Hóa đơn

Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.

Hoá đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hoá, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Hoá đơn điện tử gồm các loại: hoá đơn xuất khẩu; hoá đơn giá trị gia tăng; hoá đơn bán hàng; hoá đơn khác gồm: tem, vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm…; phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không, chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế, chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…, hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.

3 Loại hoá đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP (Quy định về hoá đơn điện tử)

  • Hóa đơn giá trị gia tăng:

Hoá đơn giá trị gia tăng là áp dụng hóa đơn điện tử đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Hoá đơn giá trị gia tăng trong trường hợp này bao gồm cả hoá đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

  • Hóa đơn bán hàng:

Hoá đơn bán hàng là hoá đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa; cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng; theo phương pháp trực tiếp. Hoá đơn bán hàng trong trường hợp này; bao gồm cả hoá đơn được khởi tạo từ máy tính tiền; có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

  • Các loại hóa đơn khác:

Các loại hoá đơn khác, gồm: Tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử; phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử; hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác; nhưng có nội dung quy định tại Điều 6 Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Những quy định về hóa đơn điện tử mà doanh nghiệp cần biết

Những quy định về hóa đơn điện tử mà doanh nghiệp cần biết

Ngày 30/09/2019 Bộ Tài Chính đã chính thức ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP về quy định về hóa đơn điện tử và có hiệu lực thi hành từ ngày 14/11/2019. Đây là văn bản quan trọng mà tất cả những người đang làm nghiệp …

Những quy định về hóa đơn điện tử mà doanh nghiệp cần biết Read More »

những câu hỏi thường gặp về hóa đơn điện tử

Những câu hỏi thường gặp về hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử (HĐĐT) là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về cung ứng dịch vụ công của tổ chức thu phí, lệ phí được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương pháp điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. …

Những câu hỏi thường gặp về hóa đơn điện tử Read More »

cách chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

Chuyển đổi hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy

Người bán hàng được phép chuyển đổi hóa đơn điện tử sang HĐ giấy dùng để chứng minh nguồn gốc hàng hóa trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi 01 lần duy nhất. Tuy nhiên hiện nay nhiều DN vẫn dang nhầm lẫn giữa Hóa đơn điện tử chuyển đổi và hóa …

Chuyển đổi hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy Read More »

Shopping Cart
Gọi Ngay
Scroll to Top
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền !!