Ngày: Tháng Tám 2, 2020

chỉ một bộ thủ tục quốc gia cho cùng một việc

Chỉ một bộ thủ tục quốc gia cho cùng một việc

Cùng với những giải pháp đồng bộ mà Chính phủ đang triển khai; để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc doanh nghiệp; thiết nghĩ rất cần một bộ thủ tục hành chính duy nhất; công bố ở một cổng thông tin duy nhất; đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, minh bạch, chuẩn mực; giúp …

Chỉ một bộ thủ tục quốc gia cho cùng một việc Read More »

tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp 10 tháng đầu năm 2017

Tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp 10 tháng đầu năm 2017

Tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp 10 tháng đầu năm 2017, gồm có: ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo hiện đang là ngành chiếm tỷ trọng lao động cao nhất trong các ngành kinh tế với 27,3 lao động/doanh nghiệp; tiếp đó là ngành Y tế và hoạt động trợ giúp xã …

Tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp 10 tháng đầu năm 2017 Read More »

cảnh báo việc giả mạo văn bản của bộ kế hoạch và đầu tư

Cảnh báo việc giả mạo văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có Văn bản số 543/VP-HC gửi Bộ Công an, thông báo về việc giả mạo văn bản số 06/QĐ-TTg/NB ngày 02/10/2017 của Bộ KHĐT. Theo đó, ngày 12/10/2017, Bộ KH&ĐT nhận được phản ánh về việc có hiện tượng giả mạo văn bản của Bộ KH&ĐT, có …

Cảnh báo việc giả mạo văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Read More »

giới thiệu cơ chế liên thông cho nhà đầu tư nước ngoài

Hội thảo giới thiệu cơ chế liên thông cho nhà đầu tư nước ngoài

Với mục đích giới thiệu cho nhà đầu tư về nội dung của Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT ngày 18/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời giải đáp các …

Hội thảo giới thiệu cơ chế liên thông cho nhà đầu tư nước ngoài Read More »

cơ hội và thách thức với cách mạng công nghiệp 4.0

Cơ hội và thách thức với cách mạng công nghiệp 4.0

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn, các thông tin của doanh nghiệp được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (địa chỉ: www.dangkykinhdoanh.gov.vn) có giá trị pháp lý như là thông tin gốc; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có thể …

Cơ hội và thách thức với cách mạng công nghiệp 4.0 Read More »

Shopping Cart
Gọi Ngay
Scroll to Top
error: Thông Báo: Nội Dung Có bản quyền !!