You dont have javascript enabled! Please enable it! 23/05/2020 - vncount.vn

Tháng Năm 23, 2020

sở giao dịch hàng hóa

Điều Kiện Đối Với Hoạt Động Sở Giao Dịch Hàng Hóa

Sở giao dịch hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó các bên thỏa thuận thực hiện việc mua bán một lượng nhất định của một loại hàng hóa nhất định qua Sở giao dịch theo những tiêu chuẩn của Sở giao dịch với giá được thỏa thuận tại thời điểm giao kết hợp […]

Điều Kiện Đối Với Hoạt Động Sở Giao Dịch Hàng Hóa Read More »

kinh doanh rượu

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Rượu

Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu chính thức có hiệu lực. Nghị định này quy định về hoạt động kinh doanh rượu, bao gồm: Hoạt động sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu; hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ. – Điều 8, 9, 10 Nghị định 105/2017/NĐ-CP –

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Rượu Read More »

kinh doanh hóa chất

Kinh doanh hóa chất, trừ hóa chất bị cấm theo Công ước Quốc tế

Kinh doanh hóa chất là hoạt động buôn bán, xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất để cung ứng trên thị trường nhằm mục đích sinh lời. Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất là chứng từ mà cơ quan nhà nước cung cấp cho doanh nghiệp, cơ sở đủ điều kiện theo quy

Kinh doanh hóa chất, trừ hóa chất bị cấm theo Công ước Quốc tế Read More »

vật liệu nổ công nghiệp

Kinh doanh ngành nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Tại Việt Nam có 2 loại vật liệu nổ công nghiệp chủ yếu là vật liệu nổ quân sự và vật liệu nổ công nghiệp. Tùy theo mục đích và đối tượng sử dụng mà có sự phân loại phù hợp. Vật liệu theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định 39/2009/NĐ-CP về vật liệu

Kinh doanh ngành nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Read More »

kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp

Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp (bao gồm cả hoạt động tiêu hủy)

Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp bao gồm thuốc nổ và phụ kiện nổ. Trong đó, thuốc nổ là hoá chất hoặc hỗn hợp hoá chất được sản xuất, sử dụng nhằm tạo ra phản ứng nổ dưới tác động của các kích thích cơ, nhiệt, hoá hoặc điện; còn phụ kiện nổ là

Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp (bao gồm cả hoạt động tiêu hủy) Read More »

kinh doanh khí

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Khí

Hoạt động kinh doanh khí là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các hoạt động: sản xuất, chế biến; xuất khẩu, nhập khẩu; mua bán khí; nạp, cấp khí; tạm nhập tái xuất; cho thuê bồn chứa, chai chứa khí, kho chứa LPG chai, cầu cảng; giao nhận và vận

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Khí Read More »

kiểm toán năng lượng

Điều Kiện Đối Với Kiểm Toán Năng Lượng

Kiểm toán năng lượng là hoạt động đo lường, phân tích, tính toán, đánh giá để xác định mức tiêu thụ năng lượng, tiềm năng tiết kiệm năng lượng và đề xuất giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với cơ sở sử dụng năng lượng. Điều 34 Luật Sử

Điều Kiện Đối Với Kiểm Toán Năng Lượng Read More »

hoạt động dầu khí

Điều Kiện Đối Với Hoạt Động Dầu Khí

Hoạt động dầu khí là hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí, kể cả các hoạt động phục vụ trực tiếp cho các hoạt động này. – Luật Dầu khí năm 1993; – Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí ngày 09/6/2000 –

Điều Kiện Đối Với Hoạt Động Dầu Khí Read More »

hoạt động mua bán hàng hóa

Điều Kiện Đối Với Hoạt Động Mua Bán Hàng Hóa

Mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận. Hợp đồng mua

Điều Kiện Đối Với Hoạt Động Mua Bán Hàng Hóa Read More »

kinh doanh dịch vụ logistics

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Dịch Vụ logistics

Kinh doanh dịch vụ logistics là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Dịch Vụ logistics Read More »

Giỏ hàng
All in one
Gọi Ngay
Lên đầu trang