Ngày: Tháng Bảy 16, 2020

cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Đăng tải công khai điều kiện đầu tư kinh doanh

Luật Đầu tư 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2015. Luật này được cộng đồng doanh nghiệp kì vọng sẽ tạo ra sự đột phá trong …

Đăng tải công khai điều kiện đầu tư kinh doanh Read More »

các quy định mới tại luật doanh nghiệp luật đầu tư 2014

Triển khai các quy định mới tại Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư 2014

Kể từ ngày hôm nay – 01/7/2015, Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư 2014 sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Ngay từ cuối năm 2014, việc Quốc hội thông qua hai văn bản Luật quan trọng này với tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay đã cho thấy sự kỳ vọng …

Triển khai các quy định mới tại Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư 2014 Read More »

hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp

Hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp từ 01/7/2015

Ngày 26/11/2014, Quốc hội thông qua Luật Doanh nghiệp năm 2014 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015). Ngày 29/5/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Tờ trình số 3371/TTr-BKHĐT gửi Chính phủ về việc ban hành Nghị định về đăng ký doanh nghiệp. Nghị định này sẽ thay thế Nghị …

Hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp từ 01/7/2015 Read More »

sức khỏe doanh nghiệp trong những tháng đầu năm 2015

Sức khỏe doanh nghiệp trong những tháng đầu năm 2015

Theo nhận định của một số đại biểu Quốc hội, sự phục hồi sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là có nhưng còn chậm, những đợt tăng nóng lãi suất cao trước đây vẫn khiến nhiều doanh nghiệp chưa vực dậy được; sức khỏe doanh nghiệp cho thấy, tăng trưởng kinh tế vẫn chưa thực sự bền vững. …

Sức khỏe doanh nghiệp trong những tháng đầu năm 2015 Read More »

cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Ngày 22/5/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 714/QĐ-TTg về Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử, bao gồm 6 Cơ sở dữ liệu, trong đó có Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng …

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp Read More »

Shopping Cart
Gọi Ngay
Scroll to Top