khai thác thác thủy sản

Điều Kiện Đối Với Khai Thác Thủy Sản

Khai thác thuỷ sản là việc khai thác nguồn lợi thuỷ sản trên biển, sông, hồ, đầm, phá và các vùng nước tự nhiên khác. Tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản ngoài vùng biển Việt Nam được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chấp thuận đối với tàu cá khai thác …

Điều Kiện Đối Với Khai Thác Thủy Sản Read More »