Ngày: Tháng Tám 7, 2020

Phá vỡ sự “im lặng” trong hỏi và trả lời văn bản

Phá vỡ sự “im lặng” trong hỏi và trả lời văn bản

Im lặng có nhiều ý nghĩa! Im lặng là vàng, im lặng đáng sợ, im lặng để tìm cách giải quyết vấn đề, im lặng là đồng ý và cả im lặng là sự từ chối .v.v. có rất nhiều cụm từ được gắn với từ im lặng. “Im lặng là vàng” là câu thành …

Phá vỡ sự “im lặng” trong hỏi và trả lời văn bản Read More »

đăng ký doanh nghiệp 6 tháng đầu 2018

Tình hình đăng ký doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2018

Biểu đồ: Tình hình đăng ký doanh nghiệp theo Quý Tại Biểu đồ trên cho thấy tình hình đăng ký doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2018, số lượng thành lập doanh nghiệp mới và số vốn đăng ký trong Quý II có xu hướng tăng so với các Quý cùng kỳ trong giai đoạn …

Tình hình đăng ký doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2018 Read More »

Diễn đàn đăng ký kinh doanh thế giới cơ hội để trao đổi

Diễn đàn đăng ký kinh doanh thế giới cơ hội để trao đổi kinh nghiệm

Diễn đàn đăng ký kinh doanh thế giới là một tổ chức bao gồm các cơ quan đăng ký kinh doanh trên thế giới. Mục đích thành lập Diễn đàn này là tạo ra cơ hội để cơ quan đăng ký kinh doanh các nước tham dự Diễn đàn đánh giá lại sự phát triển …

Diễn đàn đăng ký kinh doanh thế giới cơ hội để trao đổi kinh nghiệm Read More »

Ứng dụng hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Chương trình ứng dụng hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Trong 2 ngày 8 và 11/5/2018, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đã tổ chức Chương trình đào tạo Ứng dụng hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và Ứng dụng cảnh báo, vi phạm, thu hồi tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cho cán bộ đăng ký kinh doanh của …

Chương trình ứng dụng hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Read More »

Tình hình đăng ký doanh nghiệp 5 tháng đầu năm 2018

Tình hình đăng ký doanh nghiệp 5 tháng đầu năm 2018 theo biểu đồ dưới đây cho thấy, trong tháng 5/2018, số doanh nghiệp đăng ký mới giảm về số lượng so với tháng 4/2018, tuy nhiên, nếu so với các tháng của quý I/2018 và tháng cùng kỳ năm trước thì số doanh nghiệp …

Tình hình đăng ký doanh nghiệp 5 tháng đầu năm 2018 Read More »

Shopping Cart
Gọi Ngay
Scroll to Top