Ngày: Tháng Tám 11, 2020

Cơ chế liên thông và đăng ký thuế đối với hợp tác xã

Hội thảo về Xây dựng cơ chế liên thông và đăng ký thuế đối với hợp tác xã

Trong 2 ngày 08 và 14/01/2019, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đã phối hợp với Tổng cục Thuế tổ chức Chương trình Hội thảo về xây dựng cơ chế liên thông trong đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hợp tác xã tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí …

Hội thảo về Xây dựng cơ chế liên thông và đăng ký thuế đối với hợp tác xã Read More »

gần 4 năm thực hiện Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

Kết quả sau gần 4 năm thực hiện Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

Ấn tượng hơn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong năm 2018 đạt 3.886.892 tỷ đồng, tăng 22,8% so với năm 2017, bao gồm: 1.478.101 tỷ đồng của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 2.408.791 tỷ đồng vốn tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động với …

Kết quả sau gần 4 năm thực hiện Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư Read More »

doanh nghiệp ngừng hoạt động

Các nguyên nhân các doanh nghiệp ngừng hoạt động 10 tháng đầu 2018

Việc gia tăng số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động trong 10 tháng đầu năm 2018 chịu sự tác động của các yếu tố khách quan, chủ quan đối với doanh nghiệp cũng như quy luật vận động của nền kinh tế thị trường. 1- Tình hình đăng ký doanh nghiệp 10 tháng năm 2018 …

Các nguyên nhân các doanh nghiệp ngừng hoạt động 10 tháng đầu 2018 Read More »

minh bạch thông tin đăng ký doanh nghiệp

Công khai, minh bạch hóa thông tin đăng ký doanh nghiệp

Thông tin đăng ký doanh nghiệp được đăng tải trên Internet Trước kia, để tra cứu thông tin đăng ký kinh doanh của một doanh nghiệp cụ thể, các cá nhân, tổ chức cần liên hệ Phòng đăng ký kinh doanh các tỉnh, thành phố để đề nghị được cung cấp thông tin theo quy …

Công khai, minh bạch hóa thông tin đăng ký doanh nghiệp Read More »

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 10 năm 2018

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 10 năm 2018

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 10 năm 2018, số doanh nghiệp được thành lập mới là 13.000 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 152.541 tỷ đồng; so với cùng kỳ năm 2017, tăng 16,5% về số doanh nghiệp, tăng 27,9%% về số vốn đăng ký. I. Về tình hình đăng ký …

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 10 năm 2018 Read More »

Shopping Cart
Gọi Ngay
Scroll to Top