Ngày: Tháng Bảy 11, 2020

luật doanh nghiệp 2014

Mười đổi mới nổi bật của Luật Doanh nghiệp 2014

Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp năm 2014, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015. So với Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật Doanh nghiệp năm 2014 có 10 chương, 213 điều, tăng 41 điều. Chương IV quy định về Doanh nghiệp nhà nước với 22 điều là chương mới hoàn …

Mười đổi mới nổi bật của Luật Doanh nghiệp 2014 Read More »

trao đổi nghiệp vụ về đăng ký kinh doanh

Trao đổi nghiệp vụ về đăng ký kinh doanh tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thực hiện Công văn số 179/ĐKKD-CSDL ngày 11/8/2014 của Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh về việc trao đổi nghiệp vụ đăng ký doanh nghiệp và hướng dẫn thực hiện chuẩn hóa dữ liệu, số hóa tài liệu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, từ …

Trao đổi nghiệp vụ về đăng ký kinh doanh tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Read More »

môi trường kinh doanh Việt Nam

Môi trường kinh doanh Việt Nam và những nỗ lực của Chính phủ

Trong thời gian qua, môi trường kinh doanh tại Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể, được cộng đồng các nhà tài trợ quốc tế ghi nhận. Tuy nhiên, theo xếp hạng của báo cáo thường niên Môi trường kinh doanh (DoingBusiness Report) của Ngân hàng Thế giới, chỉ số môi trường kinh …

Môi trường kinh doanh Việt Nam và những nỗ lực của Chính phủ Read More »

ý chí doanh nghiệp trong nền kinh tế năng động

Ý chí doanh nghiệp trong nền kinh tế năng động

Doanh nghiệp Việt Nam là một cộng đồng còn rất non trẻ, chỉ mới được hình thành trong gần 30 năm qua, kể từ khi chủ trương của “Đổi mới” bước đầu công nhận sự tồn tại của khối kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, phải bước sang những năm 2000 khi Luật Doanh nghiệp …

Ý chí doanh nghiệp trong nền kinh tế năng động Read More »

về quy định đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Về quy định đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Quá trình xây dựng Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) đã và đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhóm đối tượng có liên quan. Để có thêm cơ sở tham khảo cho việc xây dựng quy định cụ thể tại Dự thảo, Chuyên đề này phân tích tình hình thực tiễn áp …

Về quy định đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp Read More »

Shopping Cart
Gọi Ngay
Scroll to Top