Lý luận nhà nước và pháp luật – EL06 – EHOU

Lý luận nhà nước và pháp luật EL06 EHOU

Lý luận nhà nước và pháp luật – EL06 – EHOU giúp nắm được những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật nhằm hình thành tư duy lý luận và phương pháp nhận thức khoa học đúng đắn những vấn đề căn bản về nhà nước, pháp luật và các hiện tượng pháp lý. Nắm được vai trò và ý nghĩa của môn học đối với các môn khoa học pháp lý khác.

Mẹo nhỏ nên đọc qua

  1. Để tìm kết quả nhanh thì nên sử dụng Máy Tính thay vì Điện Thoại.
  2. Sau khi Sao chép (Copy) câu hỏi thì bấm “Ctr + F” và Dán (Paste) câu hỏi vào ô tìm kiếm sẽ thấy câu cả lời. (Copy nguyên câu không ra thì thử Copy 5,7,…10, 15 từ để kiếm)
  3. Trường hợp không tìm thấy câu trả lời hoặc câu hỏi tức là chưa có. Lúc này vui lòng kéo xuống dưới cùng để đặt câu hỏi mục bình luận. Mình sẽ cập nhật câu hỏi và câu trả lời Sớm nhất. (VUI LÒNG KHÔNG CHAT TƯ VẤN VỚI LUẬT SƯ ĐỂ HỎI BÀI TẬP)
  4. Xem thêm đáp án các môn học luật kinh tế (và giao lưu với Tác giả) tại E-Learning EHOU

1. “Kiềm chế, đối trọng, chế ước lẫn nhau” là biểu hiện của nguyên tắc nào trong tổ chức bộ máy nhà nước?

✅ Phân chia quyền lực.

Sai. Bình đẳng, tự nguyện.

Sai. Tập trung quyền lực.

Sai. Vừa hợp tác, vừa đấu tranh.

2. Ai là chủ thể trong quan hệ vợ chồng?

✅ Cả hai vợ chồng

Sai. Chồng

Sai. Người thứ ba

Sai. Vợ

3. Anh chị là một pháp nhân, đúng hay sai?

✅ Sai

Sai. Đúng

4. Bản chất pháp luật mang những thuộc tính gì?

✅ Vừa mang tính giai cấp, vừa mang tính xã hội

Sai. Không mang cả hai thuộc tính trên

Sai. Tính giai cấp

Sai. Tính xã hội

5. Bạn chọn phương án nào là tối ưu?

✅ Pháp luật phải tốt, thực hiện pháp luật phải nghiêm, Kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật phải chặt, tòa án phải áp dụng đúng pháp luật.

Sai. Kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật phải chặt

Sai. Pháp luật phải tốt (có chất lượng)

Sai. Thực hiện pháp luật phải nghiêm

6. Bạn có thể chối bỏ nghĩa vụ công dân của mình không? Vì sao

✅ Không thể

Sai. Có thể

Sai. Tôi trả tiền thuê người khác thực hiện nghĩa vụ đó

7. Bạn đánh giá về mặt nào việc nhiều gia đình ở thành phố Điện Biên Phủ dành nhà mình cho khách du lịch ở miễn phí trong thời gian Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên?

✅ Đạo đức

Sai. Kinh tế

Sai. Pháp luật

8. Bạn lựa chọn phương án nào?

✅ Giáo dục ý thức pháp luật kết hợp với giáo dục đạo đức

Sai. Chỉ cần giáo dục đạo đức, không cần giáo dục ý thức pháp luật

Sai. Chỉ cần giáo dục ý thức pháp luật, không cần giáo dục đạo đức

Sai. Không cần phải giáo dục đạo đức.

9. Bất kỳ một tập thể người nào cũng là một pháp nhân, đúng hay sai?

✅ Sai

Sai. Đúng

10. Bất kỳ tập quán xã hội nào cũng đều là nguồn (hình thức) của pháp luật, đúng hay sai ?

✅ Sai

Sai. Đúng

11. Biểu hiện chủ yếu của quyền lực Nhà nước là:

✅ Sức mạnh cưỡng chế.

Sai. Giai cấp thống trị nắm chính quyền.

Sai. Nền tảng kinh tế.

Sai. Tổ chức rộng lớn.

12. Biểu hiện cụ thể của thực hiện pháp luật:

✅ Xử sự trong phạm vi của quy định pháp luật

Sai. Hành vi đạo đức

Sai. Hành vi rà soát, đối chiếu quy định pháp luật

Sai. Không có ý nghĩa vi phạm quy định pháp luật

13. Bộ máy nhà nước của các nước trên thế giới được tổ chức và hoạt động dựa trên nguyên tắc phổ biến nào?

✅ Phân chia quyền lực.

Sai. Bình đẳng, tự nguyện.

Sai. Tập trung quyền lực.

Sai. Vừa hợp tác, vừa đấu tranh.

14. Bộ máy nhà nước là do giai cấp nào nắm giữ?

✅ Giai cấp thống trị

Sai. Giai cấp bị trị

Sai. Giai cấp nô lệ

Sai. Không xác định được

15. Bộ máy nhà nước là:

✅ Hệ thống các cơ quan nhà nước.

Sai. Hệ thống các tổ chức CT-XH.

Sai. Kiến trúc thượng tầng xã hội.

Sai. Toàn bộ hạ tầng cơ sở.

16. Cá nhân cũng là pháp nhân, đúng hay sai?

✅ Sai

Sai. Đúng

17. Cá nhân là chủ thể của quan hệ pháp luật, đúng hay sai?

✅ Đúng

Sai. Sai

18. Cách xử sự mà pháp luật bắt buộc một bên phải thực hiện trong quan hệ pháp luật là:

✅ Nghĩa vụ pháp lý

Sai. Chấp hành pháp luật.

Sai. Quyền chủ thể

Sai. Sử dụng pháp luật.

19. Cái gì không phải là nguồn của pháp luật?

✅ Nghị quyết của Đảng

Sai. Tập quán pháp

Sai. Tiền án lệ

Sai. Văn bản quy phạm pháp luật

20. Cái gì là đối tượng điều chỉnh của pháp luật?

✅ Quan hệ xã hội

Sai. Quy luật của tự nhiên

Sai. Tâm linh

Sai. Thiên nhiên

21. Cái gì là nguồn của pháp luật

✅ Tiền án lệ

Sai. Nghị quyết của Đảng

Sai. Thói quen

Sai. Văn kiện của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

22. Cái gì là nguồn của pháp luật?

✅ Tập quán pháp

Sai. Phong tục

Sai. Tâm lý tư pháp

Sai. Thói quen

23. Cái gì là nguyên nhân của hành vi vi phạm pháp luật?

✅ Động cơ của chủ thể vi phạm pháp luật

Sai. Điều kiện khách quan của xã hội.

Sai. Hoàn cảnh cuộc sống của người vi phạm pháp luật.

Sai. Không biết

24. Cái gì sau đây không phải là nguồn (hình thức) của pháp luật?

✅ Nghị quyết của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam

Sai. Hiến pháp

Sai. Luật

Sai. Văn bản quy phạm pháp luật

25. Cái gì sau đây không phải là nguồn của pháp luật

✅ Công điện của Thủ tướng Chính phủ

Sai. Nghị định của Chính phủ

Sai. Pháp lệnh

Sai. Thông tư của Bộ

26. Căn cứ nào phân biệt nhà nước với các tổ chức chính trị – xã hội khác?

✅ Đặc điểm nhà nước.

Sai. Hình thức nhà nước.

Sai. Kiểu nhà nước.

Sai. Nguồn gốc nhà nước.

27. Cảnh sát giao thông ra quyết định xử phạt một người vi phạm giao thông là hình thức thực hiện pháp luật nào?

✅ áp dụng pháp luật

Sai. sử dụng pháp luật

Sai. thi hành pháp luật

Sai. tuân thủ pháp luật

28. Cấu trúc của quy phạm pháp luật gồm những gì?

✅ Phần giả định, phần quy định và phần chế tài.

Sai. Các chế định pháp luật.

Sai. Hệ thống pháp luật

29. Chế định pháp luật gồm:

Sai. Các quy phạm pháp luật có cấu trúc giống nhau, cùng điều chỉnh quan hệ xã hội theo một cách thức nhất định.

Sai. Các quy phạm pháp luật có cùng phạm vi điều chỉnh nhất định.

Sai. Các quy phạm pháp luật có cùng phương pháp điều chỉnh nhất định.

✅ Các quy phạm pháp luật có những đặc điểm chung nhằm điều chỉnh một nhóm quan hệ xã hội.

30. Chỉ những quan hệ xã hội nào được pháp luật điều chỉnh mới là quan hệ pháp luật, đúng hay sai?

✅ Đúng

Sai. Sai

31. Chính phủ cũng làm công tác xét xử như tòa án, đúng hay sai?

✅ Sai

Sai. Chính phủ là cơ quan lập pháp

Sai. Đúng

32. Chính phủ là cơ quan tư pháp, đúng hay sai?

✅ Sai

Sai. Chính phủ là cơ quan lập pháp

Sai. Đúng

33. Chính phủ thực hiện chức năng nào

✅ Tổ chức thi hành pháp luật

Sai. Làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp

Sai. Tư pháp

Sai. Xét xử

34. Chủ thể quan hệ pháp luật cần phẩm chất gì?

✅ Năng lực pháp luật

Sai. Có trình độ cử nhân ngành luật

Sai. Năng lực cảm thụ pháp luật

Sai. Năng lực thẩm mỹ

35. Chức năng nhà nước được thực hiện thông qua:

✅ Bộ máy nhà nước.

Sai. Các điều lệ, quy chế.

Sai. Hệ thống chính trị.

Sai. Hệ thống pháp luật.

36. Chức năng và hình thức nhà nước được quy định bởi yếu tố nào của nhà nước?

✅ Bản chất.

Sai. Đặc điểm.

Sai. Nguồn gốc hình thành.

Sai. Vị trí, vai trò.

37. Civil law là gì?

✅ Tên gọi hệ thống pháp luật ở các nước Châu Âu trên phần lục địa

Sai. Tên gọi hệ thống pháp luật của các nước Anh – Mỹ

Sai. Tên gọi hệ thống pháp luật Việt Nam

Sai. Tên gọi hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa

38. Có mấy kiểu pháp luật?

✅ 4

Sai. 2

Sai. 3

Sai. 5

39. Cơ quan lập pháp trong bộ máy nhà nước là:

✅ Quốc hội, nghị viện.

Sai. Chính phủ, nội các.

Sai. Ủy ban nhân dân.

Sai. Viện công tố.

40. Cơ sở để thiết lập, củng cố và tăng cường quyền lực nhà nước là:

✅ Pháp luật.

Sai. Bộ máy nhà nước.

Sai. Chế độ kinh tế.

Sai. Thể chế chính trị.

41. Có thể bán phiếu bầu của mình cho người tranh cử đại biểu quốc hội được không?

✅ Không thể

Sai. Có thể, vì phiếu bầu cũng là hàng hóa.

Sai. Nên thương mại hóa phiếu bầu

42. Có thể coi nghĩa vụ công dân của mình là tài sản đem bán được không?

✅ Không được

Sai. Được

43. Common law là gì?

✅ Tên gọi hệ thống pháp luật của các nước Anh – Mỹ

Sai. Tên gọi hệ thống pháp luật ở các nước Châu Âu trên phần lục địa. St

Sai. Tên gọi hệ thống pháp luật Việt Nam

Sai. Tên gọi hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa

4. Dân cư bị Nhà nước quản lý dựa trên cách thức nào?

✅ Theo lãnh thổ

Sai. Theo dòng máu

Sai. Theo giới tính

Sai. Theo tuổi tác

45. Đâu không phải là chủ thể của quan hệ pháp luật?

✅ Tài sản

Sai. Nhà nước

Sai. Pháp nhân

Sai. Thế nhân (cá nhân)

46. Đâu là dấu hiệu của pháp nhân theo quy định của Bộ luật Dân sự?

✅ Có tài sản độc lập với tài sản của cá nhân, của tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó.

Sai. Được thành lập dù hợp pháp hoặc bất hợp pháp.

Sai. Không cần phải có cơ cấu tổ chức cụ thể nào

47. Đâu là một chức năng của Quốc hội?

✅ Cơ quan đại diện

Sai. Cơ quan bổ trợ

Sai. Cơ quan hàn lâm viện

Sai. Cơ quan phi chính phủ

48. Đâu là pháp nhân?

✅ Doanh nghiệp

Sai. Bạn

Sai. Thầy giáo

Sai. Tôi

49. Để tạo ra sự đồng thuận xã hội trong xây dựng và thực hiện pháp luật, rất cần có yếu tố gì?

✅ Đạo đức.

Sai. Chính trị.

Sai. Kinh tế.

Sai. Nhà nước.

50. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam là nguồn hình thức) của pháp luật, đúng hay sai?

✅ Sai

Sai. Đúng

51. Điều gì cấu thành năng lực chủ thể quan hệ pháp luật của pháp nhân?

✅ Năng lực hành vi và năng lực pháp luật của pháp nhân

Sai. Sự hiểu biết về pháp luật

Sai. Sự hợp tác của pháp nhân với cá nhân

Sai. Tinh thần kinh doanh

52. Điều gì không phải là tác nhân làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật?

✅ Ước mơ.

Sai. Hành vi của chủ thể

Sai. Ký hợp đồng mua bán

Sai. Sự kiện pháp lý

53. Điều gì là cần thiết?

✅ Pháp luật phải tốt (có chất lượng)

Sai. Pháp luật kém (chất lượng thấp) cũng được

Sai. Tất cả các phương án

Sai. Thực hiện pháp luật kém cũng được

54. Điều lệ của Hội Luật gia Việt Nam là văn bản quy phạm pháp luật, đúng hay sai?

✅ Sai

Sai. Đúng

55. Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết/tham gia có phải là nguồn hình thức pháp luật áp dụng đối với nước ta không? Giải thích tại sao?

✅ Phải

Sai. Không phải

56. Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết/tham gia có thể được áp dụng như thế nào?

✅ Áp dụng trực tiếp toàn bộ hoặc một phần của điều ước

Sai. Không được áp dụng trực tiếp bất cứ điều ước quốc tế nào

Sai. Phải chuyển hóa tất cả các điều ước quốc tế thành quy phạm pháp luật quốc gia để áp dụng

57. Đối tượng điều chỉnh của pháp luật là gì?

✅ Quan hệ xã hội

Sai. Tâm linh

Su. Thiên nhiên

Sai. Vật chất

58. Đối tượng nghiên cứu của Lý luận về Nhà nước và pháp luật là gì?

✅ Những vấn đề chung về Nhà nước và pháp luật

Sai. Khoa học tự nhiên

Sai. Khoa học xã hội

Sai. Tự nhiên

59. Động cơ vi phạm pháp luật thuộc mặt nào của cấu thành vi phạm pháp luật

✅ Mặt chủ quan

Sai. Mặt khách quan

Sai. Mặt khách thể

60. Động lực nào trực tiếp thúc đẩy Nhà nước ra đời?

✅ Đấu tranh giai cấp

Sai. Đấu tranh sinh tồn giữa các loài.

Sai. Lý luận khoa học về Nhà nước và pháp luật

Sai. Sự đa dạng của các dân tộc, tôn giáo và sắc tộc

61. Dựa trên cơ sở nào để phân loại các loại vi phạm pháp luật?

✅ Mức độ nguy hiểm của vi phạm pháp luật.

Sai. Năng lực trách nhiệm của chủ thế.

Sai. Tính có lỗi của hành vi.

Sai. Tính trái pháp luật của hành vi

62. Dưới chế độ xã hội nào không có pháp luật

✅ Công xã nguyên thủy

Sai. Chiếm hữu nô lệ

Sai. Phong kiến

Sai. Tư bản

63. Giải thích chính thức luật phải như thế nào?

✅ Phải tôn trọng mục đích của luật và hướng theo mục đích của luật.

Sai. Điều khoản nào cần phải giải thích thì chỉ căn cứ vào điều khoản đó để giải thích

Sai. Không cần phải tôn trọng mục đích của luật

64. Giáo trình lý luận về Nhà nước và pháp luật là nguồn hình thức) của pháp luật, đúng hay sai?

✅ Sai

Sai. Đúng

65. Giữa luật chung và luật chuyên ngành cùng điều chỉnh về một nội dung thì tu tiên áp dụng luật nào?

✅ Luật chuyên ngành

Sai. Luật chung

Sai. Tùy chọn

66. Hành pháp có nghĩa là gì?

✅ Tổ chức thi hành pháp luật

Sai. Ban hành luật

Sai. Sửa đổi luật và thông qua luật

Sai. Xét xử

67. Hành vi nào là hành vi trái với pháp luật?

✅ Không làm cái việc mà pháp luật bắt buộc phải làm

Sai. Không làm cái việc mà pháp luật cấm

Sai. Không làm cái việc mà pháp luật cấm

Sai. Làm cái việc mà pháp luật bắt buộc phải làm và không làm cái việc mà pháp luật cấm

68. Hành vi nào làm phát sinh quan hệ pháp luật?

✅ Trao và nhận giấy đăng ký kết hôn vào ngày đăng ký kết hôn có hiệu lực pháp luật

Sai. Lời hứa của đôi tình nhân rằng họ sẽ kết hôn.

