Ủy quyền trong đấu thầu, hợp đồng và thời hạn thanh toán hợp đồng

Ủy quyền trong đấu thầu, hợp đồng và thời hạn thanh toán hợp đồng. Một số vấn đề về ủy quyền trong đấu thầu và thời gian thực hiện hợp đồng trong đấu thầu?​


Tóm tắt câu hỏi:

Chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi: 

1. Vấn đề ủy quyền trong đấu thầu. Căn cứ theo Luật đấu thầu 2013Nghị định 63/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn của Bộ kế hoạch đầu tư  về ủy quyền giữa người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp dưới.( Chẳng hạn: Tổng giám đốc Tổng công ty X ủy quyền cho Giám đốc chi nhánh Y là đơn vị hạch toán tài chính phụ thuộc Tổng công ty X ký đơn Dự thầu, ký thương thảo, ký hợp đồng, và được sử dụng dấu của Chi nhánh Y. Tuy nhiên nhiều đơn vị dùng giấy Ủy quyền của Tổng Công ty X ( người đại diện là tổng giám đốc) ủy quyền cho chi nhánh Y ( người đại diện là giám đốc Y) thay mặt Tổng công ty ký hợp đồng ( tức là trong văn bản Hợp đồng sử dụng mọi thống tin như Tài khoản, MST, địa chỉ..). Điều này có được phép không? đúng không? Trường hợp Tổng công ty X ký hợp đồng xong, giao cho Chi nhánh Y thực hiện hợp đồng ( bằng Giấy ủy quyền Giữa Tổng Công ty X cho Chi nhánh Y thì có được không? hay phải bằng Hợp đồng giao khoán nội bộ? Trường hợp Tổng công ty X ký hợp đồng xong có được ủy quyền hoặc ký hợp đồng giao khoán cho chi nhánh Z là đơn vị 100% vốn của Tổng Công ty X nhưng hạch toán tài chính độc lập với Tổng công ty X?

2. Thời gian thực hiện hợp đồng trong KHLCNT Theo Nghị định 37/2015/NĐ-CP: Thời gian thực hiện hợp đồng là số ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi các bên hoàn thành nghĩa vụ của nhau theo quy định của Hợp đồng? Tuy nhiên: Lâu nay rất nhiều đơn vị, cả ở cơ quan tôi từ Ban Lãnh đạo đều mặc định và hiều là: Thời gian thực hiện hợp đồng là thời gian Nhà thầu thực hiện xong nghĩa vụ của mình, chẳng hạn với gói thầu: mua sắm hàng hóa là thời gian Nhà thầu cung cấp hàng hóa và hàng hóa được chủ đầu tư nghiệm thu; đối với gói thầu: Xây lắp là đến khi nghiệm thu hoàn thành xây lắp. Theo tôi nếu đúng như định nghĩa: Thì nghĩa vụ của chủ đầu tư ( bên A) là thanh toán cho nhà thầu. Vậy xin hỏi thời gian để Nhà thầu lập Hồ sơ quyết toán và chủ đầu tư ( bên A) thanh toán cho nhà thầu có phải tính ( nằm trong) thời gian thực hiện hợp đồng trong KHLCNT không? Nếu có thì thời gian 150 ngày phải bao gồm cả thời gian Nhà thầu cấp hàng hoặc xây dựng và thời gian thanh toán của chủ đầu tư) Nếu không đúng như vây thì định nghĩa về thời gian thực hiện hợp đồng phải định nghĩa lại. Rất mong nhận được sự tư vấn của Luật Dương Gia.?

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty VNCOUNT. Với thắc mắc của bạn, Công ty VNCOUNT xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

1. Ủy quyền trong đấu thầu

Căn cứ khoản 1 Điều 142 Bộ luật dân sự 2005 thì  đại diện theo ủy quyền là đại diện được xác lập theo sự ủy quyền giữa người đại diện và người được đại diện.

Xem thêm: Chi phí trong trường hợp thuê tư vấn đấu thầu để lập hồ sơ mời thầu

Theo đó, người đại diện thực hiện mọi hành vi trong phạm vi được ủy quyền. Việc ủy quyền sẽ xác định một hoặc một nhóm đối tượng cụ thể để làm người đại diện. Việc thực hiện công việc phải do người đại diện thực hiện và chỉ có thể giao cho người khác thực hiện khi trong hợp đồng ủy quyền có quy định. Trong trường hợp này, tổng công ty X ủy quyền cho chi nhánh Y thực hiện một số công việc trong đấu thầu. Nếu như các tổ chức, cá nhân khác sử dụng hợp đồng ủy quyền giữa tổng công ty X và chi nhánh Y để thực hiện giao dịch mà không có sự đồng ý của tổng công ty X thì việc sử dụng giấy ủy quyền này là sai. Những chủ thể sử dụng giấy ủy quyền này sẽ phải chịu trách nhiệm của bản thân với những giao dịch này theo khoản 1 Điều 145 Bộ luật dân sự 2005

Giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện, trừ trường hợp người đại diện hoặc người được đại diện đồng ý. Người đã giao dịch với người không có quyền đại diện phải thông báo cho người được đại diện hoặc người đại diện của người đó để trả lời trong thời hạn ấn định; nếu hết thời hạn này mà không trả lời thì giao dịch đó không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện, nhưng người không có quyền đại diện vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đối với người đã giao dịch với mình, trừ trường hợp người đã giao dịch biết hoặc phải biết về việc không có quyền đại diện.

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Nhà thầu chính là nhà thầu chịu trách nhiệm tham dự thầu, đứng tên dự thầu và trực tiếp ký, thực hiện hợp đồng nếu được lựa chọn. Nhà thầu chính có thể là nhà thầu độc lập hoặc thành viên của nhà thầu liên danh.

Hợp đồng trong đấu thầu được hiểu theo khoản 32 Điều 3 Luật đấu thầu 2013 như sau: 

Hợp đồng là văn bản thỏa thuận giữa chủ đầu tư với nhà thầu được lựa chọn trong thực hiện gói thầu thuộc dự án; giữa bên mời thầu với nhà thầu được lựa chọn trong mua sắm thường xuyên; giữa đơn vị mua sắm tập trung hoặc giữa đơn vị có nhu cầu mua sắm với nhà thầu được lựa chọn trong mua sắm tập trung; giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư được lựa chọn hoặc giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư được lựa chọn và doanh nghiệp dự án trong lựa chọn nhà đầu tư.

Như thế, nếu tổng công ty X trúng thầu và là nhà thầu chính thì có thể ủy quyền giao toàn bộ dự án cho chi nhánh Y để chi nhánh Y thực hiện nhưng chủ thể giao dịch, ký kết, chịu trách nhiệm vẫn là công ty X. 

Trường hợp ủy quyền này không phân biệt chi nhánh có hoạch toán tài chính độc lập hay không. Nên chi nhánh Z cũng  có thể được công ty X ủy quyền thực hiện công việc trừ trường hợp chi nhánh Z không có điều kiện về năng lực chủ thể thực hiện (như các dự án xây dựng…cần phải đáp ứng các điều kiện về chủ thể giám sát thi công, xây dựng công trình…). 

Xem thêm: Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu theo quy định mới nhất

Bình Chọn post
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
Bình Chọn post
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
Gọi Ngay
Scroll to Top
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền !!