Ngày: Tháng Tám 6, 2020

Tình hình đăng ký doanh nghiệp 4 tháng đầu năm 2018

Tình hình đăng ký doanh nghiệp 4 tháng đầu năm 2018, tỷ lệ doanh nghiệp giải thể trong 4 tháng qua giảm ở 5 ngành; so với cùng kỳ năm 2017, bao gồm: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; có 106 doanh nghiệp, giảm 36,5%; Khai khoáng có 40 doanh nghiệp, giảm 28,6%; Sản …

Tình hình đăng ký doanh nghiệp 4 tháng đầu năm 2018 Read More »

kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2018

Kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2018 của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư

Ngày 26/3/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Công văn số 1841/BKHĐT-VP gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý I/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thực hiện nhiệm vụ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện …

Kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2018 của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư Read More »

Tình hình gia nhập thị trường của doanh nghiệp trong 3 tháng đầu 2018

Tình hình gia nhập thị trường của doanh nghiệp trong 3 tháng đầu 2018

Tiếp nối kết quả thành công của năm Quốc gia khởi nghiệp 2017 với tất cả 13 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội đều đạt so với kế hoạch thì ngay trong 3 tháng đầu năm 2018, môi trường kinh doanh tại Việt Nam tiếp tục có những dấu hiệu khả quan, …

Tình hình gia nhập thị trường của doanh nghiệp trong 3 tháng đầu 2018 Read More »

tín hiệu khởi sắc về môi trường kinh doanh

PCI 2017 – Tín hiệu khởi sắc về môi trường kinh doanh

Ngày 22/03/2018, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI chính thức công bố kết quả điều tra Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2017. Báo cáo PCI 2017 cho thấy những thông tin khởi sắc với điểm số PCI bình quân cao nhất từ trước đến nay, trong đó, …

PCI 2017 – Tín hiệu khởi sắc về môi trường kinh doanh Read More »

Tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp tháng 3 và 3 tháng năm 2018

Tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp tháng 3 và 3 tháng năm 2018, gồm có: ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo hiện đang là ngành chiếm tỷ trọng lao động cao nhất trong các ngành kinh tế với 24 lao động/doanh nghiệp; tiếp đó là Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản …

Tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp tháng 3 và 3 tháng năm 2018 Read More »

Shopping Cart
Gọi Ngay
Scroll to Top
error: Thông Báo: Nội Dung Có bản quyền !!