Ngày: Tháng Năm 27, 2020

kinh doanh dịch vụ thăm dò khoáng sản

Kinh doanh dịch vụ thăm dò khoáng sản

Kinh doanh dịch vụ thăm dò khoáng sản là hoạt động nhằm xác định trữ lượng, chất lượng khoáng sản và các thông tin khác phục vụ khai thác khoáng sản. Khoáng sản là khoáng vật, khoáng chất có ích được tích tụ tự nhiên ở thể rắn, thể lỏng, thể khí tồn tại trong lòng đất, trên mặt đất, bao gồm cả khoáng vật, khoáng chất ở …

Kinh doanh dịch vụ thăm dò khoáng sản Xem chi tiết »

0982697497
Scroll to Top