơ bản.

⇒ 6 phẩm chất đạo đức cơ bản. 

70. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc là: 

⇒ Đại đoàn kết toàn dân. 

⇒ Đoàn kết công – nông – trí thức.

⇒ Đoàn kết công – nông.

⇒ Đoàn kết công – nông và các tầng lớp xã hội khác. 

71. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc là:

⇒ Cả 3 phương án đều đúng.

⇒ Vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành công của cách mạng. 

⇒ Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng.

⇒ Mục tiêu của cách mạng. 

2. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc là:

⇒ Vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành công của cách mạng.

⇒ Cả 3 phương án đều đúng.. 

⇒ Vấn đề cơ bản có ý nghĩa chiến lược.

⇒ Vấn đề quyết định thành công của cách mạng. 

73. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng có vai trò:

⇒ Là cơ sở tư tưởng của người cách mạng.

⇒ Là định hướng lý tưởng của người cách mạng.

⇒ Là gốc, là nền tảng của người cách mạng.

⇒ Là nền tảng lý luận của người cách mạng. 

74. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, để phát huy sức mạnh của cá nhân người lao động cần:

⇒ Cả 3 phương án đều đúng

⇒ Sử dụng vai trò điều chỉnh của các nhân tố tinh thần khác.

⇒ Tác động vào các động lực chính trị – tinh thần.

⇒ Tác động vào nhu cầu và lợi ích của con người. 

75. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, động lực quan trọng và quyết định nhất của xây dựng CNXH là:

⇒ Con người.

⇒ Vốn.

⇒ Tài nguyên thiên nhiên. 

⇒ Cả 3 phương án đều đúng

76. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đức tính gắn liền với hoạt động hàng ngày của con  người là:

⇒ Đạo đức. 

⇒ Trung với nước, hiếu với dân.

⇒ Yêu thương con người.

⇒ Tinh thần quốc tế trong sang. 

77. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Mặt trận dân tộc thống nhất là:

⇒ Tổ chức của các đảng phái, các đoàn thể các nhân sĩ.

⇒ Tổ chức của các giai cấp công nhân, nông dân, lao động trí óc. 

⇒ Nơi quy tụ mọi tổ chức cá nhân trong và ngoài nước.

⇒ Tổ chức của các tầng lớp nhân dân. 

78. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, một Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ phải là Nhà nước:

⇒ Hợp hiến.

⇒ Vừa hợp pháp vừa hợp hiến.

⇒ Hợp pháp. 

⇒ Cả 3 phương án. 

79. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có:

⇒ Cả 3 phương án đều đúng.

⇒ Cơ sở vật chất vững chắc.

⇒ Con người năng động sáng tạo. 

⇒ Con người xã hội chủ nghĩa.

80. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, muốn xây dựng đạo đức mới phải:

⇒ Nói đi đôi với làm. 

⇒ Tu dưỡng đạo đức suốt đời. 

⇒ Xây đi đôi với chồng. 

⇒ Cả 3 phương án đều đúng.

81. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nền kinh tế mà chúng ta xây dựng phải được tạo lập trên cơ sở:

⇒ Chế độ công hữu về tư liệu sản xuất.

⇒ Nền công nghiệp hiện đại.

⇒ Cả 3 phương án đều đúng.

⇒ Nền nông nghiệp hiện đại. 

82. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nền văn hóa mới có những tính chất nào?

⇒ Cả 3 phương án đều đúng.

⇒ Khoa học. 

⇒ Dân tộc..

⇒ Đại chúng. 

83. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ phải:

⇒ Cả 3 phương án đều đúng.

⇒ Xây dựng một Nhà nước hợp hiến. 

⇒ Tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước đủ đức và tài.

⇒ Quản lý Nhà nước bằng pháp luật và chú trọng đưa pháp luật vào trong cuộc sống. 

84. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhà nước của dân là:

⇒ Nhà nước trong đó dân là chủ, dân làm chủ.

⇒ Cả 3 phương án đều đúng.

⇒ Dân có quyền bầu ra Cơ quan Đảng và nhà nước.

⇒ Dân tổ chức, ủng hộ và đóng thuế để nhà nước chi tiêu, hoạt động. 

85. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhà nước do dân là:

⇒ Nhà nước đó do dân làm chủ, dân là chủ. 

⇒ Cả 3 phương án đều đúng.

⇒ Nhà nước đó do dân xây dựng, tổ chức, ủng hộ. 

⇒ Nhà nước đó đem lại lợi ích cho nhân dân. 

86. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhà nước vì dân là:

⇒ Cả 3 phương án đều đúng

⇒ Nhà nước phục vụ nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân.

⇒ Nhà nước đem lại lợi ích cho nhân dân.

⇒ Nhà nước lãnh đạo nhân dân xây dựng CNXH. 

87. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, phẩm chất đạo đức con người Việt Nam trong thời đại mới cần phải có là: 

⇒ Yêu thương con người.

⇒ Nâng cao dân trí.

⇒ Tu dưỡng đạo đức suốt đời.

⇒ Nói đi đôi với làm. 

88. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, phẩm chất đạo đức con người Việt Nam trong thời đại mới cần phải có là: 

⇒ Tinh thần quốc tế trong sáng.

⇒ Nâng cao dân trí. 

⇒ Nói đi đôi với làm. ai.

⇒ Tu dưỡng đạo đức suốt đời. 

89. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, phẩm chất đạo đức quan trọng hàng đầu của người cách mạng là:

⇒ Trung với nước, hiếu với dân.

⇒ Yêu thương con người.

⇒ Tinh thần quốc tế trong sang. 

⇒ Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. 

90. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, trong thời kỳ quá độ còn tồn tại những hình thức sở hữu nào:

⇒ Sở hữu nhà nước. 

⇒ Sở hữu hợp tác xã.

⇒ Cả 3 phương án đều đúng

⇒ Sở hữu của cá nhân người lao động và sở hữu tư bản tư nhân. 

91. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả thể hiện:

⇒ Nhà nước dựa trên đức tin.

⇒ Nhà nước dựa trên pháp trị.

⇒ Tăng cường pháp luật đi đôi với việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng. 

⇒ Nhà nước hợp pháp. 

92. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hóa đời sống bao gồm những nội dung:

⇒ Cả 3 phương án đều đúng

⇒ Lối sống mới.

⇒ Nếp sống mới.

⇒ Đạo đức mới. 

93. Theo tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh, trong mỗi con người bao giờ cũng có:

⇒ Chỉ mặt tốt. 

⇒ Tốt – xấu, thiện – ác. 

⇒ Chỉ mặt xấu.

⇒ Không xấu, không tốt. 

94. Theo tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh, nội dung của nền giáo dục mới là:

⇒ Giáo dục thái độ lao động. 

⇒ Giáo dục tri thức văn hóa. 

⇒ Giáo dục toàn diện cả đức, trí, thể, mỹ.

⇒ Giáo dục tư tưởng chính trị. 

95. Thời kỳ hình thành cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam vào khoảng thời gian nào?

⇒ 1921-1930

⇒ 1921-1925

⇒ 1930 – 1945 

⇒ 1911-1920 

96. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh hình thành trên cơ sở:

⇒ Từ truyền thống yêu nước, nhân ái, tinh thần cố kết của cộng đồng của dân tộc Việt Nam. 

⇒ Cả 3 phương án đều đúng

⇒ Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin Coi cách mạng là sự nghiệp của quần chúng.

⇒ Từ tổng kết những kinh nghiệm thành công và thất bại của các phong trào yêu nước, phong trào cách mạng Việt Nam và thế giới. 

97. Ý nghĩa của việc học tập môn học tư tưởng Hồ Chí Minh:

⇒ Cả 2 phương án đều đúng.

⇒ Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp công tác

⇒ Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và rèn luyện bản lĩnh chính trị. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh – EG46 – EHOU

1. “Tất cả sinh lực của chủ nghĩa tư bản quốc tế đều lấy ở các nước xứ thuộc địa. Đó là nơi chủ nghĩa tư bản lấy nguyên liệu cho các nhà máy của nó, nơi nó đầu tư, tiêu thụ hàng, mộ nhân công rẻ mạt cho đạo quân lao động của nó, và nhất là binh lính bản xứ cho các đạo quân phản cách mạng của nó… nhân dân xứ thuộc địa là những người bị bóc lột tàn tệ nhất”. Câu trích nêu trên Hồ Chí Minh muốn đề cập đến vấn đề gì trong quan điểm về cách mạng giải phóng dân tộc? 

⇒ Khả năng giành thắng lợi của cách mạng thuộc địa trước cách mạng vô sản chính quốc

⇒ Mối quan hệ giữa cách mạng thuộc địa và cách mạng vô sản chính quốc

⇒ Khả năng giành thắng lợi của cách mạng vô sản chính quốc

⇒ Tính chủ động của cách mạng thuộc địa 

2. Các phong trào yêu nước Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ XX theo khuynh hướng nào? 

⇒ Theo khuynh hướng dân chủ tư sản

⇒ Theo khuynh hướng vô sản

⇒ Theo khuynh hướng duy tâm

⇒ Theo khuynh hướng phong kiến 

3. Các phong trào yêu nước Việt Nam từ khi thực dân Pháp xâm lược tới cuối thế kỷ XX dựa trên hệ tư tưởng nào? 

⇒ Hệ tư tưởng phong kiến

⇒ Hệ tư tưởng tiểu tư sản

⇒ Hệ tư tưởng vô sản

⇒ Hệ tư tưởng tư sản 

4. Cách mạng Tháng Mười Nga (1917) thắng lợi đã mở ra một thời đại mới trong lịch sử loài người: 

⇒ Thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới

⇒ Thời đại từ chế độ phong kiến lên thẳng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới

⇒ Thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới

⇒ Thời đại từ phong kiến lên tư bản lên chủ nghĩa trên phạm vi toàn thế giới 

5. Câu nói: “Bạo lực là bà đỡ của một chế độ xã hội cũ đang thai nghén một chế độ xã hội mới”, của ai? 

⇒ Hồ Chí Minh

⇒ V.I.Lênin

⇒ C.Mác

⇒ Ph.Ăngghen 

6. Câu nói: “Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập và sự thực đã trở thành một nước tự do và độc lập” được trích trong Văn kiện nào của Hồ Chí Minh?

⇒ Tuyên ngôn độc lập (1945)

⇒ Di chúc (1969)

⇒ Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (1946)

⇒ Cương lĩnh chính trị đầu tiên (1930) 

7. Chọn cụm từ đúng điền vào câu nói sau của Hồ Chí Minh: “Lý luận là đem…trong lịch sử, trong kinh nghiệm, trong các cuộc tranh đấu, xem xét, so sánh thật kỹ lưỡng, rõ ràng, làm thành kết luận” 

⇒ Thực tế

⇒ Sự việc

⇒ Thực tiễn

⇒ Sự kiện 

8. Chọn phương án đúng về đối tượng nghiên cứu của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh 

⇒ Quá trình “Hiện thực hóa” hệ thống quan điểm của Hồ Chí Minh trong quá trình phát triển của dân tộc Việt Nam

⇒ Nguồn gốc tư tưởng, lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh

⇒ Giá trị, ý nghĩa, sức hấp dẫn, sức sống lâu bền của tư tưởng Hồ Chí Minh

⇒ Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó khẳng định sự ra đời của tư tưởng Hồ Chí Minh là một tất yếu khách quan và giải đáp các vấn đề lịch sử dân tộc đặt ra 

9. Chọn phương án đúng về lực lượng đoàn kết quốc tế theo tư tưởng Hồ Chí Minh? 

⇒ Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

⇒ Phong trào cánh tả

⇒ Phong trào dân chủ phương Tây.

⇒ Phong trào hòa bình, không liên kết 

10. Chọn phương án đúng về một trong những nội dung độc lập dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh? 

⇒ Độc lập dân tộc phải gắn liền với tự do, cơm no, áo ấm và hạnh phúc của nhân dân

⇒ Độc lập dân tộc phải gắn với phát triển xã hội

⇒ Độc lập dân tộc phải đem lại ruộng đất cho nông dân

⇒ Độc lập dân tộc phải đảm bảo được vai trò lãnh đạo của Đảng 

11. Chọn phương án đúng về một trong những nội dung độc lập dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh? 

⇒ Độc lập dân tộc phải bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng .

⇒ Độc lập dân tộc phải là nền độc lập thật sự, hoàn toàn và triệt để

⇒ Độc lập dân tộc phải gắn với xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân

⇒ Độc lập dân tộc phải chú trọng phát triển kinh tế 

12. Chọn phương án đúng về một trong những nội dung độc lập dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh? 

⇒ Độc lập dân tộc phải gắn liền với thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ

⇒ Độc lập dân tộc phải gắn liền với phát triển kinh tế – xã hội

⇒ Độc lập dân tộc phải gắn với phát triển văn hóa

⇒ Độc lập dân tộc phải bảo đảm vai trò của Đảng 

13. Chọn phương án đúng về một trong những ý nghĩa của việc học tập môn học tư tưởng Hồ Chí Minh 

⇒ Xây dựng, rèn luyện phương pháp và phong cách công tác

⇒ Tự hào hơn về con đường cách mạng Việt Nam

⇒ Góp phần hiểu rõ hơn về lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin

⇒ Chống lại các quan điểm đối lập 

14. Chọn phương án đúng về quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh 

⇒ Thời kỳ từ giữa năm 1911 đến cuối năm 1920: Dần dần hình thành tư tưởng cứu nước, giải phóng dân tộc Việt Nam theo con đường cách mạng vô sản

⇒ Thời kỳ từ đầu năm 1941 đến năm 1969:

⇒ Thời kỳ hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam

⇒ Thời kỳ trước năm 1911: Thời kỳ phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh Thời kỳ từ cuối năm 1920 đến đầu năm 1939: Hình thành tinh thần yêu nước và hoài bão cứu nước 

15. Chọn phương án sai: Vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa tư bản đã phát triển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, tình hình đó đã làm sâu sắc thêm mâu thuẫn nào? 

⇒ Mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội

⇒ Mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc với chủ nghĩa đế quốc

⇒ Mâu thuẫn giữa đế quốc với đế quốc

⇒ Mâu thuẫn giai cấp tư sản với giai cấp vô sản 

16. Chọn phương đúng trong quan điểm của Hồ Chí Minh về quan hệ giữa cách mạng thuộc địa và cách mạng chính quốc

⇒ Cách mạng thuộc địa cần chủ động, sáng tạo, có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc

⇒ Cách mạng vô sản chính quốc quyết định sự thành công của cách mạng thuộc địa

⇒ Cách mạng thuộc địa quyết định thành công của cách mạng vô sản chính quốc

⇒ Quan hệ giữa cách mạng vô sản chính quốc và thuộc địa là quan hệ lệ thuộc 

17. Chủ trương “ỷ pháp cầu tiến bộ”, khai thông dân trí, nâng cao dân khí trên cơ sở đó mà tính chuyện giải phóng dân tộc là quan điểm của nhà cách mạng nào?

⇒ Phan Chu Trinh

⇒ Hàm Nghi

⇒ Tôn Thất Thuyết

⇒ Phan Bội Châu 

18. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam nêu mục tiêu và con đường cách mạng là: “làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”, nội dung là gì? 

⇒ Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến An Nam và thực hiện cách mạng XHCN

⇒ Giành độc lập dân tộc, tự do cho nhân dân Việt Nam

⇒ Xây dựng chủ nghĩa xã hội

⇒ Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến An Nam và giai cấp tư sản phản cách mạng 

19. Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa như thế nào đối với quyết định thành công của cách mạng? 

⇒ Chiến thuật cách mạng

⇒ Chiến lược lâu dài, nhất quán của cách mạng

⇒ Sách lược cách mạng

⇒ Là chiến thuật và sách lược cách mạng 

20. Đại hội nào là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển nhận thức của Đảng về vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh?

⇒ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (1991)

⇒ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (2001)

⇒ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII (1996)

⇒ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) 

21. Đảng ta khẳng định: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh” trong Văn kiện Đại hội lần thứ mấy?

⇒ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (2011)

⇒ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (2011)

⇒ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (2016)

⇒ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X (2006) 

22. Đảng ta khẳng định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ mấy? 

⇒ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII (1996)

⇒ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986)

⇒ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (1991)

⇒ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (2001) 

23. Đáp án nào sau đây là điều kiện để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc? 

⇒ Phải kế thừa truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, đoàn kết của dân tộc

⇒ Phải tinh thần quốc tế trong sáng

⇒ Phải thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng

⇒ Phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư 

24. Đây là một trong những điều kiện để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh? 

⇒ Phải có lòng khoan dung, độ lượng với con người

⇒ Phải có lý luận phù hợp.

⇒ Phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng

⇒ Phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ 

25. Đây là một trong những điều kiện để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh? 

⇒ Phải đảm bảo nguyên tắc hiệp thương dân chủ

⇒ Phải đặt dưới sự lãnh đạo của

⇒ Đảng Phải dựa trên nền tảng của liên minh công nông 

⇒ Phải lấy lợi ích chung làm điểm quy tụ, đồng thời tôn trọng các lợi ích khác biệt chính đáng

26. Đây là một trong những nguyên tắc xây dựng và hoạt động của Mặt trận dân tộc thống nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh?

⇒ Nguyên tắc xây dựng trên nền tảng liên minh công nhân – nông dân – trí thức và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng

⇒ Nguyên tắc kỷ luật nghiêm minh, tự giác

⇒ Nguyên tắc tập gắn bó với nhân dân

⇒ Nguyên tắc phê bình 

27. Đây là một trong những nguyên tắc xây dựng và hoạt động của Mặt trận dân tộc thống nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh?

⇒ Nguyên tắc hiệp thương dân chủ

⇒ Nguyên tắc phê bình

⇒ Nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách

⇒ Nguyên tắc tập trung dân chủ 

28. Đâu là một trong những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng. 

⇒ Đảng phải thường xuyên tự chỉnh đốn.

⇒ Đảng lãnh đạo bằng đường lối, định hướng chính trị

⇒ Đảng lãnh đạo toàn diện xã hội.

⇒ Đảng lãnh đạo bằng công tác kiểm tra, giám sát 

29. Đây là một trong những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng. 

⇒ Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động

⇒ Đảng lãnh đạo toàn diện xã hội.

⇒ Đảng lãnh đạo bằng công tác cán bộ

⇒ Đảng lãnh đạo bằng công tác kiểm tra, giám sát 

30. Đâu là một trong những nội dung thể hiện phương pháp “Thống nhất tính đảng và tính khoa học” trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh? 

⇒ Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh phải đứng trên lập trường giai cấp công nhân và đứng trên quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin, quán triệt Cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản để nhận thức và phân tích những quan điểm của Hồ Chí Minh

⇒ Nhìn nhận sự vật một cách toàn diện

⇒ Thống nhất lý luận và thực tiễn

⇒ Xem xét sự vật trong mối liên hệ lịch sử căn bản; sự xuất hiện, trải qua những giai đoạn phát triển chủ yếu nào 

31. Đâu là nguyên tắc đoàn kết quốc tế theo tư tưởng Hồ Chí Minh? 

⇒ Đoàn kết trên cơ sở thống nhất mục tiêu và lợi ích; có lý, có tình

⇒ Hòa bình, hợp tác

⇒ Hợp tác, liên kết

⇒ Hữu nghị, hợp tác 

32. Đâu là nội dung chủ yếu của Đảng văn minh theo tư tưởng Hồ Chí Minh? 

⇒ Đảng lãnh đạo cách mạng

⇒ Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Đảng không phải là tổ chức đứng trên dân tộc

⇒ Đảng ra đời vì lợi ích của giai cấp công nhân

⇒ Đảng ra đời vì dân tộc 

33. Đâu là nội dung chủ yếu của Đảng văn minh theo tư tưởng Hồ Chí Minh? 

⇒ Đảng tiêu biểu cho lương tâm, trí tuệ và danh dự của dân tộc

⇒ Đảng ra đời vì lợi ích của giai cấp công nhân

⇒ Đảng ra đời vì dân tộc

⇒ Đảng lãnh đạo cách mạng 

34. Đâu là nội dung đúng trong quan niệm của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc? 

⇒ Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản

⇒ Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải thực hiện đoàn kết giai cấp

⇒ Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi trước tiên phải tiến hành cách mạng về kinh tế

⇒ Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải tiến hành cách mạng văn hóa. 

35. Đâu là nội dung thể hiện bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh? 

⇒ Đảng cộng sản Việt Nam giữ vị trí và vai trò cầm quyền

⇒ Nhà nước hoạt động theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ

⇒ Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

⇒ Nhà nước hoạt động theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách 

36. Đâu là nội dung thể hiện bản chất giai cấp công nhân của nhà nước Việt Nam? 

⇒ Đảng cộng sản Việt Nam giữ vị trí và vai trò cầm quyền

⇒ Nhà nước pháp quyền

⇒ Nhà nước dân chủ

⇒ Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân 

37. Đây là phương thức xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh? 

⇒ Phải thành lập đoàn thể, tổ chức quần chúng phù hợp với từng đối tượng để tập hợp quần chúng

⇒ Phải hoạt động trên cơ sở nguyên tắc hiệp thương dân chủ

⇒ Phải dựa trên truyền thống đoàn kết, yêu nước nhân nghĩa của dân tộc

⇒ Phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng 

38. Đầu thế kỷ XX, phong trào yêu nước nào không theo khuynh hướng dân chủ tư sản? 

⇒ Phong trào Yên Thế do Hoàng Hoa Thám khởi xướng (1884-1913)

⇒ Phong trào Duy Tân do Phan Châu Trinh khởi xướng (1906-1908)

⇒ Phong trào Đông Du do Phan Bội Châu khởi xướng (1905-1909)

⇒ Phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục do Lương Văn Can và Nguyễn Quyền khởi xướng (1907) 

39. Điền cụm từ còn thiếu trong câu nói của Hồ Chí Minh: “Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì… 

⇒ Không thể phát huy được sức mạnh tổng hợp nhằm chiến thắng kẻ thù

⇒ Không xứng đáng được độc lập

⇒ Không giành được độc lập.

⇒ Không thể chiến thắng được đế quốc, thực dân 

40. Định nghĩa văn hóa của Hồ Chí Minh được đưa ra vào thời gian nào? 

⇒ 8/1943

⇒ 8/1944

⇒ 8/1941

⇒ 8/1942 

41. Đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, Hồ Chí Minh đánh giá tầm quan trọng của đội ngũ này như thế nào? Lựa chọn đáp án đúng 

⇒ Là gốc của mọi công việc

⇒ Là lực lượng quyết định thành công của cách mạng

⇒ Là tiền vốn của Đảng

⇒ Là cầu nối giữa Đảng với nhân dân 

42. Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam là: 

⇒ Đưa cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam đến thắng lợi và bắt đầu xây dựng một xã hội mới trên đất nước ta

⇒ Góp phần mở ra cho các dân tộc thuộc địa con đường giải phóng dân tộc gắn với sự tiến bộ xã hội

⇒ Đưa ra con đường giải phóng con người một cách triệt để.

⇒ Góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển thế giới 

43. Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự phát triển tiến bộ của nhân loại là gì? 

⇒ Góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển thế giới.

⇒ Mở ra cho dân tộc thuộc địa con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa

⇒ Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho cách mạng thế giới.

⇒ Đưa cách mạng giải phóng dân tộc đến thắng lợi và bắt đầu xây dựng một xã hội mới trên đất nước ta 

44. Giai đoạn lịch sử nào, giúp Hồ Chí Minh xác định bản chất, thủ đoạn, tội ác của chủ nghĩa thực dân và tình cảnh nhân dân các nước thuộc địa: 

⇒ Sự kiện Hồ Chí Minh thay mặt những người Việt Nam yêu nước ở Pháp, lấy tên Nguyễn Ái Quốc, gửi Yêu sách của nhân dân An Nam tới Hội nghị Vécxây (18-6-1919)

⇒ Khi nghiên cứu các phong trào yêu nước của các vị tiền bối cách mạng nổi tiếng như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Hoàng Hoa Thám, Người sớm sáng suốt phê phán, không tán thành, không đi theo phương pháp, khuynh hướng cứu nước của các vị đó

⇒ Thời kỳ trước năm 1911 khi chứng kiến bối cảnh lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX 

⇒ Từ năm 1911 đến năm 1917, từ Pháp, Hồ Chí Minh đến nhiều nước trên thế giới như Mỹ (1912); Anh (1913,1917)

45. Hồ Chí Minh chỉ rõ, nếu không đem lý luận áp dụng vào thực tế, con người sẽ mắc căn bệnh gì? 

⇒ Lý luận suông

⇒ Tuyệt đối hóa lý luận

⇒ Coi thường thực tiễn

⇒ Coi thường lý luận 

46. Hồ Chí Minh chú ý kế thừa, đổi mới, phát triển tinh thần nào của Nho giáo 

⇒ Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của con người

⇒ Yêu thương con người, có tinh thần quốc tế trong sáng

⇒ Xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa

⇒ Xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân 

47. Hồ Chí Minh đã tìm thấy và xác định rõ phương hướng đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam theo con đường cách mạng vô sản, qua sự kiện lịch sử nào:

⇒ Hồ Chí Minh bỏ phiếu tán thành Quốc tế Cộng sản, tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên (từ ngày 25 đến ngày 30-12-1920)

⇒ Qua nghiên cứu “Sơ khảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa”của Lênin và nhiều tài liệu liên quan đến Quốc tế Cộng sản vào tháng 7-1920

⇒ Sự kiện Hồ Chí Minh thay mặt những người Việt Nam yêu nước ở Pháp, lấy tên Nguyễn Ái Quốc, gửi Yêu sách của nhân dân An Nam tới Hội nghị Vécxây (18-6-1919)

⇒ Từ năm 1911 đến năm 1917, từ Pháp, Hồ Chí Minh đến nhiều nước trên thế giới như Mỹ (1912); Anh (1913,1917) 

48. Hồ Chí Minh được tổ chức UNESCO tôn vinh “Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam” năm nào? 

⇒ 1987

⇒ 1988

⇒ 1985

⇒ 1986 

49. Hồ Chí Minh hình thành những nội dung cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam thời kỳ nào?

⇒ Thời kỳ 1920-1930

⇒ Thời kỳ 1911-1920

⇒ Thời kỳ 1930-1941

⇒ Thời kỳ trước năm 1911 

50. Hồ Chí Minh hình thành tư tưởng cứu nước, giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản trong thời kỳ nào? 

⇒ Thời kỳ 1911-1920

⇒ Thời kỳ trước năm 1911

⇒ Thời kỳ 1920-1930

⇒ Thời kỳ 1930-1941 

51. Hồ Chí Minh khẳng định: “Cách mệnh trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp khắp nơi. Đảng có vững, cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững, thuyền mới chạy trong tác phẩm nào? 

⇒ Đường Cách Mệnh

⇒ Tuyên ngôn độc lập

⇒ Bản án chế độ thực dân Pháp

⇒ Cương lĩnh chính trị đầu tiên 

52. Hồ Chí Minh khẳng định: “Độc lập, nghĩa là chúng tôi điều khiển lấy mọi công việc của chúng tôi, không có sự can thiệp ở ngoài vào”, đề cập tới vấn đề gì trong đoàn kết quốc tế?

⇒ Vai trò của đoàn kết quốc tế.

⇒ Nguyên tắc của đoàn kết quốc tế

⇒ Lực lượng của đoàn kết quốc tế.

⇒ Hình thức tổ chức của đoàn kết quốc tế. 

53. Hồ Chí Minh nhận xét về phong trào nào “đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau”? 

⇒ Phong trào Đông Du

⇒ Phong trào Cần Vương

⇒ Phong trào Duy Tân

⇒ Khởi nghĩa Yên Thế 

54. Hồ Chí Minh tiếp cận văn hóa theo mấy cách? 

⇒ 4 cách

⇒ 6 cách

⇒ 3 cách

⇒ 5 cách 

55. Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” vào thời gian nào? 

⇒ Ngày 3.2.1930

⇒ Ngày 19.8.1945

⇒ Ngày 19.12.1946

⇒ Ngày 2.9.1945 

56. Hồ Chí Minh viết: “Trong cuộc đấu tranh gian khổ chống kẻ thù của giai cấp và của dân tộc, cần phải dùng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng, giành lấy chính quyền và bảo vệ chính quyền”.Câu trích nêu trên, Hồ Chí minh muốn đề cập tới vấn đề gì trong quan điểm về Cách mạng giải phóng dân tộc? 

