Kinh doanh dịch vụ lập quy hoạch dự án, thi công dự án bảo quản di tích

thi công dự án bảo quản di tích

Nội dung dự án thi công dự án bảo quản di tích được quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh.

- Luật Di sản văn  hóa 2001
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Di sản văn hóa năm 2009
- Nghị định số 70/2012/NĐ-CP

Điều kiện đối với kinh doanh dịch vụ lập quy hoạch dự án hoặc tổ chức thi công, giám sát thi công dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích

Tổ chức, cá nhân chủ trì lập quy hoạch, dự án hoặc chủ trì tổ chức thi công, giám sát thi công dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích(Giấy chứng nhận hành nghề) đối với tổ chức và Chứng chỉ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích(Chứng chỉ hành nghề) đối với cá nhân.

1. Giấy chứng nhận hành nghề

Giấy chứng nhận hành nghề cấp cho tổ chức có đủ điều kiện năng lực tương ứng với hoạt động xin đăng ký hành nghề quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 và Điều 10 Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL

1.1 Điều kiện năng lực của tổ chức lập quy hoạch di tích
1.1.1 Có đủ điều kiện năng lực hoạt động của tổ chức thiết kế quy hoạch xây dựng theo quy định pháp luật về xây dựng;

1.1.2 Có ít nhất 02 (hai) người có Chứng chỉ hành nghề lập quy hoạch di tích, trong đó có người đủ điều kiện năng lực chủ nhiệm, chủ trì lập quy hoạch di tích theo quy định tại Điều 11 Thông tư Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL;

1.1.3 Đã tham gia tư vấn lập ít nhất 01 (một) quy hoạch di tích hoặc ít nhất 02 (hai) dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích được phê duyệt.

1.2 Điều kiện năng lực của tổ chức lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích

1.2.1 Có đủ điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn khi lập dự án, báo cáo kinh tế – kỹ thuật, thiết kế hoặc tổ chức tư vấn khi làm tư vấn quản lý dự án theo quy định pháp luật về xây dựng;

1.2.2 Có ít nhất 03 (ba) người có Chứng chỉ hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích, trong đó có người đủ điều kiện năng lực chủ nhiệm lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích hoặc giám đốc tư vấn quản lý dự án tu bổ di tích theo quy định tại Điều 12 Thông tư Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL;

1.2.3 Đã tham gia tư vấn lập quy hoạch di tích, dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích đã được phê duyệt.

1.3  Điều kiện năng lực của tổ chức thi công tu bổ di tích

1.3.1 Có đủ điều kiện năng lực của tổ chức thi công xây dựng khi thi công xây dựng công trình theo quy định pháp luật về xây dựng;

1.3.2 Có ít nhất 03 (ba) người có Chứng chỉ hành nghề thi công tu bổ di tích, trong đó có người đủ điều kiện năng lực chỉ huy trưởng công trường thi công tu bổ di tích theo quy định tại Điều 13 Thông tư Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL;

1.3.3 Có đội ngũ nghệ nhân, thợ lành nghề trong lĩnh vực bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

1.4 Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn giám sát thi công tu bổ di tích

1.4.1 Có đủ điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn khi giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định pháp luật về xây dựng;

1.4.2 Có ít nhất 02 (hai) người có Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công tu bổ di tích.

2. Chứng chỉ hành nghề

Chứng chỉ hành nghề cấp cho cá nhân có đủ điều kiện năng lực tương ứng với hoạt động xin đăng ký hành nghề theo quy định sau:

2.1 Hành nghề lập quy hoạch di tích; được cấp cho người đã có chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư; đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; (sau đây gọi chung là lớp bồi dưỡng kiến thức tu bổ di tích) do v;iện nghiên cứu, trường đại học có chức năng đào tạo chuyên ngành xây dựng, kiến trúc; hoặc liên quan đến hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích tổ chức; đã tham gia tư vấn lập ít nhất 03 (ba) quy hoạch di tích; hoặc 05 (năm) dự án tu bổ di tích đã được phê duyệt;

2.2 Hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ di tích; thiết kế tu bổ di tích được cấp cho người có chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư; kỹ sư xây dựng hoặc người có trình độ đại học; trở lên thuộc các chuyên ngành xây dựng, kiến trúc; đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức tu bổ di tích; đã tham gia tư vấn lập quy hoạch di tích, dự án tu bổ di tích; báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích; ít nhất 03 (ba) di tích đã được phê duyệt;

2.3 Hành nghề thi công tu bổ di tích được cấp; cho người có chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư; kỹ sư xây dựng hoặc người có trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành xây dựng; đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức tu bổ di tích; đã tham gia thi công ít nhất 03 (ba) công trình di tích được nghiệm thu và bàn giao;

2.4 Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công tu bổ di tích; được cấp cho người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình; đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức tu bổ di tích; đã giám sát thi công ít nhất 03 (ba) công trình di tích được nghiệm thu và bàn giao.

=>Xem thêm: Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện

4/5 - (2 bình chọn)
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
4/5 - (2 bình chọn)
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
All in one
Gọi Ngay
Scroll to Top