Năm năm thành lập Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

năm năm thành lập Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

Ngày 09/9/2015, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh tròn 5 năm thành lập (09/9/2010- 09/9/2015). Chặng đường 5 năm tuy chưa dài nhưng tập thể cán bộ công chức, viên chức của Cục đã nỗ lực ghi được những dấu ấn nhất định trong công tác đăng ký kinh doanh nói riêng và đóng góp một phần thực hiện các nhiệm vụ chung của Bộ.

Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy cơ quan, Lãnh đạo Bộ và sự hỗ trợ, phối hợp tích cực của các đơn vị liên quan, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đã bước đầu hoàn thiện được cơ cấu tổ chức với 06 đơn vị trực thuộc:

Văn phòng Cục, Phòng Tổng hợp chính sách & Hợp tác quốc tế, Phòng Thông tin và Cơ sở dữ liệu, Phòng Nghiệp vụ đăng ký kinh doanh, Phòng Giám sát nghiệp vụ đăng ký kinh doanh và Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh. Tổng số công chức, viên chức, cán bộ hợp đồng của Cục hiện có là 57 lao động.

Năm năm qua, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đã không ngừng nỗ lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong bối cảnh yêu cầu về cải cách khung pháp lý cũng như hạ tầng kỹ thuật của công tác đăng ký doanh nghiệp là hết sức thách thức.

Đẩy mạnh hoàn thiện khung pháp lý trong đăng ký doanh nghiệp

Kể từ năm 2010, khung pháp lý mới với nhiều cải cách quan trọng trong đăng ký doanh nghiệp đã đặt ra những yêu cầu mới trong triển khai thực tiễn, cùng với đó là Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia bước đầu được hoàn thiện và đi vào vận hành.

Những đổi mới pháp lý trong đăng ký kinh doanh đã luôn được xây dựng theo hướng đơn giản, minh bạch, dễ áp dụng. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đã hợp nhất quy trình đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thành một thủ tục duy nhất là “đăng ký doanh nghiệp”, sử dụng một bộ hồ sơ duy nhất nộp tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Theo đó, mã số doanh nghiệp là duy nhất, cũng đồng thời là mã số thuế có giá trị trong suốt vòng đời hoạt động của doanh nghiệp. Thời gian đăng ký doanh nghiệp được rút ngắn còn 05 ngày.

Các văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký doanh nghiệp đã pháp lý hóa những cải cách trong lĩnh vực này như:

Thiết lập nguyên tắc pháp lý về thông tin lưu trữ tại cơ quan đăng ký kinh doanh là thông tin gốc có giá trị pháp lý; xây dựng cơ sở pháp lý cho việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp…

Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư 2014 được Quốc hội thông qua với tỷ lệ nhất trí cao đã đặt ra nhiều yêu cầu đổi mới trong một số quy định về đăng ký doanh nghiệp. Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đã chủ động, tích cực triển khai việc xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn liên quan như Nghị định về đăng ký doanh nghiệp (thay thế Nghị định số 43), Thông tư hướng dẫn Nghị định, Thông tư về cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin với cơ quan thuế,…

Đây là những văn bản pháp lý thể hiện tinh thần cải cách của Luật, đồng thời sẽ mang lại cho cộng đồng, doanh nghiệp những lợi ích cụ thể như:

thời gian thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp giảm còn 03 ngày; công bố mẫu dấu trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia; số lượng giấy tờ cần nộp được cắt giảm hơn; đơn giản hóa việc xem xét hồ sơ của doanh nghiệp do không còn yêu cầu chứng chỉ hành nghề, vốn pháp định; nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy CNĐKDN) được rút gọn,…

Tăng cường hướng dẫn và đào tạo cán bộ đăng ký kinh doanh

Bên cạnh những đóng góp về xây dựng chính sách, pháp lý, công tác hướng dẫn nghiệp vụ luôn là nhiệm vụ trọng tâm đã được Cục tập trung triển khai, đảm bảo giải quyết được cơ bản các khó khăn, vướng mắc của địa phương, doanh nghiệp. Trong những năm qua khi triển khai quy định mới tại các văn bản pháp lý như Nghị định 43, Thông tư 14, Thông tư 01, Nghị định 05, mỗi năm Cục Quản lý đăng ký kinh doanh xử lý trả lời trên 1000 văn bản của địa phương, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; trên 6000 emails và 8000 cuộc điện thoại của cán bộ đăng ký kinh doanh địa phương liên quan đến triển khai nghiệp vụ.

công tác đào tạo cán bộ đăng ký kinh doanh luôn được Cục chú trọng triển khai
Công tác đào tạo cán bộ đăng ký kinh doanh luôn được Cục chú trọng triển khai

Cùng với đó, công tác đào tạo cán bộ luôn được Cục chú trọng đẩy mạnh nhằm nâng cao năng lực của trên 600 cán bộ nghiệp vụ từ trung ương đến địa phương. Trước kia, công tác đăng ký kinh doanh không có sự liên thông theo quy trình chuẩn, thống nhất nên việc hiểu và áp dụng các quy định pháp luật về đăng ký doanh nghiệp còn thiếu nhất quán, gây khó khăn cho doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính tại các địa phương khác nhau.

Từ khi thành lập đến nay, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh luôn xác định đào tạo cán bộ là nhiệm vụ vô cùng cần thiết bởi chính sách về đăng ký doanh nghiệp ngày càng mở rộng và thông thoáng với quan điểm:

Tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp khi gia nhập thị trường. Do đó, nhiệm vụ của cán bộ đăng ký kinh doanh ngày một tăng lên; và cũng đòi hỏi phải thay đổi; và nâng cao về chất lượng chuyên môn cũng như nhiệm vụ về cải cách công vụ. Cục QL ĐKKD đã xây dựng và triển khai nhiều chương trình đào tạo tập huấn; cho cán bộ đăng ký kinh doanh trên phạm vi toàn quốc.

Trong suốt 05 năm qua, các khóa đào tạo, tập huấn; đã được thực hiện thường xuyên và đem lại những đổi mới tích cực; cho công tác đăng ký kinh doanh. Năng lực của cán bộ ngày một nâng cao, cán bộ thường xuyên được cập nhật các kiến thức; chuyên môn pháp lý, kỹ thuật mới, quy trình nghiệp vụ; được áp dụng tương đối chuẩn, thống nhất trên cả nước, đẩy mạnh sự trao đổi; chia sẻ nghiệp vụ của các phòng đăng ký kinh doanh trên toàn quốc; và giảm bớt tình trạng phiền hà, nhũng nhiễu doanh nghiệp. Đây chính là một đóng góp nổi bật, nâng cao đánh giá xếp hạng; của doanh nghiệp về khởi sự gia nhập thị trường của Việt Nam.

Từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đăng ký doanh nghiệp

Song song cùng với những đổi mới pháp lý chính là những cải cách cơ bản; trong hạ tầng kỹ thuật công tác đăng ký kinh doanh trong 5 năm qua. Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia ra đời; đã cho phép triển khai thực hiện nghiệp vụ theo quy trình chuẩn; thống nhất thông qua hệ thống tin học được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Để thực hiện quy trình pháp lý theo quy định mới của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư 2014; Hệ thống đã được nâng cấp lên phiên bản 2.0 với tất cả các ứng dụng: đăng ký trực tuyến; đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp, dịch vụ thông tin, dịch vụ tra cứu tên doanh nghiệp,… Được đồng bộ nâng cấp.

Đồng thời trong thời gian qua, Cục cũng đã triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia; về đăng ký doanh nghiệp với thông tin được tích hợp đầy đủ; và thống nhất từ cơ sở dữ liệu doanh nghiệp tại 63 tỉnh, thành phố. Ngày 22/5/2015, tại Quyết định số 714/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp được xác định; là một trong 06 cơ sở dữ liệu quốc gia cốt lõi là tài nguyên thông tin cần; được ưu tiên triển khai phát triển phục vụ cho công tác quản lý nhà nước.

cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia đã được hoàn thiện và đưa vào vận hành từ tháng 4/2013, có khả năng cung cấp tất cả các dịch vụ hành chính công về đăng ký doanh nghiệp, bao gồm:

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử; Đăng công bố thông tin ĐKDN qua mạng điện tử; Dịch vụ cung cấp thông tin doanh nghiệp; Bổ sung, chuẩn hóa dữ liệu ĐKDN; Tra cứu tên doanh nghiệp. Không chỉ là nơi cung cấp dịch vụ hành chính công; Cổng TTĐKDNQG còn là một kênh thông tin; về các văn bản pháp lý điều chỉnh lĩnh vực ĐKKD nói riêng; và hoạt động của doanh nghiệp nói chung; về tình hình triển khai các hoạt động của công tác ĐKKD, kinh nghiệm quốc tế liên quan…

Đồng thời, đây cũng là nơi tiếp nhận các phản hồi, kiến nghị, khiếu nại; từ cộng đồng đối với công tác đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi cả nước; là kênh thông tin quan trọng để cơ quan nhà nước có thể lắng nghe ý kiến của người dân; về công tác đăng ký kinh doanh tại địa phương, từ đó có những điều chỉnh chính sách; và nội dung quản lý nhà nước cho phù hợp. Cho đến nay, Cổng đã có gần 26 triệu lượt truy cập; và hàng trăm ngàn lượt yêu cầu sử dụng các dịch vụ, tiện ích trên Cổng.

đại hội yêu nước ngành nghề kế hoạch đầu tư và thống kê
Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh nhận Bằng khen tập thể của Thủ tướng Chính phủ

Với tuổi đời còn khá trẻ trong số các cơ quan quản lý nhà nước, nhưng những gì Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đạt được thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc thay đổi diện mạo công tác đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc.

Những bước đi cải cách mà Cục hướng tới đều vì mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ; hành chính công trong đăng ký kinh doanh, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh; và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

Thành tựu bước đầu mà Cục đạt được trong năm năm qua đã được Chính phủ, Lãnh đạo Bộ; và đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp, bạn bè quốc tế đánh giá cao. Trong năm 2013 và năm 2015, Cục đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể; và cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp vào công cuộc; phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, nhiều tập thể và cá nhân trong Cục; cũng nhận được Bằng khen của Bộ trưởng và những đánh giá, ghi nhận của Lãnh đạo Bộ.

Trong thời gian tới, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ; sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành liên quan; và các cơ quan đăng ký kinh doanh địa phương; cũng như ý chí quyết tâm của tập thể Lãnh đạo, công chức, viên chức; Cục Quản lý đăng ký kinh doanh sẽ tiếp tục nỗ lực trong thực hiện các chức năng; nhiệm vụ của mình với mục tiêu xây dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi; minh bạch, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Bình Chọn post
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
Bình Chọn post
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
Gọi Ngay
Scroll to Top
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền !!