Ngày: Tháng Bảy 26, 2020

hội thảo xây dựng cơ chế một cửa liên thông đăng ký đầu tư

Hội thảo xây dựng cơ chế một cửa liên thông đăng ký đầu tư

Triển khai quy định của Điều 24 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư, nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho nhà đầu tư nước ngoài, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đã được Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao phối hợp với Cục …

Hội thảo xây dựng cơ chế một cửa liên thông đăng ký đầu tư Xem chi tiết »

số doanh nghiệp giải thể theo lĩnh vực hoạt động

Doanh nghiệp trở lại hoạt động, tạm ngừng và giải thể 7 tháng đầu 2016

1. Tình hình doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 7 tháng đầu năm 2016 – Về tình hình chung:   Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 7 tháng đầu năm 2016 là 16.706 doanh nghiệp, tăng 67,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây là con số hết sức khích lệ, …

Doanh nghiệp trở lại hoạt động, tạm ngừng và giải thể 7 tháng đầu 2016 Xem chi tiết »

0982697497
Scroll to Top