Ngày: Tháng Bảy 4, 2020

cơ sở dữ liệu doanh nghiệp quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Về đăng ký doanh nghiệp trong cơ sở dữ liệu doanh nghiệp quốc gia

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, Luật Doanh nghiệp đã có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế – xã hội của nước ta, khẳng định sức mạnh và vai trò ngày càng lớn của khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở Việt Nam. Qua thống kê cho thấy, …

Về đăng ký doanh nghiệp trong cơ sở dữ liệu doanh nghiệp quốc gia Xem chi tiết »

hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Một số đổi mới về công khai hóa thông tin đăng ký doanh nghiệp

Theo Nghị quyết số 59/2007/NQ-CP ngày 30/11/2007 của Chính phủ, Chương trình cải cách đăng ký kinh doanh quốc gia bao gồm hai nội dung chính là hoàn thiện khung khổ pháp lý về đăng ký kinh doanh và xây dựng hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp nhằm tin học hóa công tác …

Một số đổi mới về công khai hóa thông tin đăng ký doanh nghiệp Xem chi tiết »

tình hình doanh nghiệp năm 2013

Tình hình doanh nghiệp năm 2013: Xu hướng “thanh lọc” rõ nét

Qua theo dõi số liệu doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy tình hình doanh nghiệp có dấu hiệu tốt lên khi số doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2013 tăng trở lại so với năm 2012. Năm 2013: Biến động lớn về tình hình doanh …

Tình hình doanh nghiệp năm 2013: Xu hướng “thanh lọc” rõ nét Xem chi tiết »

đăng ký doanh nghiệp giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế

Đăng ký doanh nghiệp giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế

Luật Doanh nghiệp 2005 ra đời đã đánh dấu sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, một số rào cản gia nhập thị trường đối với doanh nghiệp đã được xóa bỏ, thời gian cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cấp thay đổi nội dung …

Đăng ký doanh nghiệp giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế Xem chi tiết »

0982697497
Scroll to Top