Vai trò của hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

vai trò của hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Sau gần 6 năm triển khai, Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đã khẳng định được vai trò quan trọng là một trong những Hệ thống quan trọng, tạo nền tảng cho Chính phủ điện tử, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam.

Thiết lập kho dữ liệu có giá trị pháp lý là thông tin gốc về doanh nghiệp

Được xây dựng trong khuôn khổ Chương trình cải cách đăng ký kinh doanh quốc gia trên cơ sở hợp nhất dữ liệu rời rạc từ 63 địa phương trên cả nước, đến hết năm 2010, Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đã cơ bản hoàn thiện, trở thành kho dữ liệu chứa đựng thông tin của hơn 800 nghìn doanh nghiệp đã đăng ký thành lập và là hợp phần cốt lõi của Hệ thống Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Việc cập nhật thông tin liên tục theo thời gian thực ở 63 tỉnh/thành phố vào Cơ sở dữ liệu quốc gia và hoạt động kết nối, chia sẻ, đối soát thường xuyên với Cơ sở dữ liệu của ngành thuế cho phép nắm bắt được thông tin cập nhật hàng ngày về tình hình đăng ký doanh nghiệp trên cả nước (bao gồm doanh nghiệp thành lập mới, giải thể, tạm ngừng hoạt động, quay trở lại hoạt động), đồng thời, là cơ sở để thực hiện hợp nhất thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trong một quy trình đăng ký doanh nghiệp duy nhất, giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí gia nhập thị trường.

Hiện nay, Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đã khẳng định được vai trò quan trọng là một trong những cơ sở dữ liệu chứa đựng thông tin hữu ích cho công tác quản lý nhà nước đối với nhiều lĩnh vực, là nguồn thông tin đáng tin cậy trong hoạch định chính sách, điều hành kinh tế vĩ mô.

Điện tử hóa thủ tục đăng ký doanh nghiệp (Vai trò của hệ thống thông tin)

Ngày 15/4/2013, Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đã đi vào hoạt động với tư cách là một cổng thông tin điện tử được sử dụng để các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng, truy cập thông tin về doanh nghiệp và phục vụ cho công tác cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trong những năm qua, cùng với nhiều đợt nâng cấp để phù hợp với các quy định mới của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn, Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đã trở thành một địa chỉ quen thuộc cho người sử dụng thực hiện các dịch vụ công trực tuyến như đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử;

Dịch vụ thông tin đăng ký doanh nghiệp; công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (bố cáo điện tử); chuẩn hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp… Theo số liệu của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến hết tháng 9/2016, số lượng truy cập Cổng thông tin đạt 62 triệu lượt. Lượng truy cập bình quân hàng tháng trong năm 2016 đã tăng 85% so với năm 2015.

Việc thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử sẽ tiết kiệm được thời gian, chi phí, công sức của doanh nghiệp khi cần thực hiện thủ tục hành chính.

Đến nay, cả nước đã có 15,6 nghìn hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được nộp thành công. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký qua mạng so với hồ sơ nộp bản giấy tăng dần qua từng năm. 

Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cũng cung cấp công cụ hỗ trợ doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp trong quá trình nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh. Đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp cũng có thể tra cứu trạng thái xử lý hồ sơ trên Cổng thông tin, xem được lý do yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) mà không cần đến trực tiếp Phòng Đăng ký kinh doanh, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Công khai danh mục điều kiện đầu tư, kinh doanh (Vai trò của hệ thống thông tin)

Kể từ ngày 01/7/2015, Danh mục điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và các thông tin mô tả tóm tắt điều kiện kinh doanh đã được đăng tải chính thức trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thông qua Danh mục điều kiện đầu tư, kinh doanh, khi tham gia thị trường ở các lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp có thể nắm bắt được thông tin về các điều kiện mà mình phải thực hiện, giảm được thời gian, chi phí tìm hiểu thông tin, gia tăng cơ hội kinh doanh.

