Hợp đồng tương tự tính theo năm ký hợp đồng hay năm hoàn thành?

Hợp đồng tương tự tính theo năm ký hợp đồng hay năm hoàn thành? Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. 


Tóm tắt câu hỏi:

Cho mình hỏi. Hợp đồng tương tự yêu cầu 01 hợp đồng trong 3 năm 2013, 2014, 2015. Vậy hợp đồng ký tháng 5 năm 2012 và thi công đến cuối năm 2013 hoàn thành. vậy hợp đồng này có đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu không ạ? Và hợp đồng tương tự tính theo năm ký hợp đồng hay năm hoàn thành? Xin cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty VNCOUNT. Với thắc mắc của bạn, Công ty VNCOUNT xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Theo quy định Luật đấu thầu 2013 thì hồ sơ mời thầu được hiểu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu, làm căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự thầu và để bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu nhằm lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Theo Điều 7 Luật đấu thầu 2013 quy định như sau:

Điều 7. Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

1. Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của gói thầu chỉ được phát hành để lựa chọn nhà thầu khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;

Xem thêm: Không có nhà thầu nào tham dự có được hủy thầu không?

b) Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phê duyệt bao gồm các nội dung yêu cầu về thủ tục đấu thầu, bảng dữ liệu đấu thầu, tiêu chuẩn đánh giá, biểu mẫu dự thầu, bảng khối lượng mời thầu; yêu cầu về tiến độ, kỹ thuật, chất lượng; điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng, mẫu văn bản hợp đồng và các nội dung cần thiết khác;

c) Thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng hoặc danh sách ngắn được đăng tải theo quy định của Luật này;

d) Nguồn vốn cho gói thầu được thu xếp theo tiến độ thực hiện gói thầu;

đ) Nội dung, danh mục hàng hóa, dịch vụ và dự toán được người có thẩm quyền phê duyệt trong trường hợp mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung;

e) Bảo đảm bàn giao mặt bằng thi công theo tiến độ thực hiện gói thầu.

2. Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của dự án chỉ được phát hành để lựa chọn nhà đầu tư khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Dự án thuộc danh mục dự án do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố theo quy định của pháp luật hoặc dự án do nhà đầu tư đề xuất;

b) Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt;

Xem thêm: Điều kiện là thành viên tổ thẩm định hồ sơ mời thầu

c) Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phê duyệt;

d) Thông báo mời thầu hoặc danh sách ngắn được đăng tải theo quy định của Luật này.

Theo thông tin mà bạn trình bày thì để đáp ứng ứng yêu cầu hồ sơ mời thầu thì:

>>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 0274.2203.888

   Thứ nhất, Hợp đồng tương tự đó nếu ký trước thời điểm mời thầu mà phù hợp với hồ sơ mời thầu thì hợp đồng tương tự đó sẽ đáp ứng được yêu cầu hồ sơ mời thầu. Nếu không còn phù hợp thì hợp đồng tương tự đó coi như không đáp ứng được yêu cầu hồ sơ mời thầu.

   Thứ hai, Nếu hợp đồng tương tự được ký sau khi mời thầu được hai bên mời thầu và bên dự thầu chấp thuận thì hợp đồng tương tự đó đáp ứng được hồ sơ mời thầu.

Ngoài ra, hồ sơ mời thầu phải đáp ứng được điều kiện phát hành theo Điều 7 Luật đấu thầu 2013. Hợp đồng tương tự được tính theo năm ký hợp đồng, việc thi công xong trước thời hạn được ký trong hợp đồng tương tự coi là đã thực hiện xong hợp đồng.

Bình Chọn post
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
Bình Chọn post
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
All in one
Gọi Ngay
Scroll to Top