Luật Hình sự Việt Nam 1 – SL02 – EHOU

Luật Hình sự Việt Nam 1 - SL02 - EHOU

Nội dung chương trình Luật Hình sự Việt Nam 1 – SL02 – EHOU nhằm cung cấp cho sinh viên tiếp cận khái niệm tội phạm, hình phạt, các khái niệm khác liên quan đến tội phạm và hình phạt; phân biệt được các tội phạm có cấu thành tội phạm gần giống nhau; vận dụng được các kiến thức cơ bản để giải quyết được các tình huống cụ thể.

Mẹo nhỏ nên đọc qua

  1. Để tìm kết quả nhanh thì nên sử dụng Máy Tính thay vì Điện Thoại.
  2. Sau khi Sao chép (Copy) câu hỏi thì bấm “Ctr + F” và Dán (Paste) câu hỏi vào ô tìm kiếm sẽ thấy câu cả lời. (Copy nguyên câu không ra thì thử Copy 5,7,…10, 15 từ để kiếm)
  3. Trường hợp không tìm thấy câu trả lời hoặc câu hỏi tức là chưa có. Lúc này vui lòng kéo xuống dưới cùng để đặt câu hỏi mục bình luận. Mình sẽ cập nhật câu hỏi và câu trả lời Sớm nhất. (VUI LÒNG KHÔNG CHAT TƯ VẤN VỚI LUẬT SƯ ĐỂ HỎI BÀI TẬP)
  4. Xem thêm đáp án các môn học luật kinh tế (và giao lưu với Tác giả) tại E-Learning EHOU

Đáp án Luật Hình sự Việt Nam 1- SL02 – EHOU

1. A bị B đánh nhưng A không Đánh B Mà lại đánh con của B bị thương tích nặng. Hành vi của A:

– Đúng ✅: Không phải là hành vi phòng vệ chính đáng

– Sai: Là hành vi phòng vệ chính đáng

– Sai: Là hành vi phòng vệ muộn

– Sai: Là hành vi phòng vệ sớm

2. A bị B dùng dao đuổi đánh, để ngăn chặn việc B đuổi đánh mình, A đã dùng bật lửa đốt nhà của – Sai: Hành vi của A:

– Đúng ✅: Không được coi là hành vi phòng vệ chính đáng

– Sai: Được coi là hành vi phòng vệ muộn

– Sai: Được coi là hành vi phòng vệ sớm

– Sai: Được coi là hành vi phòng vệ chính đáng.

3. A đổ thuốc sâu vào nồi cháo B nấu. Tuy nhiên, khi B ăn, sau một giờ có triệu chứng co giật và nôn tháo. B được cấp cứu kịp thời và không chết. Trường hợp này, hành vi của A được xem là

– Đúng ✅: Phạm tội chưa đạt đã hoàn thành

– Sai: Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội

– Sai: Phạm tội chưa đạt chưa hoàn thành

– Sai: Tội phạm hoàn thành.

4. A dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người B khiến B chết, sau khi B tắt thở, A dừng lại và bỏ đi. Trường hợp của A thuộc:

– Đúng ✅: Tội phạm hoàn thành

– Sai: Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội

– Sai: Sự kiện bất ngờ

– Sai: Phòng vệ chính đáng

5. A phạm tội trộm cắp tài sản (Điều 138 BLHS) và bị tòa án xử phạt 30 tháng tù. Hỏi tội mà A đã phạm thuộc loại tội gì?

– Sai: Tội đặc biệt nghiêm trọng.

– Đúng ✅: Tội ít nghiêm trọng

– Sai: Tội rất nghiêm trọng

– Sai: Tội nghiêm trọng.

6. A uống rượu say và muốn giao cấu với X, X đồng ý. Hành vi của A có phải chịu TNHS không?

– Sai: Luôn phải chịu TNHS

– Đúng ✅: Chỉ phải chịu TNHS khi X là người cùng chung huyết thống

– Sai: Phải chịu TNHS

– Sai: Không phải chịu TNHS.

7. Anh A đặt con dao nhọn vào tay của chị B và đe dọa chị B đâm gây thương tích cho anh – Sai: Hành vi của ai là hành vi khách quan của tội phạm phải chịu trách nhiệm hình sự?

– Sai: Chị B

– Sai: Anh C

– Đúng ✅: Cả anh A và chị B

– Sai: Anh A.