Sai. Tổ chức tiệc cưới như vẫn thường được tổ chức hiện nay.

Sai. Trai gái yêu nhau giới thiệu nhau với bố mẹ mình

69. Hành vi nào làm phát sinh quan hệ pháp luật?

✅ Ký hợp đồng

Sai. Đề nghị ký kết hợp đồng

Sai. Đọc tin trên mạng Internet

Sai. Họp lớp học

70. Hành vi nào làm phát sinh quan hệ pháp luật?

✅ Kết hôn hoặc ly hôn

Sai. Đề nghị ký kết hợp đồng

Sai. kết bạn

Sai. Quảng cáo

71. Hành vi trái pháp luật thực hiện trong hoàn cảnh bất khả kháng không bị coi là vi phạm pháp luật vì:

✅ Không có yếu tố lỗi.

Sai. Không có hậu quả

Sai. Không nguy hại

Sai. Không nguy hiểm.

72. Hành vi trái với pháp luật của người nào thực hiện mới có thể bị coi là hành vi vi phạm pháp luật hoặc phạm tội?

✅ Của người có năng lực hành vi, có năng lực chịu trách nhiệm pháp luật

Sai. Của bất kỳ ai không phụ thuộc vào năng lực hành vi và năng lực chịu trách nhiên.

Sai. Của người không có năng lực hành vi

73. Hành vi trái với pháp luật là gì?

✅ Làm cái việc mà pháp luật cấm và không làm cái việc mà pháp luật bắt buộc phải làm

Sai. Hành vi vi phạm pháp luật

Sai. Không làm cái việc mà pháp luật bắt buộc phải làm

Sai. Làm cái việc mà pháp luật cấm

74. Hành vi trái với pháp luật là hành vi vi phạm pháp luật, đúng hay sai? Giải thích tại sao?

✅ Sai

Sai. Đúng

75. Hành vi vi phạm pháp luật có làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật không?

✅ Có

Sai. Không

76. Hành vi vi phạm pháp luật là hậu quả của điều gì?

✅ Lỗi của người vi phạm

Sai. Điều kiện khách quan của xã hội

Sai. Hoàn cảnh sống của người vi phạm

Sai. Kinh tế thị trường

77. Hết thảy mọi quan hệ xã hội đều đồng thời là quan hệ pháp luật, đúng hay sai?

✅ Sai

Sai. Đúng

78. Hình thức áp dụng pháp luật có đặc điểm riêng là:

✅ Do tổ chức, cá nhân có quyền lực NN thực hiện.

Sai. Thực hiện bằng cách không hành động.

Sai. Thực hiện pháp luật một cách thụ động.

Sai. Trao quyền thỏa thuận, lựa chọn cho các bên tham gia quan hệ pháp luật.

79. Hình thức nhà nước là kiểu nhà nước, đúng hay sai?

✅ Sai

Sai. Đúng

80. Hình thức pháp luật cơ bản, phổ biến nhất hiện nay là:

✅ Văn bản QPPL.

Sai. Quy phạm pháp luật.

Sai. Tập quán pháp.

Sai. Tiền lệ pháp.

81. Hoàn thành câu sau: Quyền lực … là một loại quyền lực công đặc biệt tách rời khỏi xã hội.

✅ Nhà nước.

Sai. Chính trị.

Sai. Kinh tế.

Sai. Tư tưởng

82. Hoàn thiện nhận định về bản chất của pháp luật: Không có pháp luật chỉ mang tính giai cấp mà không mang … và ngược lại.

✅ Tính xã hội

Sai. Tính dân chủ.

Sai. Tính hài hòa

Sai. Tính kinh tế

83. Hoạt động nào thuộc chức năng đối ngoại của nhà nước?

✅ Ký hiệp định thương mại.

Sai. Bảo đảm trật tự xã hội.

Sai. Quản lý kinh tế.

Sai. Trấn áp các phần tử chống đối

84. Hoạt động nào thuộc chức năng đối nội của nhà nước?

✅ Xây dựng sân bay quốc tế.

Sai. Phân giới cắm mốc biên giới quốc gia.

Sai. Quan hệ bang giao quốc tế.

Sai. Xâm lược nước khác.

85. Khách thể của quan hệ pháp luật là gì?

✅ Là những lợi ích, giá trị mà chủ thể nhắm tới khi tham gia quan hệ pháp luật và vì lẽ đó quan hệ pháp luật giữa các chủ thể được xác lập

Sai. Năng lực chủ thể quan hệ pháp luật

Sai. Năng lực hành vi của chủ thể

Sai. Năng lực pháp luật của chủ thể

86. Khách thể quan hệ pháp luật là gì?

✅ Là lợi ích và giá trị mà chủ thể quan hệ pháp luật hướng tới để đạt được

Sai. Năng lực hành vi của chủ thể

Sai. Năng lực pháp luật của chủ thể

87. Khái niệm chỉ cách thức tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước:

✅ Hình thức nhà nước.

Sai. Bộ máy nhà nước.

Sai. Cấu trúc nhà nước.

Sai. Kiểu nhà nước.

88. Khẳng định nào là đúng?

✅ Pháp luật nước ngoài được áp dụng trong trường hợp các bên trong hoạt động thương mại có yếu tố nước ngoài thỏa thuận áp dụng pháp luật nước ngoài.

Sai. Pháp luật nước ngoài được áp dụng trong mọi trường hợp

Sai. Việc áp dụng pháp luật nước ngoài là tùy nghi lựa chọn

89. Khẳng định: “Pháp luật của các ông chỉ là ý chí của giai cấp các ông được đề lên thành luật”, C.Mác và Ph.Ăngghen muốn đề cập đến vấn đề nào của pháp luật tư sản?

✅ Bản chất giai cấp của pháp luật

Sai. Bản chất xã hội của pháp luật

Sai. Tính cưỡng chế của pháp luật

Sai. Tính ý chí của pháp luật

90. Không thể áp dụng pháp luật nước ngoài trong trường hợp nào?

✅ Tùy nghi lựa chọn

Sai. Trong trường hợp các bên trong hoạt động thương mại có yếu tố nước ngoài thỏa thuận áp dụng pháp luật nước ngoài.

Sai. Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết/tham gia dẫn chiếu đến pháp luật nước ngoài để áp dụng

Sai. Trong trường hợp pháp luật Việt Nam dẫn chiếu đến pháp luật nước ngoài để áp dụng.

91. Lập pháp nghĩa là gì?

✅ Làm luật và sửa đổi luật

Sai. Áp dụng luật

Sai. Kiểm soát việc tuân theo luật

Sai. Thực thi luật

92. Lấy Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam làm căn cứ truy cứu trách nhiệm pháp luật đối với tội phạm được không?

✅ Không được

Sai. Được

93. Lấy Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam làm căn cứ truy cứu trách nhiệm pháp luật đối với tội phạm là sai, đúng hay sai?

✅ Đúng

Sai. Sai

94. Lấy lời răn của Phật để truy cứu trách nhiệm pháp luật đối với vi phạm pháp luật được không?

✅ Không được

Sai. Được

95. Liên bang là một kiểu nhà nước, đúng hay sai?

✅ Sai

Sai. Đúng

96. Lỗi của người cướp giật điện thoại di động của người khác thể hiện dưới hình thức nào ?

✅ Lỗi cố ý

Sai. Lỗi do nhầm lẫn

Sai. Lỗi vô ý

97. Lỗi của người vi phạm pháp luật là yếu tố thuộc mặt chủ quan hay thuộc mặt khách quan của vi phạm pháp luật?

✅ Thuộc mặt chủ quan

Sai. Chẳng thuộc mặt khách quan cũng chẳng thuộc mặt chủ quan của vi phạm pháp luật

Sai. Thuộc mặt khách quan

98. Lỗi của người vi phạm pháp luật thuộc yếu tố nào của cấu thành vi phạm pháp luật

✅ Mặt chủ quan của vi phạm pháp luật

Sai. Khách thể của sự vi phạm pháp luật

Sai. Mặt khách quan của vi phạm pháp luật

99. Lỗi như thế nào là lỗi vô ý

✅ Lỗi do sự cẩu thả trong suy nghĩ và trong hành động dẫn đến vi phạm pháp luật

Sai. Lỗi cố ý gián tiếp

Sai. Lỗi cố ý trực tiếp

Sai. Lỗi do nhầm lẫn

100. Lựa chọn phương án nào là tối ưu?

✅ Tòa án phải áp dụng đúng pháp luật

Sai. Chỉ cần thực hiện pháp luật nghiêm túc, tòa án áp dụng pháp luật thế nào cũng được

Sai. Pháp luật tốt, toà án áp dụng pháp luật thế nào không quan trọng

Sai. Toà án không nhất thiết phải áp dụng đúng pháp luật

101. Lựa chọn phương án nào là tối ưu?

✅ Pháp luật tốt, thực hiện pháp luật nghiêm, kiểm tra thực hiện pháp luật phải chặt

Sai. Không cần kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật.

Sai. Pháp luật không tốt cũng được

Sai. Thực hiện pháp luật không nghiêm cũng được

102. Lý luận Nhà nước và pháp luật chỉ là sự phản ánh nhận thức của con người về nhà nước và pháp luật vào thế giới khách quan, Nếu không có Nhà nước và pháp luật thì có Lý luận về Nhà nước và pháp luật không?

✅ Không

Sai. Có

103. Lý luận về Nhà nước và pháp luật là biểu hiện của ý thức pháp luật đúng hay sai?

✅ Đúng

Sai. Lý luận về Nhà nước và pháp luật không phải là biểu hiện của ý thức pháp luật.

Sai. Sai

104. Lý luận về Nhà nước và pháp luật là gì

✅ Là hệ thống tri thức về Nhà nước và pháp luật được thực tiễn kiểm nghiệm rằng nó phản ánh đúng Nhà nước và pháp luật như trong thực tiễn.

Sai. Là nhận thức thống thương về Nhà nước và pháp luật a. Là tư duy nghiên cứu Nhà nước và pháp luật đi từ cái chung đến cái riêng

Sai. Là tư duy nghiên cứu Nhà nước và pháp luật đi từ cái riêng đến cái chung

105. Lý luận về Nhà nước và pháp luật thể hiện ý thức pháp luật ở trình độ nào?

✅ Trình độ cao nhất của tư duy về pháp luật (tư duy lý luận về pháp luật)

Sai. Ở trình độ tâm lý thường ngày

Sai. Trình độ hiểu biết thông thường về pháp luật.

106. Mặt chủ quan của vi phạm pháp luật thể hiện ở điểm nào?

✅ Ở lối, động cơ và mục đích vi phạm pháp luật

Sai. Ở điều kiện của sự vi phạm pháp luật

Sai. Ở khách thể của vi phạm pháp luật

Sai. Ở quan hệ pháp luật

107. Mặt khách quan của vi phạm pháp luật thể hiện ở điểm nào?

✅ Ở hành vi vi phạm, quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm pháp luật và thiệt hại do hành vi ấy gây ra

Sai. Ở động cơ vi phạm pháp luật

Sai. Ở lỗi cố ý vi phạm pháp luật

Sai. Ở lỗi do nhầm lẫn

108. Mọi bản in hay mọi bản photo văn bản luật đều là nguồn (hình thức) của pháp luật, đúng hay sai?

✅ Sai

Sai. Đúng

109. Mỗi hành vi phạm tội phạm phải chịu mấy lần trách nhiệm pháp luật hình sự?

✅ Một lần

Sai. Ba lần

Sai. Hai lần

Sai. Tùy Tòa án quyết định

110. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều là tội phạm, đúng hay sai?

✅ Sai

Sai. Đúng

111. Mỗi hình thái kinh tế -xã hội đều có Nhà nước?

✅ Sai

Sai. Đúng

112. Mỗi người đều là một pháp nhân, đúng hay sai?

✅ Sai

Sai. Đúng

113. Mỗi Nhà nước phong kiến là một kiểu nhà nước khác nhau, đúng hay sai?

✅ Sai

Sai. Đúng

114. Môn học Lý luận về Nhà nước và Pháp luật nghiên cứu những vấn đề gì?

???. Cách thức quản lý nhà nước và thể thức trình bày văn bản pháp luật

Sai. Kỹ thuật xây dựng Nhà nước và Pháp luật

???. Nghiệp vụ vận hành Nhà nước và pháp luật

???. Quy luật về sự xuất hiện, phát triển và vận động của Nhà nước và của pháp luật

115. Môn học Lý luận về Nhà nước và Pháp luật nghiên cứu những vấn đề gì?

✅ Quy luật về sự xuất hiện, phát triển và vận động của Nhà nước và của pháp luật

Sai. Cách thức quản lý nhà nước và thế thức trình bày văn bản pháp luật

Sai. Kỹ thuật xây dựng Nhà nước và Pháp luật

Sai. Nghiệp vụ vận hành Nhà nước và pháp luật

116. Một dấu hiệu cơ bản của vi phạm pháp luật:

✅ Hành vi xác định.

Sai. Khách thể.

Sai. Mặt khách quan.

Sai. Sự biến rõ ràng.

117. Mục đích của truy cứu trách nhiệm pháp luật là gì?

✅ Là để bảo vệ trật tự pháp luật và lập lại trật tự pháp luật

Sai. Để chứng tỏ quyền uy của Toà án

Sai. Trả thù người vi phạm pháp luật

118. Mục đích học tập, nghiên cứu lý luận về Nhà nước và pháp luật là gì?

✅ Để hiểu biết đúng đắn và phát triển lý thuyết về Nhà nước và pháp luật, vận dụng sáng tạo lý luận ấy vào thực tiễn, phục vụ xã hội, phục vụ con người

Sai. Để đáp ứng nhu cầu của cá nhân

Sai. Học vì noi gương người khác

Sai. Tìm kiếm việc làm

119. Mục đích nghiên cứu của môn học học Lý luận về Nhà nước và Pháp luật là:

✅ Nhận thức được quy luật vận động của Nhà nước và pháp luật

Sai. Cải cách bộ máy quản lý nhà nước

Sai. Nâng cao chất lượng ban hành pháp luật

Sai. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước

120. Năng lực chủ thể quan hệ pháp luật của thể nhân (cá nhân) có phụ thuộc vào năng lực hành vi của thể nhân không?

✅ Có

Sai. Không

121. Năng lực hành vi của cá nhân phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố nào?

✅ Độ tuổi.

Sai. Kỹ năng.

Sai. Thế lực

Sai. Trình độ.

122. Năng lực hành vi của chủ thể quan hệ pháp luật là gì?

✅ Là khả năng bằng hành động của mình, chủ thể tham gia quan hệ pháp luật, có các quyền và nghĩa vụ bắt nguồn từ quan hệ pháp luật mà mình tham gia.

Sai. Là năng lực pháp luật của chủ thể

Sai. Là những lợi ích mà chủ thể nhắm tới khi tham gia quan hệ pháp luật

123. Năng lực pháp luật của cá nhân có trong thời kỳ nào?

✅ Sinh ra – mất đi.

Sai. Sinh ra – cả sau khi mất đi.

Sai. Trưởng thành – mất đi.

Sai. Trưởng thành – về hưu.

124. Năng lực pháp luật của pháp nhân chấm dứt từ khi nào?

✅ Từ khi pháp nhân chấm dứt sự tồn tại của mình

Sai. Từ khi pháp nhân chưa thành lập

Sai. Từ khi pháp nhân tạm ngừng hoạt động

Sai. Từ khi pháp nhân thay đổi trụ sở

125. Năng lực pháp luật của pháp nhân phát sinh từ khi nào?

✅ Từ khi pháp nhân được thành lập

Sai. Trong quá trình hoạt động của pháp nhân.

Sai. Từ sau khi pháp nhân giải thể

Sai. Từ trước khi pháp nhân được thành lập

126. Nếu bạn được yêu cầu thực hiện một nghĩa vụ pháp lý, bạn có thể trả tiền để thuê một người khác thực hiện nghĩa vụ đó được không?

✅ Tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể

Sai. Được, vì đó là việc có thể làm theo cơ chế thị trường.

Sai. Không được, vì điều đó trái với pháp luật và trái với đạo đức

Sai. Tất cả các phương án

127. Ngành luật bao gồm các chế định pháp luật, cũng có nghĩa là bao gồm các quy phạm pháp luật, đúng hay sai?

✅ Đúng

Sai. Sai

128. Nghĩ rằng sẽ ăn cắp một tài sản nào đó để bán lấy tiền tiêu xài có vi phạm pháp luật không? Giải thích tại sao?

✅ Không vi phạm pháp luật

Sai. Có vi phạm pháp luật

Sai. Đã vi phạm pháp luật

129. Người vi phạm đã thấy trước một cách rõ ràng hậu quả tai hại do hành vi trái pháp luật của mình có thể gây ra và hậu quả xảy ra là không thể tránh khỏi, nhưng mong muốn hậu quả ấy xảy ra để đạt được mục đích hành động của mình thể hiện lỗi dưới hình thức nào?

✅ Lỗi cố ý trực tiếp

Sai. Lỗi cố ý gián tiếp

Sai. Lỗi do nhầm lẫn

Sai. Lỗi vô ý

130. Người vi phạm pháp luật do bị nhầm lẫn có lỗi dưới hình thức nào?

✅ Lỗi do nhầm lẫn

Sai. Lỗi cố ý.

Sai. Lỗi cố ý gián tiếp

Sai. Lỗi vô ý

131. Nguồn (hình thức) của pháp luật là gì?

✅ Hình thức pháp lý (có giá trị pháp luật) chứa đựng những quy phạm pháp luật hiện hành dùng để áp dụng.

Sai. Các trang mạng xã hội

Sai. Mọi bản dịch quy định pháp luật ra tiếng nước ngoài hoặc tiếng dân tộc thiểu số

Sai. Sách giáo trình các môn khoa học pháp lý.

132. Nguyên nhân nào khiến Nhà nước xuất hiện?

✅ Sự xuất hiện sở hữu tư nhân và sự phân chia xã hội thành giai cấp đối kháng

Sai. Chúa sinh ra Nhà nước

Sai. Khoa học và công nghệ sáng tạo ra Nhà nước

Sai. Thánh thần sinh ra Nhà nước

133. Nhà luật phải tìm và áp dụng những quy định pháp luật ở đâu?

✅ Trong các nguồn (hình thức) của pháp luật.

Sai. Trên các trang mạng xã hội

Sai. Trong các bằng tiếng, bằng hình.

Sai. Trong sách giáo khoa.

134. Nhà nước bảo vệ địa vị và lợi ích của giai cấp nào trong xã hội?

✅ Giai cấp thống trị.

Sai. Giai cấp chiếm đa số

Sai. Mọi giai cấp.

Sai. Nhân dân lao động.

135. Nhà nước chỉ mang bản chất của giai cấp thống trị, đúng hay sai?

✅ Sai

Sai. Đúng

Sai. Nhà nước không mang bản chất giai cấp nào.

136. Nhà nước chủ nô là kiểu nhà nước đầu tiên trong lịch sử loài người

✅ Đúng

Sai. Là kiểu nhà nước sau cùng trong lịch sử

Sai. Sai

137. Nhà nước có chức năng cơ bản nào?

✅ Thống trị chính trị

Sai. Ăn bám

Sai. Làm kinh tế

Sai. Sản xuất

138. Nhà nước có vị trí như thế nào trong hệ thống chính trị nói chung?

✅ Trung tâm.

Sai. Điều phối.

Sai. Giám sát, phản biện.

Sai. Lãnh đạo.

139. Nhà nước cũng là một pháp nhân? Đúng hay sai?

✅ Đúng

Sai. Sai

140. Nhà nước dân chủ là Nhà nước như thế nào?

✅ Do nhân dân làm chủ

Sai. Do quan chức, công chức làm chủ

Sai. Nhân dân không được tham gia quản lý nhà nước

Sai. Quan liêu

141. Nhà nước do thượng đế sinh ra, đúng hay sai?

✅ Sai

Sai. Đúng

142. Nhà nước đơn nhất là một hình thức nhà nước?

✅ Đúng

Sai. Là một kiểu nhà nước

Sai. Sai

143. Nhà nước là bộ phận nào của cấu trúc xã hội?

✅ Kiến trúc thượng tầng.

Sai. Cơ sở hạ tầng.

Sai. Phương thức sản xuất.

Sai. Quan hệ sản xuất.

144. Nhà nước là hiện thân của “Ý niệm tuyệt đối” như Hegel khẳng định, đúng hay sai?

✅ Sai

Sai. Đúng

145. Nhà nước là sản phẩm của tự nhiên, đúng hay sai?

✅ Sai

Sai. Đúng

146. Nhà nước liên bang và Nhà nước đơn nhất là hai hình thức tổ chức nhà nước?

✅ Đúng

Sai. Sai

147. Nhà nước mang bản chất giai cấp là sai, đúng hay sai?

✅ Đúng

Sai. Sai

148. Nhà nước mang bản chất giai cấp nào?

✅ Giai cấp thống trị

Sai. Giai cấp bị trị

Sai. Giai cấp nói chung chung.

Sai. Không mang bản chất giai cấp nào

149. Nhà nước mang bản chất nào?

✅ Giai cấp thống trị

Sai. Giai cấp

Sai. Phi giai cấp

Sai. Siêu giai cấp

150. Nhà nước pháp quyền là Nhà nước như thế nào?

✅ Tuân theo pháp luật và quản lý theo pháp luật

Sai. Đứng ngoài pháp luật

Sai. Đứng trên pháp luật

Sai. Quản lý hành chính quan liêu

151. Nhà nước phong kiến Việt Nam và Nhà nước XHCN Việt Nam đều cùng một kiểu?

✅ Sai

Sai. Đúng

152. Nhà nước quân chủ là một hình thức Nhà nước?

✅ Đúng

Sai. Là một kiểu nhà nước

Sai. Sai

153. Nhà nước quân chủ là một kiểu nhà nước, đúng hay sai?

✅ Sai

Sai. Đúng

154. Nhà nước ra đời khi xã hội phát triển đến một giai đoạn lịch sử nhất định, đó là giai đoạn nào?

✅ Giai đoạn xuất hiện sở hữu tư nhân và xã hội phân chia thành giai cấp đối kháng

Sai. Giai đoạn hình thành chế độ công xã nguyên thủy

Sai. Giai đoạn xã hội chưa có chế độ sở hữu công cộng và dân cư được phân chia theo huyết thống

155. Nhà nước thực hiện việc quản lý dân cư dựa theo tiêu chí nào?

✅ Theo lãnh thổ

Sai. Theo giới tính

Sai. Theo huyết thống

Sai. Theo tôn giáo

156. Nhà nước tư sản và Nhà nước XHCN đều cùng một kiểu nhà nước?

✅ Sai

Sai. Đúng

157. Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và Nhà nước CHXHCN Việt Nam đều cùng là một kiểu?

✅ Đúng

Sai. Sai

158. Nhà nước xuất hiện lần đầu tiên trong xã hội loài người khi nào?

✅ Khi xã hội phân chia thành giai cấp đối kháng

Sai. Từ sau khi hình thành lý luận về Nhà nước

Sai. Từ trước khi có pháp luật

159. Nhà nước xuất hiện từ khi con người xuất hiện trên trái đất, đúng hay sai?

✅ Sai

Sai. Đúng

160. Những lợi ích vật chất, tinh thần mà các chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật hướng tới là … của quan hệ pháp luật.

✅ Khách thể

Sai. Chủ thể

Sai. Giá trị.

Sai. Nội dung

161. Nội dung nào không phải là đặc điểm cơ bản của Nhà nước?

✅ Nhà nước là tổ chức phi chính trị

Sai. Là tổ chức quyền lực công cộng đặc biệt

Sai. Nhà nước phân chia dân cư theo lãnh thổ

Sai. Nhà nước thu thuế

162. Ở Việt Nam hiện nay, văn bản nào có giá trị pháp luật cao nhất trong số các văn bản sau đây?

✅ Hiến pháp

Sai. Bộ luật Hình sự

Sai. Bộ luật Lao động

Sai. Luật An toàn thực phẩm

163. Ở Việt Nam hiện nay, văn bản nào có giá trị và hiệu lực pháp luật cao hơn cả trong số các loại văn bản được nêu ra ở đây?

✅ Luật

Sai. Lệnh của Chủ tịch nước

Sai. Nghị định của Chính phủ

Sai. Pháp lệnh của UBTV Quốc hội

164. Ở Việt Nam hiện nay, văn bản quy phạm pháp luật nào có giá trị pháp lý cao hơn cả trong các văn bản được nêu ra ở đây?

✅ Văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ

Sai. Văn bản quy phạm pháp luật của Bộ

Sai. Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND

Sai. Văn bản quy phạm pháp luật của UBND

165. Phải giải thích chính thức pháp luật như thế nào?

✅ Cần phải vận dụng toàn phần nội dung của văn bản pháp luật để giải thích

Sai. Điều khoản nào cần phải giải thích thì chỉ căn cứ vào điều khoản đó để giải thích

Sai. Không cần đề ra nguyên tắc nào cho việc giải thích chính thức pháp luật

Sai. Không cần vận dụng toàn phần nội dung của văn bản pháp luật để giải thích

166. Pháp luật có nguồn gốc từ:

✅ Tập quán, đạo đức, tín điều tôn giáo.

Sai. Chế độ kinh tế.

Sai. Mệnh lệnh, uy tín, kinh nghiệm.

Sai. Nhà nước.

167. Pháp luật có vai trò gì trong đời sống không?

✅ Có

Sai. Chỉ có vai trò ảo

Sai. Không

168. Pháp luật có vai trò giáo dục không?

✅ Có

Sai. Không

169. Pháp luật không tồn tại trong chế độ xã hội nào?

✅ Công xã nguyên thủy

Sai. Chiếm hữu nô lệ

Sai. Phong kiến

Sai. Tư sản

170. Pháp luật không tồn tại trong chế độ xã hội nào?

Sai. Chiếm hữu nô lệ

✅ Công xã nguyên thủy

Sai. Phong kiến

Sai. Tư sản

171. Pháp luật là gì?

✅ Những quy phạm xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung do Nhà nước đặt ra dưới dạng các nguồn luật và bảo đảm thực hiện để điều chỉnh quan hệ xã hội

Sai. Bất kỳ quy tắc xã hội nào cũng đều là pháp luật

Sai. Mọi phong tục, tập quán

Sai. Thói quen

172. Pháp luật nước ngoài được áp dụng trong trường hợp nào?

✅ Trong trường hợp các bên trong hoạt động thương mại có yếu tố nước ngoài thỏa thuận áp dụng pháp luật nước ngoài.

Sai. Trong mọi trường hợp

Sai. Tùy cơ ứng biến.

173. Pháp luật nước ngoài được áp dụng trong trường hợp nào?

✅ Trong trường hợp pháp luật Việt Nam dẫn chiếu đến pháp luật người ngoài để áp dụng

Sai. Trong mọi trường hợp

Sai. Tùy nghi lựa chọn

174. Pháp luật nước ngoài được áp dụng trong trường hợp nào?

✅ Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết/tham gia dẫn chiếu đến pháp luật người ngoài để áp dụng

Sai. Trong mọi trường hợp

Sai. Tùy nghi lựa chọn

175. Pháp luật nước ngoài không được áp dụng trong trường hợp nào?

✅ Chủ thể tùy nghi lựa chọn

Sai. Trong mọi trường hợp

Sai. Trong trường hợp pháp luật Việt Nam dẫn chiếu đến pháp luật nước ngoài để áp dụng

176. Pháp luật xuất hiện từ bao giờ?

✅ Từ khi hình thành chế độ công xã nguyên thủy

Sai. Trước khi Nhà nước xuất hiện

Sai. Từ khi loài người xuất hiện

177. Phương pháp duy vật biện chứng được sử dụng trong nghiên cứu Nhà nước & pháp luật, biểu hiện ở việc:

✅ Nghiên cứu nhà nước và pháp luật như những hiện tượng có mối liên hệ với nhau và với các hiện tượng khác của đời sống xã hội

Sai. Nghiên cứu nhà nước và pháp luật như những hiện tượng bất biến

Sai. Phân tích, so sánh Nhà nước và pháp luật với các hiện tượng khác trong xã hội.

Sai. Xem xét nhà nước và pháp luật như những hiện tượng độc lập

178. Phương pháp quy nạp sử dụng trong nghiên cứu Nhà nước & pháp luật, biểu hiện ở việc:

✅ Đi từ vấn đề đơn lẻ, hiện tượng đến cái chung, bản chất của Nhà nước và pháp luật.

Sai. Đi từ cái chung, bản chất đến những vấn đề đơn lẻ về Nhà nước và pháp luật.

Sai. Đối chiếu nhà nước và pháp luật giữa các giai đoạn phát triển, giữa các quốc gia để tìm hiểu sự khác biệt.

Sai. Hệ thống hóa các tri thức về nhà nước và pháp luật trong toàn bộ kho tàng tri thức nhân loại

179. Quan hệ pháp luật của pháp nhân chấm dứt trong trường hợp nào?

✅ Pháp nhân chấm dứt sự tồn tại của mình

Sai. Pháp nhân chuẩn bị thành lập

Sai. Pháp nhân đang tồn tại và hoạt động

180. Quan hệ vợ chồng chấm dứt trong trường hợp nào?

✅ Tất cả các phương án

Sai. Khi vợ hoặc chồng chết

Sai. Ly hôn

181. Quy định về hình phạt thuộc phần nào trong cấu trúc của quy phạm pháp luật?

✅ Phần chế tài

Sai. Phần giả định

Sai. Tiêu đề của quy phạm pháp luật

182. Quy phạm pháp luật là gì?

✅ Là những quy phạm xử sự mang tính bắt buộc chung do nhà nước ban hành

Sai. Bất kỳ sự thỏa thuận nào của các bên tham gia quan hệ xã hội

Sai. Mọi quy luật của tự nhiên

Sai. Ý chí của thượng đế

183. Quốc hội (Nghị viện) là cơ quan nắm giữ quyền nào?

✅ Lập hiến và lập pháp

Sai. Hành pháp

Sai. Tư pháp

184. Quốc hội được thành lập bằng cách nào?

✅ Thông qua bầu cử

Sai. Thông qua bổ nhiệm

Sai. Thông qua kế vị (cha truyền con nối)

Sai. Thông qua xét tuyển

185. Quốc hội thực hiện chức năng nào?

✅ Làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp

Sai. Hành pháp

Sai. Tư pháp

Sai. Xét xử

186. Quy phạm xã hội nào có tính bắt buộc chung đối với mọi người?

✅ Quy phạm pháp luật.

Sai. Quy phạm chính trị.

Sai. Quy phạm đạo đức.

Sai. Quy phạm tôn giáo

187. Quyền lực nhà nước là quyền lực gì?

✅ Quyền lực công cộng đặc biệt

Sai. Quyền lực siêu tự nhiên

Sai. Quyền lực thần bí

Sai. Quyền lực tư

188. Quyền và nghĩa vụ của Chủ thể quan hệ pháp luật là nội dung của quan hệ pháp luật?

✅ Đúng

Sai. Sai

189. Sự cẩu thả trong suy nghĩ và hành động dẫn đến vi phạm pháp luật thể hiện hình thức nào của lỗi?

✅ Lỗi vô ý

Sai. Lỗi cố ý

Sai. Lỗi cố ý trực tiếp

Sai. Lỗi do nhầm lẫn

190. Sự giải thích chính thức pháp luật có giá trị áp dụng?

✅ Có giá trị áp dụng

Sai. Không có giá trị áp dụng

Sai. Tất cả các phương án

191. Sự kiện nào làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật?

✅ Sự mất tích của máy bay MH370 của Malaysia

Sai. Dự báo thời tiết

Sai. Lựa chọn đường đi ngắn nhất từ nhà tới trường

Sai. Sinh viên giao lưu trao đổi kinh nghiệm học tập

192. Tại sao nói Quốc hội là một diễn đàn?

✅ Vì Quốc hội họp, các đại biểu Quốc hội thảo luận, chất vấn Thành viên Chính phủ…, để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Sai. Quốc hội không là một diễn đàn

Sai. Quốc hội quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội không cần thảo luận

193. Tất cả các kiểu nhà nước đều cùng một hình thức ?

✅ Sai

Sai. Đúng

194. Thai nhi nằm trong bụng mẹ là một chủ thể của quan hệ pháp luật, đúng hay sai?

✅ Sai

Sai. Đúng

195. Thế nào là bất khả kháng?

✅ Bất khả kháng là tình huống không thể lường trước được, không sao ngăn chặn được, xảy ra bất thường, gây trở ngại cho quan hệ pháp luật

Sai. Bất khả kháng là quyền và nghĩa vụ của chủ thể quan hệ pháp luật

Sai. Tình huống hoàn toàn biết trước và giải quyết được

Sai. Tình huống không gây trở ngại gì cho quan hệ pháp luật

196. Thế nào là giải thích chính thức pháp luật?

✅ Là sự giải thích do cơ quan có thẩm quyền theo luật định thực hiện và việc giải thích đó có giá trị áp dụng

Sai. Là sự giải thích của chuyên gia về pháp luật

Sai. Là sự giải thích của cơ quan ngôn luận

Sai. Là sự giải thích khoa học về pháp luật

197. Thế nào là hành vi vi phạm pháp luật và trái với pháp luật?

✅ Làm cái việc mà pháp luật cấm và/hoặc không làm cái việc mà pháp luật bắt buộc phải làm

Sai. Không làm cái việc mà pháp luật cấm

Sai. Làm cái việc mà pháp luật bắt buộc phải làm

198. Thế nào là hành vi vi phạm pháp luật?

✅ Trái với pháp luật

Sai. Không biết

Sai. Không làm cái việc mà pháp luật cấm

Sai. Làm cái việc mà pháp luật bắt buộc phải làm

199. Thế nào là hành vi vi phạm pháp luật?

✅ Làm cái việc mà pháp luật cấm

Sai. Không làm cái việc mà pháp luật cấm

Sai. Làm cái việc mà pháp luật bắt buộc phải làm

200. Thế nào là vi phạm pháp luật?

✅ Không làm cái việc mà pháp luật bắt buộc phải làm và/hoặc làm cái việc mà pháp luật cấm.

