Quy định về lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với công trình di tích quốc gia

Quy định về lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với công trình di tích quốc gia. Quy định về lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và lập quy hoạch chi tiết.


Tóm tắt câu hỏi:

Luật sư cho tôi hỏi một số hạng mục công trình của cq tôi không phân biệt tổng mức đầu tư thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn-Kiếp Bạc tại Chí Linh-Hải Dương Khi CQ tôi làm báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình sở kế hoạch và được sở mời họp cùng với một số sở khác như sở TNMT, Sở Tài chính, sở xd, vp hội đồng ND tỉnh thì sở kế hoạch có ý kiến phải lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và lập quy hoạch chi tiết; trước đó cq tôi đã có Qd phê duyệt quy hoạch tổng thể và QD phê duyệt đầu tư trong đó đã có tên hạng mục…?

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty VNCOUNT. Với thắc mắc của bạn, Công ty VNCOUNT xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

– Luật đầu tư công 2014;

– Nghị định 59/2015/NĐ-CP.

2. Luật sư tư vấn:

Theo Khoản 1 Điều 8 Luật đầu tư công 2014 quy định các dự án thuộc nhóm A như sau:

Điều 8. Tiêu chí phân loại dự án nhóm A

Trừ các dự án quan trọng quốc gia quy định tại Điều 7 của Luật này, các dự án thuộc một trong các tiêu chí dưới đây là dự án nhóm A:

1. Dự án không phân biệt tổng mức đầu tư thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Dự án tại địa bàn có di tích quốc gia đặc biệt;

b) Dự án tại địa bàn đặc biệt quan trọng đối với quốc gia về quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh;

c) Dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ quốc phòng, an ninh có tính chất bảo mật quốc gia;

d) Dự án sản xuất chất độc hại, chất nổ;

đ) Dự án hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất;

Theo đó, hạng mục công trình của cơ quan bạn đầu tư thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt thuộc loại dự án nhóm A. Theo Điều 7 Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng yêu cầu báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng như sau:

Xem thêm: Quy định về việc lập và thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi

“Điều 7. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng

1. Chủ đầu tư hoặc cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để có cơ sở xem xét, quyết định chủ trương đầu tư xây dựng. Trường hợp các dự án Nhóm A (trừ dự án quan trọng quốc gia) đã có quy hoạch được phê duyệt đảm bảo các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều này thì không phải lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

2. Nội dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được thực hiện theo quy định tại Điều 53 của Luật Xây dựng năm 2014, trong đó phương án thiết kế sơ bộ trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi gồm các nội dung sau:

a) Sơ bộ về địa điểm xây dựng; quy mô dự án; vị trí, loại và cấp công trình chính;

b) Bản vẽ thiết kế sơ bộ tổng mặt bằng dự án; mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt công trình chính của dự án;

>>> Luật sư tư vấn pháp luật đấu thầu qua tổng đài: 0274.2203.888

c) Bản vẽ và thuyết minh sơ bộ giải pháp thiết kế nền móng được lựa chọn của công trình chính;

d) Sơ bộ về dây chuyền công nghệ và thiết bị công nghệ (nếu có).”

Như vậy, dự án nhóm A ( trừ dự án quan trọng quốc gia) đã có quy hoạch được phê duyệt đảm bảo các nội dung thì không phải lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Tuy nhiên dự án của cơ quan bạn là dự án di tích quốc gia đặc biệt, do đó vẫn phải lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Xem thêm: Quy định về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng đối với dự án

Bình Chọn post
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
Bình Chọn post
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỏ hàng
All in one
Gọi Ngay
Lên đầu trang