Hội thảo giới thiệu cơ chế liên thông cho nhà đầu tư nước ngoài

giới thiệu cơ chế liên thông cho nhà đầu tư nước ngoài

Với mục đích giới thiệu cho nhà đầu tư về nội dung của Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT ngày 18/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời giải đáp các vướng mắc trong quá trình thi hành Luật Doanh nghiệp – Luật Đầu tư nói chung, trong 2 ngày 19/9/2017 và 21/9/2017, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đã phối hợp với Vụ Pháp chế – Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức chương trình Hội thảo Giới thiệu quy trình đăng ký kinh doanh – đăng ký đầu tư theo cơ chế liên thông cho nhà đầu tư nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Hội thảo có sự tham gia của đông đảo đại biểu là các công ty tư vấn, văn phòng luật sư, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Nhằm hướng tới một môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, hấp dẫn, đối xử công bằng giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài

Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã bãi bỏ quy định tại Điều 20 của Luật Doanh nghiệp năm 2005, theo đó, áp dụng thống nhất thủ tục thành lập doanh nghiệp đối với nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư thì nhà đầu tư nước ngoài có quyền nộp hồ sơ để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại một đầu mối. Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trên cơ sở phối hợp với các đơn vị trong Bộ, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đã xây dựng Thông tư hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài nhằm hai mục đích.

Một là, pháp lý hóa và hướng dẫn chi tiết về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Hai là, ban hành các biểu mẫu thực hiện trong quá trình phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài.

đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài

Trước khi ban hành, Thông tư đã được gửi xin ý kiến các Sở Kế hoạch và Đầu tư (Cơ chế liên thông cho nhà đầu tư)

Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao, Khu kinh tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các doanh nghiệp, công ty tư vấn. Ngày 18/4/2017, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn về nội dung trên. Từ 15/6/2017, Thông tư đã chính thức có hiệu lực thi hành.

Song song với việc ban hành Thông tư, Bộ KH&ĐT đã xây dựng Hệ thống xử lý liên thông đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp nhằm giải quyết quy trình xử lý nội bộ giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan đăng ký đầu tư. Hệ thống hiện đang trong quá trình hoàn thiện và dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng cuối năm 2017.

Việc đưa vào áp dụng Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT; đã đem lại thuận lợi cho nhà đầu tư nhưng có tác động lớn đến quy trình nghiệp vụ; cũng như gia tăng khối lượng công việc đáng kể; của cán bộ đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư. Ngay sau khi Thông tư có hiệu lực, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh; đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn chi tiết cho các cán bộ Phòng Đăng ký kinh doanh; Phòng Đăng ký đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất địa phương nắm vững; để phục vụ cho quá trình thực thi công vụ.

Với tinh thần tạo những điều kiện tốt và thuận lợi nhất cho nhà đầu tư; theo như chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 19/NQ-CP (Cơ chế liên thông cho nhà đầu tư)

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh; tiếp tục phối hợp với Vụ Pháp chế – Bộ Kế hoạch và Đầu tư; tổ chức Chương trình Hội thảo Giới thiệu quy trình đăng ký kinh doanh – đăng ký đầu tư; theo cơ chế liên thông cho nhà đầu tư nước ngoài.

Chương trình Hội thảo đã cung cấp cho các công ty tư vấn, văn phòng luật sư, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài những nội dung bao gồm:

1. Giới thiệu chung về Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT: Kết cấu Thông tư; Hiệu lực thi hành; Đối tượng, nguyên tắc áp dụng; Các trường hợp thực hiện liên thông; Trình tự liên thông và một số lưu ý; về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư; và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài;

2. Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến đăng ký đầu tư; như: Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; và ngành, nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài; Thành lập doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài; Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp Việt Nam; Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư; Chuyển nhượng dự án đầu tư; Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế;

3. Giải đáp một số vướng mắc trong đăng ký đầu tư, đăng ký kinh doanh;

Trong thời gian 01 ngày làm việc, các đại biểu tham dự Hội thảo; đã tích cực, chủ động trao đổi, thảo luận, đưa ra nhiều câu hỏi; đối với các vấn đề còn chưa rõ; trong quá trình triển khai thi hành Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp; cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời, các đại biểu cũng đề xuất các ý kiến xây dựng và kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu;, xem xét điều chỉnh hoặc đề nghị các cơ quan có thẩm quyền; điều chỉnh các quy định pháp lý cho phù hợp.

5/5 - (1 bình chọn)
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5/5 - (1 bình chọn)
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
All in one
Gọi Ngay
Scroll to Top