Luật Hình sự Việt Nam 2 – SL03 – EHOU

Luật Hình sự Việt Nam 2- SL03 - EHOU

Học phần Luật Hình sự Việt Nam 2- SL03 – EHOU giới thiệu khái niệm Tội phạm, hình phạt, các khái niệm khác liên quan đến TP và hình phạt; dấu hiệu pháp lý đặc trưng của từng tội; hiểu được khái niệm, đặc điểm, các hành vi tham nhũng; nguyên nhân, tác hại của tham nhũng và các biện pháp phòng, chống tham nhũng; …

Mẹo Nhỏ Nên Đọc Qua

1. Để tìm kết quả nhanh thì nên sử dụng Máy Tính thay vì Điện Thoại.

2. Sau khi Sao chép (Copy) câu hỏi thì bấm “Ctrl + F” và Dán (Paste) câu hỏi vào ô tìm kiếm sẽ thấy câu cả lời. (Copy nguyên câu không ra thì thử vài từ để kiếm)

3. Trường hợp không tìm thấy câu hỏi. Lúc này vui lòng kéo xuống dưới cùng để đặt câu hỏi mục bình luận. Sẽ được trả lời sau ít phút.

4. Xem danh sách đáp án Trắc nghiệm EHOU

5. THAM GIA KHẢO SÁT VỀ CÂU HỎI (Khảo sát giúp chúng tôi biết sự trải nghiệm của Bạn, Bạn có thể đóng ý kiến giúp Chúng tôi tăng trải nghiệm của bạn. Đặc biệt chúng tôi chọn ra 1 người may mắn mỗi tuần để trao Mã Kích Hoạt LawPro 30 Miễn Phí)

6. Tham gia group Facebook Sinh Viên Luật để được hỗ trợ giải bài tập và Nhận Mã Kích hoạt tài khoản Pro Miễn Phí

7. Nếu đăng nhập mà không thấy đáp án thì làm như sau: Giữ Phím Ctrl sau đó bấm phím F5 trên bàn phím “Ctrl + F5” để trình duyệt xóa cache lúc chưa đăng nhập và tải lại nội dung.

Câu hỏi trắc nghiệm Luật Hình Sự Việt Nam 2 – SL03 – EHOU

Chỉ Thành Viên MemberPro Mới xem được toàn bộ đáp án.

Click chọn vào hình ảnh để xem chi tiết gói MemberPro. Hoặc cho vào giỏ hàng để mua ngay. Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng.

 • Law Pro 30 Ngày

  Giá bán: 100.000

  Tham khảo được câu hỏi trắc nghiệm của hơn 60 môn ngành Luật trong 30 ngày. Giúp nhớ kiến thức và giúp ích trong quá trình học tập, thi cử. Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng.

  Thêm vào giỏ hàng
 • Law Pro 180 Ngày

  Giá bán: 500.000

  Tham khảo được câu hỏi trắc nghiệm của hơn 60 môn ngành Luật trong 180 ngày. Giúp nhớ kiến thức và giúp ích trong quá trình học tập, thi cử. Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng.

  Thêm vào giỏ hàng
 • Law Pro 1000 Ngày

  Giá bán: 1.000.000

  Tham khảo được câu hỏi trắc nghiệm của hơn 60 môn ngành Luật trong 1000 ngày. Giúp nhớ kiến thức và giúp ích trong quá trình học tập, thi cử. Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng.

  Thêm vào giỏ hàng

Cập nhật 17/10/20121

1. A, B uống rượu say và ngã nằm ngủ quên ở dọc đường. Ngay sau đó C đi qua thấy A, B mang nhiều nữ trang bằng vàng nên đã lấy toàn bộ nữ trang này (tổng trị giá 20 triệu đồng). Hành vi của C cấu thành tội gì?

– (Đ)✅: Hành vi của C trên cấu thành tội trộm cắp tài sản

– (S): Hành vi của C trên cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

– (S): Hành vi của C trên cấu thành tội cướp giật tài sản

– (S): Hành vi của C trên cấu thành tội cướp tài sản

2. Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “… mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”.

– (S): Người nào

– (S): Bất kỳ ai

– (S): Mọi đối tượng

– (Đ)✅: Người nào đủ 18 tuổi trở lên

3. Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Các tội xâm phạm sở hữu là những hành vi …, xâm hại quan hệ sở hữu và sự xâm hại này thể hiện đầy đủ bản chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi”.

– (Đ)✅: Có lỗi

– (S): Chỉ có lỗi cố ý

– (S): Chỉ có lỗi vô ý

– (S): Không có lỗi

4. Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Các tội xâm phạm tính mạng là những hành vi (hành động hoặc không hành động) … xâm phạm quyền được tôn trọng và bảo vệ tính mạng của người khác”

– (Đ)✅: Có lỗi (cố ý hoặc vô ý)

– (S): Chỉ có lỗi vô ý

– (S): Không có lỗi

– (S): Chỉ có lỗi cố ý

5. Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Cấu thành tội phạm của tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản là … ”

– (S): Cấu thành tội phạm vật chất và hình thức

– (S): Cấu thành tội phạm hình thức

– (Đ)✅: Cấu thành tội phạm vật chất

– (S): Cấu thành tội phạm vật chất hoặc hình thức tuỳ trường hợp

6. Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Chủ thể của tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán …”

– (Đ)✅: Là chủ thể đặc biệt

– (S): Là bất kỳ cá nhân nào từ đủ 16 tuổi trở lên

– (S): Là bất kỳ cá nhân nào từ đủ 18 tuổi trở lên

– (S): Là bất kỳ cá nhân nào

7. Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Có thể hiểu, tội đánh tráo người dưới 01 tuổi là hành vi … thay thế trẻ em dưới 01 tuổi này bằng trẻ em dưới 01 tuổi khác, tạo ra cho người khác sự nhầm lẫn về những trẻ em này”.

– (Đ)✅: Cố ý

– (S): Vô ý

– (S): Vô tình

– (S): Vô ý do cẩu thả

8. Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Cưỡng đoạt tài sản được quy định là hành vi … hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản”.

– (S): Hăm doạ

– (S): Uy hiếp

– (Đ)✅: Đe dọa sẽ dùng vũ lực

– (S): Dùng vũ lực

9. Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Dấu hiệu hành vi của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản … ”

– (Đ)✅: Bắt buộc hành vi lừa dối và hành vi chiếm đoạt

– (S): Chỉ bắt buộc hành vi chiếm đoạt

– (S): Chỉ bắt buộc hành vi lừa dối

– (S): Bắt buộc hành vi lừa dối hoặc hành vi chiếm đoạt

10. Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Dấu hiệu hậu quả được quy định là dấu hiệu … trong cấu thành tội phạm tội bức tử”

– (S): Không bắt buộc trong một số trường hợp

– (S): Bắt buộc trong một số trường hợp

– (S): Không bắt buộc

– (Đ)✅: Bắt buộc

11. Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Dấu hiệu mặt khách quan của tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản bao gồm … ”

⇒ Dấu hiệu hành vi, dấu hiệu hậu quả và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả

⇒ Dấu hiệu hành vi

⇒ Dấu hiệu hành vi và dấu hiệu hậu quả

⇒ Dấu hiệu hậu quả

12. Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Hành vi cướp tài sản xâm hại đến …”.

