Kinh Doanh Dịch Vụ Bảo Đảm Hoạt Động Bay

kinh doanh dịch vụ bảo đảm hoạt động bay

Kinh doanh dịch vụ bảo đảm hoạt động bay là dịch vụ cần thiết để bảo đảm an toàn, điều hòa, liên tục và hiệu quả cho hoạt động bay, bao gồm dịch vụ không lưu; dịch vụ thông tin, dẫn đường, giám sát; dịch vụ khí tượng; dịch vụ thông báo tin tức hàng không; dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn. Dịch vụ bảo đảm hoạt động bay là dịch vụ công ích.

- Điều 95 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam
- Khoản 22 Điều 1 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam sửa đổi năm 2014
- Điều 23 Nghị định số 92/2016/NĐ-CP

Điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo đảm hoạt động bay

1. Có cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay và hệ thống kỹ thuật, thiết bị được Cục Hàng không Việt Nam cấp giấy phép khai thác khi đáp ứng các yêu cầu về hệ thống kỹ thuật, trang thiết bị, quy trình khai thác đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành hàng không dân dụng.

2. Đáp ứng các điều kiện về vốn như sau:

a) Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không lưu, dịch vụ thông báo tin tức hàng không, dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn phải là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;

b) Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin dẫn đường giám sát, dịch vụ khí tượng hàng không có tỷ lệ vốn nhà nước không được thấp hơn 65% vốn điều lệ và tỷ lệ vốn góp của cá nhân, tổ chức nước ngoài chiếm không quá 30% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Hoạt động thuộc nội dung bảo đảm hoạt động bay

Theo quy định pháp luật hiện hành, việc cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay là một trong hai hoạt động thuộc nội dung bảo đảm hoạt động bay. Theo đó, quá trình cung cấp dịch vụ có mối liên hệ mật thiết với công tác tổ chức và quản lý bảo đảm hoạt động bay cụ thể là chất lượng dịch vụ bảo đảm hoạt động bay được giám sát, đánh giá bởi cơ quan tổ chức và quản lý bảo đảm hoạt động bay. Pháp luật hiện nay trao thẩm quyền này cho Bộ Giao thông vận tải.

Chủ thể được cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay là các tổ chức, cá nhân; thực hiện hoạt động bay trong vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay; phải có các cơ sở cung cấp dịch vụ và hệ thống kỹ thuật, thiết bị; được Bộ Giao thông vận tải cấp giấy phép khai thác. Doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép khai thác phải nộp lệ phí.

=>Xem thêm: Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện

5/5 - (2 bình chọn)
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5/5 - (2 bình chọn)
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
All in one
Gọi Ngay
Scroll to Top