Cũng nhờ đó, doanh nghiệp chủ động hơn trong thực hiện các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh, đảm bảo hoạt động sản xuất của mình không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội và sức khỏe cộng đồng. Doanh nghiệp cũng có quyền từ chối thực hiện các yêu cầu điều kiện của cơ quan quản lý nhà nước không được pháp luật quy định.

cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Minh bạch hóa thông tin pháp lý về doanh nghiệp (Vai trò của hệ thống thông tin)

Nghĩa vụ công bố các nội dung về đăng ký doanh nghiệp là một trong số các nghĩa vụ; mà doanh nghiệp cần thực hiện trong suốt quá trình tồn tại; để đảm bảo sự công khai, minh bạch về thông tin của doanh nghiệp đó với cộng đồng. Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; đã có những quy định cụ thể hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ này.

Để hỗ trợ cho việc thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp cũng như để tăng tính công khai; minh bạch và nâng cao hiệu quả giám sát của xã hội, ngày 01/10/2013; dịch vụ công bố nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp; đã chính thức được đưa vào hoạt động để phục vụ cộng đồng; trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Với các tính năng thân thiện và dễ sử dụng, mọi tổ chức, cá nhân cũng; dễ dàng tìm kiếm và xem các công bố của các doanh nghiệp trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia cung cấp công cụ tìm kiếm (Vai trò của hệ thống thông tin)

Cho phép người sử dụng tra cứu các thông tin cơ bản, miễn phí; có giá trị pháp lý của doanh nghiệp,bao gồm: tên doanh nghiệp; tên doanh nghiệp viết tắt; tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài; mã số doanh nghiệp, mã số nội bộ trong Hệ thống thông tin quốc gia; về đăng ký doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp, tình trạng doanh nghiệp; ngày bắt đầu thành lập, tên người đại diện theo pháp luật, địa chỉ trụ sở chính; danh sách ngành nghề kinh doanh, thông báo về mẫu con dấu; và danh sách các bố cáo đã công bố của doanh nghiệp.

Với các dịch vụ thông tin doanh nghiệp được cung cấp trên Cổng thông tin quốc gia; về đăng ký doanh nghiệp, tất cả các tổ chức, cá nhân; đều có thể tiếp cận nhanh hơn, dễ dàng hơn với các thông tin pháp lý; về doanh nghiệp thông qua một đầu mối thông tin duy nhất và có giá trị pháp lý; thay thế phương thức tiếp cận thông tin truyền thống là cơ chế “xin – cho”. Đồng thời, với các tiện ích từ Internet, việc trao đổi ý kiến; và hỗ trợ người sử dụng Dịch vụ thông tin cũng rất thuận tiện và nhanh chóng. 

Định hướng phát triển “địa chỉ đỏ” về thông tin đăng ký doanh nghiệp

Có thể nói, trong khoản thời gian gần 6 năm, Hệ thống thông tin quốc gia; về đăng ký doanh nghiệp đã và đang khẳng định vai trò như một trong những trụ cột; của quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, góp phần đơn giản hóa thủ tục đăng ký doanh nghiệp; thiết lập cơ chế cung cấp thông tin doanh nghiệp; theo hướng minh bạch, tạo thuận lợi cho định hướng xã hội giám sát hoạt động của doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, để phát huy hơn nữa vai trò của Hệ thống thông tin quốc gia; về đăng ký doanh nghiệp, việc mở rộng các đối tượng, thực thể kinh tế; như hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể… Vào trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là cần thiết; góp phần đơn giản hóa thủ tục gia nhập thị trường; của các đối tượng, thực thể kinh tế này và để Cổng thông tin quốc gia; về đăng ký doanh nghiệp tiếp tục phát huy vai trò; là địa chỉ đỏ cho xã hội khi cần tìm hiểu thông tin; về doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh…

5/5 - (2 bình chọn)
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5/5 - (2 bình chọn)
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
All in one
Gọi Ngay
Scroll to Top