⇒ Tính tất yếu của bạo lực cách mạng

⇒ Hình thức thể hiện của bạo lực cách mạng

⇒ Bạo lực cách mạng là phương thức phổ biến

⇒ Mục tiêu của bạo lực cách mạng 

57. Khái niệm “tư tưởng Hồ Chí Minh” được nêu trong Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ mấy? 

⇒ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (2011)

⇒ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (2001)

⇒ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII (1996)

⇒ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X (2006) 

58. Khi bàn về mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, Hồ Chí Minh đã diễn đạt mối quan hệ này bằng cụm từ nào sau đây? 

⇒ Mối quan hệ khăng khít, máu thịt

⇒ Mối quan hệ biện chứng

⇒ Mối quan hệ lệ thuộc

⇒ Mối quan hệ chính phụ 

59. Khi nói về nguyên tắc kỷ luật nghiêm minh, tự giác trong hoạt động của Đảng, Hồ Chí Minh đã diễn đạt “kỷ luật của Đảng” là kỷ luật gì? 

⇒ Kỷ luật sắt

⇒ Là nguyên tắc xây dựng đảng

⇒ Là kỷ luật thép

⇒ Là việc làm thường xuyên của Đảng 

60. Luận điểm của Đảng cộng sản Việt Nam: “Con người là trung tâm của chiến lược phát triển, đồng thời là chủ thể phát triển. Tôn trọng và bảo vệ quyền con người, gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc, đất nước và quyền làm chủ của nhân dân” được đề cập tới trong văn kiện nào? 

⇒ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành trung ương khóa VIII

⇒ Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI

⇒ Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII

⇒ Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)

61. Luận điểm của Hồ Chí Minh: “Cũng như sông có nguồn thì mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân” được trích trong tác phẩm nào? 

⇒ Đạo đức cách mạng

⇒ Đường cách mệnh

⇒ Sửa đổi lối làm việc

⇒ Di chúc 

62. Luận điểm: “Đảng phải luôn luôn trung thành với lợi ích của toàn dân tộc vì Đảng không có mục đích riêng; sự ra đời và phát triển của Đảng đều vì mục đích làm cho đất nước hùng cường đi lên chủ nghĩa xã hội, đưa lại quyền lợi cho nhân dân”, đề cập đến nội dung nào trong Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam? 

⇒ Đảng là đạo đức, là văn minh

⇒ Nguyên tắc hoạt động của Đảng

⇒ Phương thức lãnh đạo của Đảng

⇒ Bản chất của Đảng cộng sản Việt Nam 

63. Luận điểm “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần phải có những con người xã hội chủ nghĩa” là của ai? 

⇒ Hồ Chí Minh

⇒ C.Mác

⇒ Ph. Ăngghen

⇒ V.I. Lênin 

64. Luận điểm Xây dựng con người là yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng, vừa cấp bách vừa lâu dài, có ý nghĩa chiến lược thể hiện quan điểm của Hồ Chí Minh về vấn đề gì trong tư tưởng của Người về con người? 

⇒ Ý nghĩa của việc xây dựng con người

⇒ Nội dung xây dựng con người

⇒ Phương pháp xây dựng con người

⇒ Biện pháp xây dựng con người 

65. Mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu chi phối xã hội Việt Nam cuối Thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX: 

⇒ Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến.

⇒ Mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với chủ nghĩa đế quốc Pháp

⇒ Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân Việt Nam với giai cấp tư sản.

⇒ Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân, giai cấp công nhân Việt Nam với chủ nghĩa đế quốc Pháp 

66. Một trong những nguyên tắc xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ theo tư tưởng Hồ Chí Minh là gì? 

⇒ Phải đoàn kết, học tập kinh nghiệm của các nước anh em

⇒ Phải đảm bảo dân chủ, công bằng, văn minh

⇒ Phải phát triển lực lượng sản xuất

⇒ Phải xây dựng được nền văn hóa mang tính dân tộc, khoa học, đại chúng và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại 

67. Mục tiêu của cách mạng Việt Nam được Hồ Chí Minh xác định trong Chánh cương vắn tắt của Đảng năm 1930 là gì? 

⇒ Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến; Làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập

⇒ Đánh đổ phong kiến và đế quốc chủ nghĩa Pháp; Làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập

⇒ Đánh đổ phong kiến và đế quốc chủ nghĩa Pháp; Làm cho Đông Dương được hoàn toàn độc lập

⇒ Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến; Làm cho Đông Dương được hoàn toàn độc lập 

68. Ngay từ khi ra đời, Đảng ta đã thông qua Văn kiện quan trọng thể hiện nội dung rất cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam, đó là Văn kiện nào? 

⇒ Tác phẩm Cương lĩnh chính trị đầu tiên

⇒ Tác phẩm Đường cách mệnh

⇒ Tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp

⇒ Tác phẩm Luận cương chính trị 

69. Nhà nước của nhân dân, theo Hồ Chí Minh là gì? 

⇒ Nhà nước do nhân dân lập nên.

⇒ Quyền lực nhà nước là “thừa ủy quyền” của nhân dân

⇒ Đội ngũ công chức, viên chức nhà nước luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết

⇒ Nhà nước hoạt động vì lợi ích của nhân dân 

70. Nhà nước pháp quyền nhân nghĩa”, theo tư tưởng Hồ Chí Minh là gì? 

⇒ Nhà nước phải tôn trọng, bảo đảm thực hiện đầy đủ các quyền con người, chăm lo đến lợi ích của mọi người.

⇒ Nhà nước quản lý mọi mặt của đời sống xã hội

⇒ Nhà nước hoạt động trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ

⇒ Nhà nước đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng 

71. Nội dung nào không phải là nguyên tắc phương pháp luận trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh? 

⇒ Phương pháp logic

⇒ Thống nhất giữa tính đảng và tính khoa học

⇒ Thống nhất lý luận và thực tiễn

⇒ Quan điểm toàn diện và hệ thống 

72. Nội dung nào không phải là nguyên tắc phương pháp luận trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh? 

⇒ Phương pháp quy nạp

⇒ Thống nhất giữa tính đảng và tính khoa học

⇒ Quan điểm kế thừa và phát triển

⇒ Thống nhất lý luận và thực tiễn 

73. Nội dung nào là phương pháp nghiên cứu cụ thể tư tưởng Hồ Chí Minh? 

⇒ Thống nhất giữa tính đảng và tính khoa học

⇒ Quan điểm toàn diện, hệ thống

⇒ Phương pháp chuyên ngành, liên ngành

⇒ Quan điểm kế thừa và phát triển 

74. Nội dung văn hóa là mục tiêu, động lực của sự nghiệp cách mạng, thể hiện quan điểm của Hồ Chí Minh về vấn đề gì trong tư tưởng của Người về văn hóa? 

⇒ Quan niệm của Hồ Chí Minh về văn hóa

⇒ Quan điểm của Hồ Chí Minh về quan hệ giữa văn hóa với các lĩnh vực khác

⇒ Quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa

⇒ Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa mới 

75. Quan điểm “Đường lối chính trị, nền nếp làm việc và đạo đức cách mạng của Đảng ta hiện nay là đường lối, tác phong và đạo đức Hồ Chủ Tịch” được nêu ra trong Đại hội lần thứ mấy của Đảng? 

⇒ Đại hội Đảng lần thứ II (1951)

⇒ Đại hội Đảng lần thứ IV (1976)

⇒ Đại hội Đảng lần thứ III (1960)

⇒ Đại hội Đảng lần thứ V (1982) 

76. Quan điểm của Hồ Chí Minh về mục tiêu văn hóa trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam như thế nào? 

⇒ Xây dựng nền văn hóa mang tính dân tộc, khoa học, đại chúng và tiếp thu văn hóa của nhân loại

⇒ Xây dựng nền văn hóa phát triển hiện đại

⇒ Xây dựng nền văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc

⇒ Xây dựng nền văn hóa tiến bộ vì lợi ích của nhân dân 

77. Quan điểm Hồ Chí Minh về quan hệ giữa giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp ở nước ta thể hiện như thế nào? 

⇒ Giải phóng giai cấp phải quan hệ chặt chẽ với giải phóng dân tộc, trong đó giải phóng giai cấp là trên hết, trước hết

⇒ Thực chất cách mạng Việt Nam là cách mạng ruộng đất, tức là giải phóng giai cấp nông dân

⇒ Giải phóng giai cấp là cơ sở giải phóng dân tộc

⇒ Giải phóng dân tộc gắn với giải phóng giai cấp, trong đó giải phóng dân tộc là trước hết, trên hết

78. Quan điểm lịch sử cụ thể trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh là gì? 

⇒ Xem xét sự vật trong mối liên hệ lịch sử căn bản; sự xuất hiện, trải qua những giai đoạn phát triển chủ yếu nào?

⇒ Nhìn nhận sự vật một cách toàn diện

⇒ Phân tích, đánh giá sự vật một cách độc lập

⇒ Đánh giá sự vật trong xu thế vận động, phát triển 

79. Quan điểm Nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức thể hiện nội dung nào trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức? 

⇒ Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới

⇒ Vai trò của đạo đức cách mạng

⇒ Chuẩn mực đạo đức mới

⇒ Nguồn gốc của đạo đức cách mạng 

80. Quan điểm Tu dưỡng đạo đức suốt đời thể hiện nội dung nào trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức? 

⇒ Nguyên tắc xây dựng đạo đức

⇒ Nguồn gốc của đạo đức cách mạng

⇒ Chuẩn mực đạo đức

⇒ Vai trò của đạo đức cách mạng 

81. Quan niệm của Hồ Chí Minh về đặc trưng chính trị của xã hội xã hội chủ nghĩa là gì? 

⇒ Là xã hội có sự phát triển cao về văn hóa, đạo đức

⇒ Là xã hội dựa trên cơ sở phát triển cao về kinh tế

⇒ Là xã hội tiến bộ, công bằng 

⇒ Là xã hội có chế độ dân chủ

82. Quan niệm của Hồ Chí Minh về đặc trưng kinh tế của xã hội xã hội chủ nghĩa là gì? 

⇒ Là xã hội có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu

⇒ Là xã hội có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại; lao động là nhu cầu cao nhất của con người.

⇒ Là xã hội đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản

⇒ Là xã hội đảm bảo dân chủ cho nhân dân 

83. Tác phẩm nào của Hồ Chí Minh là sự chuẩn bị mọi mặt về chính trị, tư tưởng, tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam?

⇒ Bản án chế độ thực dân Pháp năm 1925

⇒ “Chính cương vắn tắt”, “Sách lược vắn tắt”, “Điều lệ tóm tắt” (1930)

⇒ Đường Cách Mệnh năm 1927

⇒ Tuyên ngôn của Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa năm 1921 

84. Theo Hồ Chí Minh, Đảng đạo đức được thể hiện ở điểm nào sau đây? 

⇒ Mục đích hoạt động của Đảng là lãnh đạo đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Đó là sự nghiệp cm theo chủ nghĩa Mác – Lênin, làm cho dân tộc được độc lập, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc thực sự, đoàn kết hữu nghị với các dân tộc trên thế giới.

⇒ Đảng đại biểu cho lương tâm, trí tuệ, danh dự của dân tộc

⇒ Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật

⇒ Đảng ra đời là tất yếu, phù hợp với quy luật phát triển tiến bộ của dân tộc và nhân loại 

85. Theo Hồ Chí Minh điểm giống nhau của hai giai đoạn, giai đoạn thấp, tức chủ nghĩa xã hội, giai đoạn cao, tức chủ nghĩa cộng sản là gì? 

⇒ Sức sản xuất đã phát triển cao; tư liệu sản xuất đều là của chung; không có giai cấp áp bức bóc lột

⇒ Sức sản xuất đã phát triển cao; người lao động làm chủ

⇒ Sức sản xuất đã phát triển cao; tư liệu sản xuất là của chung; thực hiện nguyên tắc phân phối theo kết quả lao động

⇒ Sức sản xuất đã phát triển cao; tư liệu sản xuất đều là của chung; con người được giải phóng 

86. Theo Hồ Chí Minh động lực quan trọng, có ý nghĩa quyết định của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là gì? 

⇒ Động lực văn hóa

⇒ Động lực chính trị

⇒ Nội lực dân tộc

⇒ Động lực kinh tế 

87. Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng nào? 

⇒ Cách mạng vô sản

⇒ Cách mạng phong kiến

⇒ Cách mạng dân chủ nhân dân

⇒ Cách mạng tư sản 

88. Theo Hồ Chí Minh, cách mệnh muốn thành công trước hết phải có cái gì? 

⇒ Đảng cách mệnh

⇒ Đường lối cách mệnh

⇒ Lực lượng cách mệnh

⇒ Phương pháp cách mệnh 

89. Theo Hồ Chí Minh, chủ thể của khối đại đoàn kết dân tộc là ai? 

⇒ Toàn thể nhân dân, tất cả những người Việt Nam yêu nước ở các giai cấp, tầng lớp trong xã hội, các ngành, các giới, các lứa tuổi, đồng bào các tôn giáo, đảng phái…

⇒ Giai cấp công nhân

⇒ Liên minh công – nông – trí thức

⇒ Liên minh công – nông 

90. Theo Hồ Chí Minh, đoàn kết quốc tế nhằm mục tiêu gì? 

⇒ Đoàn kết quốc tế nhằm tranh thủ sự giúp đỡ của các lực lượng tiến bộ quốc tế

⇒ Đoàn kết quốc tế nhằm góp phần cùng nhân dân thế giới thực hiện thắng lợi mục tiêu cách mạng của thời đại

⇒ Đoàn kết quốc tế nhằm thực hiện thành công cách mạng giải phóng dân tộc

⇒ Đoàn kết quốc tế nhằm tạo điều kiện phát huy sức mạnh dân tộc 

91. Theo Hồ Chí Minh, khi bước vào thời kỳ quá độ, đặc điểm “to nhất” của Việt Nam là gì? 

⇒ Từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội không phải kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa.

⇒ Từ một nước thuộc địa nửa phong kiến quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

⇒ Từ một nước nông nghiệp tiến lên chủ nghĩa xã hội.

⇒ Từ một nước lạc hậu quá độ trực tiếp lên chủ nghĩa xã hội 

92. Theo Hồ Chí Minh, một trong những điều kiện để đảm bảo độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là gì? 

⇒ Phải đảm bảo vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng cộng sản trong suốt tiến trình cách mạng

⇒ Phải nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước

⇒ Phải chú trọng phát triển kinh tế

⇒ Phải nâng cao trình độ, năng lực của người lao động 

93. Theo Hồ Chí Minh, một trong những điều kiện để người cách mạng lãnh đạo được nhân dân là? 

⇒ Có đạo đức cách mạng

⇒ Nắm trong tay quyền lực nhà nước

⇒ Có tổ chức lãnh đạo

⇒ Có bản lĩnh chính trị 

94. Theo Hồ Chí Minh, mục tiêu kinh tế của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là gì? 

⇒ Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

⇒ Phải xây dựng được nền kinh tế phát triển cao gắn với đạo đức

⇒ Phải xây dựng được nền kinh tế phát triển cao gắn bó mật thiết với mục tiêu chính trị

⇒ Phải xây dựng được nền kinh tế phát triển cao gắn với phát triển xã hội 

95. Theo Hồ Chí Minh, nền tảng của người cách mạng là? 

⇒ Đạo đức cách mạng

⇒ Lý tưởng cách mạng

⇒ Phẩm chất chính trị

⇒ Bản lĩnh chính trị 

96. Theo Hồ Chí Minh, nhà nước hợp hiến, hợp pháp là gì? 

⇒ Nhà nước được tổ chức và vận hành phù hợp với quy định của hiến pháp và pháp luật

⇒ Nhà nước ra đời phù hợp với ý chí và nguyện vọng của nhân dân

⇒ Nhà nước luôn tôn trọng quyền lợi của nhân dân

⇒ Nhà nước luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết 

97. Theo Hồ Chí Minh phẩm chất đạo đức nào gắn liền với hoạt động hàng ngày của mỗi con người? 

⇒ Tinh thần quốc tế trong sáng

⇒ Trung với nước, hiếu với dân

⇒ Thương yêu con người, sống có tình nghĩa

⇒ Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư 

98. Theo Hồ Chí Minh, phẩm chất đạo đức nào là một trong những phẩm chất quan trọng nhất của đạo đức cộng sản chủ nghĩa, bắt nguồn từ bản chất của giai cấp công nhân, nhằm vào mối quan hệ rộng lớn vượt ra khỏi giới hạn quốc gia, dân tộc. 

⇒ Trung với nước, hiếu với dân

⇒ Có tinh thần quốc tế trong sáng.

⇒ Cần kiệm, liêm, chính

⇒ Yêu thương con người 

99. Theo Hồ Chí Minh, phẩm chất đạo đức nào là nền tảng của đời sống mới, của các phong trào thi đua yêu nước?

⇒ Cần kiệm, liêm, chính

⇒ Trung với nước, hiếu với dân

⇒ Có tinh thần quốc tế trong sáng

⇒ Yêu thương con người 

100. Theo Hồ Chí Minh, thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam có tính chất như thế nào? 

⇒ Là thời kỳ cải biến sâu sắc nhất nhưng phức tạp, lâu dài, khó khăn, gian khổ

⇒ Là thời kỳ chuyển biến từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến lên chủ nghĩa xã hội không phải kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa

⇒ Là thời kỳ chuyển biến nền sản xuất lạc hậu thành nền sản xuất tiên tiến, hiện đại

⇒ Là thời kỳ đấu tranh cải tạo, xóa bỏ tàn tích của chế độ xã hội cũ, xây dựng các yếu tố mới phù hợp với quy luật tiến lên chủ nghĩa xã hội trên tất cả các lĩnh vực của đời sống 

101. Theo Hồ Chí Minh, để mở đường cho văn hóa phát triển, ở một nước thuộc địa, trước tiên cần phải làm gì? 

⇒ Thực hiện cách mạng văn hóa

⇒ Không ngừng nâng cao dân trí

⇒ Thực hiện cách mạng giải phóng chính trị

⇒ Thực hiện cách mạng kinh tế 

102. Theo Hồ Chí Minh, nhân tố tạo nên sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội là? 

⇒ Đạo đức cách mạng

⇒ Mức sống vật chất dồi dào

⇒ Sự giải phóng của lực lượng sản xuất

⇒ Sự tự do về tư tưởng 

103. Theo Hồ Chí Minh, nguyên tắc quan trọng nhất trong xây dựng đạo đức cách mạng là? 

⇒ Nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức

⇒ Xây đi đôi với chống

⇒ Rèn luyện đạo đức hàng ngày

⇒ Tu dưỡng rèn luyện đạo đức suốt đời 

104. Theo Hồ Chí Minh, phẩm chất đạo đức bao trùm quan trọng nhất đối với người cách mạng là? 

⇒ Trung với nước, hiếu với dân

⇒ Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

⇒ Tinh thần quốc tế trong sáng

⇒ Thương yêu con người, sống có tình có nghĩa 

105. Theo Hồ Chí Minh, trong sự nghiệp cách mạng, vai trò con người là gì? 

⇒ Con người là kết quả của đấu tranh cách mạng

⇒ Con người là lực lượng của cách mạng

⇒ Con người là chủ thể của cách mạng

⇒ Con người là mục tiêu, động lực của cách mạng

106. Theo nghĩa rộng, Hồ Chí Minh chi văn hóa là: 

⇒ Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt của con người.

⇒ Học vấn

⇒ Thuộc kiến trúc thượng tầng

⇒ Đời sống tinh thần của xã hội 

107. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, nhà nước pháp quyền là gì

⇒ Nhà nước thượng tôn pháp luật

⇒ Mọi quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân

⇒ Nhà nước lãnh đạo xã hội bằng nghị quyết, chính sách và pháp luật

⇒ Nhà nước đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết 

108. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, Đảng cộng sản ra đời là sự kết hợp của những nhân tố nào? 

⇒ Chủ nghĩa xã hội khoa học với phong trào công nhân

⇒ Chủ nghĩa xã hội khoa học với phong trào yêu nước

⇒ Phong trào công nhân và phong trào yêu nước 

⇒ Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước

109. Theo quan niệm của Hồ Chí Minh, chủ nghĩa cộng sản có mấy giai đoạn? 

⇒ 4

⇒ 5

⇒ 2

⇒ 3

110. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc có vai trò như thế nào? 

⇒ Đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, của cách mạng

⇒ Đại đoàn kết dân tộc là yếu tố thường xuyên và quan trọng của cách mạng

⇒ Đại đoàn kết dân tộc là yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng, cách mạng

⇒ Đại đoàn kết dân tộc là cơ sở, điều kiện của thành công trong sự nghiệp cách mạng 

111. Trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, khái niệm “Liêm” được hiểu theo nghĩa nào? 

⇒ Sự trong sạch, không tham lam

⇒ Sự nghiêm khắc

⇒ Sự thẳng thắn

⇒ Sự chính trực 

112. Trình bày phương án đúng về giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam? 

⇒ Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam

⇒ Tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình và phát triển

⇒ Tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần phát triển lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin ở Việt Nam

⇒ Tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần mở ra cho các dân tộc thuộc địa con đường giải phóng dân tộc gắn với tiến bộ xã hội 

113. Trong các luận điểm sau đây, luận điểm nào của Hồ Chí Minh? 

⇒ “Quyền tự nhiên của con người là quyền sống, quyền tự do, quyền tự hữu

⇒ “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng.Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được:trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.

⇒ “Tất cả dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”.

⇒ “Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi”. 