Sai. Không làm mọi việc mà pháp luật cấm

Sai. Làm cái việc mà pháp luật bắt buộc phải làm và không làm cái việc mà pháp luật cấm

Sai. Làm mọi việc mà pháp luật bắt buộc phải làm

201. Theo bạn, về mặt đạo đức, tại sao pháp luật không thể cho phép mua bán trẻ em?

✅ Vì cho phép mua bán trẻ em là biến trẻ em thành hàng hóa, như mua bán nô lệ, đánh giá sai về giá trị con người của trẻ em và trái với đạo đức.

Sai. Vì pháp luật cấm buôn bán trẻ em và vì pháp luật cũng là đạo đức

Sai. Vì trẻ em là người lớn tương lai

202. Theo Học thuyết Mác – Lênin, nguyên nhân nào dẫn đến sự ra đời của nhà nước?

✅ Các tiền đề kinh tế – xã hội.

Sai. Chiến tranh, bạo lực.

Sai. Do Thượng đế sinh ra.

Sai. Phát triển từ gia đình.

203. Theo nội dung thuyết tam quyền phân lập, Chính phủ là cơ quan nắm giữ quyền nào?

✅ Hành pháp

Sai. Cả ba quyền

Sai. Lập pháp

Sai. Tư pháp

204. Theo nội dung thuyết tam quyền phân lập, Quốc hội (Nghị viện) là cơ quan nắm giữ quyền nào?

✅ Lập hiến và lập pháp

Sai. Hành pháp

Sai. Hành pháp và tư pháp

Sai. Tư pháp

205. Theo nội dung thuyết tam quyền phân lập, Tòa án là cơ quan nắm giữ quyền nào?

✅ Tư pháp

Sai. Cả ba quyền

Sai. Hành pháp

Sai. Lập pháp

206. Theo phạm vi, ý thức pháp luật bao gồm:

✅ Ý thức pháp luật của Nhà nước, ý thức pháp luật của xã hội, và ý thức pháp luật của cá nhân.

Sai. Ý thức pháp luật của cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp

Sai. Ý thức pháp luật của đa số, ý thức pháp luật của thiểu số.

Sai. Ý thức pháp luật ở cấp độ lý luận, ý thức pháp luật thông thường

207. Theo pháp luật hiện hành, Nội quy của Viện Đại học Mở Hà Nội là văn bản quy phạm pháp luật, đúng hay sai?

✅ Sai

Sai. Đúng

208. Theo pháp luật hiện hành, văn bản nào không phải là văn bản quy phạm pháp luật?

✅ Kết luận được ghi thành văn bản của Chủ tịch Quốc hội về Phiên họp của Quốc hội

Sai. Bộ luật

Sai. Luật

Sai. Pháp lệnh

209. Theo pháp luật hiện hành, văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam là văn bản nào?

✅ Văn bản do cơ quan nhà nước ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục do pháp luật quy định, trong đó có quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung để điều chỉnh quan hệ xã hội

Sai. Bất kỳ văn bản nào do cơ quan nhà nước ban hành

Sai. Điều lệ của Hội Luật gia Việt Nam

Sai. Văn bản của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

210. Theo pháp luật hiện hành, văn bản nào là văn bản quy phạm pháp luật?

✅ Nghị định của Chính phủ

Sai. Văn bản chép tay tuyệt đối đúng nguyên văn một văn bản quy phạm pháp luật

Sai. Văn bản quy phạm pháp luật in trong sách giáo khoa của Viện Đại học Mở Hà Nội

Sai. Văn bản ảnh/chỉ photo được từ văn bản gốc.

211. Theo pháp luật hiện hành, văn bản nào là văn bản quy phạm pháp luật?

✅ Nghị định của Chính phủ

Sai. Biên bản Kỳ họp Quốc hội

Sai. Công văn của Bộ trưởng gửi đơn vị trực thuộc Bộ

Sai. Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ

212. Theo quy định của Bộ luật Dân sự, pháp nhân phải có tài sản như thế nào?

✅ Độc lập với tài sản của cá nhân và tài sản của tổ chức khác

Sai. Chỉ bằng ngoại tệ mạnh

Sai. Chỉ bằng tiền Đồng Việt Nam

213. Thời kỳ Công xã nguyên thủy, quản lý xã hội dựa vào:

✅ Quy tắc đạo đức, tôn giáo

Sai. Hệ thống chính trị.

Sai. Nhà nước.

Sai. Pháp luật.

214. Tiền án lệ là nguồn phổ biến của hệ thống pháp luật nào?

✅ Common law

Sai. Hệ thống pháp luật Civil law

Sai. Hệ thống pháp luật Việt Nam

Sai. Pháp luật xã hội chủ nghĩa

215. Tiền đề xã hội dẫn đến sự ra đời của nhà nước là:

✅ Xã hội có sự phân chia giai cấp.

Sai. Các thị tộc, bộ lạc hình thành.

Sai. Cách mạng tư sản.

Sai. Xã hội loài người xuất hiện.

216. Tiền lệ án có phải là một loại nguồn của pháp luật không?

✅ Có

Sai. Không

217. Tiền lệ pháp (án lệ) hiện nay vẫn được sử dụng phổ biến ở các nước có hệ thống:

✅ Pháp luật Anh – Mỹ.

Sai. Pháp luật châu Âu.

Sai. Pháp luật tôn giáo.

Sai. Pháp luật XHCN.

218. Tòa án thực hiện chức năng nào?

✅ Xét xử

Sai. Hành pháp

Sai. Lập Hiến

Sai. Lập pháp

219. Tòa án thực hiện quyền tư pháp, đúng hay sai?

✅ Đúng

Sai. Sai

Sai. Tòa án thực hiện quyền hành pháp

Sai. Toà án thực hiện quyền lập pháp

220. Tòa án xét xử phải thế nào?

✅ Tòa án xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật

Sai. Phụ thuộc vào cấp ủy Đảng

Sai. Phụ thuộc vào chỉ đạo của Chính phủ

Sai. Phụ thuộc vào chỉ đạo của toà án cấp trên

221. Tòa án xét xử phải tuân theo nghị quyết của Đảng, đúng hay sai?

✅ Sai

Sai. Đúng

222. Tòa án xét xử phải tuân theo nguyên tắc nào?

✅ Độc lập và chỉ tuân theo pháp luật

Sai. Theo chỉ đạo của Chính phủ

Sai. Theo chỉ đạo của Quốc hội

Sai. Theo Nghị quyết của Đảng

223. Tòa án xét xử phụ thuộc vào cơ quan lập pháp, hành pháp, đúng hay sai?

✅ Sai

Sai. Đúng

224. Tội phạm hiếp dâm thể hiện lỗi dưới hình thức nào?

✅ Lỗi cố ý trực tiếp

Sai. Không có lỗi

Sai. Lỗi do nhầm lẫn

Sai. Lỗi vô ý

225. Trả tiền phí theo quy định cho người có nhiệm vụ thu gom rác là hành vi đạo đức hay là việc làm theo pháp luật?

✅ Là việc làm theo pháp luật

Sai. Là hành vi đạo đức

Sai. Là việc làm từ nguyên

226. Trạng thái tâm lý và ý chí của người vi phạm pháp luật là nội dung thuộc yếu tố nào của cấu thành vi phạm pháp luật

✅ Mặt chủ quan của vi phạm pháp luật

Sai. Mặt khách quan của vi phạm pháp luật

Sai. Thuốc khách thể của vi phạm pháp luật

227. Trao một ghế sinh viên đại học cho người trả giá cao nhất trong cuộc đấu giá vào trường có nên không?

✅ Không nên, vì như thế là bất bình đẳng, không công bằng, trái với pháp luật và đạo đức.

Sai. Nên, vì thời nay là kinh tế thị trường, có thể mua bán việc vào học ở một trường đại học.

Sai. Tất cả các phương án

228. Trong chính thể cộng hòa, quyền lực tối cao của nhà nước thuộc về:

✅ Một cơ quan đại diện.

Sai. Giai cấp thống trị.

Sai. Nhân dân lao động.

Sai. Vua, hoàng đế.

229. Trong hệ thống chính trị, tổ chức nào quyết định việc thành lập và hoạt động của các tổ chức khác?

✅ Nhà nước.

Sai. Đảng phái chính trị.

Sai. Đoàn thể quần chúng.

Sai. Tổ chức chính trị – xã hội.

230. Trong lịch sử, chế độ xã hội nào chưa có nhà nước?

✅ Cộng sản nguyên thủy.

Sai. Chủ nghĩa tư bản.

Sai. Chủ nô.

Sai. Phong kiến.

231. Trường học có nên hối lộ sinh viên để sinh viên học tốt hơn không?

✅ Không được, vì như vậy là trái với đạo đức dạy và học và trái với pháp luật.

Sai. Không nên, vì chưa chắc hối lộ sẽ mang lại kết quả học tập tốt hơn

Sai. Nên, vì như thế có lợi cho sinh viên

232. Trường hợp nào là không vi phạm pháp luật (không phạm pháp)?

✅ Không làm cái việc mà pháp luật cấm

Sai. Không làm cái việc mà pháp luật bắt buộc phải làm

Sai. Không làm cái việc mà pháp luật bắt buộc phải làm và/hoặc làm cái việc mà pháp luật cấm.

Sai. Làm cái việc mà pháp luật cấm

233. Tương ứng với mỗi hình thái kinh tế – xã hội có giai cấp là:

✅ Một kiểu nhà nước

Sai. Một chế độ chính trị

Sai. Một hình thức chính thể.

Sai. Một hình thức nhà nước

234. Văn bản luật là kết quả hoạt động của cơ quan:

✅ Lập pháp.

Sai. Hành pháp.

Sai. Thanh tra, kiểm tra.

Sai. Tư pháp.

235. Văn bản nào là nguồn (hình thức) của pháp luật?

✅ Bản gốc của một luật (có giá trị pháp lý)

Sai. Bản văn của một luật do sinh viên chụp để làm tài liệu học tập

Sai. Bản văn của một luật in trong phụ lục giáo trình của Khoa Luật Viện ĐHM Hà Nội

Sai. Văn bản luật do bạn chép tay

236. Văn bản quy phạm pháp luật dưới luật cũng là nguồn (hình thức) của pháp luật, đúng hay sai?

✅ Đúng

Sai. Sai

237. Văn bản quy phạm pháp luật là gì?

✅ Một trong những loại nguồn cơ bản (hình thức) của pháp luật

Sai. Là pháp luật bất thành văn

Sai. Là tập quán pháp

238. Văn phòng luật sư tư nhân có phải là một pháp nhân không?

✅ Phải

Sai. Không phải

239. Về mặt đạo đức, có cần phê phán người vứt rác bừa bãi ra nơi công cộng không? Tại sao?

✅ Cần phê phán.

Sai. Không ai tối hơi để phê phán

Sai. Không nhất thiết phải phê phán

240. Về mặt đạo đức, có nên thưởng cho mỗi sinh viên cử 10.000 đồng nếu đọc hết một cuốn sách?

✅ Không nên, vì nó không thúc đẩy động cơ thực sự của sinh viên, trong việc đọc sách

Sai. Nên vì nó khuyến khích văn hóa đọc

Sai. Tất cả các phương án

241. Về phương diện đạo đức, bạn ủng hộ hay không ủng hộ việc hình thành một thị trường mua bán thân người để chữa bệnh cho những người cần ghép thận?

✅ Không ủng hộ

Sai. Tất cả các phương án

Sai. Ủng hộ

242. Vi phạm dân sự là vi phạm xâm hại đến nhóm quan hệ xã hội:

✅ Về tài sản và nhân thân.

Sai. Giữa cơ quan NN với người phạm tội.

Sai. Trong nội bộ các tổ chức chính trị-xã hội.

Sai. Trong quản lý nhà nước.

243. Vì sao không thể thuê người khác thực hiện nghĩa vụ công dân của mình?

✅ Vì việc làm đó hạ thấp và thể hiện sự đánh giá sai về mặt đạo đức và pháp luật nghĩa vụ công dân

Sai. Có thể thuê người khác thực hiện nghĩa vụ công dân của mình theo cơ chế thị trường

Sai. Có tiền thì mua được mọi thứ

24. Vì sao mại dâm bị cấm ở Việt Nam?

✅ Vì mại dâm là trái với đạo đức truyền thống và pháp luật hiện hành.

Sai. Vì con người còn thiếu tự do

Sai. Vi lo so HIV/AIDS

245. Vì sao người vị thành niên không được kết hôn?

✅ Vì người vị thành niên chưa đủ năng lực hành vi kết hôn theo quy định của pháp luật

Sai. Vì không có năng lực pháp luật

Sai. Vì theo phong tục tập quán.

246. Vì sao nói Lý luận về Nhà nước là môn học cơ sở và cơ bản của Chương trình đào tạo cử nhân ngành luật

✅ Vì nó cung cấp bộ công cụ nhận thức, tri thức nền tảng và tri thức có ý nghĩa phương pháp luận để nghiên cứu các môn khoa học pháp lý

Sai. Vì nó nghiên cứu về Nhà nước và pháp luật

Sai. Vì nó phản ánh đúng bản chất của Nhà nước và pháp luật

247. Vì sao quy phạm pháp luật được ưu tiên áp dụng so với quy phạm xã hội không phải là quy phạm pháp luật?

✅ Vì qui phạm pháp luật là chuẩn mực cơ bản và chính thức, bắt buộc phải thực hiện.

Sai. Tất cả các phương án

Sai. Vì qui phạm pháp luật có giá trị ngang bằng với mọi quy phạm xã hội khác

248. Vì sao vi phạm pháp luật lại nguy hiểm cho xã hội?

✅ Vì nó trực tiếp gây ra thiệt hại cho xã hội

Sai. Vì động cơ xấu xa của người vi phạm

Sai. Vì nó trái pháp luật

Sai. Vì nó trái với đạo đức

249. Viện Đại học Mở Hà Nội là một pháp nhân, đúng hay sai? Giải thích tại sao

✅ Đúng

Sai. Không phải là pháp nhân

Sai. Sai

250. Xét theo lịch sử phát triển của Nhà nước, có mấy kiểu nhà nước?

✅ 4

Sai. 1

Sai. 2

Sai. 3

251. Ý nghĩa của môn học đối với chương trình đào tạo của ngành luật?

✅ Cung cấp tri thức nền tảng và tri thức có ý nghĩa phương pháp luận để tiếp cận các môn khoa học pháp lý chuyên ngành

Sai. Cung cấp hiểu biết và rèn luyện kỹ năng quản lý nhà nước trong các lĩnh vực của đời sống.

Sai. Cung cấp nhận thức về định hướng, phương pháp, kỹ năng vận hành bộ máy nhà nước

Sai. Rèn luyện kỹ năng soạn thảo văn bản pháp luật – một công cụ quan trọng cho hoạt động quản lý của nhà nước.

252. Ý thức pháp luật riêng của các cá nhân khác nhau thì khác nhau, đúng hay sai?

✅ Đúng

Sai. Sai

Sai. Ý thức pháp luật của các cá nhân khác nhau đều giống nhau.

253. Ý thức pháp luật xuất hiện từ khi nào?

✅ Từ khi pháp luật xuất hiện.

Sai. Sau khi pháp luật biến mất

Sai. Từ trước khi pháp luật xuất hiện

254. Yêu cầu chung đối với việc thi hành pháp luật là gì?

✅ Đúng thẩm quyền, đúng thủ tục, đúng thời hiệu

Sai. Chỉ cần đúng thẩm quyền là được

Sai. Chỉ cần đúng thời hiệu là đủ

Sai. Chỉ cần đúng thủ tục là đạt

255. Yêu cầu đối với việc thi hành pháp luật không bao gồm phải:

✅ Thỏa mãn ý chí của mọi chủ thể trong quan hệ pháp luật

Sai. Đúng thẩm quyền.

Sai. Đúng thời hiệu

Sai. Nghiêm chỉnh.

256. Yêu cầu thi hành pháp luật phải thế nào?

✅ Phải đúng thẩm quyền

Sai. Không cần phải đúng thẩm quyền

Sai. Tuỳ nghi thực hiện.

257. Yếu tố nào cấu thành vi phạm pháp luật?

✅ Bốn yếu tố: mặt chủ quan, mặt khách quan, chủ thể, khách thể của vi phạm pháp luật

Sai. Chỉ riêng chủ thể vi phạm pháp luật

Sai. Chỉ riêng mặt chủ quan của vi phạm pháp luật

Sai. Chỉ riêng mặt khách quan của vi phạm pháp luật

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on tumblr
Share on pinterest
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

1 Bình Luận “Lý luận nhà nước và pháp luật – EL06 – EHOU”

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Nội dung có bản quyền vnCount !!
Gọi Ngay
Scroll to Top
Chào Sinh Viên Chăm Chỉ
  1. Tôi hi vọng bạn cũng đóng góp những câu hỏi còn thiếu dưới mục bình Luận (để có câu trả lời cho các bạn sau)
  2. Nếu bài viết giúp ích được bạn hoàn thành bài tập. Vui lòng đánh giá 5* dưới cuối bài và chia sẻ cho Đồng môn.
  3. Bạn muốn có đáp án các môn khác HÃY GIÚP TÔI (comment muốn giúp tôi dưới cuối bài)