Ngày: Tháng Năm 28, 2020

kinh doanh chế phẩm sinh học

Kinh doanh chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải

Kinh doanh chế phẩm sinh học phải được cấp giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học; nhưng có thay đổi về thành phần hoặc hàm lượng các hoạt chất trong chế phẩm sinh học; làm ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý, tính an toàn đối với sức khỏe con người, sinh vật; …

Kinh doanh chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải Read More »

kinh doanh nhập khẩu phế liệu

Điều kiện đối với kinh doanh nhập khẩu phế liệu

Kinh doanh nhập khẩu phế liệu là hoạt đông kinh doanh vật liệu được thu hồi, phân loại, lựa chọn từ những vật liệu, sản phẩm đã bị loại bỏ từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng để sử dụng làm nguyên liệu cho một quá trình sản xuất khác. – Điều 56 Nghị …

Điều kiện đối với kinh doanh nhập khẩu phế liệu Read More »

kinh doanh khai thác khoáng sản

Điều kiện đối với kinh doanh khai thác khoáng sản

Kinh doanh khai thác khoáng sản là hoạt động nhằm thu hồi khoáng sản, bao gồm xây dựng cơ bản mỏ, khai đào, phânloại, làm giàu và các hoạt động khác có liên quan. – Điều 53 Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 – Điều 36 Nghị định 158/2016/NĐ-CP I. Tổ chức, cá nhân được cấp …

Điều kiện đối với kinh doanh khai thác khoáng sản Read More »

báo cáo tài nguyên nước

Kinh doanh dịch vụ báo cáo tài nguyên nước

Thông tư số 31/2018/TT-BTNMT áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập báo cáo tài nguyên nước quốc gia, báo cáo chuyên đề về tài nguyên nước, báo cáo sử dụng tài nguyên nước của …

Kinh doanh dịch vụ báo cáo tài nguyên nước Read More »

kinh doanh dịch vụ khoan nước dưới đất

Kinh doanh dịch vụ khoan nước dưới đất

Kinh doanh dịch vụ khoan nước dưới đất là hành nghề khoan và lắp đặt các giếng khoan nước dưới đất có đường kính ống chống hoặc ống vách nhỏ hơn 250 mm và thuộc công trình có lưu lượng từ 200 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm – Điều 14 Nghị định số …

Kinh doanh dịch vụ khoan nước dưới đất Read More »

Shopping Cart
Gọi Ngay
Scroll to Top