⇒ Quan hệ nhân thân và quan hệ sở hữu

⇒ Quan hệ nhân thân

⇒ Quan hệ sở hữu

⇒ Quan hệ giữa nhà nước và nạn nhân

13. Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Hành vi khách quan của tội giết người … ”

⇒ Hầu hết dưới hình thức không hành động

⇒ Luôn dưới hình thức không hành động

⇒ Luôn dưới hình thức hành động

⇒ Có thể dưới hình thức hành động hoặc hình thức không hành động

14. Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Hành vi lập quỹ trái phép được coi là tội phạm khi …”

⇒ Gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm

⇒ Gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước từ 10.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng

⇒ Gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng và đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm

⇒ Gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước từ 10.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng và đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm

15. Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Hình phạt bổ sung của tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử được quy định như sau: Người phạm tội còn có thể … ”.

⇒ Bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

⇒ Bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 06 tháng đến 01 năm

⇒ Bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 06 tháng đến 01 năm

⇒ Bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 06 tháng đến 01 năm.

16. Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Hình phạt bổ sung của tội đua xe trái phép được quy định như sau: Người phạm tội còn có thể …

⇒ Bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

⇒ Bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng

⇒ Bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

⇒ Bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

17. Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Khung hình phạt cơ bản của tội bức tử được quy định như sau: Người nào đối xử tàn ác, thường xuyên ức hiếp, ngược đãi hoặc làm nhục người lệ thuộc mình làm người đó tự sát, thì …”.

⇒ Bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm

⇒ Bị phạt tù từ 07 năm đến 10 năm

⇒ Bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm

⇒ Bị phạt tù chung thân

18. Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Khung hình phạt cơ bản của tội khủng bố được quy định như sau: Người nào nhằm gây ra tình trạng hoảng sợ trong công chúng mà xâm phạm tính mạng của người khác hoặc phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân, thì … ”.

⇒ Bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm

⇒ Bị phạt tù từ 07 năm đến 10 năm

⇒ Bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm

⇒ Bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình

19. Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Khung hình phạt cơ bản của tội tổ chức đua xe trái phép được quy định như sau: Người nào tổ chức trái phép việc đua xe ô tô, xe máy hoặc các loại xe khác có gắn động cơ, thì …”.

⇒ Bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm

⇒ Bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm

⇒ Bị phạt tù từ 08 năm đến 15 năm

⇒ Bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 04 năm đến 10 năm

20. Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Khung hình phạt cơ bản của tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác được quy định như sau: Người nào cố ý vượt qua cảnh báo, mã truy cập, tường lửa, sử dụng quyền quản trị của người khác hoặc bằng phương thức khác xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác chiếm quyền điều khiển; can thiệp vào chức năng hoạt động của phương tiện điện tử; lấy cắp, thay đổi, hủy hoại, làm giả dữ liệu hoặc sử dụng trái phép các dịch vụ, thì …”.

⇒ Bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm

⇒ Bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm

⇒ Bị phạt tù chung thân

⇒ Bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm

21. Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Khi áp dụng các khung hình phạt tăng nặng cho tội sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật, cần chú ý: Thiệt hại được quy định trong các dấu hiệu định khung hình phạt tăng nặng …”.

⇒ Bao gồm thiệt hại trực tiếp (chi phí khắc phục hư hỏng của mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử bị tấn công) và thiệt hại gián tiếp (thiệt hại do gián doạn hoạt dong của mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử bị tấn công)

⇒ Bao gồm thiệt hại trực tiếp (chi phí khắc phục hư hỏng của mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử bị tấn công) hoặc thiệt hại gián tiếp (thiệt hại do gián doạn hoạt dong của mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử bị tấn công)

⇒ Chỉ bao gồm thiệt hại gián tiếp (thiệt hại do gián doạn hoạt dong của mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử bị tấn công)

⇒ Chỉ bao gồm thiệt hại trực tiếp (chi phí khắc phục hư hỏng của mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử bị tấn công)

22. Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Lỗi ở tội giết người … lỗi cố ý trực tiếp”

⇒ Có thể là

⇒ Luôn luôn là

⇒ Chỉ có thể là

⇒ Phải là

23. Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Người nào … uy hiếp tinh thần của người khác để buộc họ phải sử dụng trái phép chất ma túy trái với ý muốn của họ, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm”.

⇒ Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực và dùng thủ đoạn khác

⇒ Dùng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực

⇒ Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác

⇒ Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực

24. Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Người nào buôn bán qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại trái pháp luật hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá dưới 100.000.000 đồng nhưng thuộc trường hợp … thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”

⇒ Vật phạm pháp là di vật, cổ vật

⇒ Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức

⇒ Có tổ chức

⇒ Có tính chất chuyên nghiệp

25. Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Người nào cấp tín dụng không có bảo đảm hoặc cấp tín dụng với điều kiện ưu đãi cho đối tượng bị hạn chế cấp tín dụng theo quy định của pháp luật gây thiệt hại cho người khác về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng thì …”

⇒ Bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm

⇒ Bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng và phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm

⇒ Bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng và phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm

⇒ Bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

26. Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Người nào có trách nhiệm trong quản lý chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần mà vi phạm quy định về nghiên cứu, giám định, sản xuất, bảo quản chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện hoặc thuốc hướng thần, đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Chương XX của BLHS 2015, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì …”.

⇒ Bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm

⇒ Bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm

⇒ Bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 01 năm

⇒ Bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm

27. Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Người nào đưa 5.000 kilôgam trở lên chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật hoặc có chứa chất phải loại trừ theo Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy hoặc 50.000 kilôgam trở lên chất thải nguy hại khác thì có thể bị … ”

⇒ Phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 05 năm đến 10 năm

⇒ Phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm

⇒ Phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm

⇒ Phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 05 năm

28. Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Người nào … hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.”

⇒ Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực

⇒ Đe dọa dùng vũ lực

⇒ Sử dụng vũ lực

⇒ Dùng vũ lực

29. Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Người nào … thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm”

⇒ Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật từ 3.000 kilôgam đến dưới 5.000 kilôgam chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật hoặc có chứa chất phải loại trừ theo Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy hoặc từ 10.000 kilôgam đến dưới 50.000 kilôgam chất thải nguy hại khác

⇒ Thải ra môi trường từ 300.000 mét khối (m3) trên giờ đến dưới 500.000 mét khối (m3) trên giờ khí thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường từ 05 lần đến dưới 10 lần hoặc từ 150.000 mét khối (m3) trên giờ đến dưới 300.000 mét khối (m3) trên giờ khí thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 10 lần trở lên

⇒ Xả thải ra môi trường từ 5.000 mét khối (m3) trên ngày đến dưới 10.000 mét khối (m3) trên ngày nước thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường từ 05 lần đến dưới 10 lần hoặc từ 500 mét khối (m3) trên ngày đến dưới 5.000 mét khối (m3) trên ngày nước thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 10 lần trở lên

⇒ Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật từ 500 kilôgam đến dưới 1.000 kilôgam chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật hoặc có chứa chất phải loại trừ theo Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy hoặc từ 1.500 kilôgam đến dưới 3.000 kilôgam chất thải nguy hại khác nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm

30. Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả có trị giá tương ứng từ 50.000.000 đồng trở lên thì …”

⇒ Bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân

⇒ Bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng và phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm

⇒ Bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm

⇒ Bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm

31. Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Theo quy định của BLHS 2015, hành vi sử dụng trái phép tài sản của người khác cấu thành tội sử dụng trái phép tài sản khi chủ thể … ”

⇒ Thoả mãn một trong hai điều kiện tài sản bị sử dụng trái phép trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc dưới 500.000.000 đồng nhưng tài sản là di vật, cổ vật

⇒ Có động cơ vụ lợi và thoả mãn một trong hai điều kiện tài sản bị sử dụng trái phép trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc dưới 500.000.000 đồng nhưng tài sản là di vật, cổ vật

⇒ Có động cơ vụ lợi

⇒ Có động cơ vụ lợi và thoả mãn cả hai điều kiện tài sản bị sử dụng trái phép trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc dưới 500.000.000 đồng nhưng tài sản là di vật, cổ vật

32. Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Theo quy định của BLHS 2015 người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà vứt bỏ con do mình đẻ ra trong … dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc Bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm”.

⇒ 07 ngày tuổi

⇒ 12 ngày tuổi

⇒ 10 ngày tuổi

⇒ 15 ngày tuổi

33. Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Theo quy định của BLHS 2015, người nào giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi thì bị … ”

⇒ Phạt tù từ 06 tháng đến 01 năm

⇒ Phạt tù từ 01 năm đến 03 năm

⇒ Phạt tù từ 07 năm đến 15 năm

⇒ Phạt tù từ 03 năm đến 07 năm

34. Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Theo quy định tại BLHS 2015, người nào lợi dụng tình hình khan hiếm hoặc tạo ra sự khan hiếm giả tạo trong tình hình thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh hoặc tình hình khó khăn về kinh tế mua vét hàng hóa thuộc danh mục mặt hàng bình ổn giá hoặc thuộc danh mục hàng hóa được Nhà nước định giá nhằm bán lại để thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng, thì …”.

⇒ bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm

⇒ bị phạt tiền từ 1.500.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 07 năm đến 15 năm

⇒ bị phạt tiền từ 1.500.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm

⇒ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm

35. Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Theo quy định tại BLHS 2015, người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa, dịch vụ, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì … hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm”.

⇒ Bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

⇒ Bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

⇒ Bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng

⇒ Bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng

36. Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Theo quy định của BLHS 2015, Người nào vận chuyển qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại trái pháp luật hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng thì bị …”

⇒ Phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm

⇒ Phạt tù từ 07 năm đến 15 năm

⇒ Phạt tù từ 01 tháng đến 03 tháng

⇒ Phạt tù từ 03 năm đến 07 năm

37. Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Tội bức tử khác tội hành hạ người khác ở dấu hiệu …”

⇒ hành vi khách quan

⇒ hậu quả của tội phạm hoặc hành vi khách quan

⇒ hậu quả của tội phạm

⇒ hậu quả của tội phạm và hành vi khách quan

38. Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội khác với tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho người khác ở điểm … ”

⇒ Chủ thể thực hiện hành vi phạm tội do động cơ phòng vệ hoặc động cơ bắt giữ người phạm tội nhưng đã vượt quá giới hạn cho phép và hậu quả của tội phạm phải ở mức độ có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% trở lên

⇒ Chủ thể thực hiện hành vi phạm tội do động cơ phòng vệ hoặc động cơ bắt giữ người phạm tội nhưng đã vượt quá giới hạn cho phép hoặc hậu quả của tội phạm phải ở mức độ có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% trở lên

⇒ Chủ thể thực hiện hành vi phạm tội do động cơ phòng vệ hoặc động cơ bắt giữ người phạm tội nhưng đã vượt quá giới hạn cho phép.

⇒ Hậu quả của tội phạm phải ở mức độ có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% trở lên

39. Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Tội làm nhục người khác được quy định là hành vi xúc phạm … nhân phẩm, danh dự của người khác”.

⇒ Nghiêm trọng

⇒ Ít nghiêm trọng

⇒ Rất nghiêm trọng

⇒ Đặc biệt nghiêm trọng

40. Chương XIV BLHS 2015, có bao nhiêu tội danh thuộc nhóm các tội xâm phạm nhân phẩm danh dự con người:

⇒ 14

⇒ 17

⇒ 15

⇒ 16

41. Công ty TNHH Dược X là công ty chuyên sản xuất thuốc. Công ty X chưa được cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. Trong quá trình hoạt động, công ty X đã thực hiện hành vi xả nước thải có nhiều hóa chất độc vào nguồn nước ước tính với lưu lượng nước thải từ 660 m3/ngày đêm, đoàn khảo sát nhận thấy nước thải mà công ty X thải ra có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 06 lần. Hỏi: Hành vi của công ty X có vi phạm quy định của Bộ luật hình sự 2015 không? Nếu có thì khung hình phạt như thế nào?

⇒ Vi phạm quy định của Bộ luật hình sự 2015, khung hình phạt là bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm

⇒ Vi phạm quy định của Bộ luật hình sự 2015, khung hình phạt là bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm

⇒ Không vi phạm quy định của Bộ luật hình sự 2015

⇒ Không vi phạm quy định của Bộ luật hình sự 2015, xử phạt theo các văn bản chuyên ngành

42. Dấu hiệu nào không bắt buộc trong cấu thành tội cướp giật tài sản?

⇒ Dấu hiệu nhanh chóng tẩu thoát

⇒ Dấu hiệu công khai

⇒ Lỗi cố ý

⇒ Mục đích chiếm đoạt tài sản

43. Điểm khác biệt lớn nhất trong cấu thành tội cưỡng dâm và tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi là gì?

⇒ Động cơ của người phạm tội

⇒ Yếu tố lỗi của người phạm tội

⇒ Độ tuổi của người phạm tội

⇒ Độ tuổi của nạn nhân

44. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: “Đối tượng của 3 nhóm hành vi phạm tội mua bán người là …”

⇒ Người từ đủ 16 tuổi trở lên

⇒ Mọi lứa tuổi

⇒ Cả 3 đáp án trên đều sai

⇒ Người dưới 16 tuổi

45. Do có mâu thuẫn trong kinh doanh, A đã nhờ B đến đốt xưởng của C vào ban đêm. Hậu quả là toàn bộ nhà xưởng và máy móc của C đã bị thiêu rụi, thiệt hại 450 triệu đồng. Tội danh và khung hình phạt áp dụng đối với hành vi của B là:

⇒ Hành vi của B trên cấu thành tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, khung hình phạt là phạt tù từ 05 năm đến 10 năm

⇒ Hành vi của B trên cấu thành tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, khung hình phạt là phạt tù từ 10 năm đến 20 năm

⇒ Hành vi của B trên cấu thành tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản, khung hình phạt là phạt cải tạo không giam giữ từ 02 năm đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm

⇒ Hành vi của B trên cấu thành tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản, khung hình phạt là phạt cảnh cáo hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm

46. Hình phạt bổ sung cho tội cướp giật tài sản được quy định như thế nào?

⇒ Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

⇒ Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

⇒ Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản

⇒ Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

47. Hình phạt bổ sung cho tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ được quy định như thế nào?

⇒ Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm

⇒ Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm

⇒ Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm

⇒ Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm

48. Hình phạt bổ sung cho tội hủy hoại rừng được quy định như thế nào?

⇒ Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm

⇒ Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm

⇒ Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm

⇒ Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm

49. Hình phạt bổ sung cho tội làm nhục người khác được quy định như thế nào?

⇒ Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm

⇒ Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm

⇒ Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm

⇒ Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

50. Hình phạt bổ sung cho tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, giống vật nuôi được quy định như thế nào?

⇒ Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản

⇒ Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản

⇒ Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 10 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản

⇒ Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản

51. Hình phạt cao nhất cho nhóm tội xâm phạm sở hữu là

⇒ Bị phạt tù từ 07 năm đến 10 năm

⇒ Bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm

⇒ Bị phạt tù chung thân

⇒ Tử hình

52. Hình phạt cao nhất cho nhóm tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người là

⇒ Tử hình

⇒ Bị phạt tù từ 07 năm đến 10 năm

⇒ Bị phạt tù chung thân

⇒ Bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm

53. Hình phạt cao nhất cho nhóm tội xâm phạm sức khoẻ là

⇒ Bị phạt tù chung thân

⇒ Bị phạt tù từ 07 năm đến 10 năm

⇒ Bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm

⇒ Tử hình

54. Hình phạt thấp nhất cho nhóm tội xâm phạm sở hữu là

⇒ Cảnh cáo

⇒ Phạt tiền

⇒ Tù có thời hạn

⇒ Cải tạo không giam giữ

55. Hình phạt thấp nhất cho nhóm tội xâm phạm sức khoẻ là

⇒ Cảnh cáo

⇒ Cải tạo không giam giữ

⇒ Phạt tiền

⇒ Tù có thời hạn

56. Khung hình phạt tăng nặng của tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính cho trường hợp làm chết 02 người trở lên là:

⇒ Bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm

⇒ Bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm

⇒ Bị phạt tù chung thân

⇒ Bị phạt tù từ 06 tháng đến 01 năm

57. Người chuẩn bị phạm tội cướp tài sản thì bị xử lý hình sự như thế nào?

⇒ Bị phạt tù từ 06 tháng đến 01 năm

⇒ Bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm

⇒ Bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm

⇒ Bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm

58. Người chuẩn bị phạm tội giết người thì bị xử lý hình sự như thế nào?

⇒ Bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm

⇒ Bị phạt tù chung thân hoặc tử hình

⇒ Bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm

⇒ Bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm

59. Người chuẩn bị phạm tội tài trợ khủng bố thì bị xử lý hình sự như thế nào?

⇒ Bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm

⇒ Bị phạt tù chung thân hoặc tử hình

⇒ Bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm

⇒ Bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm

60. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá 500.000.000 đồng trở lên thì bị xử lý hình sự như thế nào?

⇒ Bị phạt tù từ 07 năm đến 10 năm

⇒ Bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân

⇒ Bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm

⇒ Bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm

61. Người nào bắt cóc người khác làm con tin nhằm chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng thì bị xử lý hình sự như thế nào?

⇒ Bị phạt tù từ 10 năm đến 18 năm

⇒ Bị phạt tù chung thân hoặc tử hình

⇒ Bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm

⇒ Bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm

62. Người nào biết mình bị nhiễm HIV mà dùng mọi thủ đoạn khiến người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi đang ở trong tình trạng lệ thuộc mình hoặc trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác thì bị xử lý hình sự như thế nào? Chọn đáp án đúng nhất trong các đáp án dưới đây:

⇒ Bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân

⇒ Bị phạt tù từ 07 năm đến 10 năm hoặc tù chung thân

⇒ Bị phạt tù từ 03 năm đến 05 năm

⇒ Bị phạt tù từ 07 năm đến 10 năm

63. Người nào buôn bán ngà voi có khối lượng 90 kilôgam trở lên; sừng tê giác có khối lượng 09 kilôgam trở lên thì bị xử lý hình sự như thế nào? Chọn đáp án đúng nhất trong các đáp án dưới đây:

⇒ Bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm

⇒ Bị phạt tù từ 07 năm đến 10 năm hoặc tù chung thân

⇒ Bị phạt tù từ 03 năm đến 05 năm

⇒ Bị phạt tù chung thân

64. Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự thì có thể bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân nếu phạm tội thuộc trường hợp nào sau đây?

⇒ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%

⇒ Có tổ chức

⇒ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên

⇒ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%

65. Người nào chỉ huy, điều khiển phương tiện giao thông đường sắt mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường sắt gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên thì bị xử lý hình sự như thế nào?

⇒ Bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm

⇒ Bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình

⇒ Bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm

⇒ Bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm

66. Người nào chuyển giao hoặc tiếp nhận người dưới 16 tuổi để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác, trừ trường hợp vì mục đích nhân đạo thì có thể bị phạt tù từ 18 năm đến 20 năm nếu phạm tội thuộc trường hợp nào sau đây?

⇒ Đã lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân

⇒ Vì động cơ đê hèn

⇒ Phạm tội 02 lần trở lên

⇒ Có tổ chức

67. Người nào chuyển giao hoặc tiếp nhận người dưới 16 tuổi để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác, trừ trường hợp vì mục đích nhân đạo thì có thể bị phạt tù từ 18 năm đến 20 năm nếu phạm tội thuộc trường hợp nào sau đây?

⇒ Làm nạn nhân chết hoặc tự sát

⇒ Có tổ chức

⇒ Phạm tội 02 lần trở lên

⇒ Đưa nạn nhân ra khỏi biên giới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

68. Người nào có nhiệm vụ trực tiếp trong công tác quản lý tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, vì thiếu trách nhiệm mà để mất mát, hư hỏng, lãng phí gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trị giá 2.000.000.000 đồng trở lên thì bị xử lý hình sự như thế nào?

⇒ Bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm

⇒ Bị phạt cảnh cáo hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm

⇒ Bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm

⇒ Bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm

69. Người nào cố tình không trả lại bảo vật quốc gia cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm thì bị xử lý hình sự như thế nào?

⇒ Bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm

⇒ Bị phạt tù từ 06 tháng năm đến 01 năm

⇒ Bị phạt tù từ 05 năm đến 07 năm

⇒ Bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm

70. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người thân thích của người đó thì có thể bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm nếu phạm tội thuộc trường hợp nào sau đây?

⇒ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người

⇒ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31 % đến 60%

⇒ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 31 %

⇒ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người dưới 31%

71. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác thì có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân nếu phạm tội thuộc trường hợp nào sau đây?

⇒ Làm chết 02 người trở lên

⇒ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31 % đến 60%

⇒ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 11% đến 30%

⇒ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn

72. Người nào cố ý phát tán chương trình tin học gây hại cho mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử làm lây nhiễm 500 phương tiện điện tử trở lên hoặc hệ thống thông tin có từ 500 người sử dụng trở lên thì bị xử lý hình sự như thế nào?

⇒ Bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm

⇒ Bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm

⇒ Bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm

⇒ Bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình

73. Người nào công nhiên chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá 500.000.000 đồng trở lên thì bị xử lý hình sự như thế nào?

⇒ Bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm

⇒ Bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm

⇒ Bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm

⇒ Bị phạt tù từ 06 tháng đến 01 năm

74. Người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản của người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ thì bị xử lý hình sự như thế nào?

⇒ Bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm

⇒ Bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm

⇒ Bị phạt tù chung thân

⇒ Tử hình

75. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc người dưới 16 tuổi trình diễn khiêu dâm hoặc trực tiếp chứng kiến việc trình diễn khiêu dâm dưới mọi hình thức với mục đích thương mại thì bị xử lý hình sự như thế nào?

⇒ Bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm

⇒ Bị phạt tù chung thân

⇒ Tử hình

⇒ Bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm

76. Người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác và làm nạn nhân có thai thì bị xử lý hình sự như thế nào?

⇒ Bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm

⇒ Bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm

⇒ Bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm

⇒ Bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm

77. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc thủ đoạn khác thực hiện chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác thì có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm nếu phạm tội thuộc trường hợp nào sau đây?

⇒ Đưa nạn nhân ra khỏi biên giới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

⇒ Làm nạn nhân chết hoặc tự sát

⇒ Có tổ chức

⇒ Theo quy định tại Điều 150 BLHS 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017

78. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ thì bị xử lý hình sự như thế nào?

⇒ Bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm

⇒ Bị phạt tù chung thân

⇒ Bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm

⇒ Tử hình

79. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân, gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% thì bị xử lý hình sự như thế nào?

⇒ Bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm

⇒ Bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm

⇒ Bị phạt tù chung thân

⇒ Tử hình

80. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác chiếm giữ hoặc giao cho người khác chiếm giữ người dưới 16 tuổi thì có thể bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm nếu phạm tội thuộc trường hợp nào sau đây?

⇒ Tái phạm nguy hiểm

⇒ Có tổ chức

⇒ Phạm tội 02 lần trở lên

⇒ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp

81. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản thì có thể bị phạt tù từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân nếu phạm tội thuộc trường hợp nào sau đây?

⇒ Làm chết người

⇒ Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh

⇒ Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác

⇒ Có tổ chức

82. Người nào giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin trong hồ sơ yêu cầu bồi thường, trả tiền bảo hiểm có thể bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm nếu phạm tội thuộc trường hợp nào sau đây?

⇒ Gây thiệt hại từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng

⇒ Chiếm đoạt số tiền bảo hiểm 500.000.000 đồng trở lên

⇒ Có tổ chức

⇒ Chiếm đoạt số tiền bảo hiểm từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng

83. Người nào giao cho người mà biết rõ người đó không có giấy phép lái xe hoặc đang trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy, chất kích thích mạnh khác hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên thì bị xử lý hình sự như thế nào?

⇒ Bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm

⇒ Bị phạt tù từ 01 năm đến 02 năm

⇒ Bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm

⇒ Bị phạt tù từ 06 tháng đến 01 năm

84. Người nào giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người thân thích của người đó và phạm tội đối với 02 người trở lên thì bị xử lý hình sự như thế nào?

⇒ Bị phạt tù từ 01 năm đến 02 năm

⇒ Bị phạt tù từ 08 năm đến 15 năm

⇒ Bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm

⇒ Bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm

85. Người nào giết người trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc trong trường hợp vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội thì bị xử lý hình sự như thế nào? Chọn đáp án đúng nhất trong các đáp án dưới đây:

⇒ Bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm

⇒ Bị phạt cải tạo không giam giữ đến 05 năm và phạt tù từ 03 tháng đến 05 năm

⇒ Bị phạt cải tạo không giam giữ đến 05 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 05 năm

⇒ Bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm và phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm

86. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá dưới 2.000.000 đồng nhưng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì bị xử lý hình sự như thế nào?

⇒ Bị phạt cải tạo từ 06 tháng đến 01 năm

⇒ Bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm

⇒ Bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm

⇒ Bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm

87. Người lập hồ sơ bệnh án, kê đơn thuốc khống hoặc kê tăng số lượng hoặc thêm loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật, chi phí giường bệnh và các chi phí khác mà thực tế người bệnh không sử dụng có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm nếu phạm tội thuộc trường hợp nào sau đây?

⇒ Chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng

⇒ Gây thiệt hại 500.000.000 đồng trở lên

⇒ Chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế 500.000.000 đồng trở lên

⇒ Gây thiệt hại từ 20.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng

88. Người nào lập hồ sơ giả hoặc làm sai lệch nội dung hồ sơ bảo hiểm xã hội, hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp lừa dối cơ quan bảo hiểm xã hội có thể bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm nếu phạm tội thuộc trường hợp nào sau đây?

⇒ Gây thiệt hại 500.000.000 đồng trở lên

⇒ Gây thiệt hại từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng

⇒ Có tính chất chuyên nghiệp

⇒ Có tổ chức

89. Người nào phá hủy công trình, cơ sở hoặc phương tiện giao thông vận tải, thông tin – liên lạc, công trình điện lực, dẫn chất đốt, công trình thủy lợi hoặc công trình quan trọng khác về quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học – kỹ thuật, văn hóa và xã hội làm công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia hư hỏng, ngưng hoạt động thì bị xử lý hình sự như thế nào?

⇒ Bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân

⇒ Bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm

⇒ Bị phạt tù từ 06 năm đến 10 năm

⇒ Bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm

90. Người nào sản xuất trái phép nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên dưới bất kỳ hình thức nào thì bị xử lý hình sự như thế nào?

⇒ Bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm

⇒ Bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình

⇒ Bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm

⇒ Bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm

91. Người nào tàng trữ trái phép nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên dưới bất kỳ hình thức nào thì bị xử lý hình sự như thế nào?

⇒ Bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình

⇒ Bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm

⇒ Bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm

⇒ Bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm

92. Người nào thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán hàng hóa chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Việt Nam trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng thì bị xử lý hình sự như thế nào?

⇒ Bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm

⇒ Bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm

⇒ Bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 01 năm

⇒ Bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

93. Người nào tổ chức hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp mà không có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hoặc không đúng với nội dung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp thì có thể bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm nếu phạm tội thuộc trường hợp nào sau đây?

⇒ Thu lợi bất chính 1.000.000.000 đồng trở lên

⇒ Gây thiệt hại cho người khác 1.500.000.000 đồng trở lên

⇒ Quy mô mạng lưới người tham gia 100 người trở lên

⇒ Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng

94. Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 05 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự, thu lợi bất 100.000.000 đồng trở lên thì bị xử lý hình sự như thế nào?

⇒ Bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm

⇒ Bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

⇒ Bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm

⇒ Bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 05 năm

95. Người nào trong khi thi hành công vụ mà làm chết người do dùng vũ lực ngoài những trường hợp pháp luật cho phép thì bị xử lý hình sự như thế nào?

⇒ Bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm

⇒ Bị phạt tù từ 06 tháng đến 01 năm

⇒ Bị phạt tù chung thân

⇒ Bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm

96. Người nào trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa v ới số lượng 3.000 cây trở lên thì bị xử lý hình sự như thế nào?

⇒ Bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm

⇒ Bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm

⇒ Bị phạt cải tạo từ 06 tháng đến 01 năm

⇒ Bị phạt tù từ 06 tháng đến 01 năm

97. Người nào vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người làm chết 03 người trở lên thì bị xử lý hình sự như thế nào?

⇒ Bị phạt tù từ 06 năm đến 12 năm

⇒ Bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình

⇒ Bị phạt tù từ 03 năm đến 06 năm

⇒ Bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm

98. Người nào vi phạm quy định về quản lý việc sản xuất, sửa chữa, trang bị, sử dụng, bảo quản, lưu giữ, vận chuyển, mua bán hoặc tiêu hủy vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây thiệt hại cho người khác thì có thể bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm nếu phạm tội thuộc trường hợp nào sau đây?

⇒ Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng

⇒ Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng

⇒ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên

⇒ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%

99. Người nào vô ý làm chết 02 người trở lên thì bị xử lý hình sự như thế nào?

⇒ Bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm

⇒ Bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm

⇒ Bị phạt tù từ 06 tháng đến 01 năm

⇒ Bị phạt tù chung thân

100. Người phạm tội trộm cắp tài sản có tình tiết hành hung để tẩu thoát được coi là chuyển hóa thành tội cướp tài sản khi:

⇒ Dùng vũ lực để chiếm đoạt bằng được tài sản hay cố giữ bằng được tài sản vừa lén lút chiếm đoạt được bằng hành vi hành hung

⇒ Dùng vũ lực để chạy thoát và đã tẩu thoát cùng tài sản đó

⇒ Dùng vũ lực để chống lại chủ quản lý tài sản nhằm chạy thoát thân

⇒ Dùng vũ lực chống lại người bắt giữ ngay sau khi vừa có hành vi trộm cắp tài sản xong để tấu thoát.

101. Nhận định nào sau đây là đúng:

⇒ Lỗi của người phạm tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy là lỗi vô ý

⇒ Lỗi của người phạm tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy là lỗi cố ý

⇒ Lỗi của người phạm tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy thông thường là lỗi cố ý

⇒ Lỗi của người phạm tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy có thể là lỗi vô ý hoặc lỗi cố ý

102. Nhận định nào dưới đây là đúng nhất khi nhắc đến hình phạt của tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi:

⇒ Điều luật quy định hình phạt tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi bao gồm 03 khung hình phạt chính và 01 khung hình phạt bổ sung

⇒ Điều luật quy định hình phạt tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi bao gồm 04 khung hình phạt chính và 01 khung hình phạt bổ sung

⇒ Điều luật quy định hình phạt tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi bao gồm 01 khung hình phạt chính và 01 khung hình phạt bổ sung

⇒ Điều luật quy định hình phạt tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi bao gồm 02 khung hình phạt chính và 01 khung hình phạt bổ sung

103. Nhận định nào dưới đây là đúng nhất khi nhắc đến hình phạt của tội cố ý gây nhiễu có hại

⇒ Điều luật quy định hình phạt tội cố ý gây nhiễu có hại bao gồm 01 khung hình phạt chính và 01 khung hình phạt bổ sung

⇒ Điều luật quy định hình phạt tội cố ý gây nhiễu có hại bao gồm 02 khung hình phạt chính

⇒ Điều luật quy định hình phạt tội cố ý gây nhiễu có hại bao gồm 02 khung hình phạt chính và 01 khung hình phạt bổ sung

⇒ Điều luật quy định hình phạt tội cố ý gây nhiễu có hại bao gồm 02 khung hình phạt chính và 02 khung hình phạt bổ sung

104. Nhận định nào dưới đây là đúng nhất khi nhắc đến hình phạt của tội vận chuyển trái phép chất ma túy:

⇒ Điều luật quy định hình phạt tội vận chuyển trái phép chất ma túy bao gồm 04 khung hình phạt chính và 01 khung hình phạt bổ sung

⇒ Điều luật quy định hình phạt tội vận chuyển trái phép chất ma túy bao gồm 03 khung hình phạt chính và 01 khung hình phạt bổ sung

⇒ Điều luật quy định hình phạt tội vận chuyển trái phép chất ma túy bao gồm 02 khung hình phạt chính và 01 khung hình phạt bổ sung

⇒ Điều luật quy định hình phạt tội vận chuyển trái phép chất ma túy bao gồm 01 khung hình phạt chính và 01 khung hình phạt bổ sung

105. Nhận định nào dưới đây là đúng nhất khi nhắc đến hình phạt của tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm:

⇒ Điều luật quy định hình phạt tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm bao gồm 04 khung hình phạt chính, 01 khung hình phạt bổ sung và 01 khung hình phạt đối với pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự

⇒ Điều luật quy định hình phạt tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm bao gồm 02 khung hình phạt chính và 01 khung hình phạt bổ sung

⇒ Điều luật quy định hình phạt tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm bao gồm 03 khung hình phạt chính và 01 khung hình phạt bổ sung

⇒ Điều luật quy định hình phạt tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm bao gồm 03 khung hình phạt chính, 01 khung hình phạt bổ sung và 01 khung hình phạt đối với pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự

106. Nhận định nào sau đây là đúng nhất khi so sánh tội hiếp dâm và cưỡng dâm:

⇒ Nạn nhân của tội hiếp dâm và tội cưỡng dâm phải là người lệ thuộc với người phạm tội hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách.

⇒ Đối với tội cưỡng dâm thì nạn nhân là bất cứ ai, còn đối với tội hiếp dâm thì nạn nhân phải là người lệ thuộc với người phạm tội hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách

⇒ Đối với tội hiếp dâm thì nạn nhân là bất cứ ai, còn đối với tội cưỡng dâm thì nạn nhân phải là người lệ thuộc với người phạm tội hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách.

⇒ Nạn nhân của tội hiếp dâm và tội cưỡng dâm đều có thể là bất kỳ ai

107. Pháp nhân thương mại in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước ở dạng phôi từ 50 số đến dưới 100 số hoặc hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 10 số đến dưới 30 số hoặc thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng thì bị xử lý hình sự như thế nào?

⇒ Bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng

⇒ Bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

⇒ Bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

⇒ Bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

108. Pháp nhân thương mại thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh có thể bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng nếu phạm tội thuộc trường hợp nào sau đây?

⇒ Thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng

⇒ Gây thiệt hại cho người khác 5.000.000.000 đồng trở lên

⇒ Lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường hoặc vị trí độc quyền

⇒ Thu lợi bất chính 3.000.000.000 đồng trở lên

109. Theo BLHS 2015, hình phạt bổ sung cho người phạm tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm được quy định như thế nào?

⇒ Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản

⇒ Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

⇒ Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm

⇒ Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

110. Theo BLHS 2015, hình phạt bổ sung cho tội mua bán người được quy định như thế nào?

⇒ Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm

⇒ Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm

⇒ Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

⇒ Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm

111. Theo BLHS 2015, hình phạt bổ sung cho tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy được quy định như thế nào?

⇒ Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản

⇒ Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản

⇒ Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 03 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản

⇒ Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 03 năm

112. Tội cướp tài sản được coi là hoàn thành khi nào?

⇒ Khi người phạm tội đã chiếm đoạt được tài sản

⇒ Khi người phạm tội đã thực hiện một trong 3 hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác và đã chiếm đoạt được tài sản

⇒ Khi người phạm tội đã thực hiện một trong 3 hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác

⇒ Khi người phạm tội đã tẩu tán xong tài sản

113. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được coi là hoàn thành khi nào?

⇒ Khi hành vi tẩu tán tài sản xảy ra

⇒ Khi hành vi tiếp cận người bị lừa đảo xảy ra

⇒ Khi hành vi lừa dối đã xảy ra

⇒ Khi hành vi chiếm đoạt đã xảy ra

114. Trong BLHS 2015, có bao nhiêu tội danh thuộc nhóm các tội phạm về ma túy?

⇒ 13

⇒ 10

⇒ 12

⇒ 11

115. Trong BLHS 2015, có bao nhiêu tội danh thuộc nhóm các tội phạm về môi trường?

⇒ 12

⇒ 10

⇒ 13

⇒ 11

116. Trong BLHS 2015, có bao nhiêu mục thuộc nhóm các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế:

⇒ 03

⇒ 02

⇒ 05

⇒ 04

117. Trong BLHS 2015, có bao nhiêu tội danh thuộc nhóm các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng?

⇒ 23

⇒ 24

⇒ 25

⇒ 22

118. Trong BLHS 2015, có bao nhiêu tội danh thuộc nhóm các các tội xâm phạm sở hữu:

⇒ 13

⇒ 15

⇒ 12

⇒ 14

119. Trong BLHS 2015, có bao nhiêu tội danh thuộc nhóm các tội xâm phạm sức khoẻ con người:

⇒ 07

⇒ 10

⇒ 08

⇒ 09

120. Trong nhóm các tội phạm về ma tuý, hình phạt tử hình có thể được áp dụng đối với 03 tội danh nào? Chọn đáp án đúng nhất:

⇒ Tội sản xuất trái phép chất ma túy, Tội vận chuyển trái phép chất ma túy, Tội mua bán trái phép chất ma túy

⇒ Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy; Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy; Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

⇒ Tội mua bán trái phép chất ma túy; Tội chiếm đoạt chất ma túy; Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy

⇒ Tội chiếm đoạt chất ma túy; Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy; Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

121. Yếu tố động cơ phạm tội trong cấu thành tội tàng trữ trái phép chất ma túy được xác định như thế nào?

⇒ Không bắt buộc

⇒ Chỉ trong trường hợp với lỗi cố ý

⇒ Bắt buộc

⇒ Luôn bắt buộc

122. Yếu tố lỗi trong cấu thành tội cưỡng dâm được xác định như thế nào?

⇒ Lỗi cố ý

⇒ Không xét đến yếu tố lỗi trong cấu thành tội phạm này

⇒ Lỗi vô ý

⇒ Lỗi cố ý hoặc vô ý

123. Yếu tố lỗi trong cấu thành tội chiếm giữ trái phép tài sản được xác định như thế nào?

⇒ Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý trực tiếp

⇒ Lỗi của người phạm tội là lỗi vô ý do cẩu thả

⇒ Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý gián tiếp

⇒ Lỗi của người phạm tội là lỗi vô ý do quá tự tin

124. Yếu tố lỗi trong cấu thành tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản được xác định như thế nào?

⇒ Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý

⇒ Không xét đến yếu tố lỗi trong cấu thành tội phạm này

⇒ Lỗi của người phạm tội là lỗi vô ý

⇒ Lỗi của người phạm tội là lỗi vô ý hoặc lỗi cố ý

125. Yếu tố lỗi trong cấu thành tội phạm các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người là:

⇒ Lỗi vô ý

⇒ Không xét đến yếu tố lỗi trong cấu thành nhóm tội phạm này

⇒ Lỗi cố ý

⇒ Lỗi cố ý hoặc vô ý

126. Yếu tố lỗi trong cấu thành tội phạm tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người là:

⇒ Lỗi cố ý

⇒ Lỗi cố ý hoặc vô ý

⇒ Không xét đến yếu tố lỗi trong cấu thành nhóm tội phạm này

⇒ Lỗi vô ý

127. Yếu tố lỗi trong cấu thành tội trốn thuế được xác định như thế nào?

⇒ Lỗi của người phạm tội là lỗi vô ý hoặc lỗi cố ý

⇒ Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý

⇒ Không xét đến yếu tố lỗi trong cấu thành tội phạm này

⇒ Lỗi của người phạm tội là lỗi vô ý

128. Yếu tố lỗi trong cấu thành tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ được xác định như thế nào?

⇒ Lỗi của người phạm tội là lỗi vô ý

⇒ Không xét đến yếu tố lỗi trong cấu thành tội phạm này

⇒ Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý

⇒ Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý gián tiếp

129. Yếu tố lỗi trong cấu thành tội vu khống được xác định như thế nào?

⇒ Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý

⇒ Lỗi của người phạm tội là lỗi vô ý hoặc lỗi cố ý

⇒ Lỗi của người phạm tội là lỗi vô ý

⇒ Không xét đến yếu tố lỗi trong cấu thành tội phạm này

130. Yếu tố lỗi trong cấu thành tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát được xác định như thế nào?

⇒ Không xét đến yếu tố lỗi trong cấu thành tội phạm này

⇒ Lỗi của người phạm tội là lỗi vô ý hoặc lỗi cố ý

⇒ Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý

⇒ Lỗi của người phạm tội là lỗi vô ý

131. Yếu tố lỗi trong cấu thành tội sản xuất, buôn bán hàng giảđược xác định như thế nào?

⇒ Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý

⇒ Lỗi của người phạm tội là lỗi vô ý hoặc lỗi cố ý

⇒ Lỗi của người phạm tội là lỗi vô ý

⇒ Không xét đến yếu tố lỗi trong cấu thành tội phạm này

132. Yếu tố lỗi trong cấu thành tội tàng trữ trái phép chất ma túy được xác định như thế nào?

⇒ Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý trực tiếp

⇒ Lỗi của người phạm tội là lỗi vô ý do quá tự tin

⇒ Lỗi của người phạm tội là lỗi vô ý do cẩu thả

⇒ Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý gián tiếp

Câu hỏi tự luận Luật Hình Sự Việt Nam 2 – SL03 – EHOU

3.9/5 - (7 bình chọn)
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
3.9/5 - (7 bình chọn)
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

18 Bình Luận “Luật Hình sự Việt Nam 2 – SL03 – EHOU”

  1. Chào Hương
   Trong BLHS 2015 Chương XIX quy định các loại tội phạm về môi trường.
   – Điều 235. Tội gây ô nhiễm môi trường
   – Điều 236. Tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại
   – Điều 237. Tội vi phạm quy định về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường
   – Điều 238. Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông
   – Điều 239. Tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam
   – Điều 240. Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
   – Điều 241. Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật
   – Điều 242. Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản
   – Điều 243. Tội hủy hoại rừng
   – Điều 244. Tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm
   – Điều 245. Tội vi phạm các quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên
   – Điều 246. Tội nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại

 1. Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Người nào cố ý làm lộ bí mật công tác hoặc chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật công tác thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên thì có thể …”.
  -Sai. Bị phạt tù từ 07 năm đến 05 năm
  -Sai. Bị phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 01 năm
  -Đúng. Bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm
  -Sai. Bị phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 01 năm
  Nhận định nào dưới đây là đúng nhất khi nhắc đến hình phạt của tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi:
  -Sai. Điều luật quy định hình phạt tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi bao gồm 02 khung hình phạt chính và 01 khung hình phạt bổ sung
  -Sai. Điều luật quy định hình phạt tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi bao gồm 01 khung hình phạt chính và 01 khung hình phạt bổ sung
  -Đúng. Điều luật quy định hình phạt tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi bao gồm 03 khung hình phạt chính và 01 khung hình phạt bổ sung
  -Sai. Điều luật quy định hình phạt tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi bao gồm 03 khung hình phạt chính và 02 khung hình phạt bổ sung

 2. 1. Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Người nào có trách nhiệm trong quản lý chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần mà vi phạm quy định về nghiên cứu, giám định, sản xuất, bảo quản chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện hoặc thuốc hướng thần, đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Chương XX của BLHS 2015, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì …”.
  a. Bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm
  b. Bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 01 năm
  c. Bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm
  d. Bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm

  2.Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Người môi giới hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì ….”.
  a. Được miễn trách nhiệm hình sự trong mọi trường hợp
  b. Chỉ được miễn trách nhiệm hình sự khi người môi giới hối lộ là người có chức vụ quyền hạn
  c. Vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự trong mọi trường hợp
  d. Có thể được miễn trách nhiệm hình sự

 3. Yếu tố động cơ phạm tội trong cấu thành tội tàng trữ trái phép chất ma túy được xác định như thế nào?

  Chọn một câu trả lời:
  a. Không bắt buộc
  b. Luôn bắt buộc
  c. Chỉ trong trường hợp với lỗi cố ý
  d. Bắt buộc

 4. Nhận định nào sau đây là đúng:

  Chọn một câu trả lời:
  a. Lỗi của người phạm tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy thông thường là lỗi cố ý
  b. Lỗi của người phạm tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy là lỗi cố ý
  c. Lỗi của người phạm tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy là lỗi vô ý
  d. Lỗi của người phạm tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy có thể là lỗi vô ý hoặc lỗi cố ý

  1. Chào Mai Anh.
   Đáp án C. vui lòng tham gia group facebook sinh viên luật hoặc nâng cấp lên MemberPro đây là hỗ trợ cuối cùng nếu chỉ đặt câu hỏi và chờ trả lời.

 5. minhtriht151

  Người nào phá hủy công trình, cơ sở hoặc phương tiện giao thông vận tải, thông tin – liên lạc, công trình điện lực, dẫn chất đốt, công trình thủy lợi hoặc công trình quan trọng khác về quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học – kỹ thuật, văn hóa và xã hội làm công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia hư hỏng, ngưng hoạt động thì bị xử lý hình sự như thế nào?
  Chọn một câu trả lời:
  a. Bị phạt tù từ 06 năm đến 10 năm
  b. Bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm
  c. Bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân
  d. Bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm

 6. lê huỳnh hiền my

  Mong add cập nhật môn Kỹ năng tư vấn về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thương mại Sl41

 7. Lâm Thành Công

  Xin admin giúp: Khẳng định sau đây đúng hay sai? Giải thích?
  1. Hành vi cố ý tước đoạt tính mạng của nạn nhân theo yêu cầu của họ là hành vi khách quan của tội giúp người khác tự sát.
  2. Tội giết người là tội đặc biệt nghiêm trọng
  3. Người 15 tuổi chuẩn bị phạm tội cướp tài sản vẫn phải chịu TNHS

 8. Căn cứ vào các yếu tố nào để Hội đồng xét xử quyết định hình phạt đối với người phạm tội?

  1. Hội đồng xét xử sẽ cân nhắc nhiều yếu tố khác nhau để quyết định hình phạt đối với người phạm tội, bao gồm:

   • Tính chất và mức độ của tội phạm: Hội đồng sẽ xem xét tính chất và mức độ nghiêm trọng của tội phạm đã được phạm pháp. Nếu tội phạm là một hành vi nghiêm trọng như giết người hoặc phạm tội tình dục, hình phạt sẽ nghiêm khắc hơn so với tội phạm nhẹ nhàng hơn.
   • Tiền án và tiền sự của bị cáo: Hội đồng sẽ xem xét lịch sử pháp lý của bị cáo, bao gồm các lần phạm tội trước đó và các biện pháp xử lý trước đó.
   • Tình trạng gia đình và xã hội của bị cáo: Hội đồng sẽ xem xét tình trạng gia đình và xã hội của bị cáo, bao gồm tình trạng kinh tế, trình độ học vấn, tình trạng sức khỏe và các yếu tố khác có liên quan đến cuộc sống của bị cáo.
   • Thái độ của bị cáo: Hội đồng sẽ xem xét thái độ của bị cáo đối với tội phạm mà họ đã phạm và đối với việc xử lý của họ.
   • Các yếu tố khác có liên quan: Hội đồng sẽ xem xét các yếu tố khác có liên quan đến tội phạm, bao gồm các tình huống đặc biệt và các tình huống bất thường.

   Các yếu tố này sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng để quyết định mức độ của hình phạt phù hợp với tội phạm đã phạm và sẽ được thể hiện trong bản án của Hội đồng xét xử.

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
All in one
Gọi Ngay
Scroll to Top

Chào Bạn

Bạn cần hỗ trợ để 100/100 chứ?