8. Anh A đặt con dao nhọn vào tay của chị B và dùng sức mạnh cầm tay chị B đâm gây thương tích cho anh – Sai: Hoạt động có ý thức và có ý chí thuộc về ai?

– Sai: Cả anh A và chị B

– Đúng ✅: Anh A

– Sai: Anh C

– Sai: Chị B

9. Bất kỳ tội phạm nào cũng phải có cấu thành tội phạm cơ bản.

– Sai: sai

– Sai: Chỉ nói đến cấu thành tội phạm cơ bản trong các tội có lỗi cố ý trực tiếp

– Sai: Tùy từng tội phạm cụ thể

– Đúng ✅: đúng.

10. Biểu hiện nào không phải là biểu hiện của mặt khách quan của tội phạm?

Sai. – Sai: Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả

– Sai: Phương thức thực hiện.

– Sai: Mục đích phạm tội

– Sai: Hành vi nguy hiểm cho xã hội

11. Biểu hiện nào không phải là biểu hiện của mặt khách quan của tội phạm?

– Sai: Hành vi nguy hiểm cho xã hội

– Sai: Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả

– Đúng ✅: Lỗi cố ý gián tiếp

– Sai: Thời gian địa điểm.

12. Biểu hiện nào là biểu hiện của mặt khách quan của tội phạm?

– Đúng ✅: Công cụ phương tiện phạm tội

– Sai: Có động cơ

– Sai: Có lỗi

– Sai: Có mục đích

13. Biểu hiện nào là biểu hiện của mặt khách quan của tội phạm?

– Đúng ✅: Phương thức thực hiện

– Sai: Có mục đích

– Sai: Có động cơ

– Sai: Lỗi

=> Mặt khách quan của tội phạm có những dấu hiệu: hành vi nguy hiểm cho xã hội, hậu quả tác hại do hành vi đó gây ra, mối quan hệ nhân quả giữa hành vi nguy hiểm và hậu quả tác hại, thời gian, địa điểm, phương pháp, phương tiện và công cụ thực hiện tội phạm.

14. Bộ luật hình sự bao gồm:

– Sai: Những quy định chung, trách nhiệm hình sự, các điều khoản thi hành

– Đúng ✅: Những quy định chung, các tội phạm, các điều khoản thi hành.

– Sai: Những quy định chung, trách nhiệm hình sự, hướng dẫn thi hành.

– Sai: Những quy định chung, các hình phạt, các điều khoản thi hành.

=> Bộ luật hình sự là đạo luật hoàn chỉnh bao gồm hệ thống các quy phạm pháp luật hình sự quy định về tội phạm và hình phạt nói chung cũng như về các tội phạm cụ thể và các khung hình phạt đối với tội phạm cụ thể đó.

15. Các giai đoạn thực hiện tội phạm được đặt ra đối với:

– Đúng ✅: Chỉ các tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý

– Sai: Chỉ các tội phạm được thực hiện với lỗi vô ý do quá tự tin.

– Sai: Chỉ các tội phạm được thực hiện với lỗi vô ý.

d.Tất cả các tội phạm

16. Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, tội phạm được phân thành mấy loại?

– Sai: 2

– Đúng ✅: 4

– Sai: 3

– Sai: 5

=>  phân loại tội phạm ra thành 04 loại cụ thể (quy định tại Khoản 2 Điều 8 BLHS), lần lượt theo thứ tự từ ít nguy hại cho xã hội nhất đến mức nguy hại cao nhất đó là: Tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

17. Cấu thành tội phạm không phải là?

– Sai: Căn cứ pháp lý để định khung

– Đúng ✅: Căn cứ pháp lý để miễn chấp hành hình phạt

– Sai: Căn cứ pháp lý để định tội

– Sai: Cơ sở của TNHS

=> Cấu thành tội phạm là tổng thể các dấu hiệu pháp lý đặc trưng (khách quan và chủ quan) được quy định trong Luật Hình sự thể hiện một hành vi nguy hiểm cho xã hội cụ thể là tội phạm, tức là căn cứ vào các dấu hiệu đó một hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm.

18. Chọn đáp án đúng nhất cho nhận định sau: “Dấu hiệu hậu quả là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành tội phạm”.

– Sai: Sai

– Sai: Trong cấu thành tội phạm không có dấu hiệu hậu quả

– Sai: Đúng

– Đúng ✅: Tùy từng tội phạm cụ thể

19. Chọn đáp án đúng. Đối với hình phạt chính khi xét xử cùng 01 lần một người phạm nhiều tội, tòa án quyết định hình phạt đối với từng tội và tổng hợp hình phạt trong trường hợp nào dưới đây.

– Đúng ✅: Nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã tuyên là tù chung thân thì hình phạt chung là tù chung thân.

– Sai: Nếu hình phạt nhẹ nhất trong số các hình phạt đã tuyên là chung thân thì hình phạt chung là tù chung thân.

– Sai: Nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã tuyên là tù chung thân thì hình phạt chung là tử hình

– Sai: Nếu hình phạt nhẹ nhất trong số các hình phạt đã tuyên là chung thân thì hình phạt chung là tử hình.

20. Chọn đáp án đúng: Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định:

– Đúng ✅: 05 năm đối với tội ít nghiêm trọng

– Sai: 05 năm đối với tội nghiêm trọng

– Sai: 10 năm đối với tội rất nghiêm trọng

– Sai: 25 năm đối với tội đặc biệt nghiêm trọng

21. Chọn đáp án đúng:

– Sai: Hiệu lực theo thời gian của luật hình sự là khoảng thời gian kể từ thời điểm soạn dự thảo đến thời điểm chấm dứt hiệu lực của bộ luật đó.

– Sai: Hiệu lực theo thời gian của luật hình sự là khoảng thời gian kể từ thời điểm phát sinh đến thời điểm chấm dứt hiệu lực của Bộ luật đó.

– Đúng ✅: Hiệu lực theo thời gian của luật hình sự là khoảng thời gian kể từ thời điểm ban hành đến thời điểm chấm dứt hiệu lực của Bộ luật đó.

– Sai: Hiệu lực theo thời gian của luật hình sự là khoảng thời gian kể từ thời điểm phát sinh đến thời điểm áp dụng bộ luật đó.

22. Chủ thể chịu trách nhiệm hình sự bao gồm:

– Sai: Cá nhân, cơ quan tổ chức

– Sai: Cá nhân, pháp nhân và doanh nghiệp

– Đúng ✅: Cá nhân, pháp nhân thương mại

– Sai: Cá nhân, doanh nghiệp.

23. Chuẩn bị phạm tội là:

– Sai: Tự mình không thực hiện tội phạm đến cùng mặc dù không có gì ngăn cản

– Sai: Hành vi phạm tội đã thỏa mãn hết các dấu hiệu được mô tả trong cấu thành tội phạm

– Đúng ✅: Tìm kiếm, sửa soạn công cụ phương tiện phạm tội và các điều kiện cần thiết cho việc thực hiện tội phạm.

– Sai: Đã bắt đầu thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được tội phạm đến cùng.

24. Đâu là nhận định đúng:

– Đúng ✅: Tội kéo dài là tội phạm mà hành vi khách quan được thực hiện trong một thời gian dài không gián đoạn

– Sai: Tội phạm chỉ được thực hiện dưới dạng hành động

– Sai: Hành động phạm tội luôn nguy hiểm hơn không hành động phạm tội

– Sai: Hành vi khách quan trong cấu thành tội phạm bao gồm cả trong suy nghĩ của con người.

25. Đâu là nhận định đúng: “Hậu quả của tội phạm là:”

– Sai: Thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra cho người bị hại

✅  – Sai: Thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra cho đối tượng tác động của tội phạm.

– Sai: Thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra cho khách thể

– Sai: Mọi sự biến đổi của thế giới khách quan

=> Hậu quả phạm tội là thiệt hại cụ thể (vật chất, thể chất, tinh thần, chính trị) do hành vi phạm tội gây ra cho các quan hệ xã hội được luật hình sự xác lập và bảo vệ, đồng thời dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành tội phạm vật chất, nó thể hiện qua sự biến đổi tình trạng bình thường của đối tượng tác động của tội phạm.

26. Đâu là nhận định đúng?

– Sai: Trong Bộ luật hình sự có nhiều tội phạm có cấu thành giống nhau

– Đúng ✅: Một dấu hiệu nào đó có thể có mặt trong cấu thành tội phạm này và cũng có thể có mặt trong cấu thành tội phạm khác.

– Sai: Việc phân tích cấu thành tội phạm chỉ là việc của luật sư bào chữa.

– Sai: Những người áp dụng pháp luật có thể thêm dấu hiệu vào cấu thành tội phạm hoặc bớt đi các dấu hiệu trong cấu thành tội phạm

27. Đâu là nhận định đúng?

– Sai: Dấu hiệu động cơ phạm tội luôn không được xét đến trong cấu thành tội phạm

– Sai: Dấu hiệu mục đích phạm tội luôn là dấu hiệu bắt buộc trong mọi cấu thành tội phạm.

– Đúng ✅: Tùy từng trường hợp mà dấu hiệu động cơ phạm tội, dấu hiệu mục đích phạm tội có thể là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành tội phạm

– Sai: Dấu hiệu động cơ phạm tội luôn là dấu hiệu bắt buộc trong mọi cấu thành tội phạm.

28. Đâu là nhận định đúng?

– Đúng ✅: Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.

– Sai: Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý.

– Sai: Người từ đủ 14 tuổi trở nên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do vô ý.

– Sai: Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm rất nghiêm trọng.

29. Đâu là nhận định đúng?

– Sai: Người bị hạn chế về năng lực hành vi sử dụng do sử dụng chất kích thích thì không phải chịu trách nhiệm hình sự

– Đúng ✅: Tiêu chuẩn y học quyết định tiêu chuẩn pháp lý nhưng để xác định trách nhiệm hình sự thì phải căn cứ vào tiêu chuẩn pháp lý.

– Sai: Nếu một người có khả năng nhận thức nhưng mất khả năng điều khiển hành vi khi thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội thì không phải chịu trách nhiệm hình sự

– Sai: Người bị hạn chế về năng lực hành vi thì không phải chịu trách nhiệm hình sự

30. Đâu là nhận định sai:

– Sai: Dấu hiệu định tội có trong cấu thành tội phạm cơ bản.

– Sai: Trong cấu thành tội phạm tăng nặng có dấu hiệu định tội

– Sai: Trong cấu thành tội phạm giảm nhẹ có dấu hiệu định tội

– Đúng ✅: Dấu hiệu định tội không xuất hiện trong cấu thành tội phạm

31. Để đánh giá năng lực trách nhiệm hình sự của chủ thể của tội phạm cần dựa vào mấy yếu tố

– Sai: 1

– Sai: 2

– Sai: 4

– Đúng ✅: 3

32. Điểm mới về chủ thể của tội phạm theo quy định BLHS 2015 so với BLHS 1999(sửa đổi bổ sung 2009) là:

– Sai: Bổ sung chủ thể của tội phạm là pháp nhân

– Sai: Bổ sung chủ thể tội phạm là tổ chức

– Đúng ✅: Bổ sung chủ thể tội phạm là pháp nhân thương mại

– Sai: Bổ sung chủ thể tội phạm là nhà nước

33. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống:

“Người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác … phải chịu trách nhiệm hình sự.

– Sai: Luôn

– Sai: Tất cả các phương án đều sai

– Đúng ✅: Vẫn

– Sai: Không

34. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống:

“Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về … tội phạm, trừ những tội phạm mà bộ luật hình sự có quy định khác ”

– Sai: Về các tội rất nghiêm trọng

– Đúng ✅: Mọi

– Sai: Về các tội đặc biệt nghiêm trọng

– Sai: Một số

35. Điền từ thích hợp vào dấu (…) Theo quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do Bộ luật hình sự quy định mà khi hết thời hạn đó người phạm tội … bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

– Đúng ✅: Không

– Sai: Vẫn

– Sai: Tùy từng trường hợp

– Sai: Có thể

36. Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

“Phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ lợi ích của nhà nước, của tổ chức, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác, mà chống trả lại một cách …người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên ”.

– Đúng ✅: Cần thiết

– Sai: Tương xứng

– Sai: Vượt quá

– Sai: Ngang bằng

37. Đối tượng điều chỉnh của luật hình sự là quan hệ xã hội phát sinh giữa hai chủ thể là:

– Sai: Nhà nước và nạn nhân

– Sai: Nhà nước và người nhà nạn nhân

– Đúng ✅: Nhà nước và người phạm tội

– Sai: Người phạm tội và nạn nhân

38. Giai đoạn phạm tội chưa đạt là người phạm tội không thực hiện được tội phạm đến cùng do: 

– Đúng ✅: Nguyên nhân khách quan ngoài ý muốn

– Sai: Nguyên nhân khách quan ngoài ý muốn và nguyên nhân chủ quan

– Sai: Cả hai đáp án đều sai

– Sai: Nguyên nhân chủ quan

39. Hành vi khách quan của tội phạm phải thỏa mãn đủ mấy điều kiện?

– Đúng ✅: 3

– Sai: 4

– Sai: 2

– Sai: 5

40. Hình phạt tử hình không áp dụng đối với các trường hợp nào dưới đây?

– Đúng ✅: Người dưới 18 tuổi khi phạm tội

– Sai: Người già

– Sai: Người tàn tật

– Sai: Phụ nữ đang nuôi con nhỏ 

41. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

– Đúng ✅: Đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù có thời hạn thì mức hình phạt không quá ba phần tư mức hình phạt tù mà điều luật quy định.

