You dont have javascript enabled! Please enable it! 04/08/2020 - vncount.vn

Tháng Tám 4, 2020

chương trình đào tạo hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin

Chương trình đào tạo hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin

Trong 3 ngày 12, 17 và 19/01/2018, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đã tổ chức Chương trình đào tạo hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin xử lý liên thông đăng ký doanh nghiệp và dăng ký đầu tư tại TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh cho cán bộ […]

Chương trình đào tạo hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin Read More »

Giảm 50% lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp

Giảm 50% lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp từ tháng 01/2018

Theo quy định tại Thông tư số 130/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp;Lệ phí đăng ký doanh nghiệp có

Giảm 50% lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp từ tháng 01/2018 Read More »

tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp tháng 01 năm 2018

Tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp tháng 01 năm 2018

Tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp tháng 01 năm 2018, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 15.426doanh nghiệp, trong đó: có 10.839 doanh nghiệp thành lập mới và 4.587 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Tổng số vốn đăng

Tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp tháng 01 năm 2018 Read More »

quản trị rủi ro tín dụng trong thương mại và đầu tư

Mối liên quan đến quản trị rủi ro tín dụng trong thương mại và đầu tư

Ngày 11/01/2018, Diễn đàn kinh tế Việt Nam năm 2018 có chủ đề “Cải thiện môi trường kinh doanh thông qua cải cách Quản trị rủi ro tín dụng trong Thương mại và Đầu tư” đã được tổ chức tại Hà Nội, đặc biệt có sự quan tâm, tham gia đối thoại chính sách của

Mối liên quan đến quản trị rủi ro tín dụng trong thương mại và đầu tư Read More »

nét nổi bật năm 2017 của cục quản lý đăng ký kinh doanh

Nét nổi bật trong công tác năm 2017 của cục quản lý đăng ký kinh doanh

Bối cảnh chung Năm 2017 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm Chính phủ đẩy mạnh hoạt động theo phương châm Chính phủ hành động, kiến tạo và phục vụ. Theo đó, nhiều nhiệm vụ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đã được triển khai thực hiện bởi cục quản lý

Nét nổi bật trong công tác năm 2017 của cục quản lý đăng ký kinh doanh Read More »

Giỏ hàng
All in one
Gọi Ngay
Lên đầu trang