Ngày: Tháng Tám 12, 2021

Pháp luật về Sở hữu công nghiệp trong hoạt động thương mại EL36 EHOU

Pháp luật về Sở hữu công nghiệp trong hoạt động thương mại – EL36 – EHOU

Nội dung chương trình Pháp luật về Sở hữu công nghiệp trong hoạt động thương mại – EL36 – EHOU nhằm cung cấp những hiểu biết về hệ thống các khái niệm cơ bản liên quan đến pháp luật về sở hữu công nghiệp trong hoạt động thương mại; hiểu được đặc trưng cơ bản …

Pháp luật về Sở hữu công nghiệp trong hoạt động thương mại – EL36 – EHOU Read More »

Luật tài chính Việt Nam EL24 EHOU

Luật tài chính Việt Nam – Đáp Án Trắc Nghiệm Môn EL24 – EHOU

Học liệu điện tử môn học “Pháp luật Tài chính” được biên soạn trên cơ sở Đề cương môn học theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và Giáo trình Luật tài chính do Viện Đại học Mở Hà Nội tổ chức biên soạn. Trong giáo trình, nội dung gồm 13 chương, …

Luật tài chính Việt Nam – Đáp Án Trắc Nghiệm Môn EL24 – EHOU Read More »

Luật đầu tư EL28 EHOU

Luật đầu tư – Đáp Án Trắc Nghiệm Môn EL28 – EHOU

Nội dung chương trình Luật đầu tư – EL28 – EHOU nhằm cung cấp những hiểu biết về khối lượng tri thức đối với bậc cử nhân Luật về khoa học pháp lý cũng có những hiểu biết toàn diện về hoạt động đầu tư và pháp luật về đầu tư trong nền kinh tế …

Luật đầu tư – Đáp Án Trắc Nghiệm Môn EL28 – EHOU Read More »

Shopping Cart
Gọi Ngay
Scroll to Top
error: Thông Báo: Nội Dung Có bản quyền !!