thuế GTGT

Thuế Giá Trị Gia Tăng là gì?

Thuế Giá Trị Gia Tăng (GTGT) là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá. dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Thuế Giá Trị Gia Tăng chỉ áp dụng trên phần giá trị tăng thêm. mà không phải đối với toàn bộ giá trị hàng hóa, dịch vụ.

Điểm đặc trưng khác của thuế GTGT là một loại thuế gián thu, được cộng vào giá bán hàng hóa, dịch vụ và do người tiêu dùng trả khi sử dụng sản phẩm đó. Mặc dù người tiêu dùng mới chính là người chi trả thuế Giá Trị Gia Tăng. Nhưng người trực tiếp thực hiện nghĩa vụ đóng thuế với Nhà nước lại là đơn vị sản xuất, kinh doanh.

Đối tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam. (Bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài). Trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT

Một số đối tượng không chịu thuế quy định cụ thể tại Thông tư 219/2013/TT-BTC. Được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 26/2015/TT-BTC, gồm: Nông, thủy sản chưa chế biến; vật nuôi, giống cây trồng; muối; dịch vụ tín dụng; dịch vụ vận chuyển hành khách công cộng;…

Ngoài ra, Thông tư 219/2013/TT-BTC cũng quy định một số trường hợp cụ thể mà tổ chức, cá nhân không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT, gồm:

– Nhận các khoản thu bồi thường bằng tiền;

– Tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không phải là người nộp thuế GTGT bán tài sản;

– Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa. Dịch vụ chịu thuế GTGT cho doanh nghiệp, hợp tác xã;

Thông tư 193/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 219/2013/TT-BTC. Cũng liệt kê một số trường hợp cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định:

– Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp;

– Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp;

– Thu đòi người thứ 3 của hoạt động bảo hiểm;

– Nhận các khoản thù lao từ cơ quan Nhà nước do thực hiện hoạt động thu hộ. chi hộ các cơ quan Nhà nước …

Các loại hành hóa dịch vụ hưởng thuế suất 5%

Đối tượng chịu thuế suất GTGT 5% bao gồm những gì?

Hàng hóa, dịch vụ có thuế suất GTGT 5% thể hiện chính sách ưu tiên và khuyến khích của Nhà nước. Dưới đây là hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất GTGT 5% theo quy định tại Điều 10 thông tư 219/2014/TT-BTC. Thông tư này được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 26/2015/TT-BTC . …

Đối tượng chịu thuế suất GTGT 5% bao gồm những gì? Read More »

các loại hàng hóa được hưởng thuế suất GTGT 0%

Hàng hóa dịch vụ chịu thuế suất GTGT 0%

Hiện nay, có 03 mức thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) gồm: 0%, 5%, 10%. Thuế suất 0% là chính sách của Nhà nước khuyến khích việc xuất khẩu. Dưới đây là các trường hợp hàng hóa dịch vụ chịu thuế suất GTGT 0%. 1 – Đối tượng áp dụng thuế suất GTGT …

Hàng hóa dịch vụ chịu thuế suất GTGT 0% Read More »

thuế giá trị gia tăng (gtgt) là gì và những điều cần biết

Quy định cần biết về thuế giá trị gia tăng

1. Thuế Giá Trị Gia Tăng (GTGT) là gì ? Thuế Giá Trị Gia Tăng (GTGT) là thuế tính trên giá trị tăng thêm của; hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Thuế GTGT chỉ áp dụng trên phần giá trị tăng thêm; mà không …

Quy định cần biết về thuế giá trị gia tăng Read More »

Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính

Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính

Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng 1. Thông tin về Thông tư số 219/2013/TT-BTC …

Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính Read More »

Shopping Cart
Gọi Ngay
Scroll to Top
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền !!