You dont have javascript enabled! Please enable it! 03/08/2020 - vncount.vn

Tháng Tám 3, 2020

tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp tháng 12 và năm 2017

Tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp tháng 12 và năm 2017

Tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp tháng 12 và năm 2017, gồm có: ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo hiện đang là ngành chiếm tỷ trọng lao động cao nhất trong các ngành kinh tế với 26,6 lao động/doanh nghiệp; tiếp đó là ngành Y tế và hoạt động trợ giúp xã […]

Tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp tháng 12 và năm 2017 Read More »

hệ thống xử lý liên thông hồ sơ đăng ký kinh doanh

Xây dựng hệ thống xử lý liên thông hồ sơ đăng ký kinh doanh

Trong 2 ngày 23/11/2017 và 30/11/2017, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh – Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức chương trình Hội thảo “Xin ý kiến xây dựng hệ thống xử lý liên thông hồ sơ đăng ký kinh doanh – đăng ký đầu tư”tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.Hội thảo

Xây dựng hệ thống xử lý liên thông hồ sơ đăng ký kinh doanh Read More »

sửa đổi bổ sung nghị định số 78 2015 NĐ CP về đăng ký doanh nghiệp

Sửa đổi, bổ sung nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Trong 03 ngày 17,25 và 27/10/2017, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đã tổ chức Chương trình Hội thảo xin ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp tại thành phốHà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và thành phốĐà Nẵng để xin ý kiến các Bộ, ngành có

Sửa đổi, bổ sung nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp Read More »

tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp 11 tháng đầu năm 2017

Tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp 11 tháng đầu năm 2017

Tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp 11 tháng đầu năm 2017, xét về số lao động đăng ký và tỷ trọng lao động thì ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm ưu thế hơn các ngành còn lại nhưng xét về tỷ lệ gia tăng lao động so với cùng kỳ năm

Tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp 11 tháng đầu năm 2017 Read More »

môi trường kinh doanh năm 2018

Việt Nam có bước nhảy vọt về cải thiện môi trường kinh doanh năm 2018

Xếp hạng của Việt Nam tại Báo cáo Môi trường kinh doanh 2018 Ngày 31/10/2017, Ngân hàng Thế giới đã công bố Báo cáo Môi trường kinh doanh (Doing Business) năm 2018. Tại Báo cáo này, thứ hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam được đánh giá tăng 14 bậc so với năm 2017

Việt Nam có bước nhảy vọt về cải thiện môi trường kinh doanh năm 2018 Read More »

Giỏ hàng
All in one
Gọi Ngay
Lên đầu trang