Dịch Vụ Cấp Giấy Phép Hoạt Động Đối Với Phòng Khám Đa Khoa

dịch vụ cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa

Giấy phép hoạt động phòng khám đa khoa là điều kiện bắt buộc để kinh doanh phòng khám đa khoa, vì vậy đòi hỏi người kinh doanh phải có kiến thức cơ bản để thực hiện kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật về kinh doanh và y tế hiện hành khi đăng ký thủ tục mở phòng khám đa khoa.

Căn cứ pháp lý liên quan:

 • Luật 40/2009/QH12 – Luật khám chữ bệnh
 • Nghị định 87/2011/NĐ-CP – Hướng dẫn chi tiết Luật khám chữa bệnh
 • Nghị định 109/2016/NĐ-CP – Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề y và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh
 • Thông tư 278/2016/TT-BTC – Mức thu chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí trong lĩnh vực y tế

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám

Điều kiện về nhân sự

 • Phải có người chịu trách nhiệm chuyên môn của phòng khám và người chịu trách nhiệm phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau (chứng chỉ hành nghề bác sĩ đa khoa; có thời gian khám chữa bệnh ít nhất 4,5 năm; có quyết định bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn bằng văn bản và làm việc toàn thời gian tại phòng khám)
 • Bác sỉ làm việc toàn thời gian phải chiếm trên 50% số lượng y bác sĩ của phòng khám
 • Tất cả bác sĩ thực hiện khám chữa bệnh đều phải có chứng chỉ hành nghề.

Tiêu chuẩn về Cơ sở vật chất

 • Phải có nơi tiếp đón bệnh nhân
 • Phòng cấp cứu diện tích từ 12 mét vuông trở lên
 • Phòng lưu người bệnh diện tích từ 15 mét vuông trở lên (ít nhất 2 giường)
 • Các phòng tiểu phẩu và khám chuyên khoa từ 10 mét vuông trở lên
 • Bảo đảm các điều kiện về an toàn bức xạ, quản lý chất thải y tế, phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật;
 • Bảo đảm có đủ điện, nước

Điều kiện về quy mô phòng khám

 • Phải có phòng cấp cứu, buồng tiểu phẫu, phòng lưu người bệnh, bộ phận xét nghiệm, bộ phận chuẩn đoán hình ảnh, có ít nhát 2 trong 4 chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi

Tiêu chuẩn về thiết bị

 • Đủ trang thiết bị phù hợp với chuyên môn của phòng khám

Quy định về phạm vi hoạt động chuyên môn

 • Hành nghề theo phạm vi hoạt động chuyên môn được Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê duyệt. Việc phê duyệt phải căn cứ vào quy định về phạm vi hoạt động chuyên môn tại các Điều 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33 và 34 Thông tư 41/2011/TT-BYT.

Thủ Tục Thành Lập Phòng Khám Đa Khoa

1. Hồ sơ xin cấp phép hoạt động đối với phòng khám

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo Mẫu 01 Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP.
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; người phụ trách bộ phận chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 • Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương III Nghị định 109/2016/NĐ-CP.
Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc văn bản có tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm đăng ký người hành nghề và người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề) theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP.
 • Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Mẫu 02 Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP.
 • Danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

1. Nơi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa

Giám đốc Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn.

2. Quy trình cấp giấy phép hoạt động phòng khám

 • Nộp hồ sơ tại phòng tiếp nhận
 • Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Giám đốc Sở Y tế cấp hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động; nếu không cấp hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động thì phải trả lời bằng văn bản và nêu lý do.
 • Khi nhận được văn bản yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề nghị cấp giấy phép hoạt động phải bổ sung, sửa đổi theo đúng những nội dung đã được ghi trong văn bản và gửi về cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Ngày tiếp nhận hồ sơ bổ sung, sửa đổi được ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung, sửa đổi, nếu cơ quan tiếp nhận hồ sơ không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì phải cấp giấy phép hoạt động trong thời gian quy định tại các Điểm b, c Khoản 1 Điều 47 Luật khám bệnh, chữa bệnh; nếu không cấp thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do

3. Tổ chức thẩm định để cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa

Giám đốc Sở Y tế tỉnh thành lập đoàn thẩm định để cấp, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này như sau:

 • Đại diện lãnh đạo Sở Y tế tỉnh hoặc đại diện đơn vị thường trực Đoàn; thẩm định quy định tại Khoản 3 Điều này làm Trưởng đoàn.
 • Lãnh đạo Phòng Quản lý hành nghề hoặc Phòng Nghiệp vụ y; (đối với các Sở Y tế tỉnh chưa thành lập Phòng Quản lý hành nghề) làm Phó trưởng đoàn.
 • Đại diện Phòng Nghiệp vụ y (đối với các Sở Y tế tỉnh; đã thành lập Phòng Quản lý hành nghề);
 • Phòng Tổ chức cán bộ (đối với trường hợp thẩm định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước);
 • Đại diện của bệnh viện có chuyên khoa phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn; mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề nghị cấp giấy phép hoạt động đăng ký (nếu cần).
 • Các thành phần liên quan khác nếu cần (đại diện cơ quan quản lý y tế bộ, ngành; đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc bộ, ngành khác).
 • Chuyên viên Phòng Quản lý hành nghề hoặc Phòng Nghiệp vụ y; đối với các Sở Y tế tỉnh chưa thành lập Phòng Quản lý hành nghề); làm Thư ký đoàn thẩm định.

4. Lệ phí cấp phép hoạt động phòng khám đa khoa:

 • Phí thẩm định cấp phép: 5.700.000 VNĐ.
 • Phí cấp giấy phép: 350.000 VNĐ.

DỊCH VỤ XIN CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG KINH DOANH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA CỦA VNCOUNT

Hồ sơ khách hàng cần cung cấp:

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao photo công chứng)
 • Chứng chỉ hành nghề của bác sĩ phụ trách và các bác sĩ khác (Bản sao photo công chứng)
 • Giấy xác nhận công tác của bác sĩ phụ trách đã công tác 4,5 năm
 • Hợp đồng lao động của các bác sĩ; và nhân viên của phòng khám (nếu chưa có VNCOUNT sẽ hỗ trợ).
 • Hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh
 • Hóa đơn mua thiết bị y tế
 • Giấy phép bảo vệ môi trường
 • Giấy phép phòng cháy chữa cháy
Bình Chọn post
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
Bình Chọn post
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
Gọi Ngay
Scroll to Top
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền !!