Ngày: Tháng Bảy 26, 2020

hội thảo xây dựng cơ chế một cửa liên thông đăng ký đầu tư

Hội thảo xây dựng cơ chế một cửa liên thông đăng ký đầu tư

Triển khai quy định của Điều 24 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư, nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho nhà đầu tư nước ngoài, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đã được Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao phối hợp với Cục …

Hội thảo xây dựng cơ chế một cửa liên thông đăng ký đầu tư Read More »

doanh nghiệp thành lập mới theo lĩnh vực hoạt động

Tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp 8 tháng đầu năm 2016

Tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp 8 tháng đầu năm 2016, một số ngành, lĩnh vực thu hút nhiều số lao động gia nhập thị trường, gồm có: Công nghiệp chế biến, chế tạo là 401.780 lao động; Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy là 154.132 lao động; Xây …

Tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp 8 tháng đầu năm 2016 Read More »

số doanh nghiệp giải thể theo lĩnh vực hoạt động

Doanh nghiệp trở lại hoạt động, tạm ngừng và giải thể 7 tháng đầu 2016

1. Tình hình doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 7 tháng đầu năm 2016 – Về tình hình chung:   Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 7 tháng đầu năm 2016 là 16.706 doanh nghiệp, tăng 67,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây là con số hết sức khích lệ, …

Doanh nghiệp trở lại hoạt động, tạm ngừng và giải thể 7 tháng đầu 2016 Read More »

tình hình vốn theo lĩnh vực hoạt động

Tình hình đăng ký doanh nghiệp 7 tháng đầu năm 2016

Tình hình đăng ký doanh nghiệp 7 tháng đầu năm 2016, một số ngành, lĩnh vực thu hút nhiều số lao động gia nhập thị trường, gồm có: Công nghiệp chế biến, chế tạo là 345.994 lao động; Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy là 135.889 lao động; Xây dựng là …

Tình hình đăng ký doanh nghiệp 7 tháng đầu năm 2016 Read More »

luật doanh nghiệp và luật đầu tư năm 2014

Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư năm 2014

Số lượng doanh nghiệp và vốn đăng ký tăng cao Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư năm 2014 được xây dựng với tinh thần cải cách mạnh mẽ, trao quyền tự chủ nhiều hơn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, tăng tính linh hoạt, chủ động trong quản lý, điều hành doanh nghiệp, đặt …

Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư năm 2014 Read More »

Shopping Cart
Gọi Ngay
Scroll to Top