Luật cạnh tranh – Đáp án trắc nghiệm môn SL54 – EHOU

Luật cạnh tranh - SL54 - EHOU

Pháp luật cạnh tranh SL54 – EHOU bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh hành vi cạnh tranh giữa các chủ thể kinh doanh trên thương trường đồng thời bao gồm cả các quy định đảm bảo thực thi luật cạnh tranh trong thực tế. Đó là các quy định về; Tổ chức và hoạt động của cơ quan nhà nước thi hành luật cạnh tranh; trình tự thủ tục xử lí vụ việc cạnh tranh; các biện pháp xử lí vi phạm pháp luật về cạnh tranh.

Ở các nước có nền kinh tế thị trường phát triển và có hệ thống pháp luật phát triển như Anh, Pháp, Mỹ nguồn của pháp luật cạnh tranh còn bao gồm cả thực tiễn xét xử của toà án, của các cơ quan cạnh tranh và các báo cáo, luận chứng trong quá trình xây dựng pháp luật, các lí thuyết trong lĩnh vực cạnh tranh được công nhận rộng rãi.

Mẹo Nhỏ Nên Đọc Qua

1. Để tìm kết quả nhanh thì nên sử dụng Máy Tính thay vì Điện Thoại.

2. Sau khi Sao chép (Copy) câu hỏi thì bấm “Ctrl + F” và Dán (Paste) câu hỏi vào ô tìm kiếm sẽ thấy câu cả lời. (Copy nguyên câu không ra thì thử vài từ để kiếm)

3. Trường hợp không tìm thấy câu hỏi. Lúc này vui lòng kéo xuống dưới cùng để đặt câu hỏi mục bình luận. Sẽ được trả lời sau ít phút.

4. Xem danh sách đáp án Trắc nghiệm EHOU

5. THAM GIA KHẢO SÁT VỀ CÂU HỎI (Khảo sát giúp chúng tôi biết sự trải nghiệm của Bạn, Bạn có thể đóng ý kiến giúp Chúng tôi tăng trải nghiệm của bạn. Đặc biệt chúng tôi chọn ra 1 người may mắn mỗi tuần để trao Mã Kích Hoạt LawPro 30 Miễn Phí)

6. Tham gia group Facebook Sinh Viên Luật để được hỗ trợ giải bài tập và Nhận Mã Kích hoạt tài khoản Pro Miễn Phí

7. Nếu đăng nhập mà không thấy đáp án thì làm như sau: Giữ Phím Ctrl sau đó bấm phím F5 trên bàn phím “Ctrl + F5” để trình duyệt xóa cache lúc chưa đăng nhập và tải lại nội dung.

Câu trả lời trắc nghiệm Luật cạnh tranh – SL54 – EHOU

Chỉ Thành Viên MemberPro Mới xem được toàn bộ đáp án.

Click chọn vào hình ảnh để xem chi tiết gói MemberPro. Hoặc cho vào giỏ hàng để mua ngay. Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng.

 • Law Pro 30 Ngày

  Giá bán: 100.000

  Tham khảo được câu hỏi trắc nghiệm của hơn 60 môn ngành Luật trong 30 ngày. Giúp nhớ kiến thức và giúp ích trong quá trình học tập, thi cử. Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng.

  Thêm vào giỏ hàng
 • Law Pro 180 Ngày

  Giá bán: 500.000

  Tham khảo được câu hỏi trắc nghiệm của hơn 60 môn ngành Luật trong 180 ngày. Giúp nhớ kiến thức và giúp ích trong quá trình học tập, thi cử. Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng.

  Thêm vào giỏ hàng
 • Law Pro 1000 Ngày

  Giá bán: 1.000.000

  Tham khảo được câu hỏi trắc nghiệm của hơn 60 môn ngành Luật trong 1000 ngày. Giúp nhớ kiến thức và giúp ích trong quá trình học tập, thi cử. Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng.

  Thêm vào giỏ hàng

1: Đạo luật đầu tiên về hạn chế cạnh tranh ở Việt Nam Chọn một câu trả lời:

– (S): Luật Cạnh tranh 2005

– (S): Luật Cạnh tranh 2006

– (Đ)✅: Luật Cạnh tranh 2004

– (S): Luật Cạnh tranh 2018

2: Trình tự thủ tục giải quyết vụ việc cạnh tranh Chọn một câu trả lời:

– (S): Không được quy định trong Luật Cạnh tranh 2018

– (Đ)✅: Được quy định trong Luật Cạnh tranh 2018

– (S): Được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự

– (S): Được quy định trong Bộ luật tố tụng dân sự

3: Luật Cạnh tranh Chọn một câu trả lời:

– (S): Cấm tuyệt đối với mọi hành vi phản cạnh tranh trên thị trường

– (Đ)✅: Ngoài quy định cấm đối với các hành vi phản cạnh tranh còn có các quy định cho hưởng miễn trừ

– (S): Nghiêm cấm mọi hành vi cạnh tranh trái với chuẩn mực thông thường của đạo đức kinh doanh

– (S): Nghiêm cấm mọi hành vi hạn chế cạnh tranh gây thiệt hại cho người tiêu dùng

4: Doanh nghiệp thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Cạnh tranh 2018 Chọn một câu trả lời:

– (S): Chỉ bao gồm doanh nghiệp trong nước

– (Đ)✅: Bao gồm cả doanh nghiệp trong nước và nước ngoài

– (S): Không bao gồm doanh nghiệp nước ngoài

– (S): Chỉ những doanh nghiệp có tư cách thương nhân

5: Cơ quan nhà nước Chọn một câu trả lời:

– (S): Không thể áp dụng Luật Cạnh tranh

– (Đ)✅: Không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động cạnh tranh

– (S): Không khuyến khích cạnh tranh trên thị trường.

– (S): Không được LCT 2018 nhắc tới

6: Chính sách cạnh tranh Chọn một câu trả lời:

– (Đ)✅: Là tổng thể các công cụ và biện pháp vĩ mô nhằm điều tiết cạnh tranh

– (S): Không bao gồm pháp luật cạnh tranh

– (S): Chỉ bao gồm pháp luật cạnh tranh

– (S): Được quy định trong Luật Cạnh tranh

7: Tổ chức xã hội là đối tượng điều chỉnh của Luật Cạnh tranh bao gồm Chọn một câu trả lời:

– (S): Các tổ chức chính trị xã hội

– (S): Các tổ chức nghề nghiệp

– (S): Các tổ chức phi chính phủ

– (Đ)✅: Các hiệp hội ngành nghề

8: Mục tiêu của pháp luật cạnh tranh Chọn một câu trả lời:

– (S): Bảo vệ lợi ích chung của toàn thị trường

– (S): Bảo vệ đối thủ cạnh tranh

– (S): Bảo vệ người tiêu dùng

– (Đ)✅: Bảo vệ đối thủ cạnh tranh; Bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ lợi ích chung của toàn thị trường

9: Trường hợp có sự khác nhau giữa Luật cạnh tranh với các quy định của luật khác về hành vi hạn chế cạnh tranh thì Chọn một câu trả lời:

– (S): Luật cạnh tranh được ưu tiên áp dụng.

– (Đ)✅: Áp dụng theo nguyên tắc Luật chung luật riêng, Luật chuyên ngành được ưu tiên áp dụng.

– (S): Áp dụng theo nguyên tắc Luật chung luật riêng, Luật chung được ưu tiên áp dụng.

– (S): Luật khác được ưu tiên áp dụng

10: Đối tượng áp dụng của Luật cạnh tranh 2018 bao gồm Chọn một câu trả lời:

– (Đ)✅: Tổ chức, cá nhân kinh doanh; Hiệp hội ngành, nghề hoạt động tại Việt Nam; Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan

– (S): Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan

– (S): Tổ chức, cá nhân kinh doanh

– (S): Hiệp hội ngành, nghề hoạt động tại Việt Nam

11: Các hành vi hạn chế cạnh tranh Chọn một câu trả lời:

⇒ Đẩy cạnh tranh lên một cách thái quá

⇒ Chỉ tác động tới đối thủ cạnh tranh

⇒ Làm giảm, sai lệch cản trở cạnh tranh trên thị trường

⇒ Gây tác động hoặc có thể gây tác động hạn chế cạnh tranh

12: Luật Cạnh tranh 2018 có phạm vi áp dụng Chọn một câu trả lời:

⇒ Đối với những hành vi phản cạnh tranh xảy ra ngoài lãnh thổ Việt Nam

⇒ Chỉ trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam

⇒ Đối với những hành vi phản cạnh tranh xảy ra ra trên lãnh thổ Việt Nam

⇒ Trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam

13: Cơ quan nhà nước Chọn một câu trả lời:

⇒ Không thuộc đối tượng đối tượng áp dụng của LCT 2018.

⇒ Có quyền khuyến nghị các tổ chức xã hội nghề nghiệp thực hiện những hành vi gây tác động hạn chế cạnh tranh trên thị trường

⇒ Không được ép buộc, yêu cầu, khuyến nghị các hiệp hội ngành, nghề, tổ chức xã hội – nghề nghiệp khác hoặc các doanh nghiệp liên kết với nhau nhằm hạn chế cạnh tranh trên thị trường;

⇒ Có quyền ép buộc doanh nghiệp thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh vì mục đích chung của thị trường

14: Tổ chức cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng áp dụng của LCT 2018 Chọn một câu trả lời:

⇒ Không có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

⇒ Gọi chung là doanh nghiệp

⇒ Phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

⇒ Phải có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

15: Theo Luật cạnh tranh 2018, lạm dụng VTTL, VTĐQ để ấn định giá bán lại tối thiểu gây thiệt hại cho khách hàng là Chọn một câu trả lời:

⇒ Tất cả các phương án trên đều sai

⇒ Việc các nhà sản xuất đưa ra một mức giá thống nhất cho các nhà phân phối

⇒ Việc các nhà sản xuất yêu cầu các nhà phân phối không được bán thấp hơn mức giá cố định.

⇒ Thỏa thuận ấn định giá giữa nhà sản xuất và nhà phân phối

16: Theo Luật cạnh tranh 2018 sức mạnh thị trường đáng kể của doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp được xác định căn cứ vào Chọn một câu trả lời:

⇒ Tương quan thị phần giữa các doanh nghiệp trên thị trường liên quan; Sức mạnh tài chính, quy mô của doanh nghiệp; Các yếu tố đặc thù trong ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh

⇒ Sức mạnh tài chính, quy mô của doanh nghiệp

⇒ Các yếu tố đặc thù trong ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh

⇒ Tương quan thị phần giữa các doanh nghiệp trên thị trường liên quan

17: Theo Luật cạnh tranh 2018 ngưỡng thông báo tập trung kinh tế được xác định căn cứ vào một trong các tiêu chí Chọn một câu trả lời:

⇒ Tổng tài sản trên thị trường Việt Nam của doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế; Tổng doanh thu trên thị trường Việt Nam của doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế; Giá trị giao dịch của tập trung kinh tế

⇒ Tổng tài sản trên thị trường Việt Nam của doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế

⇒ Tổng doanh thu trên thị trường Việt Nam của doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế

⇒ Giá trị giao dịch của tập trung kinh tế

18: Doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường theo Luật cạnh tranh 2018 Chọn một câu trả lời:

⇒ Có thị phần từ 30% trở lên trên thị trường liên quan

⇒ Nếu có sức mạnh thị trường đáng kể

⇒ Nếu có sức mạnh thị trường đáng kể; Có thị phần từ 30% trở lên trên thị trường liên quan

19: Sự khác biệt giữa nhóm doanh nghiệp thực hiện hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và nhóm doanh nghiệp lạm dung vị trí thống lĩnh là Chọn một câu trả lời:

⇒ Số lượng các doanh nghiệp; Sự thống nhất ý chí giữa các doanh nghiệp

⇒ Sự thống nhất ý chí giữa các doanh nghiệp

⇒ Số lượng các doanh nghiệp

20: Theo Luật Cạnh tranh 2018 trong quá trình thẩm định tập trung kinh tế, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có quyền tham vấn Chọn một câu trả lời:

⇒ Cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực mà các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế đang hoạt động; doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân khác có liên quan

⇒ Cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực mà các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế đang hoạt động

⇒ doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân khác có liên quan

21: Theo Luật cạnh tranh 2018 nhóm ba doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu cùng hành động gây hạn chế cạnh tranh và thuộc trường hợp nào sau đây Chọn một câu trả lời:

⇒ Nếu có thị phần đáng kể trên thị trường

⇒ Nếu có tổng thị phần trên thị trường liên quan từ 65% trở lên

⇒ Nếu có tổng thị phần trên thị trường liên quan từ 65% trở lên và không có doanh nghiệp nào có thị phần nhỏ hơn 10%

⇒ Tất cả các phương án đều đúng

22: Kiểm soát, chi phối doanh nghiệp hoặc một ngành, nghề của doanh nghiệp khác là khi Chọn một câu trả lời:

⇒ Doanh nghiệp mua lại có quyền phủ quyết quyết định của bộ máy điều hành công ty

⇒ Doanh nghiệp mua lại có quyền phủ quyết phương án kinh doanh của công ty

⇒ Doanh nghiệp mua lại có quyền Quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ của doanh nghiệp bị mua lại

⇒ Doanh nghiệp mua lại có quyền phủ quyết các vấn đề quan trọng của công ty

23: Theo Luật cạnh tranh 2018, áp dụng điều kiện thương mại khác nhau trong các giao dịch tương tự nhau Chọn một câu trả lời:

⇒ Chỉ bị cấm nếu dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến ngăn cản doanh nghiệp khác tham gia, mở rộng thị trường hoặc loại bỏ doanh nghiệp khác

⇒ Chỉ bị cấm nếu chủ thể thực hiện hành vi có VTTL hoặc VTĐQ; Chỉ bị cấm nếu dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến ngăn cản doanh nghiệp khác tham gia, mở rộng thị trường hoặc loại bỏ doanh nghiệp khác

⇒ Chỉ bị cấm nếu chủ thể thực hiện hành vi có VTTL hoặc VTĐQ

24: Doanh nghiệp có vị trí độc quyền Chọn một câu trả lời:

⇒ có tổng thị phần từ 75% trở lên trên thị trường liên quan

⇒ có tổng thị phần từ 65% trở lên trên thị trường liên quan

⇒ Nếu không có doanh nghiệp nào cạnh tranh về hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp đó kinh doanh trên thị trường liên quan

⇒ Không có sức mạnh thị trường đáng kể

25: Theo Luật cạnh tranh 2018 hành vi tập trung kinh tế bị cấm khi Chọn một câu trả lời:

⇒ Doanh nghiệp thực hiện tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường Việt Nam

⇒ Các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế chiếm từ 50% trở lên trên thị trường liên quan

⇒ Tất cả các phương án đều sai

⇒ Các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế chiếm từ 30% trở lên trên thị trường liên quan

26: Theo Luật cạnh tranh 2018, hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền Chọn một câu trả lời:

⇒ Có thể được hưởng miễn trừ

⇒ Bị cấm tuyệt đối

⇒ Bị cấm có điều kiện

⇒ Tất cả các phương án đều sai

27: Kiểm soát, chi phối doanh nghiệp hoặc một ngành, nghề của doanh nghiệp khác là khi Chọn một câu trả lời:

⇒ Doanh nghiệp mua lại giành được quyền sở hữu trên 50% vốn pháp định

⇒ Doanh nghiệp mua lại giành được quyền sở hữu trên 50% vốn chủ sở hữu

⇒ Doanh nghiệp mua lại giành được quyền sở hữu trên 50% vốn vay

⇒ Doanh nghiệp mua lại giành được quyền sở hữu trên 50% vốn điều lệ

28: Đơn vị sự nghiệp công lập Chọn một câu trả lời:

⇒ Không làm ảnh hưởng tới cạnh tranh trên thị trường

⇒ Không được LCT 2018 nhắc tới

⇒ Là đối tượng áp dụng của LCT 2018

⇒ Không thuộc đối tượng đối tượng áp dụng của LC

29: Thị trường sản phẩm liên quan là Chọn một câu trả lời:

⇒ Là thị trường có hàng hóa dịch vụ có thể thay thế cho nhau với những điều kiện cạnh tranh tương tự

⇒ Thị trường của những hàng hóa, dịch vụ có liên quan

⇒ Thị trường của những hàng hóa, dịch vụ có thể thay thế cho nhau về đặc tính, mục đích sử dụng và giá cả

⇒ Thị trường của những hàng hóa, dịch vụ có thể thay thế cho nhau về đặc tính hoặc mục đích sử dụng hoặc giá cả

30: Luật Cạnh tranh Chọn một câu trả lời:

⇒ Cấm tuyệt đối với mọi hành vi phản cạnh tranh trên thị trường

⇒ Ngoài quy định cấm đối với các hành vi phản cạnh tranh còn có các quy định cho hưởng miễn trừ

⇒ Nghiêm cấm mọi hành vi cạnh tranh trái với chuẩn mực thông thường của đạo đức kinh doanh

⇒ Nghiêm cấm mọi hành vi hạn chế cạnh tranh gây thiệt hại cho người tiêu dùng

31: Đối tượng áp dụng của Luật cạnh tranh 2018 không bao gồm Chọn một câu trả lời:

⇒ Cơ quan Nhà nước

⇒ Doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; Cơ quan Nhà nước; Hiệp hội ngành nghề

⇒ Hiệp hội ngành nghề

⇒ Doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

32: Hành vi hạn chế cạnh tranh theo Luật Cạnh tranh 2018 bao gồm Chọn một câu trả lời:

⇒ Tập trung kinh tế và Lạm dụng vị trí thống lĩnh vị trí độc quyền.

⇒ Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và Lạm dụng vị trí thống lĩnh vị trí độc quyền.

⇒ Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và Lạm dụng vị trí thống lĩnh vị trí độc quyền. và Tập trung kinh tế

⇒ Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và Tập trung kinh tế

33: Lịch sử hình thành và phát triển pháp luật cạnh tranh trên thế giới chỉ ra rằng Chọn một câu trả lời:

⇒ Pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh ra đời sớm hơn pháp luật về hạn chế cạnh tranh

⇒ Pháp luật hạn chế cạnh tranh và cạnh tranh không lành mạnh ra đời cùng nhau

⇒ Pháp luật về hạn chế cạnh tranh ra đời sớm hơn pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh

⇒ Tất cả các phương án đều sai

34: Hành vi cạnh tranh không lành mạnh Chọn một câu trả lời:

⇒ Là hành vi đẩy cạnh tranh lên một cách thái quá

⇒ Chỉ được quy định trong Luật cạnh tranh

⇒ Thuộc nhóm hành vi hạn chế cạnh tranh

⇒ Là hành vi của doanh nghiệp trái với nguyên tắc thiện chí, trung thực, tập quán thương mại và các chuẩn mực khác trong kinh doanh

35: Trường hợp có sự khác nhau giữa Luật cạnh tranh với các quy định của luật khác về hành vi cạnh tranh không lành mạnh và việc xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh Chọn một câu trả lời:

⇒ Luật cạnh tranh được ưu tiên áp dụng.

⇒ Không áp dụng luật nào.

⇒ Luật chuyên ngành đó được ưu tiên áp dụng

⇒ Áp dụng cả hai luật

36: Hành vi hạn chế cạnh tranh theo Luật cạnh tranh 2018 không bao gồm Chọn một câu trả lời:

⇒ Tất cả các phương án đều sai

⇒ Lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền

⇒ Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

⇒ Tập trung kinh tế

37: Pháp luật cạnh tranh Chọn một câu trả lời:

⇒ Hướng tới bảo vệ lợi ích chung của toàn thị trường.

⇒ Có mục tiêu duy nhất là bảo vệ cạnh tranh

⇒ Có mục tiêu duy nhất là bảo vệ người tiêu dùng

⇒ Có mục tiêu duy nhất là bảo vệ đối thủ cạnh tranh

38: Cơ quan nhà nước Chọn một câu trả lời:

⇒ Bị cấm phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp nhằm gây cản trở cạnh tranh trên thị trường

⇒ Không thuộc đối tượng đối tượng áp dụng của LCT 2018.

⇒ Không được LCT 2018 nhắc tới

⇒ Không làm ảnh hưởng tới cạnh tranh trên thị trường

39: Pháp luật cạnh tranh điều chỉnh hành vi Chọn một câu trả lời:

⇒ Tập trung kinh tế

⇒ Cạnh tranh không lành mạnh

⇒ Hạn chế cạnh tranh

⇒ Hạn chế cạnh tranh; Cạnh tranh không lành mạnh; Tập trung kinh tế

40: Luật Cạnh tranh Chọn một câu trả lời:

⇒ Không có quy định về trình tự thủ tục giải quyết vụ việc cạnh tranh

⇒ Chỉ quy định trình tự thủ tục giải quyết vụ việc hạn chế cạnh tranh

⇒ Chỉ quy định trình tự thủ tục giải quyết vụ việc cạnh tranh không lành mạnh

⇒ Có quy định về trình tự thủ tục giải quyết vụ việc cạnh tranh

41: Thỏa thuận hạn chế hoặc kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Chọn một câu trả lời:

⇒ Luôn là thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo chiều ngang

⇒ Giữ nguyên số lượng, hàng hóa dịch vụ so với trước đó

⇒ Mục đích nhằm tạo ra sự khan hiếm giả tạo trên thị trường

⇒ Làm giảm đi số lượng, hàng hóa dịch vụ so với trước đó

42: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh căn cứ vào Chọn một câu trả lời:

⇒ Số lượng các doanh nghiệp trên thị trường

⇒ Mức thị phần của các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận; Số lượng các doanh nghiệp trên thị trường; Quy mô của mạng lưới phân phối

⇒ Quy mô của mạng lưới phân phối

⇒ Mức thị phần của các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận

43: Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm tuyệt đối nếu là thỏa thuận theo chiều ngang bao gồm Chọn một câu trả lời:

⇒ Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh

⇒ Thỏa thuận để một hoặc các bên tham gia thỏa thuận thắng thầu khi tham gia đấu thầu trong việc cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ

⇒ Thỏa thuận loại bỏ khỏi thị trường những doanh nghiệp không phải là các bên tham gia thỏa thuận.

⇒ Thỏa thuận ấn định giá hàng hóa, dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

44: Chủ thể thực hiện hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh Chọn một câu trả lời:

⇒ Không có sự độc lập về mặt ý chí

⇒ Là các doanh nghiệp hoạt động độc lập trên thị trường

⇒ Có thể là mô hình công ty mẹ – công ty con

⇒ Phải trên cùng một thị trường liên quan

45: Chủ thể thực hiện hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh Chọn một câu trả lời:

⇒ Phải có sự độc lập về mặt ý chí, tài chính

⇒ Có thể là mô hình công ty mẹ – công ty con

⇒ Không có sự thống nhất về mặt ý chí

⇒ Phải trên cùng một thị trường liên quan

46: Doanh nghiệp đầu tiên tự nguyện khai báo giúp Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phát hiện, điều tra và xử lý hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm Chọn một câu trả lời:

⇒ Được miễn 100% mức phạt tiền

⇒ Được giảm 60% mức phạt tiền

⇒ Tất cả các phương án trên đều sai

⇒ Được giảm 40% mức phạt tiền

47: Thỏa thuận hạn chế hoặc kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo Luật cạnh tranh 2018 Chọn một câu trả lời:

⇒ luôn là thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo chiều dọc

⇒ Có thể là thỏa thuận ngang hoặc thỏa thuận dọc

⇒ luôn là thỏa thuận hạn chế cạnh tranh dạng hỗn hợp

48: Thị trường sản phẩm liên quan là Chọn một câu trả lời:

⇒ Thị trường của những hàng hóa, dịch vụ có thể thay thế cho nhau về đặc tính, mục đích sử dụng và giá cả

⇒ Thị trường của những hàng hóa, dịch vụ có thể thay thế cho nhau về đặc tính hoặc mục đích sử dụng hoặc giá cả

⇒ Thị trường của những hàng hóa, dịch vụ có liên quan

⇒ Là thị trường có hàng hóa dịch vụ có thể thay thế cho nhau với những điều kiện cạnh tranh tương tự

49: Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh theo Luật cạnh tranh 2018 Chọn một câu trả lời:

⇒ Nhằm ngăn cản những doanh nghiệp đang mong muốn gia nhập thị trường; Nhằm ngăn cản các doanh nghiệp đã tồn tại trên thị trường phát triển sản xuất kinh doanh

⇒ Nhằm ngăn cản các doanh nghiệp đã tồn tại trên thị trường phát triển sản xuất kinh doanh

⇒ Nhằm ngăn cản những doanh nghiệp đang mong muốn gia nhập thị trường

50: Chế tài xử phạt đối với các hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm theo Luật Cạnh tranh 2018 Chọn một câu trả lời:

⇒ Tối đa là là 10% tổng doanh thu của doanh nghiệp có hành vi vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm, nhưng thấp hơn mức phạt tiền thấp nhất đối với các hành vi vi phạm được quy định trong Bộ luật Hình sự.

⇒ Tối đa là 5 tỷ đồng

⇒ Tối đa là 3 tỷ đồng

⇒ Tối đa là là 5% tổng doanh thu của doanh nghiệp có hành vi vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm

51: Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm tuyệt đối nếu là thỏa thuận theo chiều ngang bao gồm Chọn một câu trả lời:

⇒ Thỏa thuận ngăn cản việc tham gia thị trường của các đối thủ cạnh tranh mới.

⇒ Thỏa thuận hạn chế hoặc kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

⇒ Thỏa thuận hạn chế công nghệ, hạn chế đầu tư

⇒ Thỏa thuận thông đồng trong đấu thầu

52: Trường hợp có sự khác nhau giữa Luật cạnh tranh với các quy định của luật khác về kiểm soát tập trung kinh tế Chọn một câu trả lời:

⇒ Luật cạnh tranh được ưu tiên áp dụng.

⇒ Luật khác được ưu tiên áp dụng

⇒ Áp dụng theo nguyên tắc Luật chung luật riêng, Luật chuyên ngành được ưu tiên áp dụng.

⇒ Áp dụng cả hai luật.

53: Luật Cạnh tranh Chọn một câu trả lời:

⇒ Chỉ quy định về các hành vi cạnh tranh bị cấm, thủ tục miễn trừ và xử lý vi phạm

⇒ Chỉ quy định về các hành vi cạnh tranh bị cấm

⇒ Không đưa ra quy định hướng dẫn các chủ thể kinh doanh trong quá trình cạnh tranh trên thị trường

⇒ Chỉ quy định về các hành vi cạnh tranh bị cấm và biện pháp xử lý

54: Chủ thể thực hiện hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh Chọn một câu trả lời:

⇒ Không có sự thống nhất về mặt ý chí

⇒ Phải là mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn

⇒ Phải có sự thống nhất về mặt ý chí

⇒ Không có chi nhánh phụ thuộc

55: Thỏa thuận hạn chế hoặc kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Chọn một câu trả lời:

⇒ Luôn là thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo chiều ngang

⇒ Giữ nguyên số lượng, hàng hóa dịch vụ so với trước đó

⇒ Mục đích nhằm tạo ra sự khan hiếm giả tạo trên thị trường

⇒ Làm giảm đi số lượng, hàng hóa dịch vụ so với trước đó

56: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh căn cứ vào Chọn một câu trả lời:

⇒ Số lượng các doanh nghiệp trên thị trường

⇒ Mức thị phần của các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận; Số lượng các doanh nghiệp trên thị trường; Quy mô của mạng lưới phân phối

⇒ Quy mô của mạng lưới phân phối

⇒ Mức thị phần của các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận

57: Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm tuyệt đối nếu là thỏa thuận theo chiều ngang bao gồm Chọn một câu trả lời:

⇒ Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh

⇒ Thỏa thuận để một hoặc các bên tham gia thỏa thuận thắng thầu khi tham gia đấu thầu trong việc cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ

⇒ Thỏa thuận loại bỏ khỏi thị trường những doanh nghiệp không phải là các bên tham gia thỏa thuận.

⇒ Thỏa thuận ấn định giá hàng hóa, dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

58: Chủ thể thực hiện hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh Chọn một câu trả lời:

⇒ Phải có sự độc lập về mặt ý chí, tài chính

⇒ Có thể là mô hình công ty mẹ – công ty con

⇒ Không có sự thống nhất về mặt ý chí

⇒ Phải trên cùng một thị trường liên quan

59: Doanh nghiệp đầu tiên tự nguyện khai báo giúp Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phát hiện, điều tra và xử lý hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm Chọn một câu trả lời:

⇒ Được miễn 100% mức phạt tiền

⇒ Được giảm 60% mức phạt tiền

⇒ Tất cả các phương án trên đều sai

⇒ Được giảm 40% mức phạt tiền

60: Thỏa thuận hạn chế hoặc kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo Luật cạnh tranh 2018 Chọn một câu trả lời:

⇒ luôn là thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo chiều dọc

⇒ Có thể là thỏa thuận ngang hoặc thỏa thuận dọc

⇒ luôn là thỏa thuận hạn chế cạnh tranh dạng hỗn hợp

61: Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh theo Luật cạnh tranh 2018 Chọn một câu trả lời:

⇒ Nhằm ngăn cản những doanh nghiệp đang mong muốn gia nhập thị trường; Nhằm ngăn cản các doanh nghiệp đã tồn tại trên thị trường phát triển sản xuất kinh doanh

⇒ Nhằm ngăn cản các doanh nghiệp đã tồn tại trên thị trường phát triển sản xuất kinh doanh

⇒ Nhằm ngăn cản những doanh nghiệp đang mong muốn gia nhập thị trường

62: Chế tài xử phạt đối với các hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm theo Luật Cạnh tranh 2018 Chọn một câu trả lời:

⇒ Tối đa là là 10% tổng doanh thu của doanh nghiệp có hành vi vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm, nhưng thấp hơn mức phạt tiền thấp nhất đối với các hành vi vi phạm được quy định trong Bộ luật Hình sự.

⇒ Tối đa là 5 tỷ đồng

⇒ Tối đa là 3 tỷ đồng

⇒ Tối đa là là 5% tổng doanh thu của doanh nghiệp có hành vi vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm

63: Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm tuyệt đối nếu là thỏa thuận theo chiều ngang bao gồm Chọn một câu trả lời:

⇒ Thỏa thuận ngăn cản việc tham gia thị trường của các đối thủ cạnh tranh mới.

⇒ Thỏa thuận hạn chế hoặc kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

⇒ Thỏa thuận hạn chế công nghệ, hạn chế đầu tư

⇒ Thỏa thuận thông đồng trong đấu thầu

64: Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh chỉ bị cấm nếu gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường bao gồm Chọn một câu trả lời:

⇒ Thỏa thuận lại bỏ doanh nghiệp ra khỏi thị trường.

⇒ Thỏa thuận ấn định giá hàng hóa dịch vụ

⇒ Thỏa thuận áp đặt hoặc ấn định điều kiện ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho doanh nghiệp khác

⇒ Thỏa thuận hạn chế số lượng, khối lượng sản xuất, mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

65: Thỏa thuận phân chia thị trường theo Luật cạnh tranh 2018 Chọn một câu trả lời:

⇒ Bị cấm theo pháp luật doanh nghiệp

⇒ Bị cấm nếu gây tác động hạn chế cạnh tranh đáng kể trên thị trường

⇒ Không được hưởng miễn trừ

⇒ Có thể hưởng miễn trừ

66: Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh chỉ bị cấm nếu gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường bao gồm Chọn một câu trả lời:

⇒ Thỏa thuận hạn chế hoặc kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

⇒ Thỏa thuận buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng

⇒ Thỏa thuận để một hoặc các bên tham gia thỏa thuận thắng thầu

⇒ Thỏa thuận phân chia thị trường tiêu thụ hàng hoá.

67: Thỏa thuận ấn định giá hàng hóa dịch vụ theo Luật cạnh tranh 2018 Chọn một câu trả lời:

⇒ luôn là thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo chiều dọc

⇒ luôn là thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo chiều ngang.

⇒ Có thể là thỏa thuận ngang hoặc thỏa thuận dọc

68: Thỏa thuận phân chia thị trường theo Luật cạnh tranh 2018 Chọn một câu trả lời:

⇒ Có thể diễn ra giữa những doanh nghiệp trên cùng thị trường liên quan hoặc không cùng thị trường liên quan.

⇒ luôn là thỏa thuận hạn chế cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trên cùng thị trường liên quan

⇒ luôn là thỏa thuận hạn chế cạnh tranh giữa các doanh nghiệm không cùng thị trường liên quan

69: Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm tuyệt đối nếu là thỏa thuận theo chiều ngang bao gồm Chọn một câu trả lời:

⇒ Thỏa thuận ấn định giá hàng hóa, dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

⇒ Thỏa thuận loại bỏ khỏi thị trường những doanh nghiệp không phải là các bên tham gia thỏa thuận.

⇒ Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh

⇒ Thỏa thuận để một hoặc các bên tham gia thỏa thuận thắng thầu khi tham gia đấu thầu trong việc cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ

70: Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo Luật cạnh tranh 2018 Chọn một câu trả lời:

⇒ Tất cả các phương án đều sai

⇒ Bao gồm cả các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo chiều ngang và chiều dọc

⇒ Chỉ bao gồm các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo chiều ngang

⇒ Chỉ bao gồm các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo chiều dọc

71: Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh chỉ bị cấm nếu gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường bao gồm Chọn một câu trả lời:

⇒ Thỏa thuận không giao dịch với các bên không tham gia thỏa thuận

⇒ Thỏa thuận phân chia khách hàng, phân chia thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

⇒ Thỏa thuận ấn định giá hàng hóa dịch vụ

⇒ Thỏa thuận kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất hàng hóa dịch vụ

72: Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo Luật Cạnh tranh 2018 Chọn một câu trả lời:

⇒ Không giới hạn số lượng hành vi

⇒ Có 09 dạng hành vi

⇒ Có 11 dạng hành vi

⇒ Có 08 dạng hành vi

73: Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm tuyệt đối nếu là thỏa thuận theo chiều ngang bao gồm Chọn một câu trả lời:

⇒ Thoả thuận áp đặt điều kiện ký kết hợp đồng.

⇒ Thỏa thuận phân chia khách hàng, phân chia thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

⇒ Thỏa thuận hạn chế đầu tư.

⇒ Thỏa thuận tẩy chay hoặc loại bỏ các doanh nghiệp khác

74: Thỏa thuận ấn định giá hàng hóa dịch vụ theo Luật cạnh tranh 2018 Chọn một câu trả lời:

⇒ Không được hưởng miễn trừ

⇒ Bị cấm tuyệt đối

⇒ Có thể hưởng miễn trừ

⇒ Bị cấm có điều kiện

75: Chủ thể thực hiện hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh Chọn một câu trả lời:

⇒ Phải là mô hình công ty cổ phần

⇒ Phải có chi nhánh phụ thuộc

⇒ Không nhất thiết hoạt động trên cùng một thị trường liên quan

⇒ Phải trên cùng một thị trường liên quan

76: Chủ thể thực hiện hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo Luật cạnh tranh 2018 chỉ bị cấm khi Chọn một câu trả lời:

⇒ hoạt động trên cùng một thị trường liên quan

⇒ Tất cả các phương án đều sai

⇒ có sức mạnh thị trường

77: Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh theo Luật cạnh tranh 2018 Chọn một câu trả lời:

⇒ Bị cấm theo chiều ngang.

⇒ Có thể hưởng miễn trừ

⇒ Bị cấm theo chiều dọc

⇒ Bị cấm tuyệt đối

78: Thỏa thuận để một hoặc các bên tham gia thỏa thuận thắng thầu khi tham gia đấu thầu trong việc cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo Luật cạnh tranh 2018 Chọn một câu trả lời:

⇒ Bị cấm tuyệt đối

⇒ Bị cấm nếu gây tác động hạn chế cạnh tranh đáng kể trên thị trường

⇒ Bị cấm nếu các bên thỏa thuận hoạt động trên cùng thị trường.

⇒ Có thể hưởng miễn trừ

79: Nhà nước kiểm soát doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền nhà nước bằng cách Chọn một câu trả lời:

⇒ Quyết định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước; Quyết định số lượng, khối lượng, phạm vi thị trường của hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước; Định hướng, tổ chức các thị trường liên quan đến hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước

⇒ Định hướng, tổ chức các thị trường liên quan đến hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước

⇒ Quyết định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước

⇒ Quyết định số lượng, khối lượng, phạm vi thị trường của hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước

80: Theo Luật cạnh tranh 2018 chủ thể thực hiện hành vi tập trung kinh tế Chọn một câu trả lời:

⇒ không nhất thiết phải hoạt động trên thị trường liên quan.

⇒ Tất cả các phương án đều sai

⇒ phải hoạt động trên thị trường liên quan.

81: Theo Luật cạnh tranh 2018 thời hạn thẩm định chính thức việc tập trung kinh tế là Chọn một câu trả lời:

⇒ 3 tháng

⇒ 90 ngày

⇒ 150 ngày

⇒ 6 tháng

82: Nhóm doanh nghiệp liên kết Chọn một câu trả lời:

⇒ là nhóm các doanh nghiệp cùng chung bộ phận điều hành

⇒ Là mô hình tập đoàn và các thành viên

⇒ Là mô hình công ty mẹ con

⇒ là nhóm các doanh nghiệp cùng chịu sự kiểm soát, chi phối lẫn nhau

83: Hành vi lạm dụng vị trí độc quyền theo Luật Cạnh tranh 2018 Chọn một câu trả lời:

⇒ Bao gồm 09 dạng hành vi

⇒ Bao gồm 07 dạng hành vi

⇒ Không bị giới hạn số lượng hành vi

⇒ Bao gồm 08 dạng hành vi

84: Theo Luật cạnh tranh 2018, nội dung thẩm định sơ bộ việc tập trung kinh tế bao gồm Chọn một câu trả lời:

⇒ Đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của việc tập trung kinh tế

⇒ Đánh giá tác động tích cực của việc tập trung kinh tế

⇒ Tất cả các phương án đều đúng

⇒ Thị phần kết hợp của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế trên thị trường liên quan

85: Theo Luật cạnh tranh 2018 nhóm ba doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu cùng hành động gây tác động hạn chế cạnh tranh và Chọn một câu trả lời:

⇒ có tổng thị phần từ 60% trở lên trên thị trường liên quan

⇒ có tổng thị phần từ 65% trở lên trên thị trường liên quan

⇒ có tổng thị phần từ 70% trở lên trên thị trường liên quan

⇒ có tổng thị phần từ 75% trở lên trên thị trường liên quan.

86: Hành vi bán hàng dưới giá thành toàn bộ Chọn một câu trả lời:

⇒ Được hưởng miễn trừ

⇒ Chỉ bị cấm nếu dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến loại bỏ được được đối thủ cạnh tranh

⇒ Chỉ bị cấm nếu doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh

⇒ Chỉ bị cấm nếu doanh nghiệp có vị trí độc quyền

87: Doanh nghiệp có vị trí độc quyền là doanh nghiệp Chọn một câu trả lời:

⇒ Chiếm 100% thị phần trên thị trường liên quan

⇒ có sức mạnh thị trường vừa phải

⇒ có tổng thị phần từ 90% trở lên trên thị trường liên quan

⇒ có tổng thị phần từ 95% trở lên trên thị trường liên quan

88: Theo Luật cạnh tranh 2018 nhà nước kiểm soát doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền nhà nước bằng các biện pháp Chọn một câu trả lời:

⇒ Cấp giấy phép kinh doanh độc quyền

⇒ Quyết định số lượng, khối lượng, phạm vi thị trường của hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước

⇒ Yêu cầu các doanh nghiệp, cá nhân chỉ được phép mua bán hàng hóa dịch vụ từ doanh nghiệp độc quyền

⇒ Quyết định số lượng, khối lượng, phạm vi thị trường của hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước; Cấp giấy phép kinh doanh độc quyền; Yêu cầu các doanh nghiệp, cá nhân chỉ được phép mua bán hàng hóa dịch vụ từ doanh nghiệp độc quyền

89: Theo Luật cạnh tranh 2018 nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh Chọn một câu trả lời:

⇒ Không bị giới hạn mức tối đa

⇒ Từ hai doanh nghiệp trở lên

⇒ Có tối đa là 04 doanh nghiệp

⇒ Có tối đa là 06 doanh nghiệp

90: Sau khi kết thúc thẩm định chính thức việc tập trung kinh tế, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ ra một trong các quyết định Chọn một câu trả lời:

⇒ Tập trung kinh tế bị cấm nhưng được hưởng miễn trừ

⇒ Tập trung kinh tế được thực hiện; Tập trung kinh tế phải thông báo; Tập trung kinh tế bị cấm nhưng được hưởng miễn trừ

⇒ Tập trung kinh tế được thực hiện

⇒ Tập trung kinh tế phải thông báo

91: Chủ thể thực hiện hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền Chọn một câu trả lời:

⇒ Là nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường

⇒ Bao gồm doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có sức mạnh thị trường đáng kể

⇒ Là doanh nghiệp có vị trí độc quyền

⇒ Là doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh

92: Nhóm doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường theo Luật cạnh tranh 2018 Chọn một câu trả lời:

⇒ Nếu cùng hành động gây tác động hạn chế cạnh tranh

⇒ Nếu cùng hành động gây tác động hạn chế cạnh tranh và có sức mạnh thị trường đáng kể

⇒ Có tổng thị phần từ 50% trở lên trên thị trường liên quan

⇒ Có tổng thị phần từ 65% trở lên trên thị trường liên quan

93: Theo Luật Cạnh tranh 2018, doanh nghiệp có thể Chọn một câu trả lời:

⇒ Tất cả các phương án trên đều sai

⇒ Thực hiện tập trung kinh tế khi không thuộc ngưỡng thông báo tập trung kinh tế

⇒ Thực hiện tập trung kinh tế khi chưa có thông báo kết quả thẩm định chính thức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

⇒ Thực hiện tập trung kinh tế khi chưa có thông báo kết quả thẩm định sơ bộ của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

94: Kiểm soát, chi phối doanh nghiệp hoặc một ngành, nghề của doanh nghiệp khác là khi Chọn một câu trả lời:

⇒ Doanh nghiệp mua lại giành được quyền sở hữu trên 50% cổ phần được phép phát hành

⇒ Doanh nghiệp mua lại giành được quyền sở hữu trên 50% cổ phần phổ thông

⇒ Doanh nghiệp mua lại giành được quyền sở hữu trên 50% cổ phần ưu đãi

⇒ Doanh nghiệp mua lại giành được quyền sở hữu trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết

95: Chủ thể thực hiện hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền Chọn một câu trả lời:

⇒ Không có sự thống nhất về mặt ý chí

⇒ Bao gồm doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có sức mạnh thị trường đáng kể

⇒ Là các doanh nghiệp hoạt động độc lập

⇒ Là các doanh nghiệp hoạt động độc lập; Không có sự thống nhất về mặt ý chí; Bao gồm doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có sức mạnh thị trường đáng kể

96: Chủ thể thực hiện hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền Chọn một câu trả lời:

⇒ Là nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường

⇒ Là doanh nghiệp có vị trí độc quyền

⇒ Không có sự thống nhất về mặt ý chí

⇒ Có sự thống nhất về mặt ý chí

97: Chủ thể thực hiện hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền Chọn một câu trả lời:

⇒ Là các doanh nghiệp hoạt động độc lập

⇒ Là nhóm doanh nghiệp theo mô hình công ty mẹ – con

⇒ Là doanh nghiệp duy nhất trên thị trường

⇒ Có sự thống nhất về mặt ý chí

98: Theo Luật cạnh tranh 2018 nhà nước kiểm soát doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền nhà nước bằng các biện pháp Chọn một câu trả lời:

⇒ Quyết định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước

⇒ Tất cả các phương án đều đúng

⇒ Cấp giấy phép kinh doanh độc quyền

⇒ Yêu cầu các doanh nghiệp, cá nhân chỉ được phép mua bán hàng hóa dịch vụ từ doanh nghiệp độc quyền

99: Hành vi bán hàng dưới giá thành toàn bộ Chọn một câu trả lời:

⇒ Chỉ bị cấm nếu loại bỏ được được đối thủ cạnh tranh

⇒ Không được hưởng miễn trừ

⇒ Là hành vi bị nghiêm cấm dưới mọi hình thức không có loại trừ.

⇒ Chỉ bị cấm nếu doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh hoặc vị trí độc quyền

100: Hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh theo Luật Cạnh tranh 2018 Chọn một câu trả lời:

⇒ Bao gồm 08 dạng hành vi

⇒ Bao gồm 06 dạng hành vi

⇒ Bao gồm 07 dạng hành vi

⇒ Không bị giới hạn số lượng hành vi

101: Tập trung kinh tế được thực hiện sau khi thẩm định sơ bộ nếu Chọn một câu trả lời:

⇒ Thị phần kết hợp của các doanh nghiệp dự định tham gia tập trung kinh tế lớn hơn 20% trên thị trường liên quan;

⇒ Tổng bình phương mức thị phần của các doanh nghiệp sau tập trung kinh tế trên thị trường liên quan thấp hơn 1.800

⇒ Biên độ tăng tổng bình phương mức thị phần của các doanh nghiệp trên thị trường liên quan trước và sau tập trung kinh tế thấp hơn 1800;

⇒ Tổng bình phương mức thị phần của các doanh nghiệp sau tập trung kinh tế trên thị trường liên quan trên 1.800

102: Ngưỡng thông báo tập trung kinh tế của các doanh nghiệp dự định tham gia tập trung kinh tế là Chọn một câu trả lời:

⇒ 15.000 tỷ đồng trở lên trong năm tài chính liền kề trước năm dự kiến thực hiện tập trung kinh tế;

⇒ 20% thị phần kết hợp trở lên trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm dự kiến thực hiện tập trung kinh tế

⇒ 3.000 tỷ đồng trở lên trong năm tài chính liền kề trước năm dự kiến thực hiện tập trung kinh tế;

⇒ 1.000 tỷ đồng trở lên trong năm tài chính liền kề trước năm dự kiến thực hiện tập trung kinh tế;

103: Hành vi bán hàng dưới giá thành toàn bộ dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến loại bỏ đối thủ cạnh tranh Chọn một câu trả lời:

⇒ Bị cấm nếu doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh hoặc vị trí độc quyền

⇒ Chỉ bị cấm nếu loại bỏ được được đối thủ cạnh tranh

⇒ Có thể được hưởng miễn trừ

⇒ Không được quy định trong Luật Cạnh tranh 2018

104: Theo Luật cạnh tranh 2018 thời hạn thẩm định sơ bộ việc tập trung kinh tế là Chọn một câu trả lời:

⇒ 60 ngày

⇒ 90 ngày

⇒ 150 ngày

⇒ 30 ngày

105: Sức mạnh thị trường đáng kể của doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp được xác định căn cứ vào Chọn một câu trả lời:

⇒ Tương quan thị phần giữa các doanh nghiệp trên thị trường liên quan

⇒ Bảng xếp hạng của cơ quan cạnh tranh

⇒ Do doanh nghiệp tự đánh giá

⇒ Số lượng các doanh nghiệp trên thị trường

106: Sức mạnh thị trường đáng kể của doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp được xác định căn cứ vào Chọn một câu trả lời:

⇒ Sức mạnh tài chính, quy mô của doanh nghiệp

⇒ Tương quan thị phần giữa các doanh nghiệp trên thị trường liên quan; Rào cản gia nhập, mở rộng thị trường đối với doanh nghiệp khác; Sức mạnh tài chính, quy mô của doanh nghiệp

⇒ Rào cản gia nhập, mở rộng thị trường đối với doanh nghiệp khác

⇒ Tương quan thị phần giữa các doanh nghiệp trên thị trường liên quan

107: Hành vi cạnh tranh không lành mạnh nào được quy định trong Luật Cạnh tranh 2018 Chọn một câu trả lời:

⇒ Bán hàng mang tính chất lừa đảo

⇒ Ép buộc trong kinh doanh

⇒ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

⇒ Chỉ dẫn gây nhầm lẫn

108: Chủ thể thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo Luật Cạnh tranh 2018 Chọn một câu trả lời:

⇒ Tất cả các phương án trên đều đúng

⇒ Có thể hoạt động trên cùng thị trường liên quan

⇒ Phải có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

⇒ Thường là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của nhau

109: Hành vi cạnh tranh không lành mạnh nào sau đây được quy định trong cả Luật cạnh tranh 2004 và Luật Cạnh tranh 2018 Chọn một câu trả lời:

⇒ Chỉ dẫn gây nhầm lẫn

⇒ Bán hàng đa cấp bất chính

⇒ Xâm phạm thông tin bí mật trong kinh doanh

⇒ Phân biệt đối xử của hiệp hội

110: Luật cạnh tranh 2018 quy định bao nhiêu hành vi cạnh tranh không lành mạnh Chọn một câu trả lời:

⇒ Không giới hạn số hành vi vi phạm (Liệt kê theo hướng mở)

⇒ 07 hành vi

⇒ 06 hành vi

⇒ 09 hành vi

111: Theo Luật cạnh tranh 2018, hành vi cạnh tranh không lành mạnh Chọn một câu trả lời:

⇒ Thuộc nhóm hành vi hạn chế cạnh tranh

⇒ là hành vi gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh

⇒ Tất cả các phương án trên đều đúng

⇒ là hành vi gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác

112: Theo Luật cạnh tranh 2018, hành vi cạnh tranh không lành mạnh Chọn một câu trả lời:

⇒ Chỉ gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác

⇒ Luôn gây thiệt hại tới người tiêu dùng

⇒ gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác và cả người tiêu dùng

⇒ Ảnh hưởng tới lợi ích công cộng

113: Hành vi cạnh tranh không lành mạnh nào được quy định trong Luật Cạnh tranh 2018 Chọn một câu trả lời:

⇒ Bôi nhọ danh dự nhân phẩm người khác

⇒ Quảng cáo so sánh nhất

⇒ Khuyến mại

⇒ Xâm phạm bí mật kinh doanh

114: Theo Luật cạnh tranh 2018, những hành vi nào sau đây là hành vi cạnh tranh không lành mạnh Chọn một câu trả lời:

⇒ Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

⇒ Lạm dụng vị trí thống lĩnh vị trí độc quyền

⇒ Tập trung kinh tế

⇒ Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh

115: Đưa thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng là hành vi Chọn một câu trả lời:

⇒ Khiến khách hàng nhầm lẫn về hàng hóa dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp

⇒ Khiến khách hàng nhầm lẫn về hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp khác

⇒ Là hành vi mang tính chất công kích đối thủ cạnh tranh trực tiếp

116: Theo Luật cạnh tranh 2018, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến loại bỏ đối thủ cạnh tranh Chọn một câu trả lời:

⇒ Là hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm

⇒ Tất cả các phương án đều đúng

⇒ Chỉ bị cấm nếu doanh nghiệp thực hiện hành vi có sức mạnh thị trường

⇒ Được hưởng miễn trừ

117: Chủ thể thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo Luật Cạnh tranh 2018 Chọn một câu trả lời:

⇒ Thường là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của nhau

⇒ Phải vì mục đích cạnh tranh

⇒ Có thể hoạt động trên cùng thị trường liên quan

⇒ Thường là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của nhau; Có thể hoạt động trên cùng thị trường liên quan; Phải vì mục đích cạnh tranh

118: Theo Luật cạnh tranh 2018, hành vi cạnh tranh không lành mạnh Chọn một câu trả lời:

⇒ Có thể được hưởng miễn trừ; Bị cấm tuyệt đối; Bị cấm có điều kiện

⇒ Bị cấm có điều kiện

⇒ Có thể được hưởng miễn trừ

⇒ Bị cấm tuyệt đối

119: Theo Luật cạnh tranh 2018 nhóm hai doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu cùng hành động gây tác động hạn chế cạnh tranh và Chọn một câu trả lời:

⇒ có tổng thị phần từ 50% trở lên trên thị trường liên quan

⇒ có tổng thị phần từ 65% trở lên trên thị trường liên quan

⇒ có tổng thị phần từ 75% trở lên trên thị trường liên quan

⇒ có tổng thị phần từ 85% trở lên trên thị trường liên quan.

120: Theo Luật cạnh tranh 2018 nhóm bốn doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu cùng hành động gây tác động hạn chế cạnh tranh và Chọn một câu trả lời:

⇒ có tổng thị phần từ 70% trở lên trên thị trường liên quan

⇒ có tổng thị phần từ 75% trở lên trên thị trường liên quan

⇒ có tổng thị phần từ 85% trở lên trên thị trường liên quan.

⇒ có tổng thị phần từ 80% trở lên trên thị trường liên quan

121: Hình thức liên doanh doanh nghiệp theo LCT 2018 Chọn một câu trả lời:

⇒ Các doanh nghiệp tham gia liên doanh có thể chi phối được doanh nghiệp mới thành lập.

⇒ Tạo ra chủ thể pháp lý mới trên thị trường

⇒ Tạo ra chủ thể pháp lý mới trên thị trường; Các doanh nghiệp tham gia liên doanh vẫn tồn tại; Các doanh nghiệp tham gia liên doanh có thể chi phối được doanh nghiệp mới thành lập

⇒ Các doanh nghiệp tham gia liên doanh vẫn tồn tại

122: Theo Luật cạnh tranh 2018, Tập trung kinh tế là hành vi nào sau đây Chọn một câu trả lời:

⇒ Liên doanh doanh nghiệp

⇒ Thay đổi người đại diện doanh nghiệp

⇒ Giải thể doanh nghiệp

⇒ Thay đổi bộ máy nhân sự doanh nghiệp

123: Theo Luật cạnh tranh 2018, Tập trung kinh tế là hành vi nào sau đây Chọn một câu trả lời:

⇒ Tặng cho doanh nghiệp

⇒ Tách doanh nghiệp

⇒ Sáp nhập doanh nghiệp

⇒ Chia doanh nghiệp

124: Hình thức hợp nhất doanh nghiệp theo LCT 2018 Chọn một câu trả lời:

⇒ Làm chấm dứt tư cách pháp lý của các doanh nghiệp tham gia hợp nhất

⇒ Làm chấm dứt tư cách pháp lý của một bên doanh nghiệp bị hợp nhất

⇒ Không làm giảm đi số lượng các doanh nghiệp trên thị trường

⇒ Làm tăng số lượng các doanh nghiệp trên thị trường

125: Hình thức mua lại doanh nghiệp theo LCT 2018 Chọn một câu trả lời:

⇒ Không bao gồm mua tài sản doanh nghiệp

⇒ Bao gồm mua vốn góp, tài sản của doanh nghiệp khác

⇒ Chỉ bao gồm mua cổ phần, cổ phiếu của doanh nghiệp

⇒ Chỉ bao gồm mua tài sản doanh nghiệp

126: Hình thức tập trung kinh tế nào làm giảm đi số lượng các doanh nghiệp hoạt động trên thị trường Chọn một câu trả lời:

⇒ Mua lại doanh nghiệp

⇒ Sáp nhập doanh nghiệp

⇒ Mua bán doanh nghiệp

⇒ Liên doanh giữa các doanh nghiệp

127: Hình thức tập trung kinh tế nào KHÔNG làm giảm đi số lượng các doanh nghiệp hoạt động trên thị trường Chọn một câu trả lời:

⇒ Sáp nhập doanh nghiệp

⇒ Tất cả các phương án đều đúng

⇒ Hợp nhất doanh nghiệp

⇒ Mua lại doanh nghiệp

128: Theo Luật cạnh tranh 2018, Tập trung kinh tế là hành vi nào sau đây Chọn một câu trả lời:

⇒ Cá nhân đầu tư cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp

⇒ Mua lại hoạt động kinh doanh

⇒ Mua lại doanh nghiệp

⇒ Chuyển nhượng cổ phần doanh nghiệp

129: Sự khác biệt giữa nhóm doanh nghiệp thực hiện hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và nhóm doanh nghiệp lạm dung vị trí thống lĩnh là Chọn một câu trả lời:

⇒ Sự thống nhất ý chí giữa các doanh nghiệp

⇒ Số lượng các doanh nghiệp; Sự thống nhất ý chí giữa các doanh nghiệp

⇒ Số lượng các doanh nghiệp

130: Điểm khác biệt cơ bản giữa hai hình thức tập trung kinh tế: mua lại toàn bộ doanh nghiệp và sáp nhập doanh nghiệp Chọn một câu trả lời:

⇒ Là ở số lượng các doanh nghiệp hoạt động trên thị trường

⇒ là khả năng kiểm soát chi phối một ngành nghề của doanh nghiệp bị mua lại; Là tư cách pháp lý và sự tồn tại của doanh nghiệp bị mua lại; Là ở số lượng các doanh nghiệp hoạt động trên thị trường

⇒ Là tư cách pháp lý và sự tồn tại của doanh nghiệp bị mua lại

⇒ là khả năng kiểm soát chi phối một ngành nghề của doanh nghiệp bị mua lại

131: Hình thức mua lại doanh nghiệp theo LCT 2018 Chọn một câu trả lời:

⇒ Mua một phần vốn góp của doanh nghiệp khác

⇒ Mua phần lớn tài sản của doanh nghiệp khác

⇒ Bao gồm mua toàn bộ hoặc một phần vốn góp, tài sản của doanh nghiệp khác

⇒ Là mua lại toàn bộ doanh nghiệp khác

132: Theo Luật cạnh tranh 2018, Tập trung kinh tế bao gồm các hình thức sau Chọn một câu trả lời:

⇒ Mua lại doanh nghiệp

⇒ Hợp nhất doanh nghiệp

⇒ Sáp nhập doanh nghiệp; Hợp nhất doanh nghiệp; Mua lại doanh nghiệp

⇒ Sáp nhập doanh nghiệp

133: Hình thức sáp nhập doanh nghiệp theo LCT 2018 Chọn một câu trả lời:

⇒ Làm chấm dứt tư cách pháp lý của các doanh nghiệp tham gia sáp nhập

⇒ Không làm giảm đi số lượng các doanh nghiệp trên thị trường

⇒ Làm chấm dứt tư cách pháp lý của doanh nghiệp nhận sáp nhập

⇒ Luôn làm giảm đi số lượng các doanh nghiệp trên thị trường

134: Hình thức mua lại doanh nghiệp theo LCT 2018 Chọn một câu trả lời:

⇒ Nhằm kiểm soát toàn bộ doanh nghiệp bị mua lại

⇒ Nhằm kiểm soát phần lớn doanh nghiệp bị mua lại

⇒ Nhằm kiểm soát một phần của doanh nghiệp bị mua lại

⇒ Nhằm kiểm soát, chi phối doanh nghiệp hoặc một ngành, nghề của doanh nghiệp bị mua lại.

135: Xâm phạm thông tin bí mật trong kinh doanh được biểu hiện dưới các hình thức Chọn một câu trả lời:

⇒ Tiết lộ thông tin bí mật trong kinh doanh mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó

⇒ Tiếp cận, thu thập thông tin bí mật trong kinh doanh bằng cách chống lại các biện pháp bảo mật của người sở hữu thông tin đó

⇒ Tiếp cận, thu thập thông tin bí mật trong kinh doanh bằng cách chống lại các biện pháp bảo mật của người sở hữu thông tin đó; Tiết lộ thông tin bí mật trong kinh doanh mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó; Sử dụng thông tin bí mật trong kinh doanh mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó

⇒ Sử dụng thông tin bí mật trong kinh doanh mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó

136: Hành vi đưa thông tin trung thực Chọn một câu trả lời:

⇒ Là hành vi cạnh tranh lành mạnh

⇒ Tất cả các phương án đều sai

⇒ Không bị cấm theo quy định của Luật cạnh tranh 2018

⇒ Bị cấm nếu vi phạm Điều 45 Luật cạnh tranh 2018

137: Hành vi cạnh tranh không lành mạnh nào được quy định trong Luật Cạnh tranh 2018 Chọn một câu trả lời:

⇒ Gây mất trật tự công cộng

⇒ Gây cản trở cạnh tranh của doanh nghiệp

⇒ Gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác

⇒ Bán hàng đa cấp bất chính

138: Trường hợp luật khác có quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh và việc xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác với quy định của Luật Cạnh tranh 2018 thì Chọn một câu trả lời:

⇒ Tất cả các phương án đều sai

⇒ Áp dụng quy định của Luật chuyên ngành đó

⇒ Ưu tiên áp dụng Luật Cạnh tranh 2018

139: Theo Luật cạnh tranh 2018, hành vi nào sau đây KHÔNG phải là hành vi cạnh tranh không lành mạnh Chọn một câu trả lời:

⇒ Bán hàng đa cấp bất chính

⇒ So sánh hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác

⇒ Cung cấp thông tin không trung thực gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác

⇒ Khuyến mại gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng

140: Hành vi cạnh tranh không lành mạnh nào sau đây được quy định tronng cả Luật cạnh tranh 2004 và Luật Cạnh tranh 2018 Chọn một câu trả lời:

⇒ Cung cấp thông tin không trung thực gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác; So sánh hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác; Khuyến mại gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng

⇒ Khuyến mại gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng

⇒ So sánh hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác

⇒ Cung cấp thông tin không trung thực gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác

141: Theo Luật cạnh tranh 2018, so sánh hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp khác Chọn một câu trả lời:

⇒ Không bị cấm nếu chứng minh được nội dung so sánh

⇒ Bao gồm cả so sánh trực tiếp về giá của hàng hóa dịch vụ

⇒ Chỉ bị cấm nếu như so sánh hàng hóa dịch vụ cùng loại

⇒ Chỉ bị cấm nếu như so sánh hàng hóa dịch vụ cùng loại; Không bị cấm nếu chứng minh được nội dung so sánh; Bao gồm cả so sánh trực tiếp về giá của hàng hóa dịch vụ

142: Hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp được quy định trong Luật Cạnh tranh 2018 bao gồm Chọn một câu trả lời:

⇒ Chỉ dẫn gây nhầm lẫn

⇒ Xâm phạm thông tin bí mật trong kinh doanh

⇒ Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ

⇒ Gièm pha doanh nghiệp khác

143: Hành vi cung cấp thông tin không trung thực về doanh nghiệp khác Chọn một câu trả lời:

⇒ Gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, của doanh nghiệp đó; Gây ảnh hưởng xấu đến tình trạng tài chính của doanh nghiệp đó; Gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó

⇒ Gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó

⇒ Gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, của doanh nghiệp đó

⇒ Gây ảnh hưởng xấu đến tình trạng tài chính của doanh nghiệp đó

144: Theo Luật cạnh tranh 2018, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến loại bỏ đối thủ cạnh tranh Chọn một câu trả lời:

⇒ Là hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm

⇒ Không được hưởng miễn trừ

⇒ Không được hưởng miễn trừ; Là hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm; Là hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền bị cấm

⇒ Là hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền bị cấm

145: Hành vi ép buộc trong kinh doanh là hành vi Chọn một câu trả lời:

⇒ Đe dọa hoặc cưỡng ép đối tác kinh doanh ngừng kinh doanh

⇒ Đe dọa hoặc cưỡng ép khách hàng, đối tác kinh doanh ngừng giao dịch với đối thủ cạnh tranh

⇒ Dùng vũ lực để đe dọa hoặc cưỡng ép khách hàng

⇒ Đe dọa dùng vũ lực để cưỡng ép khách hàng

146: Theo Luật cạnh tranh 2018, hành vi nào sau đây KHÔNG phải là hành vi cạnh tranh không lành mạnh Chọn một câu trả lời:

⇒ Phân biệt đối xử của hiệp hội

⇒ Cung cấp thông tin không trung thực gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác

⇒ Lôi kéo khách hàng bất chính

⇒ Khuyến mại gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng

147: Theo Luật cạnh tranh 2018, so sánh hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp khác Chọn một câu trả lời:

⇒ Không bao gồm so sánh trực tiếp về giá của hàng hóa dịch vụ

⇒ Bị cấm nếu chứng minh được nội dung so sánh

⇒ Chỉ bị cấm nếu như so sánh hàng hóa dịch vụ cùng loại

148: Theo Luật cạnh tranh 2018, những hành vi nào sau đây là hành vi cạnh tranh không lành mạnh Chọn một câu trả lời:

⇒ Chỉ dẫn gây nhầm lẫn

⇒ Lôi kéo khách hàng bất chính

⇒ Phân biệt đối xử của hiệp hội

⇒ Bán hàng đa cấp bất chính

149: Hành vi cạnh tranh không lành mạnh nào được quy định trong Luật Cạnh tranh 2018 Chọn một câu trả lời:

⇒ Bán hàng đa cấp bất chính

⇒ Bán hàng quốc cấm

⇒ Bán hàng không đúng giá niêm yết

⇒ Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến loại bỏ doanh nghiệp khác cùng kinh doanh loại hàng hóa, dịch vụ đó

150: Hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh Chọn một câu trả lời:

⇒ Chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính; Có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Chỉ phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật dân sự

⇒ Chỉ phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật dân sự

⇒ Có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

⇒ Chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính

151: Trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại, tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện một phần hoặc toàn bộ nội dung của quyết định ra cơ quan nào Chọn một câu trả lời:

⇒ Tòa cấp cao

⇒ Tòa án tối cao

⇒ Toà án có thẩm quyền theo quy định của Luật Tố tụng hành chính

⇒ Tòa kinh tế cấp tỉnh

152: Chủ thể có thẩm quyền ra định xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh là Chọn một câu trả lời:

⇒ Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh

⇒ Bộ trưởng Bộ Công thương

⇒ Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

⇒ Hội đồng giải quyết khiếu nại vụ việc hạn chế cạnh

153: Chủ thể nào có thẩm quyền xử phạt vi phạm đối với các hành vi vi phạm về cạnh tranh không lành mạnh và tập trung kinh tế theo Luật Cạnh tranh 2018 Chọn một câu trả lời:

⇒ Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh

⇒ Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

⇒ Hội đồng cạnh tranh

⇒ Cục quản lý cạnh tranh

154: Thời hạn điều tra vụ việc cạnh tranh không lành mạnh Chọn một câu trả lời:

⇒ 180 ngày kể từ ngày ra quyết định điều tra

⇒ 06 tháng kể từ ngày ra quyết định điều tra

⇒ 60 ngày kể từ ngày ra quyết định điều tra

⇒ 09 tháng kể từ ngày ra quyết định điều tra

155: Thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Chọn một câu trả lời:

⇒ Bao gồm chuyên gia và nhà khoa học chuyên ngành luật, kinh tế, tài chính.

⇒ Phải là công chức Bộ Công Thương; Buộc phải là công chức; Bao gồm chuyên gia và nhà khoa học chuyên ngành luật, kinh tế, tài chính.

⇒ Phải là công chức Bộ Công Thương

⇒ Buộc phải là công chức

156: Thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có thể là Chọn một câu trả lời:

⇒ công chức Bộ Công Thương có thời gian công tác thực tế ít nhất là 09 năm; chuyên gia và nhà khoa học chuyên ngành luật, kinh tế, tài chính; công chức Bộ, ngành có liên quan

⇒ công chức Bộ Công Thương có thời gian công tác thực tế ít nhất là 09 năm

⇒ công chức Bộ, ngành có liên quan

⇒ chuyên gia và nhà khoa học chuyên ngành luật, kinh tế, tài chính.

157: Theo quy định của Luật Cạnh tranh 2018, Chủ tịch Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh do ai chỉ định Chọn một câu trả lời:

⇒ Bộ trưởng Bộ Công thương

⇒ Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

⇒ Thủ tướng Chính phủ

⇒ Chủ tịch Quốc hội

158: Phiên điều trần được tổ chức Chọn một câu trả lời:

⇒ Công khai

⇒ Bí mật

⇒ Do Chủ tịch ủy ban cạnh tranh quốc gia quyết định

⇒ Do các bên thỏa thuận

159: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là cơ quan thuộc Chọn một câu trả lời:

⇒ Quốc Hội

⇒ Bộ Công Thương

⇒ Chính Phủ

⇒ Thủ tướng chính phủ

160: Theo Luật cạnh tranh 2018 tập trung kinh tế Chọn một câu trả lời:

⇒ Bị cấm tuyệt đối

⇒ Không được hưởng miễn trừ

⇒ Bị cấm có điều kiện

⇒ Có thể được hưởng khoan hồng

161: theo quy định của Luật Cạnh tranh 2018, Chủ tịch Ủy ban cạnh tranh quốc gia do ai bổ nhiệm, miễn nhiệm Chọn một câu trả lời:

⇒ Bộ trưởng Bộ Công thương

⇒ Chủ tịch nước

⇒ Chủ tịch quốc hội

⇒ Thủ tướng Chính phủ

162: Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh là cơ quan thuộc Chọn một câu trả lời:

⇒ Bộ Công Thương

⇒ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

⇒ Quốc Hội

⇒ Chính Phủ

163: Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm quy định về lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền Chọn một câu trả lời:

⇒ 05% tổng doanh thu của doanh nghiệp vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm

⇒ 2.000.000.000 đồng

⇒ 10% tổng doanh thu của doanh nghiệp có hành vi vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm

⇒ Luôn thấp hơn mức phạt tiền thấp nhất được quy định trong Bộ luật Hình sự.

164: Chủ thể có thẩm quyền giải quyết khiếu nại vụ việc vi phạm tập trung kinh tế Chọn một câu trả lời:

⇒ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia;

⇒ Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh

⇒ Hội đồng giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh

⇒ Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

165: Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh ra quyết định xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh trên cơ sở Chọn một câu trả lời:

⇒ Thảo luận và bỏ phiếu kín

⇒ Biểu quyết công khai

⇒ Thảo luận kín và bỏ phiếu công khai

⇒ Lấy ý kiến bằng văn bản và biểu quyết

166: Theo quy định của Luật Cạnh tranh 2018, Cơ quan tiến hành tố tụng cạnh tranh KHÔNG bao gồm Chọn một câu trả lời:

⇒ Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh

⇒ Tất cả các phương án đều sai

⇒ Hội đồng cạnh tranh

⇒ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia;

167: Thời hạn điều tra vụ việc vi phạm quy định về tập trung kinh tế Chọn một câu trả lời:

⇒ 06 tháng kể từ ngày ra quyết định điều tra

⇒ 90 ngày kể từ ngày ra quyết định điều tra

⇒ 270 ngày kể từ ngày ra quyết định điều tra

⇒ 180 ngày kể từ ngày ra quyết định điều tra

168: Chủ thể có thẩm quyền giải quyết khiếu nại vụ việc hạn chế cạnh tranh Chọn một câu trả lời:

⇒ Hội đồng giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh

⇒ Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh

⇒ Thủ trưởng cơ quan cạnh tranh

⇒ Hội đồng cạnh tranh

169: Thời hiệu khiếu nại vụ việc cạnh tranh Chọn một câu trả lời:

⇒ Không quy định thời hiệu.

⇒ 05 năm kể từ ngày hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh được thực hiện.

⇒ 02 năm kể từ ngày hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh được thực hiện.

⇒ 03 năm kể từ ngày hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh được thực hiện.

170: Phiên điều trần Chọn một câu trả lời:

⇒ Được mở ngay khi Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh ra quyết định xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh

⇒ được mở sau khi Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh ra quyết định xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh

⇒ được mở trước khi Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh ra quyết định xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh

171: Số lượng thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tối đa là Chọn một câu trả lời:

⇒ 15 thành viên

⇒ 10 thành viên

⇒ 07 thành viên

⇒ 05 thành viên

172: Tổ chức, cá nhân không nhất trí với một phần hoặc toàn bộ nội dung quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh thì có quyền khiếu nại đến Chọn một câu trả lời:

⇒ Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh

⇒ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia;

⇒ Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

⇒ Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh

173: Vụ việc hạn chế cạnh tranh được gia hạn điều tra Chọn một câu trả lời:

⇒ 01 lần không quá 3 tháng

⇒ 02 lần không quá 3 tháng

⇒ 01 lần không quá 90 ngày

⇒ 02 lần không quá 180 ngày

174: Theo quy định của Luật Cạnh tranh 2018, thủ trưởng Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh do ai bổ nhiệm, miễn nhiệm Chọn một câu trả lời:

⇒ Thủ tướng Chính phủ

⇒ Chủ tịch nước

⇒ Bộ trưởng Bộ Công thương

⇒ Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

175: Theo quy định của Luật Cạnh tranh 2018, hình thức xử phạt nào sau đây KHÔNG thuộc thẩm quyền của Chủ tịch ủy ban cạnh tranh quốc gia và Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh Chọn một câu trả lời:

⇒ Phạt cảnh cáo

⇒ Phạt tù

⇒ Tịch thu tang vật

⇒ Phạt tiền

176: Vụ việc vi phạm quy định về tập trung kinh tế được gia hạn điều tra Chọn một câu trả lời:

⇒ 02 lần không quá 3 tháng

⇒ 01 lần không quá 60 ngày

⇒ 01 lần không quá 90 ngày

⇒ 01 lần không quá 3 tháng

177: Thời hạn điều tra vụ việc hạn chế cạnh tranh là Chọn một câu trả lời:

⇒ 270 ngày kể từ ngày ra quyết định điều tra

⇒ 180 ngày kể từ ngày ra quyết định điều tra

⇒ 09 tháng kể từ ngày ra quyết định điều tra

⇒ 06 tháng kể từ ngày ra quyết định điều tra

178: Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh Chọn một câu trả lời:

⇒ 05% tổng doanh thu của doanh nghiệp vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm

⇒ 2.000.000.000 đồng

⇒ Không quy định tối đa

⇒ 1.000.000.000 đồng

Câu trả lời Tự Luận Luật cạnh tranh – SL54 – EHOU

5/5 - (2 bình chọn)
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5/5 - (2 bình chọn)
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

27 Bình Luận “Luật cạnh tranh – Đáp án trắc nghiệm môn SL54 – EHOU”

 1. phan quoc dong

  ad kiem tra cau Theo Luật cạnh tranh 2018 nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh
  đáp án a. Không bị giới hạn mức tối đa Câu trả lời không đúng

  1. Chào Đông
   Điều 24. Doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường
   1. Doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu có sức mạnh thị trường đáng kể được xác định theo quy định tại Điều 26 của Luật này hoặc có thị phần từ 30% trở lên trên thị trường liên quan.
   2. Nhóm doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu cùng hành động gây tác động hạn chế cạnh tranh và có sức mạnh thị trường đáng kể được xác định theo quy định tại Điều 26 của Luật này hoặc có tổng thị phần thuộc một trong các trường hợp sau đây:
   a) Hai doanh nghiệp có tổng thị phần từ 50% trở lên trên thị trường liên quan;
   b) Ba doanh nghiệp có tổng thị phần từ 65% trở lên trên thị trường liên quan;
   c) Bốn doanh nghiệp có tổng thị phần từ 75% trở lên trên thị trường liên quan;
   d) Năm doanh nghiệp trở lên có tổng thị phần từ 85% trở lên trên thị trường liên quan.
   3. Nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường quy định tại khoản 2 Điều này không bao gồm doanh nghiệp có thị phần ít hơn 10% trên thị trường liên quan.
   => như vậy có thể hiểu Nhóm doanh nghiệp thống lĩnh thị trường sẽ là từ 2 doanh nghiệp trở lên

  2. Theo Luật cạnh tranh 2018 nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh

   Chọn một câu trả lời:
   a. Có tối đa là 04 doanh nghiệp
   -b. Từ hai doanh nghiệp trở lên
   c. Có tối đa là 06 doanh nghiệp
   d. Không bị giới hạn mức tối đa Câu trả lời không đúng

 2. Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh chỉ bị cấm nếu gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường bao gồm

  Chọn một câu trả lời:
  a. Thỏa thuận để một hoặc các bên tham gia thỏa thuận thắng thầu
  -b. Thỏa thuận hạn chế thị trường tiêu thụ sản phẩm, nguồn cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ của các bên không tham gia thỏa thuận
  c. Thỏa thuận ấn định giá hàng hóa dịch vụ
  d. Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh

 3. Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm tuyệt đối bao gồm

  Chọn một câu trả lời:
  a. Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh
  b. Thỏa thuận loại bỏ khỏi thị trường những doanh nghiệp không phải là các bên tham gia thỏa thuận.
  c. Thỏa thuận để một hoặc các bên tham gia thỏa thuận thắng thầu khi tham gia đấu thầu trong việc cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ
  – d. Thỏa thuận để một hoặc các bên tham gia thỏa thuận thắng thầu khi tham gia đấu thầu trong việc cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh; Thỏa thuận loại bỏ khỏi thị trường những doanh nghiệp không phải là các bên tham gia thỏa thuận.

 4. Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh chỉ bị cấm nếu gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường bao gồm

  Chọn một câu trả lời:
  -a. Thỏa thuận hạn chế phát triển kỹ thuật, công nghệ, hạn chế đầu tư
  b. Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh
  c. Thỏa thuận hạn chế hoặc kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
  d. Thỏa thuận để một hoặc các bên tham gia thỏa thuận thắng thầu khi tham gia đấu thầu trong việc cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ

 5. Luật Cạnh tranh 2018 nghiêm cấm

  Chọn một câu trả lời:
  a. So sánh hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác
  b. So sánh trực tiếp hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp khác
  -c. So sánh hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác nhưng không chứng minh được nội dung
  d. So sánh gián tiếp hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp khác

 6. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh nào được quy định trong Luật Cạnh tranh 2018

  Chọn một câu trả lời:
  -a. So sánh hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác nhưng không chứng minh được nội dung
  b. Khuyến mại nhử mồi
  c. Quảng cáo so sánh nhất
  d. Bán hàng đa cấp bất chính

 7. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh nào sau đây được quy định tronng cả Luật cạnh tranh 2004 và Luật Cạnh tranh 2018

  Chọn một câu trả lời:
  a. Chỉ dẫn gây nhầm lẫn
  b. Bán hàng đa cấp bất chính
  -c. Khuyến mại gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng
  d. Tất cả các phương án trên đều đúng

 8. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh nào sau đây được quy định tronng cả Luật cạnh tranh 2004 và Luật Cạnh tranh 2018

  Chọn một câu trả lời:
  a. Bán hàng đa cấp bất chính
  b. Phân biệt đối xử của hiệp hội
  c. Chỉ dẫn gây nhầm lẫn
  – d. Xâm phạm thông tin bí mật trong kinh doanh
  Phản hồi
  Đáp án đúng là: Xâm phạm thông tin bí mật trong kinh doanh

  Vì: Theo Khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh 2018 và Điều 46 Luật Cạnh tranh 2004

 9. Cơ quan nhà nước

  Chọn một câu trả lời:
  a. Không được quy định trong Luật Cạnh tranh 2018
  b. Không thuộc đối tượng đối tượng áp dụng của LCT 2018.
  – c. Không có quyền khuyến nghị doanh nghiệp phải thực hiện việc sản xuất, mua, bán hàng hóa, cung ứng, sử dụng dịch vụ cụ thể.
  d. Chỉ thực hiện chức năng quản lý hành chính

 10. Chủ thể thực hiện hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

  Chọn một câu trả lời:
  a. Phải trên cùng một thị trường liên quan
  – b. Phải có sự thống nhất về mặt ý chí
  c. Phải là mô hình công ty phụ thuộc.
  d. Không có sự độc lập về mặt tài chính.

 11. Theo Luật cạnh tranh 2018 nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh

  Chọn một câu trả lời:
  a. Không bị giới hạn mức tối đa Câu trả lời không đúng
  b. Có tối đa là 04 doanh nghiệp
  – c. Từ hai doanh nghiệp trở lên
  d. Có tối đa là 06 doanh nghiệp
  Theo Luật cạnh tranh 2018, Tập trung kinh tế là hành vi nào sau đây

  Chọn một câu trả lời:
  a. Cơ cấu lại doanh nghiệp
  b. Tặng cho doanh nghiệp
  – c. Hợp nhất doanh nghiệp
  d. Mua bán doanh nghiệp

 12. Nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường theo Luật cạnh tranh 2018

  Chọn một câu trả lời:
  (S)a. Có tối đa là 05 doanh nghiệp
  b. Có tối đa là 04 doanh nghiệp
  c. không bao gồm doanh nghiệp có thị phần ít hơn 10% trên thị trường liên quan
  (S)d. Không quy định tối đa

 13. Theo Luật cạnh tranh 2018 nhà nước kiểm soát doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền nhà nước bằng các biện pháp

  Chọn một câu trả lời:
  (S)a. Quyết định mọi vấn đề kinh doanh của doanh nghiệp; Định hướng, tổ chức các thị trường liên quan đến hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước; Chỉ định mua bán hàng hóa dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp
  b. Quyết định mọi vấn đề kinh doanh của doanh nghiệp
  c. Chỉ định mua bán hàng hóa dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp
  d. Định hướng, tổ chức các thị trường liên quan đến hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước

 14. tranductho83

  Câu hỏi 1
  Câu trả lời không đúng
  Điểm 0,00 ngoài khoảng 1,00
  Không gắn cờĐánh dấu để làm sau
  Mô tả câu hỏi
  Đối tượng áp dụng của Luật cạnh tranh 2018 không bao gồm

  Chọn một câu trả lời:
  a. Tất cả các phương án đều sai
  b. Doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam Câu trả lời không đúng
  c. Hiệp hội ngành nghề
  d. Cơ quan Nhà nước

 15. tranductho83

  Câu hỏi 6
  Câu trả lời không đúng
  Điểm 0,00 ngoài khoảng 1,00
  Không gắn cờĐánh dấu để làm sau
  Mô tả câu hỏi
  Đối tượng áp dụng của Luật cạnh tranh 2018 bao gồm

  Chọn một câu trả lời:
  a. Tất cả các phương án đều đúng
  b. Tổ chức, cá nhân kinh doanh Câu trả lời không đúng
  c. Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan
  d. Hiệp hội ngành, nghề hoạt động tại Việt Nam

 16. tranductho83

  Câu hỏi 3
  Câu trả lời không đúng
  Điểm 0,00 ngoài khoảng 1,00
  Không gắn cờĐánh dấu để làm sau
  Mô tả câu hỏi
  Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh theo Luật cạnh tranh 2018

  Chọn một câu trả lời:
  a. Nhằm ngăn cản các doanh nghiệp đã tồn tại trên thị trường phát triển sản xuất kinh doanh
  b. Cả hai phương án trên đều đúng
  c. Nhằm ngăn cản những doanh nghiệp đang mong muốn gia nhập thị trường Câu trả lời không đúng

 17. tranductho83

  Câu hỏi 6
  Câu trả lời đúng
  Điểm 1,00 ngoài khoảng 1,00
  Không gắn cờĐánh dấu để làm sau
  Mô tả câu hỏi
  Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm tuyệt đối bao gồm

  Chọn một câu trả lời:
  a. Thỏa thuận để một hoặc các bên tham gia thỏa thuận thắng thầu khi tham gia đấu thầu trong việc cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ
  b. Tất cả các phương án trên đều đúng Câu trả lời đúng
  c. Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh
  d. Thỏa thuận loại bỏ khỏi thị trường những doanh nghiệp không phải là các bên tham gia thỏa thuận.

 18. tranductho83

  Câu hỏi 9
  Câu trả lời đúng
  Điểm 1,00 ngoài khoảng 1,00
  Không gắn cờĐánh dấu để làm sau
  Mô tả câu hỏi
  Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh theo Luật cạnh tranh 2018

  Chọn một câu trả lời:
  a. Nhằm ngăn cản các doanh nghiệp đã tồn tại trên thị trường phát triển sản xuất kinh doanh
  b. Nhằm ngăn cản những doanh nghiệp đang mong muốn gia nhập thị trường
  c. Cả hai phương án trên đều đúng Câu trả lời đúng

 19. tranductho83

  Câu hỏi 5
  Câu trả lời đúng
  Điểm 1,00 ngoài khoảng 1,00
  Không gắn cờĐánh dấu để làm sau
  Mô tả câu hỏi
  Nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường theo Luật cạnh tranh 2018

  Chọn một câu trả lời:
  a. Có tối đa là 05 doanh nghiệp
  b. không bao gồm doanh nghiệp có thị phần ít hơn 10% trên thị trường liên quan Câu trả lời đúng
  c. Có tối đa là 04 doanh nghiệp
  d. Không quy định tối đa

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
All in one
Gọi Ngay
Scroll to Top

Chào Bạn

Bạn cần hỗ trợ để 100/100 chứ?