Trao đổi thông tin về tình trạng hoạt động của doanh nghiệp

trao đổi thông tin về tình trạng hoạt động của doanh nghiệp

Ngày 23/02/2016, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn việc trao đổi thông tin về tình trạng hoạt động của doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

Ngày 18/9/2014, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 370/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp và thủ tục đầu tư. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa vào vận hành hệ thống cấp mã số doanh nghiệp tự động. Ngày 14/9/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì mã số doanh nghiệp được tạo, gửi, nhận tự động bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thông tin đăng ký thuế và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Do vậy, việc quy định Hệ thống đăng ký thuế tự động tạo mã số doanh nghiệp mà không cần sự kiểm tra, xem xét của cán bộ đăng ký thuế là việc làm cần thiết để đảm bảo thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, hiện có nhiều cơ quan quản lý nhà nước cùng tham gia quản lý hoạt động của doanh nghiệp. Việc chia sẻ, trao đổi trực tuyến thông tin liên quan đến doanh nghiệp là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua chưa có cơ sở pháp lý cụ thể cho việc trao đổi thông tin giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế.

Cần pháp lý hóa quy trình trao đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp (Tình trạng hoạt động của doanh nghiệp)

Trong đó có thông tin về hoạt động của doanh nghiệp, thông tin về tình trạng hoạt động của doanh nghiệp giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế nhằm đảm bảo sự phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập, tránh lãng phí nguồn lực của Nhà nước.

Từ những lý do trên, sau quá trình nghiên cứu, soạn thảo; và xin ý kiến các đơn vị liên quan, trên cơ sở thống nhất giữa hai bộ, ngày 23/02/2016; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ trưởng Bộ Tài chính; đã ban hành Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn việc trao đổi thông tin; về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia; về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế.   

Thông tư liên tịch bao gồm 24 Điều, chia làm 3 chương, với các nội dung chính như sau:

1. Quy định về việc tạo mã số doanh nghiệp tự động; giữa Hệ thống thông tin đăng ký thuế và Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Quy định này giúp giảm thời gian xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và tạo sự chủ động; cho các cơ quan quản lý nhà nước trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

2. Quy định về việc cơ quan thuế sẽ là đầu mối tiếp nhận báo cáo tài chính của các doanh nghiệp

Sau đó, cơ quan thuế sẽ truyền thông tin về báo cáo tài chính; của các loại hình doanh nghiệp thành lập và hoạt động; theo quy định của Luật Doanh nghiệp (bao gồm: công ty TNHH, công ty CP, công ty hợp danh; và doanh nghiệp tư nhân) dưới dạng dữ liệu điện tử sang cho cơ quan đăng ký kinh doanh; thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; và Hệ thống thông tin báo cáo tài chính của Tổng cục Thuế.

Quy định này giúp giảm gánh nặng nộp báo cáo cho doanh nghiệp, đồng thời; đáp ứng chủ trương của Chính phủ về việc chia sẻ thông tin; giữa các cơ quan quản lý nhà nước và xây dựng chính phủ điện tử trong lĩnh vực; liên quan đến thành lập và hoạt động của doanh nghiệp.

3. Quy định về quy trình trao đổi thông tin

Tình trạng hoạt động của doanh nghiệp như doanh nghiệp còn nợ thuế, doanh nghiệp; thuộc diện thu hồi, giải thể, doanh nghiệp đang tạm ngừng hoạt động…Việc chia sẻ thông tin này sẽ giúp các cơ quan có liên quan nâng cao hiệu lực; hiệu quả quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp; sau đăng ký thành lập, đồng thời, đồng bộ hóa dữ liệu về doanh nghiệp giữa hai cơ quan.

4. Quy định danh mục thông tin trao đổi giữa hai Hệ thống

Đảm bảo sự phối hợp hiệu quả, nâng cao hiệu suất công tác của hai ngành. Các thông tin trao đổi bao gồm: Hệ thống danh mục dùng chung; thông tin đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc; thông tin đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; nội dung đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc; về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc; thông tin về việc vi phạm pháp luật về thuế của người thành lập, quản lý doanh nghiệp; về báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2016. Việc ban hành Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC sẽ đảm bảo thực hiện các mục tiêu; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp; thông qua việc cấp mã số doanh nghiệp tự động trên Hệ thống; nhằm giảm thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; pháp lý hóa các quy trình trao đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp, thông tin; về hoạt động của doanh nghiệp giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế; thống nhất quy trình chia sẻ thông tin; về tình trạng hoạt động của doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu lực; hiệu quả của công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

5/5 - (1 bình chọn)
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5/5 - (1 bình chọn)
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
All in one
Gọi Ngay
Scroll to Top