– Sai: Đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù có thời hạn thì mức hình phạt không quá một phần hai mức hình phạt tù mà điều luật quy định.

– Sai: Đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù có thời hạn thì mức hình phạt thì mức hình phạt không quá mức hình phạt tù mà điều luật quy định

42. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

– Đúng ✅: Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện

– Sai: Án treo là hình phạt áp dụng đối với hình phạt tù không quá 03 năm

– Sai: Án treo là hình phạt nhẹ hơn hình phạt tù

– Sai: Án treo là hình phạt được miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện

43. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

– Đúng ✅: Đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình thì áp dụng hình phạt tù không quá 20 năm.

– Sai: Đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình thì áp dụng hình phạt tù không quá 15 năm.

– Sai: Đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình thì áp dụng hình phạt tù không quá 25 năm.

– Sai: Đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình thì áp dụng hình phạt tù không quá 10 năm.

44. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

– Đúng ✅: Thời gian đã chấp hành hình phạt của bản án trước được trừ vào thời gian chấp hành hình phạt chung.

– Sai: Thời gian đã chấp hành hình phạt của bản án trước được cộng vào thời gian chấp hành hình phạt chung.

– Sai: Thời gian đã chấp hành hình phạt của bản án trước không được tính vào thời gian chấp hành hình phạt chung

– Sai: Thời gian đã chấp hành hình phạt của bản án trước không được trừ vào thời gian chấp hành hình phạt chung.

45. Khi nào quan hệ giữa nhà nước và người phạm tội phát sinh?

– Đúng ✅: Khi người phạm tội thực hiện tội phạm

– Sai: Khi người phạm tội bị áp dụng hình phạt

– Sai: Khi người phạm tội bị bắt

– Sai: Khi người phạm tội bị xét xử.

46. Lỗi cố ý trực tiếp và lỗi cố ý gián tiếp giống nhau ở chỗ?

– Sai: Người phạm tội đều không mong muốn cho hậu quả xảy ra nhưng có ý thức bỏ mặc cho hậu quả xảy ra

– Đúng ✅: Người phạm tội đều thấy nhận thức được tính nguy hiểm trong hành vi của mình

– Sai: Người phạm tội đều mong muốn cho hậu quả xảy ra

– Sai: Người phạm tội do quá tự tin nên đã để mặc nên đã cho hậu quả xảy ra

47. Mối quan hệ giữa tội phạm và cấu thành tội phạm là mối quan hệ gì?

– Sai: Nguyên nhân và kết quả

– Đúng ✅: Hiện tượng và bản chất

– Sai: Hiện tượng và sự vật

– Sai: Tất nhiên và ngẫu nhiên.

48. Một người bị Tòa án tuyên phạt 3 năm tù thì tội phạm mà họ thực hiện phải là

– Sai: Tội phạm nghiêm trọng

– Sai: Tội phạm ít nghiêm trọng

– Sai: Tội phạm rất nghiêm trọng

– Đúng ✅: Tùy từng trường hợp cụ thể

49. Một người có ý định giết người khác đã dùng súng bắn 3 phát vào nạn nhân và tin là nạn nhân đã chết nên bỏ đi, nhưng sau đó nạn nhân được cứu chữa nên không chết. Tội phạm được thực hiện đến giai đoạn

– Đúng ✅: Phạm tội chưa đạt đã hoàn thành

– Sai: Phạm tội chưa đạt chưa hoàn thành

– Sai: Tội phạm hoàn thành

– Sai: Chuẩn bị phạm tội

50. Một tội phạm chỉ được coi là thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam khi

– Đúng ✅: Chỉ cần tội phạm đó bắt đầu hoặc kết thúc trên lãnh thổ Việt Nam

– Sai: Tội phạm đó phải có tất cả các giai đoạn được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam

– Sai: Tội phạm đó phải được bắt đầu trên lãnh thổ Việt Nam

– Sai: Tội phạm đó phải được kết thúc trên lãnh thổ Việt Nam.

51. Người bị xử phạt tù có thể hoãn chấp hành hình phạt tù trong trường hợp nào dưới đây.

– Đúng ✅: Bị kết án về tội ít nghiêm trọng, do nhu cầu công vụ thì được hoãn đến 01 năm

– Sai: Phụ nữ có thai

– Sai: Người già yếu

– Sai: ốm đau

52. Người thực hiện hành vi vượt quá giới hạn của phòng vệ chính đáng

– Đúng ✅: Được giảm nhẹ TNHS

– Sai: Được miễn TNHS

– Sai: Không phải chịu TNHS

– Sai: Bị tăng nặng TNHS

53. Người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội phải chấm dứt tội phạm:

– Sai: Chậm rãi

– Sai: Nhanh chóng

– Đúng ✅: Tự nguyện và dứt khoát

– Sai: Tự nguyện và dứt khoát và Chậm rãi.

54. Người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội:

– Sai: Luôn được miễn TNHS

– Đúng ✅: Được miễn TNHS về tội tự ý nửa chừng chấm dứt nhưng nếu hành vi trên thực tế đã đủ cấu thành một tội phạm độc lập khác thì phải chịu TNHS về tội phạm độc lập này

– Sai: Được giảm nhẹ TNHS

– Sai: Phải chịu TNHS về tội tự ý nửa chừng chấm dứt.

55. Nguồn nguy hiểm trong phòng vệ chính đáng là:

– Đúng ✅: Hành vi tấn công của con người

– Sai: Hành vi tấn công của động vật

– Sai: Nguồn điện cao thế

– Sai: Rủi ro trong sản xuất

56. Nguyên tắc nào được coi là nguyên tắc cơ bản, xuyên suốt toàn bộ các hoạt động xây dựng và áp dụng pháp luật hình sự, thể hiện sự triệt để tuân thủ pháp luật từ phía nhà nước, các tổ chức và tất cả công dân trong xã hội?

– Sai: Nhân đạo

– Sai: Không có nguyên tắc nào

– Đúng ✅: Pháp chế

– Sai: Dân chủ

57. Nhiệm vụ nào dưới đây không phải là nhiệm vụ của luật hình sự.

– Sai: Bảo vệ những quan hệ xã hội cơ bản nhất và quan trọng nhất trong đời sống

– Đúng ✅: Bảo đảm sự bình đẳng và an toàn pháp lý trong quan hệ dân sự, góp phần tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần của nhân dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội

– Sai: Đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm.

– Sai: Giáo dục mọi người nâng cao ý thức pháp luật, nâng cao ý thức đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm

58. Những đặc điểm nào không thuộc về thân nhân của tội phạm?

– Sai: Hoàn cảnh gia đình và đời sống kinh tế

– Sai: Tiền án tiền sự

– Đúng ✅: Nghề nghiệp

– Sai: Thân nhân.

59. Phạm tội chưa đạt được quy định tại điều luật nào của BLHS.

– Đúng ✅: Điều 18

– Sai: Điều 93

– Sai: Điều 21

– Sai: Điều 17

60. Phân loại tội phạm trong BLHS Việt Nam năm 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) căn cứ vào?

– Sai: Mức hình phạt do tòa án áp dụng đối với người phạm tội

– Sai: Tính chất và mức độ lỗi của của người phạm tội

– Sai: Đặc điểm đối tượng tác động của tội phạm

– Đúng ✅: Tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội

61. Phần thứ nhất – những quy định chung của BLHS có bao nhiêu chương?

– Sai: 14 chương

– Sai: 13 chương

– Đúng ✅: 12 chương

– Sai: 15 chương

62. Quan điểm sau đúng hay sai:

“Trong mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả, hậu quả xảy ra là sự hiện thực hóa khả năng thực tế của hành vi phạm tội”

– Sai: Tùy từng trường hợp cụ thể

– Sai: sai

– Sai: Chỉ đúng đối với lỗi vô ý

– Đúng ✅: Đúng

63. Quan điểm sau đúng hay sai: Trong mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả, hành vi phải có trước hậu quả về mặt thời gian.

– Sai: Sai

– Sai: Chỉ đúng đối với lỗi cố ý trực tiếp

– Đúng ✅: Đúng

– Sai: Tùy từng trường hợp cụ thể

64. Theo quy định của bộ luật hình sự (BLHS) thì điều kiện nào dưới đây không phải là một trong những điều kiện của một người ở trong tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự (NLTNHS)?

– Sai: Tình trạng bệnh phải xuất hiện tại thời điểm thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội

– Sai: Điều kiện về y học

– Đúng ✅: Điều kiện kinh tế

– Sai: Điều kiện về tâm lý

65. Theo quy định của BLHS, dấu hiệu của chủ thể đặc biệt có thể thuộc các dấu hiệu sau đây?

– Sai: Sở thích, chiều cao, vóc dáng

– Đúng ✅: Độ tuổi, nghề nghiệp công việc, quan hệ họ hàng

– Sai: Giới tính, sở thích, ngành nghề

– Sai: Độ tuổi, nghề nghiệp, sở thích

66. Theo quy định của bộ luật hình sự Việt Nam, tù có thời hạn đối với người phạm tội có mức độ tối thiểu là 03 và mức độ tối đa là bao nhiêu năm?

– Đúng ✅: 20 năm

– Sai: 25 năm

– Sai: 30 năm

– Sai: 15 năm

67. Thứ tự nào sau đây là phù hợp với cấu trúc về hình thức của Đạo luật hình sự Việt Nam

– Sai: Chương – Điều – Mục- Khoản- Điểm

– Sai: Mục – Chương – Điều – khoản- Điểm

– Đúng ✅: Chương – Mục – Điều – Khoản- Điểm

– Sai: Chương – Mục – khoản- Điều – Điểm

68.Tình tiết nào dưới đây không phải là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự?

– Đúng ✅: Người phạm tội từ 70 tuổi trở lên

– Sai: Người phạm tội tự thú

– Sai: Người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm

– Sai: Người phạm tội là phụ nữ có thai

69. Tình tiết nào dưới đây không phải là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự?

– Đúng ✅: Người phạm tội bị bệnh

– Sai: Phạm tội trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết

– Sai: Phạm tội vì bị người khác đe dọa hoặc cưỡng bức

– Sai: Người phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng

70. Tòa án sẽ không căn cứ yếu tố nào dưới đây để quyết định hình phạt.

– Đúng ✅: Tình tiết tăng nặng được quy định ngoài Bộ luật HÌnh sự

– Sai: Tình hình tài sản, khả năng thi hành của người phạm tội

– Sai: Nhân thân người phạm tội

– Sai: Tình tiết giảm nhẹ và tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự

71. Tội phạm có cấu thành hình thức không có giai đoạn phạm tội chưa đạt đã hoàn thành vì:

a.??? Tội phạm có cấu thành hình thức bắt buộc phải có dấu hiệu hậu quả trong cấu thành tội phạm

b.??? Dấu hiệu lỗi không phải là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành tội phạm hình thức

c.??? Dấu hiệu hậu quả không phải là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành tội phạm hình thức

d.??? Dấu hiệu hành vi không phải là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành tội phạm hình thức.

=> Cấu thành tội phạm hình thức: Là cấu thành tội phạm mà có các dấu hiệu phạm tội bắt buộc thuộc mặt khách quan của tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội. – Tội phạm có cấu thành hình thức là loại tội phạm có giai đoạn phạm tội chưa đạt. – Ví dụ: Điều 169 BLHS 2015 quy định Tội bắt cóc chiếm đoạt tài sản, có nghĩa người phạm tội chỉ cần thực hiện hành vi về mặt khách quan bao gồm bắt cóc con tin và đe dọa chiếm đoạt tài sản là đủ cấu thành nên tội phạm, không cần hậu quả xảy ra.

72. Tội phạm hoàn thành khi:

– Đúng ✅: Khi hành vi phạm tội đã thỏa mãn hết các dấu hiệu được mô tả trong cấu thành tội phạm

– Sai: Khi chưa thực hiện hành vi khách quan được mô tả trong cấu thành tội phạm.

– Sai: Người phạm tội đã thực hiện xong hành vi được cho là cần thiết để gây ra hậu quả

– Sai: Khi hậu quả đã xảy ra trên thực tế.

73. Tội phạm rất nghiêm trọng là:

– Sai: Tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là trên 20 năm tù

– Đúng ✅: Tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến 15 năm tù

– Sai: Tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là trên 15 năm tù

– Sai: Tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến 7 năm tù.

74. Tội phạm và vi phạm pháp luật giống nhau ở chỗ

– Sai: Đều được thực hiện bởi người từ đủ 14 tuổi trở nên

– Sai: Đều do các chủ thể đặc biệt thực hiện.

– Sai: Đều do người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện

– Đúng ✅: Đều được thể hiện bằng hành vi dưới hình thức hành động hoặc không hành động

75. Trách nhiệm của người phạm tội, pháp nhân thương mại về tội phạm mà họ đã gây ra là trách nhiệm đối với ai?

– Sai: Cơ quan tiến hành tố tụng

– Sai: Nhà nước, nạn nhân, cơ quan tiến hành tố tụng

– Sai: Nạn nhân

– Đúng ✅: Nhà nước

76. Trong Bộ luật hình sự Việt Nam, căn cứ nào không phải là căn cứ hợp pháp để để loại trừ trách nhiệm hình sự?

– Đúng ✅: Vượt quá giới hạn phòng vệ

– Sai: Thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc của cấp trên

– Sai: Rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ

– Sai: Tình thế cấp thiết

77. Trong Bộ luật hình sự Việt Nam, căn cứ nào là căn cứ hợp pháp để loại trừ trách nhiệm hình sự

– Đúng ✅: Gây thiệt hại khi bắt giữ người phạm tội

– Sai: Khi bị tấn công

– Sai: Tinh thần bị kích động

– Sai: Vượt quá giới hạn phòng vệ

78. Trong bộ luật hình sự Việt Nam, căn cứ nào là căn cứ hợp pháp để loại trừ trách nhiệm hình sự?

– Đúng ✅: Tình thế cấp thiết

– Sai: Vượt quá giới hạn phòng vệ

– Sai: Tinh thần bị kích động

– Sai: Khi bị tấn công

79. Trong bộ luật hình sự Việt Nam, căn cứ nào là căn cứ hợp pháp để loại trừ trách nhiệm hình sự

– Đúng ✅: Phòng vệ chính đáng

– Sai: Tinh thần bị kích động

– Sai: Khi bị tấn công

– Sai: Vượt quá giới hạn phòng vệ

80. Từ nào còn thiếu trong chỗ trống

“Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự (TNHS) bao gồm năng lực nhận thức, năng lực điều khiển hành vi theo đòi hỏi của xã hội và … khi thực hiện hành vi phạm tội”

– Sai: Từ 12 tuổi trở lên

– Sai: Từ 16 tuổi trở lên

– Sai: Khả năng thực hiện hành vi phạm tội

– Đúng ✅: Đạt độ tuổi chịu trách nhiệm theo luật định

81. Từ nào còn thiếu trong chỗ trống:

“Đối tượng điều chỉnh của luật hình sự là những quan hệ xã hội phát sinh giữa … và người phạm tội khi người này thực hiện tội phạm ”?

– Sai: Tòa án

– Sai: Khách thể

– Sai: Nạn nhân

– Đúng ✅: Nhà nước

82. Từ nào còn thiếu trong chỗ trống: “Luật hình sự bao gồm hệ thống những quy phạm pháp luật do … có thẩm quyền ban hành, xác định những hành vi nào bị coi là tội phạm và trách nhiệm hình sự của chủ thể thực hiện hành vi đó ”.

– Sai: Quốc hội

– Sai: Đảng

– Đúng ✅: Nhà nước 

– Sai: Chính phủ

83. Điền từ thích hợp vào dấu (…). Khi quyết định hình phạt đối với phạm nhân thương mại phạm nhiều tội, Tòa án …áp dụng hình phạt bổ sung.

Chọn một câu trả lời:

– Sai: Luôn

– Sai: Không

– Sai: Phải

– Đúng ✅: Có thể

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on tumblr
Share on pinterest
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Nội dung có bản quyền vnCount !!
Gọi Ngay
Scroll to Top
Chào Sinh Viên Chăm Chỉ
  1. Tôi hi vọng bạn cũng đóng góp những câu hỏi còn thiếu dưới mục bình Luận (để có câu trả lời cho các bạn sau)
  2. Nếu bài viết giúp ích được bạn hoàn thành bài tập. Vui lòng đánh giá 5* dưới cuối bài và chia sẻ cho Đồng môn.
  3. Bạn muốn có đáp án các môn khác HÃY GIÚP TÔI (comment muốn giúp tôi dưới cuối bài)