114. Trong cách mạng giải phóng dân tộc, Hồ Chí Minh chủ trương cần phải thực hiện bằng phương pháp nào? 

⇒ Bạo lực cách mạng

⇒ Hòa bình, bất bạo động

⇒ Hòa bình

⇒ Bất bạo động 

115. Trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, Hồ Chí Minh chủ trương xây dựng nền văn hóa với nội dung gì? 

⇒ Nền văn hóa có nội dung xã hội chủ nghĩa và tính chất dân tộc

⇒ Nền văn hóa mang tính dân tộc, khoa học, đại chúng

⇒ Nền văn hóa chính trị dân quyền

⇒ Nền văn hóa hiện đại, tiên tiến 

116. Trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, Hồ Chí Minh chủ trương xây dựng nền văn hóa có nội dung gì? 

⇒ Xây dựng văn hóa có nội dung XHCN và tính chất dân tộc

⇒ Không ngừng tiếp thu tinh hoa văn hóa của thế giới

⇒ Dân tộc, khoa học, đại chúng

⇒ Xây dựng văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc 

117. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng của khối đại đoàn kết dân tộc là? 

⇒ Liên minh công, nông và trí thức

⇒ Liên minh công nông và các lực lượng khác

⇒ Liên minh công, nông và các tầng lớp khác

⇒ Liên minh công, nông 

118. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam hiện nay, cần phải làm gì?

⇒ Xây dựng nhà nước XHCN.

⇒ Kiên định mục tiêu và con đường cách mạng mà Hồ Chí Minh đã xác định

⇒ Tăng cường hội nhập quốc tế.

⇒ Chú trọng phát triển kinh tế 

119. Vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa tư bản trên thế giới đã phát triển như thế nào? 

⇒ Từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

⇒ Từ giai đoạn đế quốc chủ nghĩa sang giai đoạn tư bản độc quyền

⇒ Từ giai đoạn độc quyền sang giai đoạn thực dân

⇒ Từ giai đoạn tích lũy tư bản sang giai đoạn tự do cạnh tranh 

120. Ý nghĩa của việc học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh là gì? 

⇒ Góp phần nâng cao năng lực tư duy lý luận

⇒ Góp phần hình thành phương pháp tư duy logic

⇒ Góp phần hiểu rõ hơn về tư tưởng Hồ Chí Minh

⇒ Góp phần hiểu đúng và tự hào về lịch sử vẻ vang của đất nước 

Đáp án Trắc Nghiệm Tư Tưởng Hồ Chí Minh – EG03 – EHOU

2.9/5 - (9 bình chọn)
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
2.9/5 - (9 bình chọn)
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

16 Bình Luận “Tư tưởng Hồ Chí Minh – Đáp Án Trắc Nghiệm Môn EG03 /EG46 – EHOU”

 1. thienthuy2206

  Quan điểm lịch sử cụ thể trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?

  Chọn một câu trả lời:
  a. Xem xét sự vật trong mối liên hệ lịch sử căn bản; sự xuất hiện, trải qua những giai đoạn phát triển chủ yếu nào?
  b. Phân tích, đánh giá sự vật một cách độc lập
  c. Nhìn nhận sự vật một cách toàn diện
  d. Đánh giá sự vật trong xu thế vận động, phát triển

 2. Trương Đông

  Chọn phương án đúng về đối tượng nghiên cứu của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Chọn một câu trả lời:
  a. Giá trị, ý nghĩa, sức hấp dẫn, sức sống lâu bền của tư tưởng Hồ Chí Minh
  b. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó khẳng định sự ra đời của tư tưởng Hồ Chí Minh là một tất yếu khách quan và giải đáp các vấn đề lịch sử dân tộc đặt ra
  c. Quá trình “Hiện thực hóa” hệ thống quan điểm của Hồ Chí Minh trong quá trình phát triển của dân tộc Việt Nam
  d. Nguồn gốc tư tưởng, lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh
  mong ad sớm update

 3. Trương Đông

  Nội dung nào không phải là nguyên tắc phương pháp luận trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh?

  Chọn một câu trả lời:
  a. Thống nhất lý luận và thực tiễn
  b. Quan điểm toàn diện và hệ thống
  c. Phương pháp logic
  d. Thống nhất giữa tính đảng và tính khoa học

 4. Trương Đông

  Quan điểm “Đường lối chính trị, nền nếp làm việc và đạo đức cách mạng của Đảng ta hiện nay là đường lối, tác phong và đạo đức Hồ Chủ Tịch” được nêu ra trong Đại hôi lần thứ mấy của Đảng?

  Chọn một câu trả lời:
  a. Đại hội Đảng lần thứ V (1982)
  b. Đại hội Đảng lần thứ IV (1976)
  c. Đại hội Đảng lần thứ III (1960)
  d. Đại hội Đảng lần thứ II (1951)

 5. Trương Đông

  Đảng ta khẳng định: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh” trong Văn kiện Đại hội lần thứ mấy?

  Chọn một câu trả lời:
  a. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (2021)
  b. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (2011)
  c. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (2016)
  d. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X (2006)

 6. Trương Đông

  Đại hội nào là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển nhận thức của Đảng về vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh?

  Chọn một câu trả lời:
  a. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII (1996)
  b. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (1991)
  c. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (2001)
  d. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986)

 7. Trương Đông

  Nội dung nào là phương pháp nghiên cứu cụ thể tư tưởng Hồ Chí Minh?

  Chọn một câu trả lời:
  a. Thống nhất giữa tính đảng và tính khoa học
  b. Quan điểm kế thừa và phát triển
  c. Quan điểm toàn diện, hệ thống
  d. Phương pháp chuyên ngành, liên ngành

 8. Trương Đông

  Chọn cụm từ đúng điền vào câu nói sau của Hồ Chí Minh: “Lý luận là đem…trong lịch sử, trong kinh nghiệm, trong các cuộc tranh đấu, xem xét, so sánh thật kỹ lưỡng, rõ ràng, làm thành kết luận”

  Chọn một câu trả lời:
  a. Sư việc
  b. Sự kiện
  c. Thực tiễn
  d. Thực tế

 9. Trương Đông

  Đâu là một trong những nội dung thể hiện phương pháp “Thống nhất tính đảng và tính khoa học” trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh?

  Chọn một câu trả lời:
  a. Nhìn nhận sự vật một cách toàn diện
  b. Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh phải đứng trên lập trường giai cấp công nhân và đứng trên quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin, quán triệt Cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản để nhận thức và phân tích những quan điểm của Hồ Chí Minh
  c. Xem xét sự vật trong mối liên hệ lịch sử căn bản; sự xuất hiện, trải qua những giai đoạn phát triển chủ yếu nào
  d. Thống nhất lý luận và thực tiễn

 10. Trương Đông

  Quan điểm lịch sử cụ thể trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?

  Chọn một câu trả lời:
  a. Phân tích, đánh giá sự vật một cách độc lập
  b. Xem xét sự vật trong mối liên hệ lịch sử căn bản; sự xuất hiện, trải qua những giai đoạn phát triển chủ yếu nào?
  c. Đánh giá sự vật trong xu thế vận động, phát triển
  d. Nhìn nhận sự vật một cách toàn diện

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
All in one
Gọi Ngay
Scroll to Top

Chào Bạn

Bạn cần hỗ trợ để 100/100 chứ?