You dont have javascript enabled! Please enable it! 08/08/2020 - vncount.vn

Tháng Tám 8, 2020

ban hành hệ thống ngành kinh tế thay thế

Ban hành hệ thống ngành kinh tế thay thế Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg

Ngày 06/7/2018, căn cứ theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2018, thay thế cho Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg […]

Ban hành hệ thống ngành kinh tế thay thế Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg Read More »

hộ kinh doanh

Giải pháp đổi mới công tác đăng ký kinh doanh đối với Hộ kinh doanh

Trong những năm qua, bên cạnh hệ thống các doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp, loại hình hộ kinh doanh là một mô hình pháp lý quan trọng, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của nước ta. Về mặt kinh tế, hộ kinh doanh có đóng góp

Giải pháp đổi mới công tác đăng ký kinh doanh đối với Hộ kinh doanh Read More »

Phát triển bền vững doanh nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng phát triển bền vững doanh nghiệp

Tại Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 6/2017 số 61/NQ-CP ngày 11/7/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ “Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển bền vững khu vực doanh nghiệp tư nhân” và “có kế hoạch, giải pháp thu hút đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng phát triển bền vững doanh nghiệp Read More »

Tăng cường hoạt động kiểm tra chuyên ngành điều kiện kinh doanh

Tăng cường hoạt động kiểm tra chuyên ngành điều kiện kinh doanh

Ngày 13/7/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh. Thời gian vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các bộ, cơ quan ngang bộ

Tăng cường hoạt động kiểm tra chuyên ngành điều kiện kinh doanh Read More »

số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 7 trên cả nước

Tình hình đăng ký doanh nghiệp 7 tháng đầu năm 2018

Tình hình đăng ký doanh nghiệp 7 tháng đầu năm 2018, số doanh nghiệp giải thể tập trung chủ yếu ở những ngành kinh tế như: Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có 2.958 doanh nghiệp, chiếm 38,3%; Công nghiệp chế biến, chế tạo có 1.078 doanh nghiệp, chiếm 14,0%; Xây

Tình hình đăng ký doanh nghiệp 7 tháng đầu năm 2018 Read More »

Giỏ hàng
All in one
Gọi Ngay
Lên đầu trang