Một số hướng dẫn nghiệp vụ về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

nghiệp vụ về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Trên cơ sở đề nghị của một số địa phương và doanh nghiệp, ngày 11/01/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 277/BKHĐT-ĐKKD hướng dẫn về việc công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, kê khai thông tin thuế và thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, cụ thể như sau:

1. Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Việc công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 33 Luật Doanh nghiệp và Điều 55 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp sử dụng mẫu giấy đề nghị quy định tại Phụ lục II-25 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có thể đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp khi nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp được nộp tại thời điểm doanh nghiệp nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Ngoài ra, doanh nghiệp cần bổ sung nội dung: “Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, kính đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp” ngay trước mục cam kết về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Giấy đề nghị/Thông báo sau đây:

  • – Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-1 đến I-5);
  • – Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1);
  • – Giấy Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (Phụ lục II-2);
  • – Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục II-3),
  • – Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên (Phụ lục II-4).

2. Bổ sung thông tin các loại thuế phải nộp trong biểu mẫu về đăng ký doanh nghiệp

Nhằm thống nhất việc kê khai thông tin về các loại thuế phải nộp tại một số biểu mẫu về đăng ký doanh nghiệp (ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT) và biểu mẫu về đăng ký thuế (ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế), thông tin về “Thuế bảo vệ môi trường”; “Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp” đã được cập nhật, bổ sung trong khối thông tin “Các loại thuế phải nộp” tại một số biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT, bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-1 đến I-5);

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1);

– Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-11);

– Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp; đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục II-18);

– Đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động; đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động; theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục II-19);

– Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-1);

– Giấy xác nhận về việc; thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục V-2).

Doanh nghiệp có thể truy cập Cổng thông tin quốc gia; về đăng ký doanh nghiệp để cập nhật các biểu mẫu được sửa đổi nêu trên.

3. Thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Thời hạn để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; qua mạng điện tử là 180 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh; ra Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo quy định tại Khoản 3 Điều 37; và Khoản 4 Điều 38 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.

Trường hợp không nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung của doanh nghiệp sau thời hạn nêu trên; Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ hủy hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử; theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

5/5 - (1 bình chọn)
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5/5 - (1 bình chọn)
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
All in one
Gọi Ngay
Scroll to Top