Về đăng ký doanh nghiệp trong cơ sở dữ liệu doanh nghiệp quốc gia

cơ sở dữ liệu doanh nghiệp quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, Luật Doanh nghiệp đã có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế – xã hội của nước ta, khẳng định sức mạnh và vai trò ngày càng lớn của khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở Việt Nam. Qua thống kê cho thấy, kể từ năm 2000 số lượng về đăng ký doanh nghiệp mới khu vực ngoài quốc doanh như: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh liên tục tăng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng GDP của cả nước.

Số lượng doanh nghiệp đăng ký mới tăng đều qua các năm

Từ năm 2006 đến 2013, số lượng doanh nghiệp tăng trung bình 14%/năm. Trong năm 2013, số lượng doanh nghiệp hoạt động theo quy định của luật doanh nghiệp đăng ký mới trong cả nước là 76,9 nghìn doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký mới là 398,7 nghìn tỷ đồng.

Năm 2010, Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia đã được xây dựng và chính thức đi vào hoạt động. Theo quy định tại Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp: “Cơ sở dữ liệu quốc gia đăng ký doanh nghiệp là tập hợp dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc. Thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp có giá trị pháp lý là thông tin gốc về doanh nghiệp”.

Tính đến hết năm 2010, việc chuyển đổi dữ liệu doanh nghiệp của các địa phương từ những cơ sở dữ liệu nhỏ lẻ, riêng biệt vào chung trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đã được hoàn thiện; đến hết ngày 31/12/2010 đã có 555.808 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc được chuyển đổi vào Cơ sở dữ liệu quốc gia đăng ký doanh nghiệp.

Tuy nhiên, chất lượng dữ liệu của doanh nghiệp được chuyển đổi trên Hệ thống hiện nay chưa được chuẩn hóa một cách thường xuyên

Một số trường dữ liệu chưa được cập nhật, thông tin còn nhiều sai khác; nguyên nhân do trước đây các địa phương lưu trữ, quản lý dữ liệu một cách độc lập và theo các tiêu chí khác nhau; dữ liệu doanh nghiệp chưa được công khai và không có sự giám sát của các bên có liên quan dẫn tới thông tin không được cập nhật; dữ liệu doanh nghiệp chưa được đồng bộ giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế dẫn tới khi chuyển đổi sang Cơ sở dữ liệu quốc gia, thông tin bị sai lệch.

TTTình trạngSố lượng doanh nghiệp
1Doanh nghiệp ở trạng thái ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế138.926
2Số lượng doanh nghiệp đã chuyển đổi nhưng chưa cập nhật, bổ sung và hiệu đính thông tin147.026
3Số lượng doanh nghiệp đã đăng ký trên hệ thống còn thiếu thông tin đăng ký doanh nghiệp82.753
Biểu 1: Số lượng doanh nghiệp cần rà soát, cập nhật thông tin

Qua quá trình theo dõi việc cập nhật dữ liệu cho thấy dữ liệu doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc còn thiếu thông tin và chưa được cập nhật chiếm tỷ lệ lớn so với tổng số dữ liệu hiện có (chiếm 48%), tập trung vào các trường thông tin như:

– Thiếu thông tin số điện thoại liên hệ của doanh nghiệp: Hiện nay trong cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp có 303.050 doanh nghiệp thiếu thông tin số điện thoại liên hệ, chiếm hơn 43% tổng số doanh nghiệp; trong đó Thành phố Hồ Chí Minh chiếm tỷ lệ cao nhất, 161.073 doanh nghiệp chiếm 53% trên tổng số doanh nghiệp thiếu thông số điện thoại liên hệ của cả nước, tiếp đến Hà Nội 20,3%, Hải Phòng 5,1%.

TTKhu vực /Tỉnh/Thành phốTrống mã số doanh nghiệpThiếu số điện thoại
 Tổng số88.574303.050
1Đồng bằng Sông Hồng42.12781.212
2Trung du và miền núi phía Bắc2.7191.148
3Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung15.14318.449
4Tây Nguyên2.4735.775
5Đông Nam Bộ15.949179.421
6Đồng bằng Sông Cửu Long10.16317.045
7Hồ Chí Minh6.098161.073
8Hà Nội32.03861.613
9Hải Phòng5.07215.533
Biểu 2: Số liệu doanh nghiệp trống mã số doanh nghiệp, số điện thoại theo vùng
– Thông tin địa chỉ trụ sở chính chưa đầy đủ

Trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp có 22.760 doanh nghiệp thiếu thông tin quận, huyện (chiếm 2% trên tổng số doanh nghiệp); 43.206 doanh nghiệp thiếu thông tin phường, xã (chiếm 4,7% trên tổng số doanh nghiệp). Nguyên nhân do trong quá trình chuyển đổi dữ liệu, việc nhập liệu thông tin còn thiếu, sai lệch  hoặc do địa danh hành chính thay đổi nên khi thực hiện chuyển đổi dữ liệu sẽ không khớp được thông tin về địa chỉ quận, huyện, phường, xã trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.     

– Thông tin của đơn vị chủ quản

Trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Văn Phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh (Doanh nghiệp mẹ chưa kết nối được với các đơn vị trực thuộc) chưa được kết nối:Hiện nay, trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp có 176.156 đơn vị trực thuộc trong đó có 15.207 đơn vị trực thuộc không có thông tin của đơn vị chủ quản, chiếm 8% so với tổng số đơn vị trực thuộc.

Nguyên nhân do dữ liệu gốc lưu trữ tại các địa phương chưa thực hiện việc kết nối giữa các đơn vị trực thuộc và doanh nghiệp chủ quản nên khi chuyển đổi lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp đơn vị trực thuộc không có thông tin của đơn vị chủ quản.Việc thiếu thông tin đơn vị chủ quản các đơn vị trực thuộc dẫn tới việc không thể thực hiện các nghiệp vụ đăng ký thay đổi, tạm ngừng chấm dứt hoạt động động của đơn vị trực thuộc.  

– Mã ngành, nghề kinh doanh chưa đầy đủ

Toàn bộ dữ liệu chuyển đổi từ địa phương lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp vào năm 2010 đều không có mã ngành, nghề kinh doanh, thông tin về ngành, nghề kinh doanh lưu ở dạng văn bản nên việc thống kê, theo dõi tình hình hoạt động theo từng nhóm ngành, nghề không thực hiện được. Việc mã hóa thành mã ngành, nghề kinh doanh được thực hiện khi doanh nghiệp đi đăng ký thay đổi. Trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hiện nay có 320.239 doanh nghiệp có mã ngành chiếm 47% tổng số doanh nghiệp.

– Thông tin về tình trạng hoạt động của doanh nghiệp còn nhiều sai lệch

Đối với dữ liệu về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của các doanh nghiệp đã thành lập trước khi triển khai, vận hành Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, dữ liệu chuyển đổi vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp còn chưa được đồng bộ và có nhiều sai lệch. Nguyên nhân do dữ liệu được quản lý ở hai cơ quan khác nhau nên không nhất quán trong quản lý theo tình trạng doanh nghiệp.

Tình trạng dữ liệu đang thiếu và sai lệch nêu trên là một vấn đề lớn đặt ra; trong quá trình xây dựng hoàn thiện Cơ sở quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; trong thời gian tới, để giải quyết bài toán này; thì việc trao đổi, phối hợp, hợp tác ba bên giữa Cục Quản lý đăng ký kinh doanh; Tổng cục thuế và các địa phương là rất quan trọng tạo tiền đề; cho công tác chuẩn hóa dữ liệu doanh nghiệp, từng bước được chuẩn hóa thông tin; về doanh nghiệp trongCơ sở quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; là nhiệm vụ quan trọng trong việc phục vụ các cơ quan quản lý trong việc hoạch định; và xây dựng các cơ chế chính sách phát triển kinh tế-xã hội.

=> Xem thêm: VNCOUNT câp nhật tin tức mới nhất về đăng ký doanh nghiệp

5/5 - (1 bình chọn)
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5/5 - (1 bình chọn)
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
Gọi Ngay
Scroll to Top
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền !!