You dont have javascript enabled! Please enable it! 26/05/2020 - vncount.vn

Tháng Năm 26, 2020

dịch vụ khảo nghiệm thức ăn

Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi

Dịch vụ khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi là việc đánh giá chất lượng, an toàn của thức ăn chăn nuôi đối với vật nuôi và môi trường thông qua việc nuôi dưỡng thử nghiệm trên vật nuôi theo từng giai đoạn sinh trưởng hoặc chu kỳ sản xuất. – Khoản 2 Điều 35 Luật […]

Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi Read More »

kinh doanh chế phẩm sinh học

Kinh doanh chế phẩm sinh học trong nuôi trồng thủy sản

Kinh doanh chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản (sau đây gọi là sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản) là sản phẩm để điều chỉnh tính chất vật lý, hóa học, sinh học của môi trường theo

Kinh doanh chế phẩm sinh học trong nuôi trồng thủy sản Read More »

kinh doanh thủy sản

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Thủy Sản

Thuỷ sản là một trong những ngành sản xuất kinh doanh đem lại thu nhập cao và ổn định. Vậy điều kiện đầu tư kinh doanh về thủy sản theo quy định mới nhất được pháp luật quy định như thế nào? Sau đây VNCOUNT xin được chia sẻ quy định về điều kiện đầu tư

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Thủy Sản Read More »

khai thác thác thủy sản

Điều Kiện Đối Với Khai Thác Thủy Sản

Khai thác thuỷ sản là việc khai thác nguồn lợi thuỷ sản trên biển, sông, hồ, đầm, phá và các vùng nước tự nhiên khác. Tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản ngoài vùng biển Việt Nam được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chấp thuận đối với tàu cá khai thác

Điều Kiện Đối Với Khai Thác Thủy Sản Read More »

kinh doanh các thiết bị gây nhiễu

Kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động

Kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động, gồm: Sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán các thiết bị ngăn chặn tín hiệu liên lạc từ điện thoại di động đến trạm gốc. – Điều 7, khoản 4 Điều 13 Nghị định 96/2016/NĐ-CP Điều kiện về an ninh, trật

Kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động Read More »

kinh doanh dịch vụ phát thanh

Kinh doanh dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

Kinh doanh dịch vụ phát thanh, truyền hình là dịch vụ ứng dụng viễn thông để cung cấp nguyên vẹn các kênh chương trình trong nước, kênh chương trình nước ngoài và dịch vụ giá trị gia tăng trên hạ tầng kỹ thuật truyền dẫn phát sóng phát thanh, truyền hình đến người sử dụng.

Kinh doanh dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền Read More »

kinh doanh dịch vụ mạng xã hội

Kinh doanh dịch vụ mạng xã hội

Kinh doanh dịch vụ mạng xã hội là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ hoặc ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với dịch vụ và nội dung thông tin cung cấp đã được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về

Kinh doanh dịch vụ mạng xã hội Read More »

kinh doanh dịch vụ in

Kinh doanh dịch vụ in, trừ in bao bì

Kinh doanh dịch vụ in phải đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự và phạm vi quản lý tức là được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. Nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng hiểu rõ điều kiện kinh doanh dịch vụ in

Kinh doanh dịch vụ in, trừ in bao bì Read More »

kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số

Kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số

Kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số là một loại hình dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cung cấp cho thuê bao để xác thực việc thuê bao là người đã ký số trên thông điệp dữ liệu. – Điều 11, 13, 20, 34, 43, 46 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP

Kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số Read More »

kinh doanh dịch vụ viễn thông

Kinh doanh dịch vụ viễn thông

Kinh doanh dịch vụ viễn thông là dịch vụ cung cấp cho khách hàng khả năng trao đổi thông tin với nhau hoặc thu nhận thông tin qua mạng viễn thông (thường là mạng công cộng như mạng điện thoại chuyển mạch công cộng, mạng điện thoại di động, mạng internet, mạng truyền hình cáp…) – Điều 36 Luật Viễn thông; – Điều 19,

Kinh doanh dịch vụ viễn thông Read More »

Giỏ hàng
All in one
Gọi Ngay
Lên đầu trang