Mẫu thành lập trung tâm ngoại ngữ

mẫu thành lập trung tâm ngoại ngữ

Hiện nay chất lượng cuộc sống ngày càng cao và phát triển do đó nhu cầu học ngoại ngữ tăng cao mà khiến ngày càng có nhiều trung tâm ngoại ngữ được thành lập, việc có thể sử dụng thêm một ngôn ngữ (ví dụ:tiếng Anh,tiếng Trung) đang trở thành nhu cầu thiết yếu của rất nhiều người, từ trẻ em, học sinh, sinh viên cho đến người đi làm. Bạn thử nghĩ mà xem, nếu như mọi người đều biết tiếng ngoại ngữ nào đó còn mình không biết thì sẽ ra sao? Chắc chắn rồi, muốn học ngoại ngữ đơn giản là tìm một trung tâm ngoại ngữ theo học. Với rất nhiều người trẻ Việt đã lựa chọn thành lập trung tâm ngoại ngữ là con đường khởi nghiệp cho mình.

Đó là một thử thách vô cùng lớn với những bạn trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm. Các trung tâm ngoại ngữ không phải có thể thành lập một cách tự do và ồ ạt. Để xin cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, các tổ chức/cá nhân phải hoàn thiện đầy đủ hồ sơ , thủ tục theo đúng quy định của Pháp luật và các điều kiện để thành lập trung tâm ngoại ngữ cùng với đó là mẫu thông báo thành lập trung tâm ngoại ngữ

Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ của công ty vnCount:

Khi sử dụng dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, khách hàng sẽ nhận được một số dịch vụ bao gồm:

– Kiểm tra và đánh giá tính pháp lý của những yêu cầu tư vấn và những giấy tờ, hồ sơ mà khách hàng cung cấp

– Trên cơ sở những yêu cầu, tài liệu và hồ sơ mà khách hàng cung cấp, các tư vấn viên và luật sư của vnCount sẽ tiến hành phân tích và đánh giá tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc.

– Nếu như quý khách có nhu cần gặp trực tiếp luật sư để trao đổi, đàm phán về việc xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, vnCount sẽ tiến hành sắp xếp và đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu của quý khách hàng.

– vnCount sẽ đại diện cho quý khách công chứng và dịch thuật (nếu có) hồ sơ và các giấy tờ cần thiết.

– Thay mặt quý khách hàng lên Sở Kế hoạch và Đầu tư để nộp hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

– Theo dõi và trả lời nghi vấn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhận kết quả của hồ sơ đã nộp.

– Nhận giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ cho khách hàng tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Hy vọng dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ mà chúng tôi cung cấp sẽ giúp giảm thiểu tối đa thời gian, công sức và chi phí cho khách hàng. Nếu cần tư vấn làm thủ tục, vui lòng liên hệ qua số điện tổng đài hoặc gửi email công ty vnCount  để được hướng dẫn hồ sơ.

Mẫu thông báo thành lập trung tâm ngoại ngữ:

  Mẫu 1

(Dành cho cá nhân)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

………………………………., ngày……….. tháng……..năm …………………

ĐƠN XIN THÀNH LẬP

Trung tâm( Cơ sở) Ngoại ngữ 

Kính gửi :  Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

Tôi tên:……………………………………………..    Sinh năm:……………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………………………………………………………

Sau khi nghiên cứu Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ; và Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên (2) , tôi đứng tên thành lập Trung tâm (1) với nội dung như sau:

– Tên cơ sở đào tạo: Trung tâm sở (1)………………….   +  tên riêng.

– Địa chỉ: …………………………………………………….………………………

– Điện thoại: …………………………………………………………………………

– Môn dạy (3): …………………………………………………….…………………

– Chương trình (4)……………………………………………………………………

– Giám đốc Trung tâm (Hiệu trưởng Cơ sở): Ông (bà) ……………………………

Tôi xin cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của  các nội dung trong Hồ sơ thành lập Trung tâm ( Cơ sở ); Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của ngành Giáo dục – Đào tạo và pháp luật của Nhà nước.

                        Ý kiến của                                                                  Ký tên

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận (Huyện)

Ghi chú:

–         (1) Ghi tên loại hình Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học hay Bồi dưỡng văn hoá.

–         (2) Nếu thành lập Trung tâm Ngoại ngữ  – Tin học chọn Quyết định số 31.

–         (3) Ghi tên môn dạy.

–         (4) Chương trình A-B-C (Ngoại ngữ); A-B- Kỹ thuật viên (Tin học) và chương trình phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bồi dưỡng văn hoá).

 Mẫu 2

(Dành cho Công ty, doanh nghiệp

đơn vị, trường học)

Tên cơ quan                                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(Tên Tổ chức)                                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số:………./…………

………………………………., ngày……….. tháng……..năm …………………

ĐƠN XIN THÀNH LẬP

Trung tâm (Cơ sở) + Loại hình + Tên riêng (1)

Kính gửi :  Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

Tôi tên:……………………………………………..    Sinh năm:……………………

Chức vụ:………………………………………………………………………………

Địa chỉ cơ quan  :……………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………………………………………………

Sau khi nghiên cứu Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ  – Tin học; và Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên (2);

Tôi đại diện (Tên, công ty, doanh nghiệp, đơn vị, trường) đứng tên thành lập Trung tâm (Cơ sở)  + Loại hình với những nội dung như sau:

– Tên cơ sở đào tạo: Trung tâm (Cơ sở)  + Loại hình + Tên riêng.

– Địa chỉ: …………………………………………………………….………………

– Điện thoại: …………………………………………………………………………

– Môn dạy (3): ……………………………………………………….………………

– Chương trình (4):……………………………………………………………………

– Giám đốc Trung tâm (Hiệu trưởng Cơ sở): Ông (bà) ………………………………

Tên riêng, Tên tổ chức (công ty, doanh nghiệp, đơn vị, trường)  xin cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của các nội dung trong hồ sơ thành lập Trung tâm (cơ sở); nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của ngành Giáo dục – Đào tạo và  pháp luật của Nhà nước.

                                                                                                             Thủ trưởng

                       Ý kiến của                                                            (Ký tên – đóng dấu)

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận (Huyện)

Ghi chú:

–          (1) Ghi tên loại hình Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học hay Bồi dưỡng văn hoá.

–          (2) Nếu thành lập Trung tâm  Ngoại ngữ  – Tin học chọn Quyết định số 31.

–          (3) Ghi tên môn dạy.

–          (4) Chương trình A-B-C ( Ngoại ngữ ); A-B- Kỹ thuật viên (Tin học) và chương trình phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo ( Bồi dưỡng văn hoá ).

–          Đính kèm các Quyết định của Tổ chức cấp trên thành lập đơn vị, bổ nhiệm cán bộ quản lý.

                                                                                  Mẫu 3

(Dành cho Tổ chức Hoạt động theo

Luật Đầu tư có yếu tố nước ngoài )

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tên Tổ chức ……………)                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

………………………………., ngày……….. tháng……..năm …………………

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

Kính gửi :  Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

–   Căn cứ  Luật Đầu tư năm 2005;

-Căn cứ  Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ  – Tin học;

– Tên Tổ chức………… đã được cấp Giấy phép đầu tư  ( giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ) số ………ngày…….tháng…….năm……của UBND thành phố Hồ Chí Minh (hoặc Bộ Kế hoạch và Đầu tư);

– Trụ sở hoạt động tại số……….đường………phường…….quận (huyện)………

–  Chức năng của Tổ chức (công ty,  doanh nghiệp, đơn vị ):……………………..

– Giám đốc Công ty (người chịu trách nhiệm theo pháp luật): ……………………

Đăng ký hoạt động như sau:

1.  Tên cơ sở đào tạo: Trung tâm + Loại hình + Tên riêng.

2.  Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………………………………………..

3.  Chương trình giảng dạy: ……………………………………………………….…

4.  Đối tượng tuyển sinh và quy mô tuyển sinh:……………………………………..

5.  Số lượng giáo viên:…….   (Người nước ngoài……….người Việt Nam:……….)

6.  Giám đốc Trung tâm:  Ông (Bà) …………………………………………..…….

Quốc tịch……….…..Giấy phép lao động số ……..……. Ngày cấp……………..

7.  Thời gian Giấy phép đầu tư hết hiệu lực:…………………………………………

Tên tổ chức (công ty, doanh nghiệp, đơn vị)………….cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của các  nội dung trong  hồ sơ đăng ký hoạt động;  nghiêm chỉnh chấp hành đúng quy định của ngành Giáo dục Đào tạo và pháp luật của Nhà nước Việt Nam.

Tên Công ty (Tổ chức)

Giám đốc

( Ký tên, đóng dấu)

* Kèm bản sao Giấy chứng nhận đầu tư

5/5 - (1 bình chọn)
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5/5 - (1 bình chọn)
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
Gọi Ngay
Scroll to Top
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền !!