Điều Kiện Đối Với Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Nghề Nghiệp

kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp là việc đánh giá và công nhận các hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục nghề nghiệp đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp được quy định tại Thông tư này và các quy định khác có liên quan.

- Khoản 3 Điều 66 Luật Giáo dục nghề nghiệp
- Điều 4, Điều 6  Nghị định 49/2018/NĐ-CP
- Khoản 1 Điều 7, Điều 8 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP.

Điều kiện thành lập tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Tổ chức chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệpđược thành lập khi có đề án đảm bảo các điều kiện sau đây:

1.1 Có cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính đáp ứng yêu cầu hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.

1.2. Có đội ngũ cán bộ quản lý và kiểm định viên đáp ứng yêu cầu hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục.

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với tổ chức trong nước là đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp

2.1. Được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2.2. Có trụ sở ổn định trong thời gian ít nhất 2 năm; có đủ trang thiết bị phục vụ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục.

2.3. Người trực tiếp phụ trách hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 6 Nghị định này:

a) Là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu của tổ chức kiểm định là đơn vị sự nghiệp; tổng giám đốc hoặc phó tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám đốc của tổ chức kiểm định là doanh nghiệp.

b) Có thẻ kiểm định viên còn thời hạn sử dụng.

2.4. Có ít nhất 10 kiểm định viên làm việc toàn thời gian theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc tối thiểu từ 12 tháng trở lên cho tổ chức kiểm định.

2.5. Có trang thông tin điện tử của tổ chức kiểm, định trong đó có nội dung, cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp đối với tổ chức nước ngoài

3.1. Được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3.2. Có trụ sở ổn định trong thời gian ít nhất 2 năm; có đủ trang thiết bị phục vụ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục.

3.3. Người trực tiếp phụ trách hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 6 Nghị định này:

a) Là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu của tổ chức kiểm định là đơn vị sự nghiệp; tổng giám đốc hoặc phó tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám đốc của tổ chức kiểm định là doanh nghiệp.

b) Có thẻ kiểm định viên còn thời hạn sử dụng.

3.4. Có ít nhất 10 kiểm định viên làm việc toàn thời gian theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc tối thiểu từ 12 tháng trở lên cho tổ chức kiểm định.

3.5. Có trang thông tin điện tử của tổ chức kiểm, định trong đó có nội dung, cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục.

3.6. Có thời gian hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp ít nhất là 5 năm liên tục tính đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động kiểm định.

=>Xem thêm: Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện

5/5 - (1 bình chọn)
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5/5 - (1 bình chọn)
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
Gọi Ngay
Scroll to Top
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền !!